25/03/2018 - De opname van de kerk & de Profeet van de Heer naar meer landen

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

'Amen. Nu, de Heer had een tweede gesprek met Mij, gisteren. Nadat de Heere Mij de opening van de hemel toonde, en Ik binnen in de hemel zag; de Heer Jehova Elohim, Jehova Adonai, Jehova Magen, Jehova Misqabbi, Jehova Ori, de Heer mijn Licht, Jehova Shammah, Jehova Mekadishken,Tsidkeenu, Jehova Tsori, de Heer, na de hemel te openen, en Mij het binnenste van de hemel te hebben getoond, en de heerlijkheid van de hemel, toen bracht de Heer Mij naar een bijeenkomst. En nu kan Ik dit delen.

De Heer bracht Mij naar een bijeenkomst. En bij die bijeenkomst was Ik op het altaar. En deze was verlicht, er was licht bij het altaar. En toen zag Ik Mijzelf lopen naar wat lijkt op de mensen die buiten zijn (vanwege grote opkomst), en het was donker. Dus Ik was heel verbaasd. Ik zei, wow, het is donker geworden. En Ik liep daar.

Dus, Ik heb gesproken met de Heer, en Ik heb de Heer gevraagd het Mij toe te staan om meer landen te bereiken, meer landen te winnen voor Christus Jezus de Messias. Opdat meer landen de aankondiging zullen horen, van de verheerlijkte komst van de Messias van Israël, van Christus de Messias, Yeshua. Opdat zij zullen weten dat de Christus van de Heer terug komt, om de kerk op te nemen.

Ik heb dit gesprek met de Heer gesproken, dat Hij het Mij toe zal staan om over de hele aardbol te gaan, en het meer en meer aan hen te verkondigen, opdat wij meer mensen het verheerlijkte heilige Koninkrijk van Jehova zullen krijgen. Hen te vertellen zich af te keren van zonden, seksuele zonden, onzedelijkheid. Dit poreuze leven, de gaten die in de behoudenis zitten. Zorgeloze christelijkheid, lauwwarm christendom. Opdat meer mensen binnen zullen treden.

Maar nog eens, het tweede deel van dat gesprek gisteren: Ik ben in een bijeenkomst, en dan weet Ik niet waarom Ik Mijzelf buiten zie, en dan is het donker. Geliefde mensen, Ik weet niet waar die bijeenkomst is, Ik weet niet welke bijeenkomst dat is, maar Ik heb een bijeenkomst gezien waarin de opname plaats vindt. Niemand kent de dag en het uur, en dus is het Mijn gebed dat als Ik doorga, doorga, doorga, naar de landen te gaan, de Heer de komst van de Messias zal verkondigen. Dat de landen voorbereid en gereed moeten zijn. Dit is niet het uur om te sluimeren, dit is het uur om resoluut te zijn in het stoppen met seksuele begeerte seksuele zonde die de kerk gegijzeld heeft.

Dit is het uur om alle predikers een halt toe te roepen, die wij in Amerika zien. Die leugenaars die wij op de wereldwijde tv zien. En hen te vertellen: 'Stop ermee, maak het land gereed voor de komst van de Messias'. Om alle predikers in Europa te vermanen. Alle predikers in Afrika, Nigeria, Zuid-Afrika, waar dan ook. En hen te vermanen en hen te zeggen 'Alstublieft, maak ons gereed, voor de komst van de Messias'. Er is geen tijd meer, voor de verhalen en de retoriek die u jaar in, jaar uit spuwt. Dit is de tijd om de predikers in Australië te vermanen, de predikers in Nieuw-Zeeland te vermanen, de eilanden te vermanen en hen te zeggen: 'Alstublieft, laten wij het land gereed maken. De Messias komt. Predikt u rechtvaardigheid, vermaand de zonden, breng het land terug naar heiligheid, verkondig de komst van de Heer. Laat hen de tekenen zien, de Boodschapper is hier`

Shalom`