26/03/2018 - Zware strijd in Israël na de opname

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

'Amen. Dus, het vierde deel van dit gesprek, wat de Heere Jehova hier met Mij had, gisteren, is wat Ik u vandaag wil brengen, geliefde mensen, om ongeveer.., we hebben het waarschijnlijk over 17 minuten na 3 uur in de ochtend. Het vierde deel van een gesprek wat de Heere Jehova met Mij had, deze afgelopen nacht, toen de Heer Zijn twee vrienden bezocht.

In dat gesprek bracht de Heer Mij naar Israël, en toen zag Ik een gigantische aanval op Israël. Het lijkt erop alsof ieder land daarheen was gegaan. Het eerste deel van de aanval was een groep mensen, en zij spraken over land. Zij hadden het over land, dus er was iets over het eigendomsbewijs van het land. Dus zij vielen aan, in heel grote aantallen. Groot aantal wat aanvalt.

Dus, er is een document wat de Heer in Mijn hand legde. En er was zoveel vrees en paniek. Paniek door angst. En dus, de Heer bracht Zijn twee Dienaren, en Hij liet Mij staan, om Israël rugdekking te geven. Om in te staan, om Israël te verdedigen. Dus, in het verdedigen van Israël liet de Heer Mij achter staan, terwijl zij vooraan staan. Ik stond tussen de slechte mensen, en hen in. En dan, daarna was er dit document wat de Heer in Mijn hand legde. Dit ging allemaal over land. Dus er is deze onenigheid, en de aanval die plaatsvindt. Vele mensen die binnenkomen. En dan daarna, een grotere aanval. Dus, in deze verdediging zette Ik één been in het bovenste, noordelijke deel;
één in het onderste deel van Israël, en toen waren ze veilig.

Maar daarna, toen zij veilig weg gingen, toen zag Ik hen vluchten via de vallei. Dus, er was een groot vluchten. Zij vluchtten, nadat veilig gesteld worden. Dus zij vluchtten met succes, en de slechte mensen raakten hen niet, de slechte mensen kwamen niet bij hen, die hen iets aan wilden doen. Vele, vele wapens, hen achterna zittende. Maar, zij volgden niet de weg, zij vluchtten door de vallei. Ik kan de groene vallei zien, zij vluchtten via de vallei, en ze konden alleen van veraf bij de weg komen.

En Israël werd veilig. Dus, er gaat ook een grote strijd zijn, daar in Israël. Dus, de kerk heeft een belangrijke boodschap op dit uur: dat de tijd snel aan het aflopen is. En de Heer heeft Mij naar Israël gebracht, en dan maakt Hij dat Ik sta, om het noorden en zuiden te dekken. Er was een zaak over land, de mensen die aanvielen. Er was onenigheid, een strijd over land, en de Heer legde de documenten in Mijn hand. En toen kon Ik nu voor hen in staan, om ze rugdekking te geven, terwijl zij hun uitweg vinden.

Deze afgelopen nacht. En de twee boodschappers vochten voor hen, daar. En daarna, toen zij eenmaal veilig waren, zag Ik, dat het was alsof de Heer enkelen van hen fietsen gaf. Zij reden op fietsen, heel hard. En zij vluchtten, zij vluchtten door de vallei. Dus zij name de weg niet, want op de weg daar was er enige versperring, door de slechte mensen gedaan. Maar zij vluchtten, zij doorsneden de vallei, de groene vallei. Dus, zij vluchtten via de vallei, en niemand kwam aan hen.

Dus de Heer gaat Israël beveiligen, nadat dit tijdperk van de kerk voorbij is. Maar de boodschap aan de kerk, is dat uw tijd snel afloopt. Dus, bereid alstublieft de weg, voor de komst van de Koning, de komst van de Messias. De komst van de Heere Jezus Christus. Mijn Heer en Redder. Uw Heer en Redder. De Christus van de Heer komt, maak uw gewaden gereed.

En er is een groot gevecht, een groot strijdtoneel, wat in Israël plaatsvindt, waarin Hij die met u spreekt betrokken raakt, Israël wordt veilig gesteld. Maar de boodschap die uitgaat naar de kerk, is dat uw tijd spoedig voorbij is. Dus alstublieft, bereid de weg en ga weg, neem een veilig vertrek, weg van hier, want er is nogal een toneel, een strijdtoneel wat voor ons ligt hier. Het is ongelooflijk. Ik kan het niet aan u beschrijven. Ook deze, over Israël. Ik heb deze versimpeld, vereenvoudigd, maar het is té ingewikkeld. Het is een zware strijd, het is een titanische gevecht. Dus, de Messias komt. En de boodschap aan de kerk is de uw tijd snel afloopt. Maak u alstublieft gereed, en verdwijn van het toneel.

Shalom, shalom, toda raba. De Messais komt. Amen.'