08/04/2018 - Kans voor Europa

´Wel, nu de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. Nog een keer, en dit keer heeft Hij Mij naar Europa gebracht. En Ik zie dat Ik in Europa ben, samen met het hele team wat met de Twee mee reist. En Ik zie dat wij gebruik maken van een tram. En is een grote Conferentie gaande in Europa. Dus, Ik zie dat de Heer Zijn Boodschappers naar Europa zendt. De Heer stuurt Zijn Dienaar naar Europa. En dus, de twee Boodschappers zullen in Europa voorgaan. Gezegend is het land wat deelneemt aan deze grootse, machtige beweging van God, op dit uur, waarin wij allen weten dat wij op de drempel naar de eeuwigheid staan, op de drempel van het ingaan in de eeuwigheid, voor de kerk.
 
En natuurlijk, voor diegenen die niet opgenomen zullen worden door de Heer, bij het grote verzamelen van de heiligen, zoals wij deze in 1 Thessalonicenzen zien, hoofdstuk 4, verzen 16-17, en 1 Korinthe hoofdstuk 15, verzen 50-56, en Openbaring hoofdstuk 16:15. En Johannes hoofdstuk 14, verzen 1-3. Wie niet meegenomen zal worden, in dat grote bijeenkomen, omdat zij niet gereed waren - zij sloegen geen acht op deze Stem, zij zullen met de toorn van God de almachtige te maken krijgen. Want in dat aankomende tijdperk komt de toorn van God over het aardoppervlak. En er zal een groot strijdtoneel zijn, op de aarde, verschrikkelijke momenten. Wij kunnen zien hoe de dingen nu vorm krijgen.
 
Dus, nog eens. Ik heb gezien dat de Heer Mij, Zijn twee Boodschappers, naar Europa stuurt, en Zijn hele delegatie gaat met Hem mee. En Ik zie dat Zij voorgaan in Europa. Dus gezegend is Europa. Die landen van Europa die zitten en deelnemen aan de instructie van de Schepper van hemel, en aarde de instructie voor het binnen treden. De landen die deelnemen aan deze gigantische historische beweging van God op het aardoppervlak, in dit laatste moment. Ik zie Mijzelf voorgaan in Europa. Een heel krachtige Conferentie, die de instructie van de hemel aflevert, aan dat land Europa, dit moet Zweden zijn. En Ik maak gebruik van een tram.
 
Dus, moge de Heere de landen zegenen die deelnemen aan deze grote, reusachtige historische, enorm grote beweging van God. De Messias komt, geliefde mensen. Dit is de Stem van één die iedere dag roept dat de Messias komt. Dat Hij de komst van de Messias gezien heeft. Bereid alstublieft de weg. Wees heilig, want de Bijbel zegt in Hebreeën 12:14 ´Jaag de vrede na met allen, en de heiligheid´ En dan eindigt Hij met te zeggen ´Zonder heiligheid zal niemand de Heere zien´.
Zij die oren hebben, moge u horen en luisteren naar wat de Heere tegen de landen zegt, in dit uur. Shalom´