08/01/2018 - Zeer zware aardbeving komt naar Australië

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

(zeer uitgebreide samenvatting)

'Amen. Wel, de Heere, Jehova Elohim, Jehova Elyon, de Allerhoogste. Hij sprak met Mij deze afgelopen nacht. En de Heer sprak met Mij over een heel erg zware aardbeving die naar Australië komt. En Hij bracht Mij naar Australië. En, weer, Ik zag een gebouw wat opengescheurd is. De steunpilaren waren gebarsten.

Ik weet niet hoe het water kwam, maar er was ook veel water in dat deel van het gebouw. Maar er was veel schade aan het gebouw. Het gebouw daar, waar de Heer Mij heen bracht, en de gebouwen daar omheen.

Dus, er komt een vreselijke historische aardbeving, die naar Australië komt. Er is een aardbeving die naar Australië komt. En de Heer vraagt de mensen en het land Australië in berouw en inkeer te gaan, en zich af te keren van de zonde. Ik zag ook, ook nu Ik spreek zie Ik mensen rennen. Overal rennen er mensen.

Er is een klein kindje. Ik geloof dat de beide handen zijn geraakt. Het kindje is geraakt en beide handen zijn afgehakt. Het kindje heeft geen handen. En dan zie Ik veel mensen naar beneden vluchten. En dan zijn de liften beschadigd, ze zijn geknald. Dus, mensen rennen. De Heer liet Mij proberen de lift naar binnen te gaan. Maar mensen vluchtten, ze zeiden 'Ga alstublieft niet naar binnen want de deuren zijn geknald en veel mensen zitten opgesloten in liften, tussen de muren.

Dus er komt een immens oordeel van de Heer wat naar Australië komt. Het historische oordeel van Jehova komt tenslotte naar beneden naar het Zuiden, naar Australië. En de Heer vraagt de kerk in Australië zich te bekeren. Rouw te bedrijven over hun zonden, en ontzag te hebben. Ontzag voor de Heer en Zijn Dienaar. Nog eens, ontzag voor de Heer, en rechtvaardigheid. En ontzag voor de Heer, en Zijn Dienaar, de stem die de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias.

Dus, Ik zie een historische aardbeving naar Australië komen. De Heer heeft Mij vandaag naar Australië gebracht, en liet Mij veel rennen zien. En dan beneden; Ik zag dat veel mensen elkaar daar ontmoetten. En toen kwam er ook veel water. Dit betekent dat deze ook samengaat met de tsunami die Ik zag. De tsunami komt, een grote tsunami komt ook, vanwege de aardbeving. Ik weet niet of de aardbeving in de zee zal zijn. Maar de gebouwen worden met heel veel geweld geschud. Want Ik zie ook een tsunami.

Ik zie de eerste golf over Mij komen. Dus Ik ren weg. Ik ren letterlijk weg. Als die golf over Mij komt, dan zegt de Heer 'Kijk, de volgende grotere golf komt eraan'. En Ik zie veel mensen die erin waren, aan de kust, zij werden door die golf opgeslokt, toen de golf kwam. Ze verdronken.

Dus er is een vreselijk historisch oordeel van de aardbeving van de Heer, die naar Australië komt. Hij gaat Australië schudden. Hij gaat ervoor zorgen dat zij de Heer zullen vrezen. Eindelijk zal Australië de Heer vrezen. Voor het eerst zullen zij nu Jehova vrezen. En zij zullen zich botweg onderwerpen aan de stem die roept in de woestijn. Zij zullen de ernst begrijpen van dit uur, van het gereed maken voor de komst van de Messias.

Nogmaals, vanochtend bracht de Heer Mij naar Australië. Ik heb een vreselijke aardbeving gezien. De schade, mensen rennen, Hij bracht Mij daar, Ik rende voor Mijn leven, in wezen. Ik vluchtte letterlijk, rende voor Mijn leven. En toen Ik de pilaren schudde, trilden de steunpilaren. Ik zag het hout wat er af was gekomen.

Het kindje hier, wat gewond is geraakt. Er komt een grote toestand in Australië, en waarschijnlijk naar dat hele gebied.
Dus de Heer laat dat deel van de aarde beven, zodat Hij de bergen in de harten van de mens neer zal halen. Dat Hij Australië gereed zal maken, en de landen in die buurt voor de verheerlijkte komst van de Messias. Het boek Mattheus hoofdstuk 24, vers 7. Hij zegt, 'en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.' Voor de komst van de ontzagwekkende dag van de wederkomst van de Christus. De wederkomst van de Messias.

Dit is Hij over Wie de Bijbel schreef, de Schrift schreef, Ik zal een ontzagwekkende profeet zenden die de harten van alle kinderen tot hun vader terug zal brengen. De harten van de volken terug tot Jehova, onze Vader.

Shalom. Moge de Heer u zegenen.
Amen.'