18/05/2018 - Groots bezoek van de Heer komt naar Spanje

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

'Wel, de Heer heeft met Mij gesproken over de aankomende Bijeenkomst in Spanje. En de Heer liet Mij zien dat er daar genezing zal zijn. Er is daar een groot bezoek. Ik heb de genezing gezien. Enorme genezingsdienst die plaats zal vinden, en enorme genezing. Ik zie een volwassen man die kreupel was. Ik zie Hem opstaan en lopen. Hij begint te lopen. En dan zie Ik een vrouw. Ik denk een vrouw; een meisje of een vrouw met een heel erg dun been, die kreupel was, staat ook op en loopt. En Ik zie een klein kind, als deze volwassen opstaat en loopt, als de Heer de plek bezoekt. Ik zie dat een klein kind ook opstaat, hem volgend.

Dus er zal een groot bezoek zijn in Spanje, in Barcelona. Er zal een bezoek zijn in dat land. Er gaat een heel groot bezoek van de Heer komen in dat land. De boodschap van rechtvaardigheid komt nu naar Spanje. En hun wordt de kans gegeven om te horen wat de Heer nu zegt, over de verheerlijkte komst van de Messias, en hoe zich gereed te maken; de instructie en raad van de Heer, over hoe zich gereed te maken voor de Messias die komt, de Koning der heerlijkheid. Nu, dit is een heel interessante tijd, een heel krachtige tijd in de geschiedenis van de kerk, voor welk land dan ook, om bezocht te worden.

Want op dit uur maakt de Heer de volken gereed. En de verheerlijkte trap is neergelaten. Deze is hierboven in de lucht. En de komst van de Messias is nabij. Iedereen weet dit nu, En dus, gezegend is het land wat bezocht wordt met deze krachtige boodschap van het gereed maken van de weg. Bekering, reformatie in de kerk, het afkeren van de zonde. De heiligen die geperfectioneerd worden. De Bijbel belooft dat er de perfectionering van de heiligen zou zijn, de perfectionering van de heiligen, in deze tijd. Nu kunnen zij hun christelijke wandel kunnen aantrekken. De tijd waarin zij acht kunnen slaan op de Heilige Geest, Hem omarmen, om hen te helpen en te ondersteunen. Opdat zij zich op de juiste en wijze manier gereed zullen maken voor de komst van de Messias.

Dus, dit is de boodschap die naar Spanje komt. De boodschap is de komst van de Messias, de boodschap van de terugkeer naar rechtvaardigheid, de terugkeer naar heiligheid in de kerk, en opwekking, en meer zielen te winnen, meer Spaanse mensen terug naar Jezus. Dat zij zich nu gereed kunnen maken voor de eeuwigheid in de hemel. Als zij zich niet gereed maken voor de eeuwigheid in de hemel, dan weten wij dat zij naar de hel zullen gaan. En daarom is dit een heel erg kritieke tijd, die de mensen uit Spanje bezoek gaat brengen, en specifiek Barcelona. Laat mensen helemaal uit Madrid komen, uit alle andere steden, en dit horen. Want onze kalender is vol. Ik denk niet dat er enige andere kans zal zijn voor Mij, om op korte termijn weer naar Spanje te komen.

Hierna is het Australie, en alles, en de agenda staat vol tot aan 2020, en meer landen die nog niet ingepland zijn, dus deze kan tot 2022 door lopen. Dit is zo een spitsuur voor Europa. De voorgangers uit Europa kunnen ook komen, en horen wat de Heere zegt. En het is een geweldig tijd dat de Heer zo een bries kan zenden, een frisse wind om een nieuw leven de kerk te in te blazen. Opdat de Geest van de Heer de kerk nu bijvult, het leven in de kerk brengt, het Evangelie van het Kruis en het Bloed opnieuw mag vestigen, heilige aanbidding terug zal brengen, nu de Messias komt.

En Ik ben zo gezegend, dat de Heer Mij naar Spanje stuurt. Het verootmoedigd Mij inderdaad, dat dit het uur is waarop de volken bijeen verzameld worden door de Heer. Zij die zullen luisteren en zich vast houden aan de stem van de Heilige Geest, van hen zal het verheerlijkte Koninkrijk van God zijn. Moge de Heer u allen zegenen. Moge de Heere Spanje zegenen, opdat ook nu zij zich gereed maken de wijsheid hen niet tekort schiet. Dit kan een gouden kans zijn voor de mensen uit Spanje, om de enorme historische opwekking te zien, die Kenia ziet. Hartelijke dank.

De Messias komt. Laat iedereen zich gereed maken, overal ter wereld. Ik weet dat de Heer Mij uitzendt om Spanje te bezoeken, opdat Zijn heerlijkheid Spanje zal bezoeken, de Geest van de Heer Spanje zal bezoeken. En er luisteren vele landen, en aan hen moet dezelfde kans gegeven worden, om rouw te bedrijven over hun zonden. Onderzoek gewoon uw wandel met de Heer. Verwijder hetgeen wat poreuze christelijkheid brengt, afvalligheid en de val, weet u; dingen waardoor de christelijke wandel wordt aangetast. Opdat u recht en goed zult wandelen, en rechtvaardig zal zijn, en in zuiverheid, en in Godverzendheid. Wandel met wijsheid, en heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien.
 
De Messias komt. Shalom.'