31/12/2017 - Het Universum en de aarde met geweld bewogen

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

'Amen, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. De Heer, de vreselijke, de verschrikkelijke God van Israël, Jehova El Olam, Hij heeft met Mij gesproken. Jehova Adonai, de Heere God, God de Vader, vannacht, 31 december in het jaar 2017; nog eens: vannacht, 31 december, de laatste dag, de laatste dag van het jaar, 31 december in het jaar 2017, kwam de Heere Jehova de hele weg om Mij te spreken. God de Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus, Hij kwam om met Mij te spreken, om precies 01.00 uur. Deze ochtend, om precies 01.00 uur, deze ochtend.

En de Heer bracht Mij toen heel diep, boven, heel diep de ruimte in, en Hij liet Mij de gebeurtenissen zien die er staan te gebeuren, in het Universum, en op de aarde. 

En toen bracht de Heer Mij terug, en toen vroeg Hij Mij om nu bevel te geven dat het hele Universum nu hevig zou schudden, en schommelen. En zijwaarts schommelen. En Ik herinner Mij dat toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief, en het bevel gaf volgens de instructie die de Heer Mij gegeven had, dat het hele Universum nu hevig bewogen zou worden, met geweld.
En Ik zag dat het hele Universum extreem, heel erg hevig bewogen werd, Ik schudde mee - Ik bevond Mij daar, en het bewoog zeer hevig, in de richting van Mijn linkerkant. Het bewoog hevig, pha pha pha pha pha. Heel en heel erg hevig. 

Nog eens, vannacht, 31 december, de laatste dag van het jaar, de laatste dag van het jaar 2017 bracht de Heere Jehova de Schepper van de Hemel en aarde, de Heere God de Vader van onze Heere Jezus Christus, en onze Vader, om precies 01.00 uur kwam Hij, en Hij bracht Mij ver, diep de diepe ruimte in, om Mij te laten zien wat er te gebeuren staat met het Universum, en ook met de aarde. En toen gaf de Heer instructie dat Ik het hele Universum met Mijn linker Profetische hand zou gebieden om zeer, zeer hevig te schudden en te schommelen. En toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief en deed zoals de Heere God de Vader Mij had geboden, bewoog het hele Universum, en de aarde, heel erg hevig, de linkerkant uit.

Op een bepaald moment dacht Ik dat de aarde bijna in tweeën splijtte. Het schudden was zo immens, dat Ik bijna dacht, vanaf waar Ik was, dat de aarde in tweeën gebarsten zou kunnen zijn. En de aarde schudde heel erg hevig, phoo, phoo, phoo, phoo, de linkerkant uit; heel erg hevig, met geweld. En toen zei de stem van God de Vader 'Deze keer hebben zij alle telescopen op de lucht gericht'. En Ik kon zo ver de lucht inkijken. Dit keer zullen ze het heel goed zien, want overeenkomstig de stem van de Heer, God de Vader, de Heere God hebben zij dit keer alle telescopen erop gericht, zij zullen het heel goed opmerken.

En Ik herinner Mij dat Hij Mij vroeg om omhoog te kijken, de diepe ruimte in. En Ik zag licht. Dus, het lijkt erop dat dit voort gaat komen uit een botsing. Ik zag wit licht. Als eerste zag ik ver weg gelegen planeten, de melkwegstelsels, de triljoenen melkwegstelsels met sterren. En het was daarboven, het is alsof het boven hen is, dat Ik licht zag, Ik zag witachtig licht, wat u mensen wellicht het licht noemen - deze energie schijnt zo helder wit licht - dus, dat is wat Ik zag.

Dus, dat zou af kunnen komen van een botsing van neutronensterren, botsing van sterren, daarboven, geliefde mensen. De Heere Jehova, Hij heeft het Mij al geboden, om het Universum te gebieden om heel erg hevig te schudden en schommelen, en de aarde daarin. Toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief naar de hemel en het bevel uitvaardigde overeenkomstig de instructie die de Heer Mij gegeven had, de Heere God - dan zie Ik een immens heftig bewegen, en schommelen van het Universum en de aarde. Ze schommelen Mijn linkerkant uit, whoo, whoob, whoob, heel hevig. En Ik dacht dat het de aarde bijna in tweeën zou splijten. Het was zo ernstig.
De Bijbel zegt in het boek Lukas 21, vers 26, Hij zegt 'En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees', met andere woorden flauwvallen, 'en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.' ​

Geliefde mensen, dit is wat de Messias aan de kerk bracht. Dit is wat de Messias zei over de tekenen van Zijn komst. De Messias komt. De Messias, de Heer, de Koning komt, geliefde mensen. En God de Vader de Heere God heeft Mij gezonden om de weg te bereiden van de Messias. En deze keer beweegt Hij de hemelse krachten hevig, met heel veel geweld. En toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief, was er een zeer hevig schudden van het hele Universum, bhoop, bhoop. bhoop. bhoop, en de linkerkant uit, heel gevaarlijk schommelend. Ik dacht dat ze zouden neerstorten. En Ik dacht dat de aarde bijna in tweeën splijtte.

Dus dit is de tijd waarin wij leven, geliefde mensen. De Messias komt, laten wij de weg bereiden voor de komst van de Messias.
Ik weet dat wij vandaag een immense historische genezingsdienst hebben, die ergens na 11 uur (9 uur in NL) ofzo zal beginnen. Deze zal zo vroeg mogelijk beginnen. Nog eens, zodra mensen de centra, de gezamenlijke diensten in worden gebracht, zal de genezing van de Heer beginnen. De genezende zalving zal de kreupelen oprichten, de blinde ogen openen, de verlamde benen oprekken, tumoren verwijderen, kankers verwijderen, wonden uitdrogen, en vele dingen doen. Nierfalen, Hij geneest zeer vele mensen. Het zal vroeg beginnen, de genezing zal vroeg beginnen. En het zal een immense dag zijn, vandaag.

En Ik adviseer het Radioteam om de genezingen direct te verkondigen als ze gebeuren. Ze moeten haast gaan maken, want anders zullen ze overspoeld worden. Ze zullen ze moeten noemen als ze komen, want anders worden zij overstroomd en overspoeld worden door de immense genezing die vandaag gaat plaatsvinden. Echter, als deze genezingen plaatsvinden, laten wij dan bedenken dat die genezingen de tekenen zijn van de komst van de Messias, samen met het hevig bewegen van het Universum, waarbij Hij Zijn Dienaar zond om deze met geweld te schudden.

Ik zal het op video vastleggen zodat de precieze demonstratie krijgt, van hoe het precies zal gebeuren. Ik zal het op video opnemen zodat u de exacte demonstratie krijgt van hoe het hele Universum, en de aarde, zal schudden, met geweld, de linkerkant uit. Schudden, schudden, schudden, schommelen, heel erg gevaarlijk, geliefde mensen.

Dus deze gigantische historische zalving die nu stroomt, die vandaag de kerk instroomt, samen met deze wonderen en tekenen, in de luchten in de hemelen in, van het schudden van de hemellichamen, deze zouden heel duidelijk tot de kerk moeten spreken. Dus, de Messias komt. Richt uw ogen nu op de dingen van de hemel. Wees niet zelfvoldaan, stop met seksuele zonden, de liefde voor geld, misleiding, valsheid.

Laten alle mensen zich nu bij deze Stem voegen. Er is geen tijd voor debat. Laten allen met gezond verstand nu deze Stem volgen, zodat zij het eeuwige Koninkrijk van God binnen zullen treden. Vergeet religie nu, vergeet uw kerken, u moet zich hier invoegen, in deze grote mars naar de hemel. En de Heere God, wij kunnen het zien, is heel onverbiddelijk, de kerk zal de hemel binnentreden.

Vandaag zal er een immense genezende zalving zijn. De Heer gaat vele mensen genezen. En de Messias komt. De Heer heeft Mij al gebruikt en meegenomen om het hele Universum heel erg hevig te schudden. Ik dacht dat deze neerstortte, Ik dacht bijna dat de aarde in tweeën zou splijten.

Heeft de Heer niet gesproken met deze generatie? Bereid de weg van de Heer, het Koninkrijk der hemelen is nabij. Bedrijf rouw over uw zonden en keer u af van de zonde. De Messias, de Koning der heerlijkheid komt.

Shalom toda raba. Boker tov (goedemorgen).'