04/04/2018 - De twee Getuigen en de zon dansen voor het aangezicht van De HEER

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Amen. Nu, het tweede gesprek wat Ik vandaag graag met uw luisteraars wil delen, en ook met degenen die wereldwijd luisteren, is dat op zondag, op zondagavond, na de historische Conferentie voor voorgangers en brengers van het Evangelie, die plaatsvond in Nakuru, kwam de HEER en sprak met Zij Boodschappers over de gebeurtenissen van dit uur. En in dat gesprek van zondag toonde de Heere Jehova Zijn Dienaar, toonde Mij, terwijl Ik voor de Heer danste, samen met de Ander. Dus de Twee waren aan het dansen voor het aangezicht van de Heer, uit vreugde over het feit dat HIJ Hen neer had gelaten vanuit de Hemel.
 
En toen Ik voor jet aangezicht van de Heer danste ontdekten We dat Wij; het was een Joods lied, een Joodse dans. Want Ik danste en hief en boog het rechter been, want het maakte een rondje. Een oorspronkelijke Joodse dans. En toen ontdekten We dat Wij in de zon dansten. En toen zei de Heer ´En ook de zon danste´. De zon danste. En dit zijn de wonderen van dit uur, geliefde mensen.
 
Nog eens, op zondagavond na de Conferentie liet de Heere Jehova Mij de twee Dienaren zien die Hij uit de Hemel heeft neergelaten, dansende. En terwijl zij een rondje maakten, en elkaars handen vast hadden en dansten en rond gingen in de Joodse manier van dansen, met het rechterbeen gebogen en dansend rond gaande, en toen liet de Heer Mij zien dat zij dansten in de zon. Ik zag Mijzelf in de zon dansen. En toen zei de stem van de Heer ´En ook de zon danste´.
 
En dit was op de dag van de inhuldiging, toen de Heer Hen uit de hemel neer liet, om officieel hun dienstplicht op de aarde te beginnen, om officieel op de aarde ingecheckt te zijn, en de opdracht van Jehova te vervullen. Dit zijn de wonderen van dit uur. Moge de Heer zij die oren hebben zegenen. Shalom.´