22/12/2017 - Israël verdedigd

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Wel, de Heer Jehova, Jehova Magen, de Heer ons Schild. Jehova Ganan, de Heer onze Beschermer. Jehova Tsori, de Heer onze Kracht. Hij heeft met Mij gesproken. De Heer, Jehova Magen, de Heer ons Schild. De Heer Jehova Ganan, de Heer onze Beschermer. De Heere Jehova Tsori, de Heer onze Kracht. Hij heeft met Mij gesproken, deze afgelopen nacht. En de Heer heeft met Mij gesproken over Israël. De Staat Israël, het land Israël.
 
Hij heeft met Zijn dienaar gesproken over gebeurtenissen die in Israël gaan gebeuren, in Jeruzalem. En Ik zie enorm geweld naar Jeruzalem komen. Ik zie veel rennen, met stenen gooien, en wat nog meer. En de Israëlische IDF, de Israelische soldaten die rennen, en Jeruzalem verdedigen. En ze proberen de jeugd van die mensen te verjagen, er is veel gevecht met de mensen die vanuit de Gazastrook waren gekomen, en vanuit de Westbank, en het was zo een ernstig conflict.
 
Nog eens. De Heere Jehova Magen, de Heer ons Schild. Jehova Ganan, de Heer onze Beschermer. De Heer Jehova Tsori, de Heer onze Kracht, Hij heeft vandaag met Mij gesproken. Hij bracht Mij naar Jeruzalem, deze afgelopen nacht. En Ik zie veel geweld. En Ik zie de Israëlische IDF, de Israëlische politie in de verdediging, ze proberen Jeruzalem te verdedigen, en er is veel gooien met stenen, en geweld. Het is iets als een Intifada. De Arabieren aan één kant, en dan veel aanvallen en geweld, en rennen.
 
En dan zie Ik deze Israëlisch soldaat die ze probeert te duwen, die kant op rennend. En dan komt er één van hen en slaat hem neer. De Heer laat Mij een Israëlische soldaat zien die neergeslagen ligt, op het hoofd geraakt. Op het hoofd geraakt, neergegaan. Ik weet niet of hij sterft, maar hij is neergeslagen daar, met zijn geweer. Dus, het is enorm vreselijk geweld, wat naar Jeruzalem komt. De Heer heeft Mij deze dingen laten zien. Hij liet Mij veel bloedvergieten zien, wat naar Jeruzalem komt. En Hij liet Mij bloed zien, wat naar Jeruzalem komt. En dit houdt verband met de recente verkondiging van de Verenigde Staten van Amerika, de erkenning van Jeruzalem als de ene onscheidbare eeuwige hoofdstad van de Staat Israël.
 
En dus, dat betekent dat er een groter geweld is, wat spoedig in Jeruzalem gaat komen. En de Heer heeft hierover met Mij gesproken. En in dat gesprek ging Ik voort, en vroeg de Heer om Jeruzalem te verdedigen. Ik sprak met de Heer, in dat gesprek in de nacht, de Heere Jehova. En Ik vroeg de Heer om Jeruzalem te verdedigen, om Israël te verdedigen, de Staat Israël.
 
En Ik lees nu uit het boek Jesaja, hoofdstuk 31, vers 4. En Hij zegt 'Want zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi – al wordt tegen hem een menigte herders samengeroepen, hij ontstelt niet door hun stemgeluid en hij krimpt niet ineen voor hun menigte – zo zal de HEERE van de legermachten neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel.' Jesaja 31, vers 5, Hij zegt 'Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.'
 
De Heere Jehova, Hij heeft met Mij gesproken over wat er staat te gebeuren in Jeruzalem. Hij heeft bij Mij deze grote zorg naar voren gebracht, over wat er naar Jeruzalem gaat komen. Een vreselijk geweld, en bloedvergieten. Toen liet Hij Mij veel bloed zien, wat stroomde. En Ik zie dat een Israëlische soldaat getroffen wordt, en hij valt neer, en bloedt enzovoort. Veel rennen en geweld, verband houdend met de erkenning van Jeruzalem als de eeuwige onscheidbare hoofdstad van Israël. En toen, in dat gesprek, toen de Heer Mij de Intifada liet zien, het rennen, het geweld, toen keerde Ik Mij om en Ik sprak met de Heer. En Ik vroeg de Heer om Jeruzalem te verdedigen, om de Staat Israël te verdedigen.
 
En nu lees Ik weer uit het boek Jesaja hoofdstuk 31, verzen 4 en 5. Hij zegt, 'Want zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi – al wordt tegen hem een menigte herders samengeroepen, hij ontstelt niet door hun stemgeluid en hij krimpt niet ineen voor hun menigte – zo zal de HEERE van de legermachten neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel.' Vers 5 'Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.'
 
Heeft de Heer niet met Jeruzalem gesproken vandaag?
Shalom.'