21/12/2017 - Aardbeving in de eerste wereld

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
"Nu, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken. En Ik zie een land, een ontwikkelde wereld, een land in de ontwikkelde wereld. En dan zie Ik een heel hoog gebouw. Ik zie een enorm hoog gebouw. Heel erg hoog, en heel mooi gebouwd. Het is een heel hoog gebouw. De kleur van het gebouw is uitstekend gedaan. De kleur lijkt witachtig, crème-achtig wit. Prachtige kleur, prachtig gebouw, en het is een hoog gebouw. Het is echt heel, heel erg hoog. En een heel modern land.

En dan zie Ik een aardbeving dat land schudden. Het is een land in de eerste wereld. Nog eens, Ik zie een heel, heel erg hoog gebouw, en dat gebouw wordt geschud, dus Ik zie het heen en weer gaan, en dat allemaal. Ik zie een hoog gebouw, het is een crème-achtig gebouw qua kleur. De kleur van het gebouw is een soort crème. En Ik zie dat het hoog is, het is witachtig crème-achtig. Prachtig ontworpen. Het is heel mooi gevormd aan de buitenkant.

En Ik ben Mij bewust dat er bovenin ook een hotel is, daarboven. Prachtig. Heel hoog, echt hoog, extreem hoog gebouw. En dan zie Ik plotseling het gebouw schudden, en angst. En dan zie Ik sommige delen van boven vallen. Delen van het bovenste gedeelte, ze vallen op de zandgrond. Maar Ik weet niet of het hele gebouw naar beneden komt. Maar het ziet ernaar uit dat het niet neerkomt. Maar er is een schudden, er gaat een schudden plaatsvinden.

De Bijbel zegt ons in het boek Mattheüs 24, Mattheüs 24 vers 7, dat er aardbevingen zullen zijn, en hongersnoden in verscheidene plaatsen, voor de komst van de Messias. Toen de discipelen bijeen kwamen en aan Zijn voeten zaten, op de Olijfberg, en zij vroegen Christus Jezus de Heer, zij vroegen de Messias, wanneer is Uw wederkomst? Wanneer komt U, wat zullen de tekenen zijn van Uw komst? En toen noemde Hij als één van de tekenen de dagen van Noach, de dagelijkse misleiding, en dat alles. En toen noemde Hij ook Mattheüs 24, vers 7. En Hij zei dat er hongersnoden en aardbevingen in verscheidene plaatsen zouden zijn. Dus, aardbevingen en hongersnoden, in verscheidene plaatsen.
En dus, Ik zie een aardbeving naar een land komen. Het is een land in de eerste wereld. En als deze in het nieuws verschijnt zal het een hoog gebouw zijn, crème achtig-wit van kleur. Prachtig, top, een van alles voorzien gebouw. Hoog, echt hoog. Het is het hoogste gebouw van die plek. En dan is er een schudden wat plaatsvindt, en sommige stukjes vallen, van boven. Die vallen op het terrein, van het gebouw. Er komt een aardbeving.

En toen zei de Heer Mij dat die mensen niet van de Heer houden. Zij houden niet van de behoudenis. Dus, de Messias komt, geliefde mensen. Dit is de Boodschapper die beloofd werd in het boek Maleachi, ook beloofd in het boek Mattheüs, en dan beloofd in het boek Jesaja hoofdstuk 40 vers 3. De stem die roept in de wildernis, bereid de weg voor de Heer. Bereid de weg voor de Messias. De Messias komt. Shalom"