26/03/2018 - De opname van de kerk

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

'Wel, het is 10 minuten na enen. Nu, het derde deel van dat gesprek, wat hier gisterennacht plaatsvond, het derde deel van het gesprek wat hier
gisteren in de nacht plaatsvond, toen de Heer hier bezoek bracht om over de komst van de Messias te spreken. En Hij sprak met de Twee.
De Heer tilde hen op, de lucht in. En toen, in een flits, in een oogwenk, trof de immense heerlijkheid van de Heer, en de kerk was opgenomen.
Moge de Heere u zegenen, gezegende mensen. Mogen zij die oren hebben luisteren naar de stem van de Heer.

Nog eens, in een flits, in een oogwenk was de kerk opgenomen. In het derde deel van dit gesprek, wat gisterennacht plaatsvond, liet de Heer
Mij de immense heerlijkheid zien, van de komst van de Messias. En in een flits, in een oogwenk, spatte de heerlijkheid, dat schokte mij nogal,
en het was gedaan. Mogen zij die oren hebben de weg bereiden voor de komst van de Messias.

Wees heilig, absoluut heilig. De Heilige Geest is hier, om u te helpen. Maar u moet het besluit nemen. U moet gehoor geven aan de oproep.
U moet het doen, u moet aan de oproep voldoen, tot heiligheid. U moet bewust kiezen voor heiligheid. De Messias komt. Dit is de Ene
over wie de Schrift geschreven heeft, totdat Hij verscheen, dat Hij u een boodschapper zou zenden, om de weg te bereiden, voor de grote en
ontzagwekkende dag van de Heer aanschouwd wordt.

Mogen zij die oren hebben, luisteren naar de stem van de Heer. Shalom.'