29/03/2018 - De dagen van Noach

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
Zeer korte samenvatting in eigen bewoording, van een Boodschap in 4 delen

De Heer sprak met luide stem de hele afgelopen nacht met Zijn Dienaar. Hij herhaalde continu 'De dagen van Noach, de dagen van Noach'. De Heer waarschuwt via Zijn Twee Getuigen dat de Bijbel zich herhaalt.

Er is geen verschil tussen die generatie en de onze. Er is geen liefde voor heiligheid en rechtvaardigheid. De Profeet van de Heer las Mattheus 24:37-42, en zegt dat ook deze generatie - twee mannen werken op het veld, en 1 blijft achter. Twee vrouwen malen met de molen en 1 blijft achter. Men is nu op het materiele gericht en de mannen die werken maken zich druk om brood op de tafel te krijgen. De waarschuwing was ook dat de Heer de deur zal sluiten.

De Heer nam Hem ook mee naar de bijeenkomst in Nakuru dit weekeinde. Dit was een droom in een droom. In de Bijeenkomst waarschuwde Hij de volken der aarde dat de dagen van Noach nu zijn. De Heer bracht Hem daarna naar de tijd van Noach destijds. Hij liet Zijn Dienaar zie hoe Hij de hele aarde vernietigde, hoe op schokkende wijze iedereen verdronk. Het is een waarschuwing aan alle volken der aarde!