25/03/2018 - De heerlijkheid van de Heer verschijnt in de lucht. Meerdere delen

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
Deel 1

´Amen. De Heere Jehova sprak met Mij, geliefde mensen. Deze nacht, de afgelopen nacht, de vorige avond sprak de Heer met Mij, in de nacht. En de Heer toonde Mij de lucht, en in dat gesprek opende de lucht. Dus Ik zie de heerlijkheid van de Heer, in de lucht.
 
Op precies dezelfde manier toen Hij met Mij sprak voor de bijeenkomst, de conferentie die in Nakuru plaatsvond, toen Hij de trap toonde. Op dezelfde manier, nu, heb Ik de luchten zien openen, en zie Ik de heerlijkheid van de Heer komen. Dus dit gaat weer een heel erg belangrijke tijd worden, waarin de Heer bezoek zal brengen.

Nog eens, Ik zie de hemelen openen, en toen toonde de Heer Mij de heerlijkheid van de Heer, de heerlijkheid van Jahweh. De heerlijkheid van de hemel. En geliefde mensen, op dezelfde wijze, zoals Hij het Mij liet zien was het op dezelfde manier, toen uiteindelijk de heerlijkheid gezien werd tijdens de conferentie, voordat wij naar de missie van de Heer gingen, in Mozambique, toen de Heer de verheerlijkte trap van de hemel liet zakken, in de wolken, boven de lucht. In de wolken, in de lucht boven de aarde: de twee verheerlijkte traptreden.

Dus, Ik heb de hemel zien openen, en de heerlijkheid van de Heer ging voort. Ik zag de heerlijkheid voortbewegen. De Messias komt, geliefde mensen. Laat iedereen gereed zijn. Shalom.´


Deel 2
 
'Amen. Wel, toen de Heer met Mij sprak, gisteren, over het komende bezoek, het openen van de hemel; Ik wil dit enkel herhalen, voor allen
die luisteren. Dat in dat gesprek de Heer Mij in de lucht omhoog liet kijken, en Ik herinner het Mij al te goed, toen Ik net in slaap viel, en toen vroeg Hij Mij omhoog te kijken. En toen Ik in de lucht keek, toen opende de Heere Jehova de hemel. Hij opende de hemel. Ik zag de ingang naar de hemel openen. En Ik zag de heerlijkheid van de Heer, binnen in de hemel.

Dit is wat Ik hier heel duidelijk wil maken. Ik heb het binnenste van de hemel gezien. De Heer liet Mij de binnenkant van de hemel zien, uw eeuwige Huis, waar alle mensen heen willen, waarvan alle mensen dromen, en ze streven ernaar om ervoor te zorgen, de Heilige Geest helpt hen, de eeuwigheid met God in de hemel binnen te gaan. Dus, nog eens, Ik wilde gewoon helder zijn hierover, dat toen de Heer gisteren de hemel opende, toen Hij met Mij kwam te spreken over de eeuwigheid, Hij Mij door de ingang liet kijken, de hemeldeur. Ik zag de binnenkant van de hemel. Ik keek binnen, in de hemel. En dit is een heel ernstig gesprek, in deze tijd.

Want de Bijbel zegt dat niemand de dag en het uur kent, van de wederkomst van de Messias, om de kerk op te nemen. Echter, het seizoen kunnen wij zien. En Ik denk, dat alle christenen die hun eeuwigheid in deze tijd serieus nemen zich heel erg bewust zijn van het verbijsterende wonder, de trap van de hemel. De trap van God, de verheerlijkte trap van God, waarover Ik met deze tong sprak, op die 15e januari het jaar 2017, is neergelaten, nu is deze neergelaten de hemel in, hierboven in de wolken. En deze is vastgelegd op foto, mensen hebben deze op hun telefoon vastgelegd. Deze op whatsapp gezet, en op twitter, en overal.

De hele aardbol, wereldwijd, alle predikers overal ter wereld; deze gaat overal rond, links en rechts. Men is zich er nu van bewust dat de trap van God, waarover Ik op 15 januari sprak, het jaar 2017, nu neergelaten zijn in de lucht, in de wolken hier boven de aarde. En die wolk kwam uit de hemel, dat is de heerlijkheid waar Ik over sprak. Maar nu, nu Ik weer naar Nakuru ga, opent de Heer de hemel, en Ik zie het binnenste van de hemel. Geliefden, wees heel voorzichtig, mensen. Wees heel voorzichtig. Ik zie het binnenste van de hemel, en Ik zie daar ook enkele wezens. Ik wil niet veel zeggen, Ik wil niet meer zeggen. Maar Ik zie het binnenste van de hemel, dus u moet heel voorzichtig zijn, geliefde mensen.

Ik weet dat Ik de bijeenkomst heb gezien waarin Ik ben, en dan vindt de opname plaats. Ik weet dat Ik die bijeenkomst gezien heb. Ik heb de bijeenkomst gezien, waarin Ik ben. Want Ik kan links enkele veiligheidsmensen zien, die zorg dragen voor de veiligheid van de bijeenkomst, enzovoort. Ik ken de bijeenkomst, Ik heb een bijeenkomst gezien. Dat heb Ik eerder gezien, ongeveer 3 of 4 jaar geleden. De bijeenkomst waar Ik ben, en de Heer komt, en de kerk wordt opgenomen. En Ik zie hen van de grond af vertrekken, van waar Ik in de bijeenkomst was.

En dus, niemand kent de dag en het uur. Echter, u moet heel voorzichtig zijn, geliefde mensen. Onze God is niet democratisch. Onze God is nooit en te nimmer democratisch. Bedenk u dat Johannes de Doper alleen rond het gebied van de Jordaan verscheen: 'Bereid de weg, bereid de weg'. Roepend: 'Bereid de weg'. En de Messias kwam. En toen de Messias kwam predikte Hij alleen rond het meer van Galilea, rond Kinneret, in het gebied van Galilea. En daarna vertrok Hij. Maar die gebeurtenissen veranderde de aarde, en de eeuwigheid, voor altijd. Hij hoefde niet in China te gaan preken, of in de Verenigde Staten te preken, of waar ook te prediken, om Zijn missie te volbrengen aangaande de eeuwigheid van de mens. Dus, onze God is niet democratisch, geliefde mensen.

Ik weet dat Ik vele landen in de planning heb, om daarheen te komen. Laat dat u niet misleiden, wees iedere seconde gereed, ieder uur. Want, niemand kent de dag en het uur. Maar u bent er heel zeker van, iedereen weet nu wereldwijd, heel zeker, dat voordat de opname plaatsvindt, er één Persoon is die het moet weten. Dat is Hij die vandaag met u spreekt. Ik heb de hemel zien openen. Ik heb het binnenste van de hemel gezien. En Ik zag de heerlijkheid binnen in de hemel, plus andere wezens daar, waarover Ik niet wil delen. Niemand kent de dag.

Ik weet dat vele landen gepland staan. Wij gaan naar Zweden, daarna naar Spanje, gaan naar Portugal gaan naar Australië, gaan naar Peru, gaan we naar vele landen. Echter, wees heel voorzichtig. Wij bidden dat de Heer Mij deze landen laat bereiken, voordat de Messias komt. Maar bedenk, het is Zijn recht, het is Zijn recht als God, dat is de soevereiniteit van God. De soevereiniteit van de Heer wordt daarin uitgedrukt. Het is Zijn recht te beslissen wanneer de Messias komt. Maar als er één Persoon is, dat weet u allemaal, die het zal weten voordat het gebeurt, dan is het Hij die vandaag met u spreekt. Deze Twee, moéten het weten. Zij moeten het weten.
 
En Ik heb de hemel zien openen. En Ik zag binnenin de hemel. Ik zag de heerlijkheid binnen in de hemel. Ik heb de Messias zien komen, geliefde mensen. Bereid de weg, en wees heilig. Shalom'