10/01/2018 - Zware aardbeving komt naar een stad

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken. De Heere Jehova Hamelech heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. En de Heer heeft met Mij gesproken over een vreselijke aardbeving die komt. Hij bracht Mij naar deze stad, en Hij vroeg Mij om het oordeel van de Heer over die stad te brengen. Dus, Ik vaardigde direct het oordeel van de Heer uit, met Mijn linker Profetische hand.

Het zijn heel hoge gebouwen. Er was een heel heftig schudden, er was een heel zware beving die in die stad plaatsvond. En het zijn heel erg hoge gebouwen. Er braken delen af. Het bovenste stuk, het bovenste deel van één van de gebouwen die Ik zie brak af en het viel naar beneden. Het brak af. Het bovenste deel brak af. De beving was zeer heftig, toen Ik in die stad aankwam.

En, nog eens, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken over de komst van de Messias, en de tekenen van de komst van de Messias, en de instructie aan de volken om zich te bekeren, en zich af te keren van de zonde. En Christus Jezus aan te nemen als Heer en Redder. En heilige levens te leiden. De kerk moet stoppen waarmee zij bezig is. Deze afvalligheid, onzedelijkheid, de valsheid in de kerk, abortussen in de kerk, homoseksualiteit in de kerk, die het land vervuilen wat door Jehova geschapen werd.

En dus, toen Hij Mij in die stad bracht, gebood de Heer Mij om het oordeel van de Heer in die stad uit te vaardigen. En toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief, meteen bij aankomst, toen was er een gigantische aardbeving die dat land schudde. En Ik zie een stad met heel veel hoge gebouwen. Dit specifieke gebouw is heel hoog, wat Ik nu zie. Heel hoog en donkerblauwe ramen. Heel hoog. Ik weet niet of het ramen zijn of aluminium, of wat het ook is. Maar die donkerblauwe kleur.

En toen was er een zware beving, toen de grootse Dienaar van de Heer instructie gaf voor het oordeel van de Heer. Dit heb Ik gezien. En een deel van het hoogste gebouw, dat deel brak af. Deze delen braken af. Er was een zwaar heen en weer gaan. Er was een heftig schudden, waardoor het bovenste deel van het hoogste gebouw afbrak. Dus dit zijn de tijden waarin wij leven, geliefde mensen.
En de Bijbel zegt, de Bijbel zegt in het boek Mattheüs 24, vers 7. Hij zegt, 'Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.' Een andere versie zegt 'in de ene na de andere plaats'.

Nog eens, Ik heb een enorme aardbeving naar een stad zien komen. En ik kom in die stad aan, met het team. En als Ik daar aankom, is dit wat er gebeurt. Ze zochten naar een parkeerplaats. Maar het moment dat Ik zat gaf de Heer Mij de instructie om oordeel te brengen over die stad. Hij deed de stad zeer heftig schudden.

Dit zou Australië kunnen zijn. Eén van de steden in Australië. Ik weet niet welke stad. Dit lijkt op één van de steden in Australië. Nog eens, het kan een andere stad zijn, maar Ik ben op weg naar Australië. Dit ziet eruit als Australië.

Dus geliefde mensen, laat de mensen in berouw gaan over hun zonden, en de weg bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias.
Dit is de stem van één die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En keer u af van verdorvenheid. Opdat de Heer voorbij zal gaan, er een weg voor Hem zal zijn, op die dag.
Bereid de weg van de Heer, geliefde mensen. Maak uw wegen recht.

De Messias komt.
Shalom.'