07/02/2018 - De linker Profetische hand van de Profeet van de Heer fysiek verheerlijkt

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Wel, de Heer heeft met Mij gesproken, geliefde mensen, deze afgelopen nacht en de nacht daarvoor. De Heer sprak met Mij op een heel, heel schokkende wijze. En in dat gesprek kwam de Heere Jehova helemaal vanuit de hemel naar de aarde hier, en toen verheerlijkte Hij Mijn linker Profetische hand.

En dus, die nacht keek Ik lange tijd naar Mijn hand. Deze was compleet verheerlijkt, bedekt met Zijn heerlijkheid, in die droom. Totaal bedekt, omkleed met de Heerlijkheid, zoals dit bij Riverside Drive (adres in Nairobi) gebeurde.

Nog eens. Twee nachten geleden sprak de Heer met Mij in een enorme droom, waar God de Vader kwam en Mijn linker Profetische hand verheerlijkte, deze compleet verheerlijkte. En Ik keek er lange tijd naar, en deze was verheerlijkt. Het was een deken van de heerlijkheid van God. Het was verbazingwekkend, want de Heerlijkheid stroomde, stroomde om Mijn linker Profetische hand heen.

Dus dat betekent dat er een plek is waar Ik heenga, waar de Heer Mijn linker Profetische hand fysiek verheerlijkt.

Geliefde mensen, vele, vele kreupelen, 600+; vele, vele blinden, nu 117; vele, vele doven, 300+.
De Messias komt. De late heerlijkheid is hier. De Boodschapper die de weg bereid is hier. De Messias komt. Shalom.'