14/03/2018 - De plotseling opname van de kerk

SAMENVATTING PROFETIE 14 MAART 2018

De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

- Vanochtend tot rond het middaguur nam de Heer zijn Profeet mee.

- De dingen gaan nu heel snel

- Op de plek waar de grootste Profeet van De HEER was vond plotseling de opname plaats, in een schok, in een oogwenk. De kerk werd weggerukt.

- Dit kan een kwestie zijn van 10 jaar, 10 maanden, 10 weken, 10 dagen, 10 minuten, 10 seconden. Daarom is deze boodschap super DRINGEND.

- Hierna zag de Profeet van de HEER dat er totale duisternis over de aarde komt

- Enkelen die heel dicht om Hem heen werken gaan het niet redden, Hij zag hen. Altijd waarschuwt Hij ze, dat ze voorzichtig moeten zijn en niet roekeloos.

- Daarom steeds weer de waarschuwing om u te bekeren van seksuele begeerten en van alle zonden.

- In de profetie van 15 januari 2017 ging de Heilige kerk de hemel binnen, via de verheerlijkte traptreden. Nu ontvouwt dit visioen zich in stukjes.

- De HEER helpt hiermee de mensen, om aan te geven dat het volgende nu de opname is.

- De HEER zei dat de trap niet meer zal verdwijnen, deze blijft tot de opname van de kerk.

- Laat iedereen nu berouw tonen over zonden, en heilig worden.

- Of u nu moslim, hindoe of wat dan ook bent, zie gewoon deze trap die de Heer naar beneden heeft gelaten, in de lucht. En besluit binnen te treden.

- De staat van de kerk is dermate slecht dat de Heer daarom de trap laat zien, om de mensen te helpen en op te roepen.

- Of u nu advocate, arts, bankier, weduwe, werkloze, wees etc. bent, het maakt geen verschil. Alle mensen en volken worden nu geroepen.

- Gaat u deze trap niet op, dan is een andere eeuwige plek. De hel, in het hellevuur. Niemand wil daarheen gaan.

- Het gaat om berouw en inkeer, bekering, bekering en heilig worden.

- De Bijbel beloofde deze Boodschapper

- Hij is degene die vooruit gaat, met een spade die de weg bereidt.