06/02/2018 - Groots bezoek van de Heer aan Mozambique, en de landen

Profeet van de Heer - Jezus Is HEER Radio

'Amen. Nu, de Heer heeft met Mij gesproken over de aankomende bijeenkomst in Mozambique. En de Heere Jehova, Hij bracht Mij in de troonzaal van God in de hemel. En Hij nam de bladeren van de Boom des levens, en Hij legde ze op Mijn hand. Dit is een heel verbijsterend moment in de kerk.

Er vindt een heel verbijsterend fenomeen plaats in het huis van de Heer, dat de Heere Jehova dit doet bij iedere aangelegenheid. Dus ook bij deze aangelegenheid; Jehova Jireh, Jehova El Shaddai, Jehova El Olam, Jehova Adonai, Hij bracht Mij naar Zijn troonzaal. En bij de troon nam Hij bladeren van de Boom des levens, en legde deze op Mijn linker Profetische hand. En toen zei Hij dat Hij Mij nu naar het land Mozambique stuurt.

Dus er zal een immens bezoek zijn, en genezing. Genezend bezoek, genezingsdienst die plaats zal vinden in Mozambique. En dit is de tijd waarin de Heer met het bezoek aan de landen begint. Om de landen ook gereed te maken. Zodat ook zij deel zullen hebben aan de late heerlijkheid, het late bezoek van Jehova, en de weg bereiden voor Christus Jezus, de Heer. Onze Heer en redder, die de verheerlijkte kerk komt halen.

Nu, dit is een heel interessante tijd, omdat in Kenia wij de grote oogst zien. Wij zien die opwekking, die 633 kreupelen heeft opgericht. We zien 109 blinden die deze week naar Nairobi komen. Samen met 324 dove mensen, wiens oren open zijn gesprongen en die bevrijd zijn, helemaal bevrijd van stom zijn, en doof. Bijna de helft van de dovenschool.

Dit is een fenomenale tijd, en we hebben het nog niet over andere aandoeningen. Lepra, de twee gevallen van Hiv, die onderzocht worden. Eén van deze is compleet getest, tot op het niveau van het dna, en is negatief gebleken. De gaten, het hoofd wat poreus was. Het hoofd met gaten en geperforeerd, etter vloeiende.

Dus, dit is een tijd in de geschiedenis van de kerk, waarin de Heer Mij naar Mozambique zendt. En dit biedt een prachtige kans voor het land Mozambique. Als zij hieraan vasthouden en het voorbeeld van Kenia volgen, zij een grotere opwekking zullen beleven. Kenia is nu het schoolvoorbeeld. Zij is het voorbeeld om de volken der aarde te laten zien; Kenia is verkozen om de wereld te onderwijzen.
De Messias komt. De Heer gaat Mozambique groots, machtig bezoeken. Mogen zij die oren hebben in Mozambique zich heel goed voorbereiden op het bezoek van de Heer. En deze afgelopen nacht liet de Heer Mij weer de bijeenkomst zien, het stadion. Het gedeelte, de plek waar de genezingsdienst zal zijn. Hij bracht Mij naar Mozambique, deze afgelopen nacht. Dus nu zijn alle hemelse legermachten op Mozambique gericht, in dit uur, op zeer grootse wijze, voor het bezoek van de Heer wat naar Mozambique komt. Op het land gereed te maken voor de komst van de Messias. De komst van Christus Jezus, onze Heer.

Dus dit is een heel gezegende tijd, en moment, een verfrissend uur, een verfrissende tijd in het leven van de gelovige, in het leven van de kerk. En de Heer komt om Zelf de kerk gereed te maken, voor Zijn Zoon, Christus Jezus de Heer. De Geest komt om nu de landen gereed te maken, beginnend met Mozambique, een prachtige kans en opening nu. Mogen zij die oren hebben zich gereed maken voor de komst van de Heer. Shalom.'