02/02/2018 - De Heer spreekt hoorbaar tot Zijn Dienaar, in een Bijeenkomst

De Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

'Amen, wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. De tijd nu is ongeveer 4.10 in de ochtend Oost-Afrikaanse tijd. En de Heere Jehova, de God van onze Heere Jezus Christus, Hij heeft deze nacht met Mij gesproken.  En daarom kom Ik deze nacht bij u, geliefde mensen, via Jezus Is HEER Radio, 105.3 en 105.9 FM. En de Heer heeft in zo een heel immens gesprek met Mij gesproken, vannacht, over de komst van de Messias. En de Heer spreekt op zo een heel enorm uur, waarop de volken weten dat de Messias zeker komt.

Nu, in het gesprek van vannacht bracht de Heer Mij naar een Bijeenkomst. En terwijl Ik in die Bijeenkomst ben, Hij vertelde Mij bij stem, de Heere God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij zei dat Hij naar die Bijeenkomst zal komen en met Mij zal spreken bij stem, hoorbaar, hardop. En alle mensen die daar zijn zullen Zijn stem ook horen. Nog eens. Deze afgelopen nacht heeft de Heer heeft de Heer Mij hier een zeer ongebruikelijk bezoek gebracht. De Heer, de God van onze Heere Jezus Christus heeft Mij op zeer grootse wijze bezocht.

Jehova Elohim, Jehova Shalom, Jehova Tsidkenu, Tsori, Hij heeft vannacht met Mij gesproken over een Bijeenkomst, en een bezoek wat op komst is. In Zijn continue poging om de kerk gereed te maken, en de volken gereed te maken, voor de verheerlijkte komst van de Messias. U weet allen dat de Heer Mij gezonden heeft met een nauwgezette missie, nadat Hij Mij instructie gaf voor de troon, bij de troon, de troon van God, bedekt door de heerlijkheid. De grootse pure, witte heerlijkheid. En Hij zond Mij met een strikte instructie, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. En de vier einden der aarde gereed te maken, alle volken. En in deze poging, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias, bracht de Heer de late heerlijkheid, en het late bezoek, late zalving, als teken aan de landen en de kerk, dat jazeker, de Messias komt.

Dus, vannacht, geliefde mensen, heeft de Heer met Mij gesproken op heel ongebruikelijke wijze, een heel schokkende manier, en ontzagwekkende wijze. De Heer, Hij vertelde Mij dat Ik in een bijeenkomst zal zijn. Hij zal Mij in een bijeenkomst brengen, en Ik kon Mijzelf in die bijeenkomst zien. En toen zei Hij, dat Hij hoorbaar met Mij zou spreken, hardop, bij stem, en de mensen die daar allemaal zijn, daar in de buurt, zullen Zijn stem kunnen horen. En het was een zeer schokkende tijd, want Ik zag dit. En toen zei de Heer, 'En het zal goed zijn'. Hij eindigde met te zeggen 'En het zal goed zijn.' En weet u, bij de Heer betekent goed 'heilig'. Het zal een heilig iets zijn, wat gebeurd zal zijn op aarde, of voor de mensen die daar zijn.

Nu, de Bijbel, in het boek Johannes, in het boek Johannes hoofdstuk 12, lezende vanaf vers 28. Hij zegt. Tot 29. Hij zegt, Ik lees de uitgebreide versie (letterlijk vertaald) 'Liever zal Ik zeggen, Vader, verheerlijk, eer, verhef Uw Naam'. Nog eens. 'Liever zal ik zeggen, Vader, verheerlijk, eer, verhef Uw Naam. Toen kwam er een stem uit de hemel, zeggende, Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem opnieuw verheerlijken. Vers 29, Johannes hoofdstuk 12. Hij zegt, 'Een mensen menigte die dichtbij stond en de stem van de Heer hoorde ,zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde: Deze stem is gekomen omwille van u, niet voor Mij. Nu is het oordeel over deze wereld'.

Dus, geliefde mensen, de stem van de Heer. Het horen van de stem van de Heer; een immens moment in de geschiedenis van de kerk. Dat de kerk de stem van de Heer kan horen. Nog eens. De Heer heeft met Mij gesproken over een bijeenkomst waar Ik heen ga. En bij die bijeenkomst, zei Hij, gaat Hij hardop met Mij spreken, bij stem. God de Vader, de Vader van onze Heere Jezus Christus. 
En de Bijbel, in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, vers 33 zegt Hij 'Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden?' Dit vroeg Hij. En in de Nieuw Leven vertaling zegt Hij (letterlijk vertaald) 'Heeft enig volk de stem van God horen spreken vanuit het vuur, zoals u, en het overleefd?'

Dus dit gaat een immense tijd worden, geliefde mensen, ook een heel ontzagwekkende tijd. Maar dit zijn de tekenen van de dagen vlak voordat de Messias komt. Wij weten allemaal heel duidelijk dat Jezus, de Heer komt. De Heere Jezus komt. Onze Heer en Redder, Jezus Christus Die voor ons aan het Kruis gestorven is. Hij komt nu de Bruid halen. En de late heerlijkheid is gekomen, en wij hebben gezien dat er geen grens is, aan de verrichtingen van de late heerlijkheid van de Heere God, de Almachtige.

Nog eens. Onze Heere Jezus, Die aan het Kruis stierf en weer opstond voor de kerk, Die de kerk verlost heeft aan het Kruis van Golghota; Hij komt terug. Ik weet dat u zich er nu allen bewust van bent dat met zekerheid, ja, Jezus komt. Maar wij zien ook dat de late heerlijkheid die de weg bereid voor Zijn komst geen grens heeft. Vandaag, vandaag, vanochtend, worden wij geconfronteerd met een grote Viering, hier vandaag in Nairobi. 633 kreupelen, die opgericht werden, toen de Heere Jehova, de God van onze Heere Jezus Christus Mij gebood, en Mij opdracht gaf om Mijn linker Profetische hand op te heffen en te verklaren dat de kreupelen zouden opstaan, te gebieden dat hun zwakke benen kracht zouden krijgen. Dat zij zouden opstaan, hen te gebieden op te staan vanuit het stof, en in de machtige Naam van Jezus te lopen. En wij zien nu, dat in die machtige Naam van Jezus, wij vandaag geconfronteerd worden, met 633 kreupelen die opgericht zijn uit het stof. Het is een schok. Het is historisch. Het is verbazend, het is verbijsterend. Er is hier verstomdheid gaande. Dus wij zien dat er geen grens is aan de verrichtingen van God, aan deze late heerlijkheid. 

In dezelfde adem nu, heeft de Heer het tot een hoogtepunt gebracht. En Hij liet Mij vannacht zien; Hij bracht Mij naar een bijeenkomst en Hij liet Mij zien dat Hij tot Mij sprak bij stem, zeggende dat Hij Mij naar die bijeenkomst zal brengen. En dan zal Hij hardop met Mij spreken, bij stem. En Ik hoorde het, Ik zag het. Ik heb al gezien dat Hij bij stem tot Mij sprak, en Hij zei dat de mensen eromheen Hem ook bij stem zullen horen. En toen rondde Hij af met te zeggen 'En het zal goed zijn'.

Nu, dit komt direct na, met op de achtergrond een gesprek waarin Hij zei, de persoon van de Heilige Geest, dat de hemel zou openen en de heerlijkheid op Mij zou stralen. In één van de bijeenkomsten. En de Heilige Geest, de persoon de Heilige Geest zal neerdalen als een duif, hier op Mijn hoofd, en mensen zouden het zien. Zij zullen dit kunnen zien, en er zelfs opnames van maken. Nu, vannacht zei Hij dat Hij tot Mij zal spreken, in een bijeenkomst. Bij stem, en mensen zullen het horen. En aan het eind, Ik herinner Mij dat aan het eind Ik hem vroeg. Ik denk Hem of mensen het zouden kunnen horen. De mensen erom heen, en het vast kunnen leggen. En Ik herinner Mij, Ik denk dat Hij 'Ja' zei.

Dus, dit is een enorme tijd, waarin er geen grens is. De God van de hemel is nu gekomen om Zijn mensen te bezoeken, om ze gereed te maken voor de verheerlijkte komst van Christus Jezus, de Messias, de Verlosser. Onze Heere Jezus komt, geliefde mensen. Laten wij de weg bereiden voor de komst van Jezus. Jezus de Messias komt.

Dit is zo een tijd, een prachtige tijd om wedergeboren christenen te zijn. Want, eindelijk zondert de Heer de kerk van Christus af, van alle andere afgodenreligies. Afgoderij. Hij bevestigt dat dit de ware religie is, van het Kruis. Dit is de ware religie. En Hij scheidt het christelijke geloof af, van alle andere soorten van aanbidding, op de aarde. 633 kreupelen komen vanochtend samen in Nairobi. Het is een krachtige Dankdienst en Viering. En in die dienst, zal Ik zitten naast, naast Mij zal zitten een dood ontbindend lijk, wat stierf en aan het rotten was. Het was verrot, en het stonk, en mensen vluchtten weg. De profetie gaf Ik meer dan twee jaar geleden. Zij werd uit de dood opgewekt door Hij die nu met u spreekt. Toen de Heere God de Almachtige Mij gebood om 'Het is goed' te spreken, tot een dood lijk. Een ontbindend lijk. Zij zal vandaag ook naast Mij zitten, als wij de 633 kreupelen vieren, die de Heere God, de Almachtige opgericht heeft, in deze poging om de weg te bereiden. Hij heeft ze in de grootse naam van Jezus opgericht, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van Christus Jezus, de Messias.

Als wij dat gedenkwaardige feit vieren. Het is een gedenkwaardige gebeurtenis op de aarde. Historisch. Het is alsof de aarde vandaag zal schudden. Zij zullen beven, bij het horen hiervan, dat 633 kreupelen zijn opgericht uit het stof, toen de Heer Mij vast hield in Mijn woning. Hij heeft Mij niet hier vandaag gehaald. Dat is een wonder. Het is verbazend en verbijsterend. en naast Mij zal een dood ontbindend lijk zijn, wat stierf en aan het rotten was. Samen met de arts, die haar doodsverklaring gegeven heeft, en de senior arts die haar wederopstanding verklaard heeft. En tot op vandaag schrijft hij een boek, over het proces van de wederopstanding. Een immens moment, geliefde mensen.

En nu zei de Heer dat Hij in een bijeenkomst zal komen, en bij stem zal spreken tot Mij, hardop. En alle mensen die daar zullen zijn, zullen het horen. Zij zullen verschrikt zijn. En Ik las uit het Schriftgedeelte waar Hij vroeg 'Heeft ooit een volk de stem van de Heer horen spreken, zoals u Israël deze gehoord heeft, en daarbij het leven behouden?'

​Dus dit zijn ontzagwekkende dagen, geliefde mensen. Moge de Heer u helpen. Moge uw wijsheid u helpen, en u niet ontbreken hierbij. Opdat u de weg zult bereiden. Christus Jezus komt. De boodschapper, de slaaf​, die voor Hem uitgaat met een schep om Zijn weg te bereiden, is er al. Dit is de stem van ​Hij die de weg van de Heer bereid. De stem van ​iemand die roept in de woestijn. De ​kerk oproepende, de ​volken oproepende​; zeggende: Bereid de weg van de Heere. De Messias komt. ​Keer u af van onrechtvaardige daden, ​keer u af ​van onheilige ​handelingen, onheilige ​daden​. Keer u af van verdorvenheid, keer u af van het kwade, zonde en afvalligheid. ​En keer terug naar het huis van de Heer​. Ontvangt u Jezus Christus. Ontvangt u Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Redder​. Wees wedergeboren. En wandel in rechtvaardigheid, ​omarm heiligheid. Leef een heilig christelijk leven. ​Schijn het licht van Christus. Want de dagen zijn voorbij.​ De Messias, Christus Jezus onze Heer komt, geliefde mensen.

Dit is een heel schokkend moment, dat Hij zal komen. Hij heeft vannacht met Mij gesproken. En Hij bracht Mij naar die Bijeenkomst. En Ik zag Mijzelf daar. Toen opende de hemel, en Hij sprak hardop, uit de hemel. Het was immens schrikwekkend. En alle mensen daar hoorde het. En mensen vielen neer, op hun buiken. En Hij zei, dat ze het zouden horen. En het was verbazingwekkend, wat het was een dialoog. En toen vroeg Ik Hem; Ik sprak met Hem en Hij gaf antwoord terug. Vannacht, bij stem. Dus, de Messias, Christus Jezus komt. En God de Vader heeft u de Slaaf gezonden. De boodschapper, de profeet die de weg bereid, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Zijn sporen zijn duidelijk, geliefde mensen.

Hij heeft de hemel publiekelijk geboden te openen, op een heldere zonnige zomerdag. En de hemel heeft gehoorzaamd, en direct kwam de regen neer. Hij heeft God de Vader naar beneden geroepen, en God de Vader heeft Hem bezocht, in een wolk van heerlijkheid, dat was een profetie die Hij voor die dag gegeven had. Hij heeft al deze dingen gesproken, en deze werken gedaan, in de Naam van Jezus. Dus, kunnen de landen, alstublieft, nooit falen binnen te gaan. De Messias komt. De Messias komt. Ik smeek het u. U kunt de Messias ontvangen, en heilig zijn. Christus Jezus onze Heer komt terug. Shalom.'


Deel 2
'In de afronding nu, wil Ik u er graag aan herinneren dat Ik ook eerder sprak dat de Heere God, de Almachtige, de Vader van onze Heere Jezus Christus zou komen, en Mij zou transfigureren voor de ogen van alle mensen. En dat gebeurde vorig jaar, 2017, hier. Eerder gaf Ik ook een profetie, dat Ik een Bijeenkomst binnen zou lopen en de heerlijkheid van de Heer zou voor mij kolken, zo wervelen. En dat gebeurde in Helsinki. En Ik gaf ook een profetie dat de Heere God, de Almachtige zou komen. En Mij zou bedekken met Zijn heerlijkheid, helemaal tot aan de nek, waardoor een deel van het hoofd gezien kon worden. En dat gebeurde, geliefde mensen. Dat is gebeurd.
 
Dat is iets wat plaats vond. Al deze, hoe onmogelijk ze ook leken, dat de Heer zou komen en iemand zou transfigureren. Hoe onmogelijk het ook leek, dat de heerlijkheid iemand zou bedekken, en zou lopen en wervelen. De levende heerlijkheid wervelde voor Hem toen Hij liep. Het is in Helsinki gebeurd. Hoe onmogelijk het ook mag lijken, dat de Heer zou komen en iemand bedekken met al Zijn heerlijkheid. En Hem zou transfigureren, en Hem bedekken met de witte, pure heilige heerlijkheid van de Vader, tot in de nek. Net een deel het hoofd open latende, zodat mensen konden vaststellen 'Oh, dat is Hem'. Maar het is gebeurd.
 
En nu weer. Ik heb gesproken dat er een bijeenkomst is waar de Heer Mij naartoe brengt. En dan zal Hij komen, en hardop met Mij spreken. En Hij zei in dat gesprek; er is zoveel wat Wij bespraken. Ik sprak terug naar Hem, en Hij antwoordde Mij. Hij zegt dat Hij dat zo doet, omdat Hij wil dat de mensen Zijn dienaar vrezen. Hij wil dat zij Zijn Dienaar vrezen. En het was een angstaanjagend moment. Dus, hoe moeilijk ze ook lijken, ze zullen gebeuren, geliefde mensen. En Ik heb gezegd, dat Christus Jezus de Messias komt. Hoe ver weg het ook mag lijken. Dit zal ook gebeuren. Het zal gebeuren, geliefde mensen. Dus, bereid de weg. Alles is u gegeven. De Messias, onze Heere Jezus komt. De Ene die voor ons aan het Kruis gestorven is, komt. Deze dingen zijn voor uw ogen gebeurd. De dingen zijn gebeurd opdat u zult geloven. Dank u. Shalom.'