18/04/2018 - De Heer verheerlijkt Zijn Dienaar in een bijeenkomst

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Een immense hoeveelheid heerlijkheid komt over Zijn Dienaar, de Heer verheerlijkt Zijn Dienaar. Er is een bijeenkomst waar Ik heenga, en de Heer verheerlijkt Zijn Dienaar. Enorme heerlijkheid van de Heer komt, zoals, bijna zoals wat er in Helsinki gebeurde, toen Hij Zijn Dienaar totaal transfigureerde. Hij bedekte Hem met Zijn heerlijkheid, witte, totale heerlijk, grote stralende heerlijkheid. En als de Man van God beweegt dan straalt, glanst overal en bedekt de heerlijkheid de hele plek en ruimte.

Dus, er is een bijeenkomst waar Ik heenga. Ik weet niet of het Zweden is, want Ik ben op weg naar Zweden, de grote Conferentie in Europa in Zweden, of dat het een volgende bijeenkomst is. De volgende bijeenkomst in Spanje, misschien Australië. Maar er is een bijeenkomst waar Ik heen ga, waar de Heer Zijn Dienaar zal verheerlijken. En nu ben Ik onderweg naar Zweden. Dus, misschien is het Zweden. Als het Zweden niet is, dan is het Spanje of Australië. Maar er is een bijeenkomst waar Ik heen ga, waarin de Heer Mij totaal gaat verheerlijken. Met pure, witte heerlijkheid. En toen Ik naar binnen liep, was de heerlijkheid puur wit, verblindend. Stralend, straalt en glanst.

Dus dit zijn de tijden waarin wij leven, geliefde mensen. De Messias komt. Dit is de Ene over Wie de Bijbel schreef, dat Hij een boodschapper zal zenden om de volken gereed te maken, en de mensen, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Dus keer u alstublieft af van alle zonden en verdorvenheid. Keer u af van leugens, keer u af van perversie. Keer u af van valsheid, corruptie, seksuele zonden. Keer u af van de corruptie, de prostitutie die wij in de kerk zien, waar mensen wedergeboren zijn op zondag en op de andere dagen lopen zij er schaars gekleed bij. Waar er vermenging is, geestelijke onzedelijkheid. De kleding van vrouwen en mannen, men probeert het niet goed te doen. Er is bedrog. De genade van de Heer wordt bedoezeld.

Bedenk dat het boek Hebreeën 6, verzen 4-6 waarschuwt voor het misbruiken van de genade. Bedenk dat Hebreeën hoofdstuk 10, verzen 26-31 waarschuwt voor het misbruiken van de genade door de kerk. Bedenk dat 2 Petrus hoofdstuk 2:19-22 waarschuwt ook voor het misbruik van de genade. Er is maar één offer, het Bloed van Jezus, geofferd aan het Golgotha Kruis. Dus hier kunt u geen misbruik van maken. Dat is het bloedoffer, wat de kerk de behoudenis brengt, de bevrijding, en brengt haar de eeuwigheid in de Hemel in.

Ik heb de Messias zien komen. De profetieën die Ik gegeven heb, zijn vervuld, ook waar de Heer zoveel tekst voor Mij schrijft, in de lucht. Ik heb deze dingen gezegd in het onderwijs aan de bisschoppen, Ik heb ze ook op de Radio gezegd. Deze profetieën zijn vervuld. De Messias komt. En Hij gaat een heilige kerk opnemen. Een rechtvaardige kerk. Een kerk die gehoorzaam is, en getrouw, betrouwbaar, waar op te vertrouwen is, in godvrezendheid, in wijsheid, integriteit van hart, zuiverheid. Dit zijn prachtige dingen die ik tegen de kerk zeg.

Niemand zegt zulke dingen. Iedereen is bezig met winstbejag, eigen voordeel doen, winst. Geld, geld, geld. En corruptie in de kerk. Maar u heeft het voorrecht, aan u zijn de deugden van de hemel verteld. De deugden van de eeuwigheid. Hoe kunt u geld betalen voor uw eeuwigheid, als de kerk, als een land, als een generatie, overal ter wereld?
De Messias komt, geliefden. Maak geen grappen, met deze Stem. U zult naar de hel gaan, als u grappen maakt, deze niet serieus neemt. Houdt de verdorvenheid en het kwade weg; kies voor heiligheid, kies voor rechtvaardigheid, kies voor godvrezendheid, integriteit, wijsheid, geloof, gehoorzaamheid, berouwbaarheid, onberispelijk. Verander uw kleding, verander de manier waarop u danst in de kerk. Verwijder onzedelijkheid uit de kerk.

Dank u´