09/04/2018 - De grootste Profeet vliegt boven de aarde

´Nu, de Heere Jehova heeft nu iets heel groots gedaan in dit land. En de volken der aarde kunnen zich nu gereed maken voor de komst van de Messias. Slechts enkele minuten geleden, ongeveer 5 minuten geleden, was één van de Twee heel enorm groot, de omvang van een vliegtuig, een groot vliegtuig, een enorm vliegtuig, en vloog over de aarde. Heel dichtbij de aarde, maar vliegende hier boven in de lucht.

Er is dit gesprek geweest, en zij veranderde van de Ene, in de Andere. Maar heel groot, en vliegende boven de aarde. Zoals in de ruimte waar vliegtuigen vliegen. Een klein beetje lager, maar boven de aarde vliegende. Dit is het gesprek wat plaats heeft gevonden. En zij wisselen af, van positie. De Ene krijgt een glanzend gezicht, en de Andere wordt deze, Elia, de grootste profeet van Jehova. Dit is het moment, dit is het Bezoek waar de volken op gewacht hebben. Waar de hemel op gewacht heeft.

En de hemel lijkt volledig naar buiten te komen. En Ik heb Mijzelf gezien, Ik heb Eén van de Twee vliegende boven de aarde gezien. En Hij kwam en sprak met Mij. En daarna zag Ik Mijzelf boven de aarde vliegen, heel hard gaande, met vleugels. Met vleugels. Geliefde mensen, het lijkt erop dat er spoedig geen tijd meer is, dat het nu heel hard gaat. Als u ziet dat deze dingen plaats gaan vinden, dat soort van vliegen is voor het tijdperk nadat de kerk is weggenomen, in de opname.

Maak u alstublieft gereed, en wees heilig. Ik heb hen nu zien vliegen, ze beginnen nu te vliegen boven de aarde. Maar dat hangt samen met het tijdperk waarin Zij een ontmoeting met de anti-Christ moeten hebben, na de opname. Maak u alstublieft gereed voor de komst van de Heer. Niemand kent de dag en het uur. Maar de tekenen zijn hier. Dank u´