06/01/2018 - Aardbevingen en tsunami komen naar Zuid-Afrika en Australië

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken. De Heer Jehova heeft met Mij gesproken over een aankomende aardbeving, en tsunami. En deze komt naar de Zuidelijke Oceaan. Deze gaat Zuid-Afrika raken, en ook Australië. Er is een aardbeving die komt naar de aarde. En deze gaat Zuid-Afrika en Australië raken.

En de Heer bracht Mij overal in Zuid-Afrika. Hij liet Mij de bladen zien  met veel naakt hierin, DE onzedelijkheid, de seksuele zonden die in het land is, ook in Australië. En dan, op die plek liet Hij Mij ook in de supermarkten de bladen zien, vrouwen naakt ten toon gespreid, naakt, en dat allemaal, en al die onzedelijkheid.

En daarna de kerk. De kerk weigerde de rechtvaardigheid te aanvaarden. De kerk weigerde de boodschap aan te nemen, van Zijn Boodschapper die nu met u spreekt. En daarom besloot de Heer hen nu te bezoeken met Zijn oordeel.

Dus, Ik zie een aardbeving die in de Zuidelijke Oceaan komt. En de gebouwen; deze treft het land, en dan is er de tsunami. Ik zie de liften helemaal beschadigd en geraakt en uit hun voegen. Dus mensen durfden de lift niet in te gaan, het gebouw was hard geraakt.
En ook zie Ik mensen rennen, de mensen die aan de kust waren. De bracht Mij ook bij de Oceaan, en Ik rende voor Mijn leven. Wij renden, de golven kwamen al. De Tsunamigolven kwamen en sommige mensen waren ver weg, en door de tsunamigolven verdronken zij.

Dus er is een aardbeving die het Zuidelijke deel van de aarde zal treffen. Deze gaat Zuid-Afrika treffen. En deze zal, Ik weet niet of het dezelfde is of een tweede, die Australië treft. Dus, deze twee landen gaan geraakt worden. Deze gaan door aardbevingen getroffen worden. Het zouden verschillende kunnen zijn. Maar Ik heb mensen zien rennen voor hun levens. Immense tijd.

En de Heer zei, omdat zij weigerden zich te bekeren. Zij weigerden rechtvaardigheid te aanvaarden. Australië en Zuid-Afrika. En toen bracht de Heer Mij overal in Zuid-Afrika en liet Mij de grote zonden zien in het land Zuid-Afrika.

Dus, er is één aardbeving die Zuid-Afrika komt treffen. En een andere komt Australië treffen, maar getroffen bij de Zuidelijke Oceaan. En Ik zie een tsunami, Ik zie mensen rennen, in Zuid-Afrika aan de kusten. En Ik zie ook Australië. De aardbeving treft hen. En veel vloedstromen, golven van de tsunami vanuit de Oceaan en mensen verdrinken. Dus, deze twee landen gaan door de Heer geoordeeld worden. De Messias komt. De kerk deed veel kwaad. De Heer liet Mij de kerk zien in die twee landen, vol slechtheid.

In Zuid-Afrika liet de Heer Mij zien dat er iets tegen de Dienaar van de Heer was geschreven. Valsheid, kwaadaardigheid, tegen Hij die met u spreekt. En toen toonde de Heer Mij hun krant. En toen zei de Heer dat Hij hen zal oordelen, en toen trof Hij hen heel zwaar.
Dus, de Messias komt. Dit is de tijd om alles op orde te hebben met God, om heilig te zijn.

De Messias komt
De Messias komt'