16/12/2017 - Reusachtige lawine aan genezingen in de mega genezingdienst op 17 december 2017

"Amen. De Heere zegene u, geliefde luisteraars. De Heere Jehova heeft met Mij gesproken. Jehova Elohim, de Schepper van Israël. De Heer, die  Jeruzalem uitverkoren heeft, die Israël uitverkoren heeft. Hij die zegt, 'Ja, Israël is het centrum van de aarde, en Jeruzalem is het centrum van de aarde'

Wel, de Heer sprak gisteren met Mij, geliefde mensen. Gisternacht, niet de afgelopen nacht, maar de nacht ervoor, over deze grote Opwekking die uitgebroken is in dit land, en die buiten de grenzen begint te treden. De Heer spreekt met Mij op dit uur. En Hij sprak met Mij over deze grootse, heel machtige Opwekking. En wij hebben gezien hoe enorm deze begonnen is. Het is een vlam, als een wild vuur nu, die de kerk overneemt, en het land. En het is iets prachtigs om te aanschouwen.

Nu, in dezelfde adem sprak de Heer gisternacht met Mij over de Genezingsdienst, de Mega Massale Historische Genezingsdienst die opkomst is, deze aankomende zondag, over ongeveer 24 uur, of zo. Na deze dag. Vandaag is het zaterdag. Het is ongeveer 5 minuten na middernacht, Oostafrikaanse tijd nu. En dus, de Heer heeft al met Mij gesproken. En Hij heeft Mij die dag al laten beleven. Er zal een immense krachtige historische mega Genezingsdienst zijn, die plaats zal vinden. Op zondag. En weer houdt de Heer Mij tegen. Ik zal daar waar Ik ben niet verlaten, de Heer heeft Mij nog altijd tegengehouden, in Nairobi. 

Maar zoals de Heer het geboden heeft; Hij heeft in Mijn linkerhand, in de palm, de hand, de bladeren van de Boom des levens in gelegd, een bosje van de bladeren. En ze bloeien enorm, deze bloeien op Mijn hand. De Vader Zelf plukte deze. De Vader van onze Heere Jezus Christus. Jehova Elohim, Jehova Adonai. 

Toen Hij de bladeren plukte van de Boom de levens, toen Hij Mij de troonzaal in bracht, toen bracht Hij Mij terug, met die bladeren, die Hij in de troonzaal in Mijn hand gelegd had. Toen bloesemde de bladeren enorm, op heel schokkende wijze. En een grote bloei, grote bloesem, Ik kon ook wat takjes zien groeien. En toen zei de Heere Jehova Mij 'Deze zijn ter genezing van de volken', bij Stem.
En dus, deze komende Genezingsdienst op zondag, God de Vader. En dus, deze aankomende Genezingsdienst, op zondag, overmorgen, wordt een grote mega Genezingsdienst. En dit keer heb Ik al enige genezingen gezien. Hij heeft Mij naar de arme gebieden in Afrika gestuurd, hier in Kenia. En Ik heb iemand gezien, wiens linkerhand afgestorven is. Ja, deze is afgestorven, er zit geen enkel gevoel in. Het ziet ernaar uit dat deze is afgestorven. Hij maakt dat Ik hem zie, in een klein handelscentrum hier in Kenia. Hij speekt met Mij, trouwens het is in de Rift Vallei; Hij spreekt met Mij en Hij laat Mij de hand zien. Deze is dood. En daarna, dan zeg Ik hem 'Het is goed.' En dan wordt op dat moment de hand weer tot leven gewekt.

Dus, de Heer heeft Mij bevolen om Mijn linker Profetische hand op te heffen, staande voor dit land, en voor de volken der aarde. En kracht zal uit Mijn hand komen als Ik dit doe, zondag, en deze zal mensen op immense wijze bezoeken. Extreem gigantisch, het gaat historisch worden. En Hij zal zeer vele aandoeningen genezen, Ik heb er zovele gezien. De mensen van de Heer lijden. Het zijn mensen wiens handen afgestorven zijn. Ze zijn het gevoel kwijt, en de beweging, en de verbinding met de zenuwen; zij hebben zo goed als dode handen, waar zij mee rondlopen. En de Heer liet ze Mij zien. En de Heer heeft Mij ook verschillende andere aandoeningen laten zien. In dit land, en voorbij aan dit land.

En dus, er gaat een immense Opwekking uitbreken. De Eindtijdopwekking, die de Messias binnen brengt is al begonnen. En het is een immens, wild vuur. Het is een vuur wat niet in de hand gehouden kan worden, niet ingeperkt kan worden, niet tegen gehouden kan worden, het is een vuur wat zal branden door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest. De late heilige Opwekking van de Heer. De opwekking van heiligheid is nu op handen. En Ik weet dat u, de landen van buitenaf, die luisteren, u bent getuige geweest, en hebt gezien hoe prachtig, hoe enorm, hoe enorm prachtig deze Eindtijdopwekking, die Kenia heeft overgenomen, is. 

En dus, de Heer heeft met Mij gesproken over zondag. Dat op zondag als Ik voor Hem zal staan en Mijn linker Profetische hand ophef, er dan kracht zal komen uit die ontzagwekkende hand van de Heer. En over de mensen zal komen, in hun kerken, met de machtige genezende zalving van de Heer, die met kracht zal neerdalen. De kracht zal in essentie neervallen, deze zal die bijeenkomsten binnenvallen. Hier in Kenia heeft u gezamenlijke diensten, dus u heeft heel veel mensen die komen, grote aantallen. Velen ook zijn te gast. Mensen die niet bij deze Bediening waren komen nu allemaal binnenstromen, omdat zij schapen zijn, als ze ergens groene weiden ontdekt hebben, dan roepen zij elkaar altijd, en gaan daar weer naar terug. Dat is gewoon hoe onschuldig de schapen van Christus zijn.
Dus er komt een grote historische genezende zalving van de Heer, die neergelaten zal worden als Ik Mijn linker Profetische hand ophef. En de Heer zal mensen weer bevrijden van beschaming, van pijn, en lijden; zielepijn, trauma, al de dingen die zij met de tijd doorgemaakt hebben. En de Heer zegt, nu, dat wanneer Hij dat doet, we kunnen het hier in Kenia zien, Hij in essentie de kerk reinigt. Ze maken opnames van de zieke mensen, de blinden thuis, gedurende week. Ze brengen hen naar de kerk, naar de bijeenkomsten. En als zij dan genezen zijn, dan verwerpt de Heer nu de leugen. De valse profeten, de leugen van de valse apostelen, de leugen die de kerk had overgenomen. De kanker die de kerk echt had aangevreten, en kwaadaardigheid de kerk heeft ingebracht. 

Maar nu gebruikt de Heer deze immense Opwekking in Kenia, in dit uur, om het land te reinigen, de kerken in Kenia, en daarbuiten. En dus wil Ik wil de landen, in het buitenland graag aanmoedigen, om ook af te stemmen op dezelfde Verklaring, het zal dezelfde uitroep zijn. En als Ik het goed begrijp: U heeft zelfs beter internet, dan Kenia hier. In Kenia moet men extra bundels kopen, en wat nog meer, om in hun kerken te kunnen afstemmen op de Radio. Maar voor u in het buitenland, u heeft krachtiger internet. Dus, de genezingsverklaring heeft meer helderheid, u ontvangt deze heel goed, en meer helder. 

Dus, Ik bemoedig alle landen echt om te luisteren. Want er is geen tijd. Ik heb de Messias zien komen. De Messias komt voor een verheerlijkte kerk. Dus dit is het uur waarom de Heer de hele aardbol begint op te wekken. Dus, u in andere landen, Ik moedig u echt aan om met uw zieken te luisteren. Want vandaag hebben wij het nieuws ontvangen, dat een echtgenote van een voorganger in Finland, die urine incontinentie had, een ernstige vorm, waarbij het stroomde. Het stroomde, en stroomde, en het was vernederend, in Finland. En toen genas de Heer haar, de Heer genas haar op zondag, deze afgelopen zondag, toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief, ontving zij ook in Finland haar genezing. 
En wij kennen de grote genezing allemaal, van Anne-Maarit. De dyslexie, wat nu een groot wonder is, wereldwijd, overal ter wereld. Ze kan nu lezen, ze kan nu borden lezen, ze leest boeken, en ze leest de Bijbel aan één stuk door. Op Facebook, op Whatsapp, op Twitter; het is geweldig. Het is een geweldige Opwekking, geliefden. Het is een prachtige Opwekking, geliefde mensen. En in hetzelfde Finland hebben wij ook nog het kindje Eemi. Eemi die niet kon lopen, Ik denk iets van 5 jaar, en hij loopt nu. En de Heer zoekende over zijn spreken, Ik weet dat hij zal gaan praten. 

En dus, dit zijn enorme dagen, geliefde mensen, ongeacht of het eerste wereld is, of derde wereld. Ongeacht of het ontwikkelings- of ontwikkelde landen zijn. De Heer bezoekt alle volken. Dus Ik moedig echt alle landen aan, om verbinding te maken. Zoals u kunt zien slagen wij er bijna niet in om de agenda voor volgend jaar vast te stellen, omdat deze ongelofelijk overbezet is. Deze zal gepubliceerd worden.

Dus, dit is uw kans, voor uw Bezoek, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. Om rouw te bedrijven over uw zonden, en u af te keren van verdorvenheid. Om de rechtvaardigheid en heiligheid van de Heer hoog te houden. Om Christus Jezus als Heer aan te nemen, en wedergeboren te zijn. En bewandel de smalle weg, bewandel de nauwe weg, geliefde mensen. Dus daarom zeg Ik, dit is een enorme kans voor alle landen, om te luisteren. Ook nu de Heer met Kenia spreekt, en Hij doet iets gróots. Tot nu toe weten we niet of het 120 kreupelen zijn, we kennen het exacte aantal niet dat opgestaan is, en gaan wandelen, deze afgelopen zondag. Alles wat wij weten, is dat wij ze allemaal opzoeken en het is ongelooflijk, ieder geval is een groots verhaal van Jezus, een prachtig verhaal van Jezus.
Een machtig verhaal van herstel, een groots en historisch verhaal van de Eindtijdopwekking. De late heerlijkheid, de late zalving. De late regen, de late autoriteit, die de Heer in de kerk heeft losgelaten. En we kunnen zien dat in dit grootse Bezoek, in deze ronde is de Heere God de Vader in de troonzaal Zelf betrokken, in dit Bezoek. Dus, deze tijd is een mijlpaal, we zouden het een keerpunt kunnen noemen voor de kerk, waarin de kerk nu echt aanzienlijke besluiten moet nemen, over haar eeuwigheid. Over deze zaak van gehoorzaamheid, aan de rechtvaardigheid. Gehoorzaamheid aan de heiligheid van de Heer.

Nog eens, Ik heb historische genezing gezien, die plaats zal vinden deze komende zondag. En het zal een lawine, een vloedstroom van genezing worden. Een tsunami-golf, het gaat in golven, en golven, en golven komen. En continu, zonder ophouden. En dus, mensen in dit land zullen genezen worden. Een enorm aantal zal er genezen worden in Kenia. Maar zij die luisteren in het buitenland, ook u heeft hetzelfde vermogen, dezelfde kans, om van de Heer te ontvangen. En uw genezing te ontvangen, terwijl wij nog steeds met de kalender aan de slag zijn, om u te bezoeken. Sommigen hebben wij; we hebben Portugal, we hebben Peru, en we hebben Australië, en waarschijnlijk Hongkong, Maleisië. Dit zijn de mogelijke bestemmingen, en Engeland, maar het is nog altijd te krap.

Echter, dit is het moment om uw Bezoek te hebben in uw land, om uw Bezoek te ontvangen, van de late heerlijkheid van de Heer. Het Bezoek Eindtijd, geliefde mensen. Wat een enorme kans, dat de Heer u nu kan bereiken, in het comfort in uw land, in het comfort uw huizen, en uw thuiskerken. Zodat als u samenkomt, en u luistert, en de Heer kan u mensen bezoeken. Want Kenia gaat hoger en hoger. De Heer belooft zelfs nog groter, en hoger. Maar dit is open voor alle andere landen, voor het hele lichaam van Christus, geliefde mensen.

En de Bijbel zegt dat ze bij de Heere Jezus, zij brachten mensen bij Hem die ziekten van alle soorten hadden, 
en Hij genas hen allen. Hij genas allen. En we zien, dit is wat er nu gebeurt, dit is wat de Heer op dit uur doet. Dit is waar de God de Vader nu opdracht toe heeft gegeven, op dit uur. Dat Hij hen nu geneest, van de tumoren, tot de kreupelen, tot de blinden, tot de kankers, diabetes, aandoeningen. Alles en niets; pus in de maag, etter in de lever. Alles.

Ik kondig aan dat de late heerlijkheid van de Heer neerstroomt, deze gaat op zondag neerstromen als Ik Mijn linker Profetische hand ophef, de ontzagwekkende hand van de Heer. En Hij gaat het lichaam van Christus bezoeken, op grootse wijze, ongeacht grenzen. 
Als Finland deze op die afstand kan ontvangen, meer dan 6700 kilometer verderop; echt, echt, er is geen grens. Als Ivoorkust deze kon ontvangen, als Maputo, Mozambique het kon ontvangen; dus zeker, dit is het uur voor uw Bezoek, geliefde mensen. De boodschap van rechtvaardigheid is duidelijk. De boodschap van de terugkeer naar heiligheid is helder. De boodschap van nul tolerantie voor zonden is duidelijk. De boodschap van een stringente christelijke levensstijl, de smalle weg bewandelen. Dus, stop met de bioscoop, zet dat allemaal aan de kant, de spelletjes, de voetbalwedstrijden en zo die u had. Blijf weg van die feestjes, bierfeesten, en wandel een smalle wandel, vanwege de hoge prijs van de behoudenis die wij gekregen hebben. 

En dus, geliefde mensen. Ik heb de Messias zien komen. De Vader heeft heel duidelijk met Mij gesproken over de komst van de Messias. Zijn Ene en Enige Zoon, de Ene die Hij stuurde, om de genade van onze Heere Jezus te brengen. Ik heb de Heere Jezus zien komen, de Messias zien komen. En dit is het uur, de kans, voordat de deur sluit, voor de volken, om de zonde te schuwen. Kijkt u naar de kracht van de berouw en inkeer in Kenia. Kijk hoe zeer de kracht van berouw en inkeer de kerk kan opwekken. Zie het immense feit dat toen de Heer Mij naar Kenia zond, en Kenia de bekering aannam. En zij hebben het geaccepteerd dat zij moesten veranderen, en zij die hun manieren veranderd hebben, verkrijgen nu de grote vruchten. 

De Heer heeft Mij de bladeren gegeven. Hij heeft in Mijn hand de bladeren gelegd van de Boom des levens. En ook heeft Hij Mij de prachtige reusachtige mooie vruchten laten zien. Vruchten van de bladeren van de Boom des levens, als Ik Mijn linker Profetische hand ophef. Dus geliefde mensen bereid de weg, de Messias komt. Bereid de weg, de Koning der heerlijkheid komt. De Heere Jezus, de Christus van de Heere komt, en dit zijn de tekenen van de komst van de Messias. De late Heerlijkheid die uitgestort zou worden, die veel groter zal zijn dan de eerste regen. 

Dus, alle volken, ongeacht grenzen, ongeacht eerste wereld, derde wereld, of tweede wereld, of welke wereld ook. Ongeacht het land, de kleur, de ras, u kunt allen deel hebben aan deze heerlijkheid, en de weg bereiden. En een leven van avontuur met de Heer leven. Zoals we nu God de Vader dit land zien bewerken, de mensen fysiek aanrakend. De tumoren verwijderend, de oren, de aderen, ogen zijn aangeraakt met zand en gereinigd, en de ogen openen, en alles. Een heel ondoorgrondelijk miraculeus wonder vindt er plaats, in dit land. 

Dus u kunt hier ook aan deelnemen in uw landen. De Messias komt, geliefde mensen. Nog eens, voor hen in Kenia, zorg dat de medische team morgen buiten zijn. Zij gaan naar alle dorpen. Halen alle kreupelen naar buiten, brengen de blinden naar buiten. Zij onderzoeken ze. Maak opnames, leg de dingen vast. Het is heel belangrijk om alles van hun goed vast te leggen, terwijl ze niet lopen, als ze nog de grond, in het stof zijn en proberen op te staan, en ze vallen en zo. En de blinden, ze kunnen niet zien, de doven kunnen niet horen. Haal ze tevoorschijn. De tumoren, de ziekten. Breng ze naar buiten en maak een dossier. Laat het medische team alles heel goed vastleggen. En ze dan op zondag bijeen brengen. Want de Heer gaat ze in massa's genezen. In hun grootse aantallen. En het zal verbijsterend zijn, om hun aandoeningen te zien, en dan nu na hun genezing.

Dat is de heerlijkheid van de Heere Jezus. Dat is de heerlijkheid van God de Vader. Dat is de heerlijkheid van de Heilige Geest, Mijn Ene en Enige Vriend. Moge de Heer u zegenen, geliefde mensen. Moge de Heer u zegenen, de mensen van de aarde. De Messias komt.
 
Dank u, en Shalom."