13/03/2018 - Immens bezoek komt naar Mozambique Maputo

De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

‘Wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. De Heere Jehova sprak vandaag met Mij over de grootse, machtige opwekkingsbijeenkomst die in Maputo Mozambique gaat komen. In dat gesprek bracht de Heer Mij naar de genezingsdienst en Ik zag dat toen de Heer Zijn Dienaar daar bracht, Hij bracht Mij naar de genezingsdienst, en dan zijn er deze kleine kinderen die opstonden en genezen waren. Ik kon het enorme bezoek zien wat over een paar dagen gaat plaatsvinden, als Ik naar Mozambique ga.

De Heer gaat een enorm opwekkingsbezoek brengen. En de boodschap is nu meer helder dan ooit tevoren, dat de hemelen en het Koninkrijk berouw en inkeer koestert. En Jehova God de Vader, Jehova Jahwe koestert werkelijk, echt, rechtvaardigheid en heiligheid, want wij hebben de grote tekenen en wonderen gezien die Hij rondom Zijn Dienaar heeft gebracht.

Maar geliefde mensen, dit is een kritieke tijd in de geschiedenis van de kerk. De Heer heeft een grote, grote opwekking in Mozambique laten zien. Een enorme opwekking, een krachtig bezoek wat daar plaats gaat vinden, nu wij vertrekken, wij onze reis naar Mozambique inzetten. Maar Hij toonde Mij een groot bezoek. De hemelse gezanten, hemelse legermachten richten zich nu op Maputo, Mozambique, om het actieplan van de Heer voor dit uur in de kerk in dat land te brengen.

En dit is een enorme, prachtige tijd, een krachtige tijd om wedergeboren te zijn, en om een christen te zijn, want dit is het uur waarin de Heer nu openlijk naar buiten komt, om te garanderen, zekerheid te geven en te bevestigen dat, ja inderdaad, alleen de God van het Kruis, de God die ons Christus Jezus zond, naar het Kruis; de God Jehova, de God van Israël, de God van onze Heere Jezus Christus: alleen Hij is God en kan de mens naar de hemel brengen.

Nog eens, Ik heb een grote, grote genezingsdienst gezien die plaats zal vinden in Mozambique. Het is niet de eerste keer nu; vele keren heeft de Heer nu met Mij gesproken over dat bezoek wat naar Mozambique komt. En het zal een verfrissende tijd geven, want zij gaan rechtstreeks van de troon van God horen, van God de Vader, God de Vader Zelf over Zijn plan voor de kerk, in dit kritieke uur. En zij zullen de enorme weerspraak horen, het weerspreken van zonden, de zonden worden tegen gesproken, de vermaning van zonden, en de vestiging van rechtvaardigheid en heiligheid in het preekgestoelte, bij het altaar, in het centrum van de christelijke dienst aan de Heer.
Dit is het herstel van de kerk waarover gesproken is, die komen zal in deze dagen. Het evangelie van het Bloed en het Kruis wat lang geleden beloofd werd, zal weer tot leven worden gewekt.

En dit is een enorm uur, dit is een hemels uur, het uur waarin wij tussen twee tijdperken in zitten. Wij zijn in een ruimte tussen tijdperken in, waarin dingen aan het verschuiven zijn, en wij staan op de drempel naar de eeuwigheid. Dit is een heel mooie en krachtige tijd om wedergeboren te zijn, om God te dienen, om rechtvaardig te zijn, om heilig te zijn, om berouw en inkeer te omarmen en het afkeren van de zonde.

Dit heeft ook bewezen dat alle andere onderwijzers die wij op de Amerikaanse christelijke Tv zien, waarbij de wereldwijde Tv een ander evangelie predikt wat ver verwijderd is van rechtvaardigheid; dit heeft bewezen dat zij het fout hebben. De Heer is openlijk naar voren gekomen om Zijn mensen te helpen, door hun te tonen wat de Weg is, hun tonende welke weg naar de hemel leidt. Niet het welvaartsevangelie wat wij ze in de VS en Europa en overal in Afrika zien doen – Nigeria is het centrum van dit alles. En de Heer heeft nu bewezen dat zij het fout hebben, en heeft hen allen neergehaald, allemaal, en heeft hen feitelijk gewaarschuwd dat als u op die manier doorgaat u het verheerlijkte, eeuwige Koninkrijk niet zult zien. Want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien.

Echter, dit aankondigen van een grote opwekking die naar Maputo, Mozambique komt, komt in een tijd, geliefde mensen, een heel krachtige tijd waarin de Heer nu tenslotte de trap van de hemel heeft neergelaten, heeft laten zien: de verheerlijkte trap die Ik sinds 15 januari, het jaar 2017 heb verkondigd. En bedenk dat deze trap verschijnt in een tijd waarin de kerk tegelijkertijd wandelt: wij weten het niet, het zou vanavond kunnen zijn, het zou morgen kunnen zijn, het zou over 5 minuten vanaf nu kunnen zijn. De Bijbel zegt dat niemand de dag of het uur kent. Maar nu heeft de heer bewezen aan allen, dat wat Hij via Zijn Dienaar zegt, precies zo gebeurt, en het is Zijn woord, en dit zal vervuld worden. Dus, ook de kerk die op deze trap loopt, zal lopen.

En Mijn waarschuwing gaat uit naar het team op kantoor, het team op kantoor hier in Nairobi. Alstublieft, dit zijn hemelse gebeurtenissen, dit is de trap van de hemel. Alstublieft, knip niets af. Ik heb gezien dat u de video al heeft gemaakt voor Twitter en Whatsapp, waar u de Man van God toont toen Hij binnen aan het preken was, en dit buiten aan het gebeuren was. Dat is heel goed. Maar alstublieft, knip niet in de trap; Ik zie dat u er 1 traptrede afgeknipt heeft, zodat het er nu vijf zijn. Als u dat doet dan kunt u zeker weten dat u het eeuwige Koninkrijk van God niet gaat binnentreden. Dit is de verheerlijkte trap van de hemel. God toont de volken deze. Maak deze niet kleiner, knip er niets af. Toon deze gewoon zoals hij is. Deze is zeer krachtig.

Nu bevinden wij ons in een heel krachtige opwekkingstijd, waarin God de hemel heeft geopend, en Hij nu de trap van de hemel heeft laten zakken, en deze verheerlijkt heeft, zoals de hemel dit is. Zodat de heiligen zich nu gereed kunnen maken om daarop te lopen. Ook de hindoes, en de moslims, en de atheïsten: wie de trap ziet die naar de hemel gaat, zij zouden Jezus aannemen, en zullen nu geïnspireerd zijn, en nastreven de hemel binnen te gaan. Zij zullen ook binnen kunnen gaan. Dus, in dit moment moeten nu alle religies, en welke dan ook, zich overgeven aan de religie, de religie van Christus Jezus die aan het Kruis stierf, en Hem aannemen en binnen gaan. Want nu heeft de Heer het aan alle volken heel duidelijk gemaakt dat alleen de religie van het Kruis, het christendom, de volgelingen van Christus de hemel binnen zullen treden. Er is maar 1 weg naar de hemel.

En het is een krachtig moment, geliefde mensen. En dus, ook als de vieringen doorgaan, want Ik weet dat Kenia vannacht niet gaat slapen, het zullen telefoontjes zijn, van het ene na het andere huishouden, om te vieren. En ik hoop dat alle andere landen dit ook doen, zullen deelnemen aan de vieringen, want dit eeuwige Koninkrijk van God, de hemel die u nu al geopend ziet, is voor alle landen. Voor alle mensen die rechtvaardigheid en heiligheid hoog houden.

Moge de Heer u zegenen, nu wij naar Mozambique vertrekken. En Ik zegen het land Mozambique, zodat als de Heer Mij daarheen brengt, u uw uur van Bezoek omarmt. Opdat ook u de grotere wonderen van dit uur zult zien, en u gereed maakt voor het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van God, het eeuwigdurende Koninkrijk van God.
Bedenk dat nadat een triljoen jaar voorbij is, als wij in de hemel zijn, in andere woorden als u de hemel binnen gaat en u daar een triljoen Jaren verblijft, dat de eeuwigheid dan niet eens begonnen is. Het is het altijd waard om in de eeuwigheid te investeren. Het is waardig om u af te keren van seksuele zonden, om weg te gaan van onzedelijkheid, de schaarse kleding van vrouwen, de leugenaars, de valse profeten die wij in Amerika zien. Als u naar hen luistert zult u de hemel niet binnen gaan. De Bijbel zegt, herder of schapen, Ik zal allen oordelen. U kunt niet hun publiek zijn, en naar ze luisteren, en eraan meedoen.

De aanbidding van Jezus is bevestigd. De Heer te aanbidden, God de Vader, is bevestigd. Dit is aanbidding in zuiverheid, en de Heilige Geest is gekomen om deze te verbeteren. Dus wij kunnen geen ongehoorzaamheid tonen.

Zorg dat u zich afkeert van de valse apostelen die wij overal ter wereld zien. Europa, Australië, overal, we zien ze hier in Afrika. Nigeria staat op de eerste plaats, van valse profeten. En zij prediken geld en bedrog, en leugens. En al dit soort dingen. En links en rechts mensen oplichten. Blijft daarbij weg. Al deze valse apostelen, valse profeten, valse evangelisten. Nu kunt u zich van hen afkeren, en rechtvaardigheid zoeken. Waarom? Omdat de hemel u geholpen heeft. De Heer heeft het ondenkbare gedaan. Hij heeft gestraald, Hij heeft de poort geopend zodat wij nu een deel van de hemel kunnen zien. We kunnen de verheerlijkte trap van de hemel zien. Iedereen zal er nu naar verlangen de hemel binnen te gaan.

Toen Hij Zijn twee Getuigen die glorieuze bijeenkomst binnen bracht, was er nu een enorm moment, Hij liet de open hemel neer en toont de verheerlijkte trap van de hemel. Dit is een geweldige tijd in de geschiedenis van de kerk. Voor het eerst niet in een visioen, maar vastgelegd op foto.

Ook nu we naar de grote opwekking in Mozambique gaan, laten alle volken dit grootste uur om de kerk aanschouwen en eraan deelnemen. De Heer zegene u. Ik heb de Messias zien komen.

Dit is Hij over wie geschreven staat, Hij zou een profeet zenden, Hij zou de grootste Profeet zenden, die komen zal en de harten van de kinderen terugbrengt bij hun vader, en die van de vaders bij hun kinderen, en die van de volken terug bij hun Vader in de hemel, opdat Hij de volken niet met de ban zal slaan.

De Messias komt. Ik heb de komst van de Messias gezien geliefde mensen. Moge de Heer u helpen.

Shalom. Toda'