29/04/2018 - Zware aardbeving op komst

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
'Welnu, de Heere Jehova, wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, gezegende mensen, aardbewoners. De mensen die op deze planeet aarde wonen, en de engelen in de hemel, de hemelse legermachten, Ik wil graag dat u weet dat de Heer met Mij heeft gesproken deze afgelopen nacht. En Ik zie dat de Heer Mij naar een plek brengt, en Ik ga naar die plek en er is een heel hoog gebouw. Een heel hoog gebouw. En als Ik bij die plek kom zie Ik dat er een hoog gebouw is, een ander gebouw in de buurt. Dan vindt er een aardbeving plaats, een heel zware aardbeving vindt plaats. En het hoge gebouw gaat neer.

En de Heer plaatst Mij in de lift, dus de aardbeving gebeurt, als het hoge gebouw, Hij plaatst Mij in de lift in het hoge gebouw. Dus de aardbeving gebeurde toen de Heer Mij de lift liet zien. De Heer laat Mij de lift zien. Het is een verschrikkelijke situatie. Het is meest afschuwelijke, angstaanjagende, verschrikkelijke moment waar iemand ooit doorheen kan gaan. En de schacht waarin de lift is, de liftschacht die de lift op en neer laat gaan begin neer te storten, samen met het gebouw. En wij kunnen de lift nu in een vrije val zien. Het was heel erg. Het was heel, heel erg toen de Heer Mij daar de afgelopen nacht bracht. En de schacht, waarin de lift verschuift, die deze naar boven en naar beneden laat gaan, enzovoort, valt samen met het gebouw neer, totdat deze gedraaid is. Ik kon zien dat deze gedraaid werd toen de aardbeving gebeurde, en het gebouwen instortte, en mensen renden.

En als dat gebouw neergaat plaatst de Heer Mij in die lift. En toen kon ik eruit komen. Nadat deze naar beneden snelde, kon ik eruit komen, met mensen aar. En toen zag ik veel verschikking die over de mensen kwam; de Heer neemt Mij mee naar de plek waar het gebeurde. En ik beleefde die dag, ook voordat deze plaatsvindt. Dus, dit is wat er daar gebeurde, geliefde mensen. En dus, op die plek, was Ik daar, en beleefde dit toen de immense aardbeving plaatsvond.

En voordat die aardbeving plaatsvond had de Heer Mij naar dat land gebracht, en in dat land zie Ik vrouwen. Ik zie vrouwen, zij zijn vrouwen met een donkere huidskleur. Gekleurd, of met een gekleurde huid, of wat de beschrijving ook is. En toen zag Ik dat één van hen met een man op het bed is. En een volgend bed, waar ook een vrouw met een man naar bed gaat. En Ik dacht ook dat dit haar moeder was, Ik kreeg meer informatie, dat dit ook haar moeder was. Iemand begaat seksuele zonde met haar moeder, en ze begaat ook seksuele zonde met een man. En de Heer nam Mij mee door het land en liet Mij seksuele zonde zien in dat land.

Nu, voordat de aardbeving kwam, nadat Hij Mij de seksuele zonden in het land had getoond, sprak de stem van de Heer en vroeg Mij oordeel te brengen over het land. En toen Ik oordeel uitsprak en Mijn linker Profetische vinger ophief en naar dat land wees, toen, daar gaan we, vond nu de historische aardbeving plaats. En de hoge gebouwen gaan neer. Dus toen bevond Ik Mij in dit gebouw in de lift en Ik vlucht eruit. En de schacht, vanaf de begane grond helemaal naar de top, viel ook. Ik was erin, met mensen. En de lift gaat op hoge snelheid, als het gebouw neergaat. Ik weet niet of het hele gebouw neergaat, maar er breken stukken af.

Maar, toen wij beneden aankwamen hoorde Ik mensen zeggen, vragen, 'zijn er nog mensen daar boven in het gebouw?' En dan, Ik weet niet, Ik zie het alsof het gebouw neergevallen is. Ik zie het nu nog steeds, feitelijk kijk Ik er nu naar, het laat zich nu live zien, live, live, live. En Ik kan zien dat de ramen de lucht weerspiegelen, dus dat betekent dat het gebouw neergekomen is, naar boven gericht, gevallen. De reden dat Ik zeg, dat Ik mensen hoor vragen 'Zitten er daar boven nog mensen vast'? Dan zijn er mensen die zeggen 'Ja, zij zitten vast op de 17e verdieping.' Ik hoor ze, nu Ik met u speek hoor Ik dat gesprek, Ik hoor ze nu zeggen 'Ja, er zitten mensen vast op de 17e verdieping'.

En dan zie Ik vele auto's, mensen die proberen weg te komen, koffers, wat nog meer, alles. Chaos, totale chaos. En dan op dat moment, toen wij links van ons keken, was nu het leger en waren de soldaten nu gekomen. En toen de soldaten in actie kwamen, stortte een gebouw nu voor ons in. Een volgend gebouw was ingestort. En deze soldaten zijn grote soldaten, zij zijn zwarte mensen. Zij dragen overrollen, zij dragen overrollen. De overrollen die zij dragen houdt in een broek en een jas. Het zijn speciale troepen, zij zijn lange mensen, zij haasten zich daarheen. Dus er is een toestand, als die aardbeving plaatsvindt. Dus, Ik zie een aardbeving treffen.

Kijk Ik naar het land, Ik weet niet of het een zwart land is, het ziet eruit als zwarte mensen. De Heere zegt dat het land berouw moet tonen over de zonden. De Heer speekt over zonden en over de noodzaak om de weg te bereiden voor de komst van de Messias. Nu is het absoluut helder dat de Heer de landen rechtstreeks aanspreekt, vanuit Zijn troonzaal. Ook nu wij spreken laat Hij nu de glazen ramen zien die de lucht weerspiegelen, Ik kon het gebouw zien wat ingestort is, het is met geweld geschud.
De Heer roept nu de landen op tot berouw en inkeer, want seksuele zonden zijn overal. Ik ben net terug uit Europa, waar homoseksualiteit groot, groot, groot is. Transseksuelen, homoseksuelen, lesbiennes, het is groot. Je kon ze overal zien. En het is overal ter wereld. En de onzedelijkheid. Vrouwen die met mannen gaan, mannen met vrouwen, meisjes met mannen, jongens met meisjes, jongens met mannen, alles. Het is een heel smerige wereld nu. En de Heer zoekt uw aandacht. En Hij zegt, dat de Bijbel; in het boek Mattheus 24:7 zegt Hij dat er hongersnoden en aardbevingen zullen zijn in verscheidene plekken. Dus deze aardbevingen hebben een Bijbelse basis, het is een herkenningspunt.

Toen de discipelen bij de Messias kwamen en zij Hem vroegen 'Heer, wanneer zult U terugkeren, en wat is het teken van Uw komst', toen was één van de tekenen de aardbevingen, en natuurlijk de hongersnoden en dergelijke. Maar de aardbevingen die Ik nu bespreek, die zijn in de Bijbel opgenomen, ingelegd, in de Bijbel als één van de belangrijkste herkenningspunten. De belangrijke geestelijke herkenningspunten, de tekenen dat de Messias komt. Dus bereid de weg.

En Ik weet niet waarom Ik generaal majoor Chaka zie, Ik zie dat hij twee wonden aan het hoofd heeft, dat gebeurde in die situatie. Dus, het zou een land kunnen zijn waar Ik naartoe zal gaan. Hij was gewond geraakt, hij was ook in de lift. Ik zag bovenop het hoofd lichte verwondingen. Het zijn krassen. Er zijn mee details, die Ik niet met u deel. Hij was gewond geraakt aan het hoofd, in één van de plekken waar Ik heen zal gaan. Dus het lijkt erop dat ik in één van de landen kom en direct zal de Heer hen schudden, vanwege de zonden.

Geliefde mensen, de Messias komt. Bereid de weg. Wees heilig. Keer u af de zonde. Keer u af van deze ongebreidelde seksuele zonden. Het levert ook niets op. Het misbruiken van mensen, we kunnen ook de hiv-aids zien, gebroken huwelijken, ze verliezen hun integriteit. Seksuele zonde is wereldwijd ongebreideld, vandaag de dag. Keer u alstublieft af van seksuele zonden. Keer u af van leugens, en valse profeten die we overal op uw tv zien, en in al uw kerken. Dit is nu het uur waarin de Heer Zijn dienaar bevestigd heeft. En er is geen twijfel over, welke dan ook, wereldwijd nu, dat iedereen zich moet onderwerpen aan deze stem, om het verheerlijkte Koninkrijk van God te zien. Als u zich niet onderwerpt, dan wacht de Heer u op, aan de poort.

Dus, dit is het uur om heilig te zijn, en rechtvaardig. Keer u af van zonden, leugens, om God met ontzag te benaderen, Godvrezendheid, wees wijs. Denk aan de wijze meisjes, die de hemel binnen treden. De godvrezendheid. Verander de kleding van de vrouwen, stop met de korte rokjes, de strakke broeken. De onzedelijkheid links en recht, de jonge mannen. De Heer roept en schreeuwt uit naar de volken: bereid de weg. De trap is naar beneden gelaten, Ik heb de Messias zien komen, Ik heb de kerk opgenomen zien worden. En Hij maakte Mij zo reusachtig groot. Ik was heel groot, Ik was heel erg groot. Ik weet niet hoeveel honderden meters, ofzo. Groot, en lang, en reusachtig, toen Ik daar in de wolken stond, en de kerk riep, en omhoog trok. Ik zag het op de grond, toen Zijn opstegen. Ik kon de ingang zien, en Mijn hand kon bijna de grond beneden bereiken.

Dus, Ik heb de kerk zien binnen treden, en de rol van Hij die met u spreekt totdat zij binnen treden, in een veilig vertrek van de aarde. De dingen zijn erg hierna. Ga hieruit weg, dit gaat een heel vreselijke plek zijn om te zijn, de vernietiging van de aarde gaat komen. Shalom. Toda raba.'