04/01/18 - Het Universum geschud, planeten komen angstig dichtbij, een rots komt op de aarde neer, en de Profeet van de Heer getuigt in Jerusalem - Openbaring 11:7 en verder

'Wel, de Heer, Elohim, de Heere Jehova Elohim, Jehova Sabaoth, Jehova El Olam, Jehova Rohi, Jehova Elyon, Jehova Elgibor, Jehova Eloheenu, Jehova Hoseenu, Jehova Eli, de Heere Jehova Adonai, de vreselijke en machtige God van Israël, Mijn Vader en Mijn Vriend, Hij heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. De Heer sprak met Mij op zeer, zeer immense wijze.

En dit is urgent, dit super dringend. Hij sprak met Mij deze nacht, feitelijk vanochtend, op zeer schokkende wijze. De Heer bracht Mij, in de nacht, diep in de nacht bracht Hij Mij diep de ruimte in, en Hij gebood Mij om het Universum en de melkwegstelsels heftig te bewegen. En er was een immens, enorm schudden van het Universum en de melkwegstelsels wat diep in de nacht plaatsvond.
En toen liet Hij Mij zien, terwijl de melkwegstelsels schudden, en de planeten met veel geweld schudden - deze afgelopen nacht, midden in de nacht, en toen zag Ik dat enkelen van hun plaatsen kwamen. Sommige planeten kwamen van hun plek. En Ik zag een zon, één zon stralen op een andere. Dit zijn planeten die eruit zien als van emerald, of saffier, bijna als glas stralend, maar heel erg stralend. Heel stralend emerald, of saffier. Twee van deze beschijnen elkaar.

Ik zag, Ik zag ze komen, dichtbij de aarde komen. En toen, vanochtend, na het gesprek diep in de nacht, dit is dringend, dringend, super urgent. Deze ochtend bracht Mij toen vanochtend weer diep de ruimte in. Diep de ruimte in, boven de aarde. En nu liet Hij Mij zien hoe Ik die planeten en de melkwegstelsels schudde. En hoe zij van hun plek kwamen. En veel planeten kwamen dichtbij de aarde. Het is een schokkend, schokkend, schokkend moment, van schok en ontzag. Het is een heel ontzagwekkend moment voor de aarde, omdat veel planeten nu dichtbij de aarde kwamen, de planeten dreigden de aarde raken, om deze uit haar positie te brengen. Heel erg dichtbij, voor het eerst sinds de hemelen en de aarde geschapen werden.

En toen ze vanochtend kwamen, toen de Heer Mij nu meenam, om Mij het effect te laten zien van het schudden wat in de nacht had plaatsgevonden, toen Hij Mij daarheen bracht. Nu liet Hij Mij vanochtend zien hoe de planeten die Ik heftig bewogen had, door Mijn linker Profetische hand te gebruiken, nu heel dichtbij de aarde kwamen. Grote, grote planeten, grote planeten. Groot. En bij stem vertelde God de Vader Mij dat deze planeten veel, veel en veel groter zijn dan de aarde, en veel, veel, veel groter dan de zon. Dit zijn reusachtige planeten, reusachtig. En toen zag Ik de twee planeten die Hij Mij had laten zien, die heel erg stralend zijn, en deze beschijnen elkaar. Eén is kleiner, één is groter. Grote planeten. Miljarden, en miljarden planeten beginnen de aarde te passeren.

Het is schokkend. De angst is dat ze de aarde zullen raken. Het is heel schokkend, als ze dicht langs de aarde komen. Bijna. Heel groot, grote planeten. Groter, absoluut groter dan de aarde. Het was het moment van dreiging, waarop de aarde bedreigd werd in haar bestaan, bedreigd met de ondergang. En de Heer zei, deze zijn heel groot, als er één de aarde raakt, vaarwel aan het menselijke ras, dan is het gedaan. Ze kwamen allemaal naar dezelfde plek, ze begonnen vlak langs de aarde komen.

Toen zag Ik één van die planeten die stralen als emerald, als saffier, als glas beschenen zij elkaar. Elkaar bestralend. Schijnend. En toen zag Ik ook nog een tweetal heel stralende planeten komen. En de Heer zei dat ze extreem groot van omvang zijn. Ze zijn veel, veel, veel groter dan de aarde, en groter dan de zon. En ze kwamen en passeerden heel dichtbij. Het was een moment van verschrikking. Het was een schokkend moment van verwondering. Verbaasdheid. En mensen vreesden, mensen zeiden, wauw, als dit de aarde raakt dan is het gedaan met ons. Dan zal het voorbij zijn. Als zij de aarde zullen raken, dan is het gedaan met ons.

En daarna, de Heere Jehova, op dat moment liet de Heer Jehova Mij een steen zien. Een rots. Een grote rots, een grote rots die van boven kwam. Ik zie hoe deze eruit ziet. De rost kwam op aarde. Toen deze de aarde raakte, viel deze diep in de aarde, en zij begonnen de rots uit te graven. Ze begonnen deze op te graven, ze begonnen de rots uit te graven. Veel wetenschappers, vele werkers begonnen deze uit te graven, daar waar deze was neergekomen. En deze was diep gekomen. Ze groeven een gat en haalden de rots tevoorschijn. De rots vanuit de ruimte komt de aarde raken. De Heer heeft Mij geboden om het Universum heftig te bewegen.

Ik heb de planeten en de melkwegstelsels geschud. Sommigen zijn miljarden keren groter dan de aarde. En ze kwamen allemaal heel dichtbij de aarde, dreigden de aarde te raken. Groot, heel groot. Reusachtig. Monumentaal. Schokkend. Ze waren verschrikt, zeggende, als deze de aarde raken, zullen wij dood zijn, dan is het afgelopen met ons. Toen kwam de rots, een rots kwam en raakte de aarde. En Ik zag dat wetenschappers deze uitgroeven, mensen groeven deze op. Ze groeven en groeven deze uit, en toen liet de Heer Mij de rots zien. Hij liet Mij de rots zien.

Maar het is verbazend, want Hij schreef op de rots. Hij schreef op de rots. Toen Ik op de rots keek. Hij schreef aan Zijn Dienaar, op die rots. U zult dit niet kunnen zien op die dag als de rots wordt opgegraven. Maar Ik heb in het geestelijke gezien dat Hij op de rots Mijn naam schreef, en een tekst voor Mij. Immense tijden, geliefde mensen. Hij schreef daar iets voor Mij, het is verbazingwekkend, op het oppervlak van de rots, daar was het uitgehouwen. Maar Ik bedoel, op die dag zult u het niet kunnen zien, maar Hij schreef aan Zijn Dienaar.

Wat verbazingwekkend, wat schokkend. Er waren heel veel planeten, heel stralend. Sommigen beschenen elkaar. Ze schenen, maar samen komend, elkaar beschijnend, als saffier. Als glas, als stralende, schijnende, stralend; meer dan zilver, als saffier, emerald. En stralend, allemaal dichtbij de aarde komende.

Geliefden, de Heer heeft Mij naar boven gebracht, diep de ruimte in. En Hij gebood Mij om Mijn linker Profetische hand te gebruiken, om het hele Universum heftig te bewegen. En Ik heb het Universum zien schudden, en de planeten braken los. Deze verlieten hun plek, en braken los, en ze dreven in de richting van de aarde. In een zeer schokkend, schokkend, schokkend fenomeen, schokkende gebeurtenis.
En dan, daarna begon de Heere God met Mij te spreken. Hij begon met veel blijdschap met Mij te spreken. De Heere God sprak met Mij over nadat Ik getuigd heb, als Ik omgebracht zal worden. Hij begon met Mij te spreken, en Hij was vol vreugde over de tijd en de dag dat Ik gereed zal zijn met het getuigen. En dan zal Ik vermoord worden, en drie dagen lang. Daarna zei Hij, dat Hij Mij daarna de Hemel in zal brengen. Hij begon met Mij te spreken over het boek Openbaring hoofdstuk 11. Als Ik klaar zal zijn met het getuigen. Hij sprak over het boek Openbaring hoofdstuk 11, vers 7 en verder. Waar Ik klaar zal zijn met het getuigen, en Ik vermoord zal worden, Ik zal drie dagen omgebracht zijn. Bij stem zei Hij dit. Ik zal drie dagen vermoord zijn, en dood zijn, en daarna neemt Hij Mij mee naar boven, de hemel in. Immense tijd, geliefde mensen. Bij stem gesproken, en Hij was heel blij. Hij was heel blij. Hij was vol vreugde dat nadat Ik klaar ben, Hij Mij op zal nemen.

Geliefde mensen, de Messias komt. Ongelooflijke tijden. Immense tijden in de geschiedenis van de kerk. Een schokkende tijd. Schokkend, schokkend uur in de kerk. De Heer, de afgelopen nacht, middenin de nacht bracht de Heer Mij naar boven, diep de ruimte in. En gebood Mij Mijn linker Profetische hand te gebruiken, de ontzagwekkende hand van God - die Ik draag - om het hele Universum heftig te bewegen. En toen Ik het hele Universum schudde werden vele planeten van hun plek gehaald, zij verlieten hun melkwegstelsels, en dreven in de richting van de aarde. Het was schokkend, grote planeten, heel groot.

Deze ochtend liet Hij Mij daarna zien hoe ze aan zouden komen. Gigantische planeten. Hij zei, veel en veel groter dan de aarde, die hier aan de aarde voorbij komen, dichtbij de aarde. Het was schokkend, schokkend, schokken. Het was een moment van verschrikking en angst. Want de angst was dat ze te dichtbij kwamen, dat ze de aarde zouden raken. Ze vreesden, ze waren veel, veel, veel groter dan de aarde. Enkelen van deze, zei Hij, zijn veel, veel, veel groter dan de aarde, dan de zon. Als deze de aarde raken: vaarwel aan het menselijk ras.

En toen ze passeerden; men was erg geschokt. Ik zie deze heel stralende. Eén of twee van hen beschijnen elkaar Ik zie twee planeten, die elkaar beschijnen. Ze gaan uiteindelijk zo samen. Twee planeten die elkaar beschijnen, één klein, één groter. Ze stralen als emerald, als saffier. En toen, daarna, zag ik anderen op dezelfde manier stralen. Als emerald, als saffier, het is een wonder, geliefde mensen.
Dit is dringend, dit gaat heel erg spoedig gebeuren. Dit is super dringend. Urgent, urgent, urgent. Heel dringend. En dus, de planeten zullen dichtbij komen. Dan is er een rots, Ik weet het, een rots. Deze is een beetje plat. Platachtig. Toen kwam deze en raakt de aarde. Toen deze de aarde raakte ging deze diep de grond in, en mensen groeven deze op. Zij groeven deze uit, totdat ze deze eruit haalde. De Heer liet Mij zien dan ze deze eruit haalde. Maar Hij schreef voor Mij een boodschap, Hij richtte deze aan Mij. Hij zette Mijn naam daar neer. Hoewel u het op die dag niet kunt zien. Maar Ik heb deze in de Geest gezien. Het een tekst, die Hij daar schreef.

Wat een immense tijd. En toen begon de Heer met Mij te spreken over de moord op Mij, nadat Ik getuigd heb. Na getuigd te hebben. De dag, de laatste dag na getuigd te hebben zal Ik vermoord worden. En dan, na drie dagen, Hij sprak over de 3 dagen, waarin Mijn lichaam zal liggen, Mijn dode lichaam daar drie dagen zal liggen, zonder begraven te worden. En daarna neemt Hij Mij op. En Hij was heel blij, Hij was heel blij met Zijn Dienaar. Hij was daar heel blij over, als het getuigen klaar is.

Geliefde mensen, de Messias komt. De Messias komt. Hij begon met Mij te spreken over Openbaring hoofdstuk 11, vers 7 en verder. Als Ik klaar ben met getuigen, dan is er nu de moord, als ik omgebracht en vermoord zal worden, door het beest dat komt. En dan, na drie dagen, zal Hij Mij nu opnemen. Het is niet de eerste keer dat Hij dit laat zien, maar dit keer heeft Hij meer details gegeven. Wat een immense tijd op aarde. Hoe Ik vermoord zal worden in Israël. Wat een immense tijd. Hoe Ik omgebracht zal worden in Jerusalem. En mensen zullen geschenken uitwisselen. Immense tijd, geliefde mensen. En Hij was heel blij.

Maar nu heeft Hij geboden om Mijn linker Profetische hand te gebruiken en het Universum heftig te bewegen. En het Universum schudde met veel geweld. En grote planeten braken los, deze kwamen naar de aarde toe, heel dichtbij. En een rots raakte de aarde. De Messias komt, geliefde mensen, de Messias komt. De Messias komt. Bereid de weg van de Heer.

Het boek Lukas hoofdstuk 21, vanaf vers 26 zegt Hij, 'En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.' Hij zegt ,'Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.'

De Heer Heeft Mij geboden het Universum heftig te bewegen. En spoedig zullen grote planeten dicht langs de komen. Heel groot. Ze zijn heel stralend, het zal spectaculair zijn. Echter, het zal een verschrikking zijn, want ze zijn ze groot. Als ze de aarde raken dan zal het slecht zijn, het zou een ramp zijn. Maar dat gebeurt niet. Het is alleen één rots die de aarde raakt. En als de rots op de aarde neerkomt zal deze diep gaan. Vele mensen zullen deze uitgraven. De Messias komt, geliefde mensen. De Messias komt. Bereid de weg van de Heer.
En de Heer sprak met Mij over deze missie, als Ik klaar zal zijn met getuigen, en omgebracht wordt in Jerusalem. Na drie dagen neemt Hij Mij dan op. En Hij was heel blij. Hij was heel blij over Zijn Dienaar, Zijn Getuige.

Mogen zij die oren hebben zich gereed maken in rechtvaardigheid. Het Koninkrijk van God is nabij, geliefde mensen.

Shalom toda, Toda raba.'