28/01/2018 - Vreselijke aardbeving komt naar Italië

Profeet van de Heer - live op Jezus Is HEER Radio

'Amen. Nu, wel, de Bijbel zegt in het boek Mattheüs hoofdstuk 24, vers 7; geliefde mensen, Ik lees uit Mattheüs hoofdstuk 24, vers 7. Hij zegt 'Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.' Dit is de uitgebreide Bijbelversie: 'Er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen, in verscheidene plaatsen'.

Geliefde mensen, de Heer heeft vandaag met Mij gesproken. Vandaag, de Heere Jehova, de vreselijke God van de hemel; op zondag 28 januari 2018 bracht de Heer Mij naar het land Italië. En toen Hij Mij naar Italië bracht, toen liet Hij Mij de zondige staat zien van het land Italië.
 
Het katholicisme, de pinksterkerken zijn in de misleiding. Valse profeten, valse apostelen, vals evangelie, modernisme, onzedelijkheid. Er is zoveel onzedelijkheid in Italië. En toen sprak de stem van de Heer vanuit de hemel, en Hij gebood Mij, en Hij zei 'Alstublieft strek u linker Profetische hand uit en spreek het oordeel van de Heer uit over dit land. En toen Ik naar het land Italië wees, met Mijn linker Profetische vinger, toen zag Ik een vreselijke aardbeving Italië treffen.
 
Dus Ik verkondig het land Italië, dat de Heer met Mij gesproken heeft over Italië, en Hij vraagt het land Italië zich te bekeren, om een landelijk berouw en inkeer in acht te nemen. Dit is een oproep tot berouw en inkeer. De Heer heeft Italië, het land Italië, opgeroepen om terug te keren naar Jezus. Om wedergeboren te zijn en zich af te keren van het katholicisme en de afgoderij die wij daar zien. En de pinksterkerken, keer u af van uw  misleiding en leugens. De valse profeten en uw onzedelijkheid. De vrouwen zijn naakt, homoseksualiteit in de kerk. 

De Heer heeft het hele land Italië opgeroepen. De kerk en de mensen die niet wedergeboren zijn, zich allemaal te bekeren en Jezus Christus aan te nemen als Heer. De Messias komt. De Heer vraagt het hele land Italië terug te keren naar de Heer, in berouw en inkeer. Ik zie dat de Heer Mij instructie gaf om oordeel te brengen over u, en Ik zie een immense aardbeving. En het lijkt erop dat het in het midden zal zijn. Ik weet niet waarom, Ik denk dat het in het midden van Italië zal zijn.

Ik zie dat gebouwen ingestort zijn. Ik zie al vele gebouwen die ingestort zijn. Ik zie een immense aardbeving. Vandaag, 28 januari 2018 geef Ik een profetie, dat als Italië zich niet bekeert er een immense historische aardbeving Italië zal treffen. Ik zie dat vele gebouwen ingestort zijn. Ik zie dit gebouw, het is met wit, Ik zie wit. Ik weet niet of het een kantoorgebouw is, of een woning, maar Ik zie dat dit is ingestort. Het is ingestort. Er komt een immense aardbeving naar Italië.

En Ik voel dat de heer Mij naar het midden van Italië duwt, het middelste deel van Italië. Ik weet niet waar het precies in het midden van Italië is, maar het is in de richting van het midden. Met andere woorden, een enigszins andere plek dan waar de eerdere was. Maar Ik zie een immense aardbeving naar Italië komen, geliefde mensen. 

En dus, de Messias komt. Dit zijn de dagen waarop de Heer de landen schudt, de Heer instructie geeft aan de volken, voor berouw en inkeer. Hij reinigt de dienst aan de Heer, de aanbidding overal op aarde. Hij reinigt het vuil, de zonde, van de levens in de kerk, de levens van de gelovigen.

Ik heb gesproken dat er een historische aardbeving zal zijn die Italië gaat treffen, als Italianen zich niet bekeren. Als zij zich niet bekeren. Er is een bevel voor Italië, om zich nu te bekeren. De stem van de Heer klinkt nu over het land Italië. En de Heer heeft Italië instructie gegeven en geboden berouw te tonen over hun zonden en terug te keren naar rechtvaardigheid, terug te keren naar heiligheid. Er is geen tijd meer.

Ik heb de Messias zien komen. De Vader in de hemel heeft Mij gezonden om de volken der aarde gereed te maken voor de komst van de Messias. Dus, er gaat een immense aardbeving Europa treffen, en deze gaat Italië raken. Ik heb gezien alsof deze ergens in het centrum is, in het midden, op enige afstand van de vorige. Midden-Italië. Maar hoe dan ook, er komt een aardbeving, waar deze ook zal zijn. Deze gaat Italië treffen. Er komt een immense aardbeving. En de gebouwen gaan instorten. En het gaat zo een vreselijk angstige en verschrikkelijke tijd worden in het land. En dus, de Heer gebiedt berouw en inkeer in Italië.
 
Mogen zij die oren hebben, luisteren naar de stem van de Heer. Ik heb de Messias zien komen. Ik heb de Messias zien komen, geliefde mensen. Keert u zich af van de wegen die de wereld gaat. De kerk is gewaarschuwd. Ik heb de kerk in de Verenigde Staten van Amerika gewaarschuwd, om zich af te keren van die misleiding, en dat ze nu God moet gaan zoeken. En moeten oproepen tot een landelijk berouw en inkeer, voor de VS.
 
De kerk in Canada, de kerk in Mexico, de kerk in Centraal-Amerika, de kerk in Zuid-Amerika; Brazilië, El Salvador, Ecuador, al die landen. Chili. Peru, de Heer vraagt om berouw en inkeer. En Ik heb Mijzelf ook gezien; vandaag zag Ik Mijzelf aankomen in Puerto Rico. Dus dit is een enorme tijd, waarin de Heer de volken oproept tot bekering. Een vreselijke aardbeving gaat Italië treffen.
De Messias komt. Bereid de weg van de Heer. Wees heilig, keer u af van seksuele begeerte. Het begeren van vrouwen, met uw ogen. Keer u af van seksuele onzedelijkheid, pornografie. Homoseksualiteit, lesbienisme, Lgbt, de Gaypride parades - zo worden deze genoemd. Keer u af van misleiding in de kerk. Dit is het uur waarop de Heer de kerk oproept om nu terug te keren naar zuiverheid en rechtvaardigheid. En heiligheid, om op die manier de weg te bereiden in de harten van de gelovigen, voor de verheerlijkte komst van de Messias.

Ziet u niet, ziet u zelf niet dat de tijden veranderd zijn? De Messias komt, geliefde mensen. Ik heb alle landen in Afrika gewaarschuwd, dat u zich moet bekeren. Azië, bekeer u. Australië bekeer u. Nieuw-Zeeland, de Eilanden, iedereen: Bekeer u. Europa. De Messias komt. Er komt een aardbeving naar Italië toe. Een ontzagwekkende aardbeving, geliefde mensen.

Shalom.'