26/04/2018 - De slang gedood door de twee Getuigen

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
'Amen. Nu, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken op zeer grootse wijze, deze afgelopen nacht. Geliefde mensen, de Heer heeft een immens gesprek gehad met Zijn twee Getuigen, deze afgelopen nacht. En in dit gesprek gingen de twee Getuigen er voor het eerst op uit, en vielen de slang aan. Zij vielen de slang aan.
 
Nog eens, deze afgelopen nacht, vanochtend gaf de Heer voor het eerst Zijn twee ontzagwekkende Getuigen opdracht, en zette het Hen op om de slang aan te vallen. En Zij troffen hem. Een zware strijd ontstond. Zij troffen hem, en doodde hem. Zij troffen de slang en doodde hem meteen, direct. Toen Zij de slang aanvielen, bestormden en troffen Zij hem direct op het hoofd, en doodde hem.
 
Deze afgelopen nacht heeft de Heer dit gedaan. Geliefde mensen, de Messias komt. Al deze gebeurtenissen hebben betrekking op het tijdperk nadat de kerk is weggenomen. En we zijn net terug van de grote bijeenkomst in Zweden, waar de Heer met het hele land Europa sprak, het Continent Europa. En nu komt dit. En Hij openbaarde Hen in Europa, op zeer ontzagwekkende wijze. En dan nu vandaag, zette Hij Hen op, Hij gaf hen opdracht, tegen de slang, en Zij troffen de slang, en doodde de slang. Direct toen het gevecht begon, troffen Zij hem direct op zijn hoofd, en doodde hem.
 
Dit is wat er gebeurt, geliefde mensen. Bereid de weg, wees heilig. Wees rechtvaardig. Keer u af van seksuele zonden, en leugens, perversie. De kerken die nog altijd geld prediken, zij moeten ermee stoppen. De valse profeten, het valse welvaartsevangelie zonder heiligheid, wat de mensen voorliegt. Vrouwen die er schaars gekleed bij lopen, de mannen die liegen en onzedelijk zijn. Laten de kerk en de volken nu Jezus aannemen, en wedergeboren zijn. Compleet wedergeboren, en gered.

Want deze afgelopen nacht zond de Heer Hen voor het eerst op een missie. En de Twee gingen, en vielen de slang aan. Zij vielen de slang aan, en een zwaar gevecht ontstond, en zij troffen hem direct. Zij troffen hem meteen, ter plekke. Zij troffen en doodde hem direct, op die plek. Dus, er is een vreselijk moment. De Messias komt. Shalom.'