06/05/2018 - Lang verborgen gehouden openbaring!

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

Amen. Nu, Jehova Rohi de Heere mijn Herder, Jehova 'Ori de Heere mijn Licht, Jehova Rophe de Heer die u geneest; Jehova Nissi, Jehova Misqabbi de Heere mijn Hoge Toren, Jehova Mephalti mijn Bevrijder, Jehova. Jehova Machsi de Heer mijn Toevlucht, Jehova Bara, de Schepper, de Heer de Schepper, Jehova Eli de Heer mijn God.

De Heere sprak met Mij deze afgelopen nacht. En Ik heb geluisterd naar het gesprek wat gaande is op de Radio, met voorgangers, de senior bisschoppen, de aartsbisschop en de bisschoppen in dit land die bellen en bijdragen aan de discussie over het bezoek wat er nu aan de hand is, het bezoek van de Godheid, en hoe Hij neerkwam, en dat alles. Ik luisterde en Ik besefte dat er een heel grote honger is, naar meer te weten. Toen zei Ik, waarom zal Ik ze dan niet belonen voor het meer willen weten over het bezoek van de Heer. Dat is waar het hele gesprek om begonnen is. Ik zei, Ik kan over deze zaak spreken.

Maar voordat Ik met u spreek over het grotere, verborgen bezoek en openbaring over dit bezoek, wil Ik graag wat delen over wat de Heer de afgelopen nacht gesproken heeft. Zodat u op de hoogte zult zijn. En Ik ben inderdaad gezegend met de Keniaanse kerk, de grote honger die zij hebben, de eenduidige focus die zij hebben, niet kijkend wat er links en rechts is, maar zij zoekt de Heer, en dat is waar uw beloning zal zijn. Ook nu de Heer Mij naar vele landen laat gaan. Vooral omdat Hij niemand aanziet, of enig land, of mensen, zolang zij de instructie aanneemt zal ze deze najagen. En nu is de trap in de lucht, geliefde mensen. En zo zou het ook voor de andere landen moeten zijn. De Keniaanse kerk is de voorbeeldkerk, de voorbeeldkerk. Zij moet het voorbeeld zijn waar vele vele vele kerken en landen nu een voorbeeld aan moeten nemen.

Maar hoe dan ook, gisterennacht bracht de Heer Mij weer op een plek, en stelde Mij voor aan het beest, aan de persoon de anti-Christus. Een heel enorme botsing en gevecht ontstond weer. Een historische strijd ontstond. Heel enorm, heel ongelooflijk, onverdraaglijk. En bij enkele van deze gevechten zal de aarde schudden. Daarom is het belangrijk voor zij die oren hebben, zij die oren hebben, zij die werkelijk oren hebben om te luisteren, dit het genadetijdperk is wat ten einde komt, dus zij die open oren hebben om te luisteren naar de Heere God, maak u alstublieft gereed in rechtvaardigheid, en dump alles, doe afstand van alles, wijs alles af wat uw eeuwigheid overhoop kan halen. Want hieraan voorbij is er een vreselijke botsing, een ernstig conflict, is er een grote titanische strijd. Goed versus slecht, goed tegen kwaad, heilig tegen verdorven, er ligt hier een groot gevecht wat komt.

Dus, Hij bracht Mij weer naar een plek, en Hij introduceerde Mij aan de anti-Christus, en daar was zo een historische monumentale strijd. Bij iedere gelegenheid introduceert Hij Mij aan hem. Er is altijd dit ondraaglijke, ongelooflijke, onvoorstelbare strijd. Een historisch gevecht, als nooit eerder gezien is. Daarom zal het heel belangrijk op dit uur zijn dat de kerk van Christus zich gereed maakt en de veiligheid van de eeuwigheid binnen gaat. De trap die Ik profeteerde, toen Ik zei, Ik zie de kerk de hemel binnen treden. En Ik zei Ik zie deze in de wolken boven de aarde. Na de opname zien we hen de trap beklimmen, de wolk opent en zij gaan de hemel binnen. Dus, dit is nu vervuld op 11 maart, de Heer liet de trap naar beneden. En het volgende is, wat wij allemaal weten, dat de kerk de eeuwigheid binnen zal gaan. Ze zal die trap betreden.

En dus, geliefde mensen de boodschap aan de kerk is heel duidelijk, dat de verstandige, wijze kerk zich nu gereed maakt en binnen treedt, voordat de onverdraaglijke momenten komen. De Bijbel is heel duidelijk over het tijdperk na dit tijdperk. En de tekenen zijn heel duidelijk, overal in uw nieuws, overal op aarde. We kunnen echt zien dat de Messias komt. En dit is zo een geweldige kans. Want de Heer waarschuwt in essentie alle volken der aarde. Zij luisteren allen gratis mee. En zij kunnen horen dat de Messias komt. Zij kunnen horen dat de maatstaf van de hemel Hebreeen 12:14 is. ' Jaag de vrede na met allen, en de heiligheid, want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien'.

Dus dat is absolute genade en zegen die de Heer aan aarde, de volken en de kerk heeft geschonken. Want ieder die werkelijk de intentie heeft om te streven naar de eeuwigheid en binnen te gaan, kan zich nu gereed maken en de hemel zien, heerlijkheid zien, het Koninkrijk van Jahwe zien. Het Koninkrijk der hemelen. En dus, in deze strijd toonde de Heer wederom het beest en er was zo een immense situatie afgelopen nacht. En Hij is doorgegaan hiermee. En door dit te doen zegt Hij, er komt een gevecht, er komt een gevecht. Maar als u uw Bijbel leest; dat conflict, die strijd komt nadat de kerk is weggenomen.

Nu, terug naar het gesprek wat gaande was op de Radio. En Ik zag dat er een grote honger is. Ik was geraakt door de honger die Ik hoorde van de senior Aartsbisschop, live op de Radio. Twee maal. En hij opende het op grootse wijze toen hij richtte op het boek Johannes hoofdstuk 1:34, waar Hij over de doop spreekt. De openbaring van de Messias. En vanuit die honger, hoe Ik zag dat u meer wil weten over dit bezoek van de Heer waar u mee geconfronteerd wordt hier, met Hem die hier wandelt, dan zal ik eindelijk dit andere bezoek openbaren, die Ik vele vele jaren verborgen heb gehouden voor de mensheid. Opdat allen nu meer volwassen zullen worden, en meer begrip hebben, er weet van hebben. En er meer van begrijpen, geliefde mensen.

Dit is een bezoek wat ik zeer lange tijd heb weggehouden, omdat Ik dacht dat de kerk niet klaar was, niet op de juiste plek was, om dit soort bezoek te aanschouwen. Maar nu dat u die Johannes 1:34 aan het najagen was, en er serieus naar zocht, en er meer van wilde weten, zal Ik dit nu delen dankzij de Keniaanse kerk, hun diepe honger om meer van de dingen van God te weten, om God op dit uur meer te zoeken. Nu, er is dit bezoek, Een immens bezoek wat Hem die met u spreekt openbaart.

En de Heere Jehova, de enorme God van de Hemel, Hij bracht Mij de hemel binnen. Dus, de Heer tilde Mij op en bracht Mij de hemel in. En toen bracht Hij Mij bij Zijn troon, op de plek van de troon. En toen Ik daar was, toen was er enorme heerlijkheid, veel heerlijkheid. En, dit staat in verband met de gebeurtenissen die wij zien in Johannes 1:34. Dus, op dat moment kwam het Lam, de Messias kwam. Op die plek kwam de Messias. God de Vader was hier, en toen kwam de Messias. En toen de Messias kwam; en dit is een heel enorm iets, een heel krachtig bezoek wat Ik heel lange tijd weggehouden heb van de mensheid. Dus toen de Messias kwam, en toen reikte God de Vader een fles met olie aan, in Mijn rechterhand. En toen, op dat moment, ging Ik op Mijn knieeen zitten, en Ik zalfde de voeten van de Messias. Dit is het bezoek wat ik heel lange tijd weg heb gehouden, ook vandaag heb Ik de details van al het andere weer weggehouden. Maar dit zijn de immense kenmerken die achter dit Bezoek steken, aan Hem die hier met u spreekt.

Mogen zij die oren hebben zich gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.
Shalom toda. Toda lachem. Toda toda, toda raba'