02/01/2018 - Zeer vreeswekkende wederopstanding

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Wel, de Heere Jehova, Jehova Ganan; de Heer Jehova Tsori, de Heer mijn Kracht; de Heere Jehova Yasha, de Heer mijn Redder, de Heere Jehova Sel'i, de Heer mijn Rots, Hij heeft vandaag met Mij gesproken.

Nog eens, gezegende mensen die luisteren, de Heer heeft deze nacht met Mij gesproken. En het is verbazend dat de Heer met Mij gesproken heeft, in een nacht als deze. En toen bracht de Heer Mij naar een plek, en toen kwam de kracht en de autoriteit van de Heer uit Mij. En er was een graf op die plek. En het graf ging open, en de persoon die begraven was in dat graf, barstte uit dat graf. En toen kwam eerst de hand naar buiten, en Ik zie dat dit de linkerhand is.

En het barstte open en eerst de hand, en zwaaide zo met de hand. En natuurlijk vluchtten mensen weg. En er kwam iemand uit het graf. Iemand die begraven was geweest, want Ik zie dat er gras op het graf is.

Nog eens; de Heere Jehova, Jehova Adonai, de Heere God; Jehova Magen, de Heer mijn Schild; Jehova El Olam, Jehova Sabaoth, Hij heeft met Mij gesproken op zeer, zeer verbijsterende, zeer schokkende, zeer vreeswekkende, en ontzagwekkende wijze. Dat Ik met een groep mensen op deze weg liep, en toen was er een graf. En de kracht van de autoriteit van de zalving die de Heer in Zijn Dienaar gebracht heeft, brengt Hij naar het graf, en doet het graf openbarsten.

En toen het graf openbarstte was het een schokkende gebeurtenis. De mensen vluchtten weg, want de persoon die begraven was geweest - Ik weet niet hoe lang geleden; hief de hand omhoog, en Ik denk dat het de linkerhand is, en zwaaide zo. Hij zwaaide zo, de tot leven gewekte, in het graf. Het graf sprong open, en de persoon kwam uit het graf. En toen veranderde alles. Alles veranderde helemaal, mensen vluchtten weg. Zij vluchtten weg van Zijn Dienaar, zij vluchtten compleet.

Dus, het is verbazingwekkend dat de Heer met Mij spreekt in een nacht als deze. Nu wij weten dat vandaag de inwijdende dag zal zijn, voor de eerste viering van de wederopstanding van het dode ontbindende lichaam, toen de Heer Zijn Dienaar gebruikte, toen Hij op zovele honderden kilometers sprak - vanuit hier in Nairobi - en een dood ontbinden lijk tot leven wekte. Deze vrouw die dood was, en in ontbinding. Nu weten wij dat zij mama Rosa heet.

Het is verbazingwekkend en absoluut verbijsterend en schokkend dat op de avond voor deze ontsteking, om de grote landelijke vieringen te ontsteken, aan te vuren, in gang te zetten, die in dit land zullen uitbreken. Op de avond voor de inwijdende dag van dankzegging en viering voor het aangezicht van de Heer, spreekt de Heer dan nu met Mij over een immense wederopstanding, die er hier voor ons ligt. Een spookachtige, een heel ontzagwekkende.

En Ik herinner Mij dat iedereen weg vluchtte, zij vluchtten weg van Zijn Dienaar. Zij gingen heel ver weg. Zijn vertrokken, zij kwamen niet terug, toen Hij die persoon nu uit het graf bevrijdde, en met hem wegliep. We leven in zo een immense tijd, geliefde mensen.
En de Heer zei, U zoekt Mij niet omdat u het woord gehoord heeft en u de tekenen gezien hebt, maar u volgt Mij omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. En op een andere plek zegt Hij, Werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar werk voor de eeuwigheid. Werk voor het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Op een andere plek zegt Hij, Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken;

Maar geliefde mensen, Hij gaat verder met hen te waarschuwen dat hun geen tekenen gegeven zullen worden dan het teken van Jona. Dus, er is grote, grote noodzaak tot berouw en inkeer, zodat de volken zich gereed zullen maken voor de komst van de Messias.
Ik zie Mijzelf naar een plek lopen, en de kracht en de autoriteit van de Heer komt uit Mij, en doet een graf openspringen. En het gras op het graf is gegroeid, dus het moet daar al enige tijd geweest zijn. De persoon die binnen in, onder het graf begraven ligt, het eerste wat naar buiten komt als het graf openspringt is de linkerhand. Deze komt uit de aarde, op deze manier. En dan vluchtten mensen weg. En dan is de persoon bevrijd. En het is een immense verandering, die plaats vindt, op deze aarde.

De Messias komt, geliefde mensen. De Messias komt. Ik heb de komst van de Messias gezien. En dit is de Boodschapper die in het boek Maleachi beloofd is. Waar Hij zegt dat Hij de ontzagwekkende profeet zal zenden, die alle dingen gereed zou maken, en alle dingen herstellen, voor de ontzagwekkende en meest vreeswekkende dag, van de komst van de Heer.

Bereid de weg voor de Heer. Er is geen tijd meer. Ik heb de Messias zien komen. Ik heb voor de troon van God gestaan, en Hij heeft Mij instructie gegeven, voor de komst van de Messias.

Vandaag hebben de volken der aarde zeker raad gekregen.
Toda. Shalom'