22/05/2018 - Groots bezoek van De HEER in Spanje!

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
'Amen. De Heere Jehova sprak met Mij, gisteren in de nacht, geliefde mensen. Gisterennacht sprak de Heere op zeer grootste wijze met Mij. En Ik ben al in Barcelona aangekomen. Ik zie Mijzelf al aankomen, en Ik zie de twee dienaren van de Heer aankomen in Barcelona, zij lopen daar. En de Heer heeft met Mij gesproken over een immens missie die Hij in heeft in Barcelona, in Spanje. En Ik zie dat dit een heel erg machtige tijd gaat worden voor het land Spanje.
 
Omdat de Heer Mij daar al heen bracht, betekent dit dat alle hemelse gezanten, alle hemelse boden nu gericht zijn op Spanje. Er is veel gesprek, er is veel communicatie tussen de troonzaal van God de almachtige en het land Spanje, in dit uur. Er is veel heen en weer communicatie vanuit de troonzaal van God en Spanje, Barcelona, continue communicatie van de Godheid, die met Mij spreekt. En Ik heb de andere, de andere partner. Mijn partner is aangekomen daar, Hij ziet veel dingen daar.
 
Dus het gaat een heel gezegende tijd worden. Dit gaat een heel gouden tijd worden voor Spanje. De Spaanse mensen houden van de Heer, om 1 ding staan de Spaanse mensen bekend, dat zij van de Heere Jehova houden en zij houden heel veel van de Heere Jezus. En er komt een grote opwekking. Dus er is een grote verwachting, er wordt veel verwacht in het land, want zij beginnen te begrijpen Wie de Heer daar naartoe gestuurd heeft. En dus, Ik zie dat de andere Partner door het land loopt. Hij loopt al in de bijeenkomst. Hij heeft de voorgangers al ontmoet. Hij heeft al gezien hoe zij de man van God zullen ontvangen.
 
En dit is een heel belangrijke tijd, een verfrissende tijd in de kerk van Christus in Spanje. Dit gaat een moment worden van het terugbrengen van het land terug naar rechtvaardigheid en terug naar heiligheid. En de Heer gaat een immense boodschap spreken over de komst van de Messias. Het zal feitelijk een aankondiging zijn, het zal een officiele mededeling worden dat de Messias komt, dat het land Spanje zich nu gereed moet maken, en een landelijke opwekking van berouw over zonden moeten organiseren om de kerk te reinigen, om de kerk schoon te maken. Opdat de kerk nu haar missie op zich zal nemen van het gereed maken van de kerk voor de komst van de Messias. Waar de kerk nu is; wij weten dat de kerk niet op die plek is, ze is niet in de positie om de schapen, de gemeenten binnen te leiden in het verheerlijkte Koninkrijk van de Messias.
 
En dan het andere deel. Ik zie een immens bezoek, een belangrijke genezingsdienst. Maar Ik zie deze man. Ik zie een volwassen man. Ik weet niet of dit in de genezingsdienst is, of ergens anders. Maar hij komt uit een hele slechte situatie, en dan gaat hij weg, en dan loopt hij. Ik zie Hem lopen, en bijna slepend, en hij steekt zo zijn duim voor Mij op. Een volwassen man. Ik zie ook een klein kindje wat ook genezen is. Ik zie ook een meisje. Het lijkt erop dat ze een donkere huid heeft. Ze heeft heel erg dunne benen. Ik denk dat zij totaal kreupel is, ze staat op en loopt. Dus er komt een groot bezoek. Dit houdt in dat vele kreupelen zullen lopen, vele blinden zullen zien.
Vele doven zullen horen. Vele stommen zullen spreken. Gehandicapten zullen opstaan en lopen. De lamme benen zullen gestrekt deze worden en verstevigd. Tumoren zullen oplossen. Kankers, allemaal, leukemie verdwijnt.
 
Er komt een groot bezoek van de Heer. Dus, alles wat de mensen uit Spanje hoeven te doen is zich gereed te maken voor het bezoek van de Heer. Nog eens, Ik herhaal dat de Spaanse mensen altijd  van de Heer houden, zij kennen de Heer, zij houden heel veel van Hem. En dit is een moment waarop zij heel lang gewacht hebben. Dit is het langs verwachte moment, op dit uur hebben zij gewacht, waarin de eindopwekking, de eindopwekking nu eindelijk verkondigd zal worden. En dat de Geest van de Heer het land zal overnemen en dan het plan van God begint uit te voeren in het land, voor de komst van de Messias.
 
Het preken van een heel zuiver Evangelie, het Evangelie van rechtvaardigheid, een heel krachtige boodschap. De boodschap van de terugkeer naar heiligheid. Een immense hemelse boodschap van berouw over zonden, en de afkeer van de zonden. De boodschap van bereid de weg, de Messias komt. De boodschap van het vertellen aan Spanje dat zij de heilige weg moet betreden. De heilige weg, die leidt naar het verheerlijkte Koninkrijk van God.
 
Ik ben al aangekomen in Spanje. Ik weet dat Ik nu ga vertrekken. Maar Ik heb de andere Partner zien aankomen. Hij ontmoet de voorgangers daar, en dat alles, in het land. Ik heb de bijeenkomst al gezien. Dus dit is een heel gezegende tijd, geliefde mensen, voor het gezegende land Spanje, en de mensen in Spanje. En in het algemeen Europa. Want Ik weet dat vele voorgangers door Europa trekken, en op weg zijn naar Spanje, Barcelona. In dit uur. Het gaat ook een heel erg belangrijke tijd worden ook voor Europa, voor de mensen in Europa, om in de pas te kunnen gaan lopen met de Heilige Geest. Met wat de Heer tegen de kerk zegt, wat de Heer. Dus, moge de Heer de landen in Europa zegenen. Moge de Heer de mensen in Barcelona zegenen, de mensen in Spanje.
 
Ik zie mensen die overal vandaan komen, ook van aan de overkant van de Oceaan, helemaal vanuit Latijns-Amerika komen ze naar deze bijeenkomst. En het gaat een heel krachtige tijd worden. Een ernstig gesprek, een verfrissend moment in de kerk. Hij gaat een vernieuwing brengen, een opwekking. Een vernieuwing van de harten van de gelovigen in Spanje. En de Heer gaat vele problemen aankaarten. Ik zie de seksuele zonden al, en velen; veel valsheid in de kerk. Maar in Zijn genade heeft Hij aan het land Spanje gedacht. Hij is nu gekomen om hen gereed te maken, zodat ook zij als de volken zich bijeen verzamelen voor het aangezicht van de Heer, verzameld zijn.
 
Nu is de trap neergelaten, die is neergelaten vanuit de hemel. De trap waar Ik over sprak, die Ik profeteerde op 15 januari 2017, die is nu neergelaten toen het 11 maart werd, 2018. En de mensen namen hun foto's, in de wolken, in de lucht. Dus wij moeten ons gereed maken, geliefde mensen. Daarom zeg Ik, Ik kom naar Barcelona in een zeer zeer belangrijke tijd, in de geschiedenis van de kerk. Hoe gezegend is het land Spanje, het land Barcelona -Spanje, dat de Heer Mij naar u zendt op dit kritieke uur in het leven van de kerk. Moge de Heer u zegenen. Moge de Heer de mensen in Europa zegenen, ook nu Hij Mij uw stad in brengt, navigeert, uw land in. Hartelijke dank. Dank u, dank u, inderdaad bedankt.
 
De Messias komt. Bereid alstublieft de weg, geliefde mensen overal ter wereld. Waar u ook meeluistert overal op aarde. Bereid gewoon de weg. Bereid de weg, alleen. Of u nu in uw eigen kamer bent, in uw woonkamer, of thuis, of op het werk, ook als u onderweg bent. Belijd gewoon uw zonden, toon berouw over uw zonden, wees gewoon goed met de Heer, blijf gewoon weg van de zonden. Want de Bijbel zegt, 'Zonder heiligheid zal niemand de Heere zien'.
 
Moge de Heer u zegenen. Gracias.'