31/01/2018 - Grootse genezende zalving komt naar Mozambique

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

'Amen. Wel, geliefde  mensen, de Heere Jehova heeft vandaag met Mij gesproken. En in het gesprek van vandaag sprak de Heer met Mij over de missie, de missie die voor ons ligt, naar Mozambique. En de Heer bracht Mij per vliegtuig naar Mozambique. Ik kon het moment van de landing zien, toen wij uiteindelijk Mozambique naderden, en daarna de Bijeenkomst in Mozambique.

En toen bracht de Heer Mij vandaag naar Zijn troonzaal. Om ongeveer 10.00 uur vanochtend bracht de Heer Mij naar Zijn troonzaal. En toen liep Hij met Mij de troonzaal in. En toen plukte Hij de bladeren van de Boom des levens. En vele bladeren, enorme bladeren. Krachtige bladeren, verse bladeren. Heel gezonde bladeren, groene prachtige bladeren, en Hij legde ze op Mijn linker Profetische hand. Veel bladeren, sommige met takjes, die zag Ik eruit komen, toen Hij ze op Mijn hand legde. Mijn linker Profetische hand.

Vandaag om ongeveer 10 uur, toen Ik in de troonzaal van Jehova God was, de God van de hemel, begonnen toen die bladeren te bloesemen in Mijn hand, ze brachten diverse takken voort. Ze groeiden, zoveel. En daarna dan zei Hij dat Ik nu naar Mozambique moest gaan. En Ik herinner Mij dat toen Ik in Mozambique kwam, er een enorm bezoek was. Een verse zalving, krachtige zalving, late zalving, de grotere zalving kwam over de Bijeenkomst. Een enorme genezing vindt er plaats.

Kreupelen staan op en lopen, de blinden zien, doven horen, stommen spreken, lichamelijk gehandicapten lopen, ruggengraat beschadigingen genezen, wonden genezen, geestelijk gestoorden, iedere ziekte. Tumoren verdwijnen, kankers drogen uit, het wordt iets groots. Ook Hiv. De Heer gaat zeer grote wonderen doen in dat land. Ik heb een heel groots bezoek van de Heer zien komen naar Mozambique, het land waar Ik heen reis. Nu zal Ik Mijn weg naar Mozambique vinden, op dit uur. En de Heer heeft over een heel groot bezoek gesproken voor dat land. Een heel groots en historisch bezoek.

En zo zijn de tijden waarin wij leven. En het is inderdaad een grote zegen dat de Heer aan de kerk gedacht heeft, aan de volken heeft gedacht, aan de aarde gedacht heeft. Hij heeft aan de kerk van Christus op aarde gedacht. En Hij heeft aan de landen gedacht, opdat de volken door de immense kracht van de Heilige Geest bezocht zullen worden. Om het te reinigen, om ze schoon te maken, om de dienst aan de Heer, de aanbidding te reinigen, hun aanbidding schoon te maken. En de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias.

Om hen af te laten keren van zonden. Seksuele zonden, seksuele onzedelijkheid, het welvaartsevangelie, wat zeer misleidend is geweest, wat ze heeft voorgelogen. Dus Ik zie een heel vreugdevolle tijd voor de volken. Een heel gezegende tijd voor het land Mozambique. De Heer begint nu dit jaar de landen te bezoeken. Een immense tijd, geliefde tijd.

Jehova Zelf, God de Vader, om ongeveer 10 uur bracht Hij Mij -het was een periode die tot 10 uur duurde. Het was een tijdspanne, beginnend om ongeveer 08.00 uur, tot 10.00 uur vanochtend. Hij bracht Mij in Zijn troonzaal in de hemel. En de Heer Zelf wandelde met Mij. De deur naar de troonzaal opende. Dus Hij wandelde met Mij naar de troonzaal. En toen, bij de troon toen vertrok Hij, en Hij nam nu de bladeren van de Boom des levens, de Boom der eeuwigheid, de bladeren der eeuwigheid. Vanochtend had Ik de bladeren der eeuwigheid vast. En nu wij spreken, draag Ik de bladeren der eeuwigheid bij Mij.

En toen zond de Heer Mij naar het land Mozambique. Ik zag Mijzelf aankomen, Ik zag het laatste stuk, toen het vliegtuig over de gebouwen ging, en nu naderde, om de landing te maken. Dus, dit jaar zal er een groot bezoek zijn, aan het land Mozambique, de mensen in Mozambique, de kerk in Mozambique.

Bereid de weg, voor de andere landen, bereid de weg. Kenia, u heeft al zoveel gaande, voor u is er de vloedstroom, van 636 kreupelen die lopen, vele, meer dan 100 blinden, 102 blinden. 299 doven, en andere aandoeningen zijn daarin niet meegenomen. Geperforeerde hersenen, en dit alles, weet u.

Maar nu is dit het uur voor Mozambique en voor de andere landen. Laten alle landen de weg gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. Dit is de boodschapper over Wie geschreven staat 'Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heere,' De Messias komt.

Geliefde mensen, de Messias komt. De komst van de Messais is naderbij gekomen.
Moge de Heer zij die oren hebben om te horen zegenen.
Shalom shalom, toda raba, toda toda lachem.'