20/12/2017 De weg bereiden & Historische Genezingsdienst op 31 december 2017

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

"Wel, geliefde mensen, de Heere Jehova, Jehova Elolam, de machtige God van Israël, Hij heeft met Mij gesproken. Nog eens, dierbare geliefde heiligen, u die luistert. De Heere Jehova, Jehova uw Schild, Jehova uw Schuilplaats, Jehova uw Toevlucht, Jehova uw Bevrijder, Jehova uw Hoge Toren, Jehova uw Banier, Jehova uw Licht, Jehova uw Genezing, Jehova uw Herder, Jehova uw Rots, Jehova uw Vrede, Jehova uw Rechtvaardigheid, Jehova uw Kracht, Jehova uw Redder, Hij heeft met Mij gesproken gezegende mensen.

En daarom kom Ik bij u, deze ochtend, vandaag. Ik kom bij u, deze ochtend, op deze woensdagmorgen de 20ste december, geliefde mensen. Want Hij heeft met Mij gesproken. En zo zijn de enorme dagen waarin wij leven, waarin er een constant gesprek is tussen de Hemel en de kerk van Christus, waarin er een onophoudelijk gesprek is tussen de Hemel en de aarde.

En dit gesprek vond gisteren plaats, de nacht voor deze nacht. En de Heere Jehova, Hij liet Mij een plek zien die geen weg had. En Ik was daar druk aan het werk. Het was ook een beetje papperig, er was veel water en er was een heuvel op de voorgrond. Deze kwam wat naar beneden, naar die papperige plek, en dan de heuvel. En de Heer had Mij daar gebracht en Ik werkte daar en werkte heel erg hard. Ik bouwde aan een weg. Ik legde een weg aan, en de plek was nogal rommelig. En Ik maakte deze vrij, ruimde alles op, zodat de voertuigen, zodat er een voertuig overheen kon. En op iedere plek die Ik gedaan had, was er een prachtige weg, die gedaan was.
En Ik werkte aan de westelijke kant, Ik maakte het daar vrij, en het droogde op, terwijl Ik in de richting van de heuvel werkte. Het was veel werk. Dus Ik zweette, en werkte om deze weg te bereiden. Eerst legde Ik deze neer zodat de twee wielen hierover zouden kunnen gaan, als er een voertuig komt. En deze dan verder vrij maken. En toen droogde deze op en toen werd het heel krachtig asfalt. Heel mooi asfalt. Het was druk werk, maar deze was modderig geweest, en er was veel water, en dat haalde Ik weg, en de Heer hielp Mij toen Ik de weg vrij maakte, in de richting van de heuvel. Heel druk doende.

Zo zijn de dagen waarin wij leven, geliefde mensen, waarin de Heer de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias. De boodschap uit dat gesprek is nu absoluut heel duidelijk voor iedere persoon op de aarde. Dat op dit uur de Heer heel druk is met Zijn Dienaar, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias.

En toen was er een tweede gesprek. Vandaar tilde de Heer Mij op, en bracht Mij naar Zijn troonzaal in de Hemel. En dit zijn de immense dagen, waarin de Heer deze dingen doet. En het is verbazend, dat dit keer toen de Heer Mij in de troonzaal bracht, God Zelf met Mij meeliep in de troonzaal, God de Vader. De God van onze Heere Jezus Christus. De God van Israël. Hij bracht Mij naar de troonzaal, Zijn troonzaal in de hemel. De troonzaal in de hemel, de allerheiligste plek. Het heilige der heiligste in de Hemel, en Hij wandelde met Mij in de troonzaal. En het is verbazingwekkend. Want toen we zo overstaken, opende Hij dit keer de Deur. Dus, toen Hij de Deur opende, zwaaide de Deur open. En toen de Deur openzwaaide, scheen de heerlijkheid van de Heer. Deze scheen naar voren, toen de Deur opende. Hij scheen Zijn heerlijkheid, want Hij wandelde met Mij.

En toen zag Ik de Heer nu de bladeren aanraken en verwijderen. Hij begon de bladeren te plukken, van de Boom des levens. Nog eens, deze keer wandelde de Heer met Mij. Hij deed het anders, want Hij opende nu de Deur, en Ik kon de Boom des levens zien, en de bladeren van de Boom des levens. En deze keer raakte Hij ze aan, en ging weer en raakte de bladeren aan, Hij brak de bladeren af, met Zijn hand. Prachtig afgesneden, in porties, en Hij sneed ze af en legde deze in Mijn linker Profetische hand. En toen zei de stem van de Heer, weer 'Deze zijn tot genezing van de heidenvolken'. En daarna kwam Ik terug op aarde.

En dus, nu er een immense lawine van genezingen is, en wij het aantal verlamden dat opgestaan is niet kennen, wij weten niet hoeveel honderden. En zeer vele blinden ogen zijn geopend, zeer vele dove oren zijn open gesprongen. Zeer vele stomme tongen zijn losgemaakt. Vele kankers, waaronder vrouwen, mensen die kankers hadden op het hoofd, en als zij sliepen werd de etter erger, als zij hun hoofd op het laken legden. Deze zijn opgedroogd. Immense dingen die plaatsgevonden hebben. Geperforeerde hoofden, de schedel was rottende, en zwak, en was geperforeerd, met gaten waar etter uitkwam; deze zijn in dit land opgedroogd. En er zijn ook vele genezingen geweest in andere landen.

Terwijl die lawine aan genezingen, van 19 november, tot de 3e, tot het eervorige weekeinde, helemaal tot in dit afgelopen weekeinde. En nu kunnen wij het niet bijhouden, we kunnen het aantal kreupelen zelfs niet bijhouden, de genezen. De verhalen die het Radioteam, en die de medische Teams in het land oppikken. De dorpjes vieren het nu zelf. Ze vieren en bellen 'Waar is de bisschop, kom alstublieft. Deze persoon is er één van ons. Dit is onze vader, onze oom, hij was sinds geboorte blind en nu is hij weer gaan zien, toen u hem naar uw kerk meenam. Waar is de voorganger van deze kerk, kom alstublieft'. Dorpjes organiseren nu zelf Dankdiensten en bellen de voorgangers om voor hun daar een kerk te openen, en wat nog meer. Dus, er is een grote lawine.

Dus, terwijl er die lawine is, terwijl er deze tsunami van genezing is, in het land, zegt de Heer dat er zelfs een grotere tsunami is, en lawine aan genezingen die eraan komt. Dus, wat een immense tijd, geliefde mensen. Wat een ontzagwekkende tijd om levend te zijn. Wat een geweldige tijd om een gelovige te zijn. Om wedergeboren te zijn. Wat een geweldige tijd om rechtvaardig te zijn, en heilig. Om rechtvaardigheid te kiezen, opdat u de goedheid van de Heer zult zien.

Dus, de Heer zegt dat er weer een immense genezende zalving zal zijn, die Hij Zijn Dienaar in de kerk van Christus gaat laten loslaten. Om zijn mensen te bevrijden, om de gegijzelden te bevrijden, opdat de volken zullen weten dat er geen tijd meer is. Dat de Heere Jehova, nu de aarde bezoekt. Dat God de Vader nu de kerk van Christus bezoekt. Om de kerk gereed te maken, om de volken gereed te maken, voor de verheerlijkte komst van de Koning, de Messias. Dat is waar dit allemaal over gaat.

Dat mensen en kerken en al deze stromingen, of hoe u deze noemt, die wij op de tv zien, of waar dan ook, zullen stoppen met dat spel en terugkeren naar rechtvaardigheid. En heiligheid hoog houden, en rechtvaardigheid preken. En heiligheid preken, en terug gaan naar het Evangelie van het Kruis en het Bloed. En stoppen met het modernisme, en ophouden met de zogenoemde financiële rijkdom de kerk in te brengen. En wat ze ook maar prediken. En beginnen om een volk voor de Heer gereed te maken, de kerk gereed gaan maken, voor de Messias! Voor het Koninkrijk van God.

Wat een immense tijd, geliefde mensen. Dus de Heer zegt, dat hoezeer u ook terug gaat naar uw kerken, dit aankomende weekeinde; de Heer zegt dat er daarna een gezamenlijke Dienst zal moeten zijn. Tenzij Hij met Mij spreekt om eerder genezing uit te spreken over uw kerken. Maar als Ik dit gesprek van nu goed begrijp, dan zegt de Heer dat u weer gaat, na twee weken. Dit komende weekeinde gaat u terug naar uw kerken, sinds de gezamenlijke diensten. U gaat terug naar uw kerken, om de verlamden die zijn gaan lopen te vieren, de blinde ogen die geopend zijn, de dove oren die opengesprongen zijn. De stomme tongen die losgemaakt zijn. De tumoren die genezen zijn. Het is zo groots om kreupele kindjes op te zien staan die gaan lopen. Het is een immens beeld om te aanschouwen, het is een schrikwekkend moment, dat wij deze genezingen mogen vieren.

Maar het weekeinde hierna, kunt u uw kreupelen weer verzamelen, uw blinden, u legt vast wat ze hebben, in hun dorpjes. Ga diep de dorpen in, en haal alle kreupelen tevoorschijn. Alle blinden, alle doven. En breng ze weer samen, in gezamenlijke Diensten, na deze aankomende zondag. De volgende. Breng ze bijeen, weer in gezamenlijke Diensten, Vieringen. En de Heer zal Zijn dienaar weer gebruiken, om een immense historische grote genezende zalving los te laten, die geen grenzen zal kennen. Deze zal de grenzen over gaan, en in het land neerstorten. Deze zal het land doordrenken, deze zal het land doorweken met de immense heerlijkheid van Jehova, de genezende zalving van Jehova. De Heer ruimt de verlamdheid uit de weg, Hij bevrijdt zij die gevangen zijn.

Hoe geweldig om de gewelddadige gestoorde in Ivoorkust, heel agressief, eindelijk bevrijd te zien. En nieuwe kleren, hoofd geschoren, normaal sprekend. Hij vertelt ze nu dingen, waar hij vandaan komt, hij herinnert zich dingen. De Heer bevrijdt de gegijzelden. Ik heb een meest historische genezende zalving zien komen. Deze late heerlijkheid is groter dan de eerste regen.

Dus, dit komende weekeinde gaat u vieren; Ik weet dat u deze week aan het vieren bent. Maar u viert in uw kerken, het Radiostation zal van kerk naar kerk gaan. De Radio zal live afstemmen, van kerk naar kerk. De tijd is veranderd op de Hemelse klok. De tijd is veranderd in de kerk. De aanbidding van de kerk, is een vreugdefeest aanbidding geworden. Aanbidding van viering. Dat zegt u dat de tijd in de hemel veranderd is, geliefde mensen.

En dus, de Heer zegt dat u dit komende weekeinde uw Diensten heeft om te vieren. En de bisschoppen zullen alle enorme genezingen doorgeven aan het Radiostation. En dan zal het Radiostation nu bepalen welke kerk eerst. En u krijgt misschien maar 10 tot 20 minuten, en dan de volgende kerk, en de volgende. Vele kreupele kindjes zijn gaan lopen. Het is heel schokkend. Je huilt, je valt op de grond, als je ze ziet opstaan en ze voor het eerst beginnen te lopen. Totaal kreupel, op de grond. Compleet blinden. Kijk naar Meru, wat er gebeurde. Door twee mensen begeleid. Lichamelijk gehandicapte kindjes, wiens ruggen gebroken waren, in de grote kerk in Nakuru. Compleet gebroken, met de ruggengraat vol gaten, het was afgelopen voor ze. Nu opgericht vanaf de grond, ze stonden op en lopen nu.
Maar de Heer zegt dat het weekeinde na dit weekeinde, u uw kreupelen, doven, blinden, stommen, lichamelijk gehandicapten, verlamden, kankers, tumoren, geestelijk gestoorden, iedereen verzamelt en weer gezamenlijke diensten houdt. Nu heeft u twee weken, zodat u het zelfs beter kunt doen. En dan zal de Heer Zijn Dienaar gebruiken om een immense genezende zalving te spreken, uw kerken in. En de gegijzelden bevrijden. En zij de verwond zijn genezen, en de gebroken harten verbinden. En de volken gereed maken. En de kerk gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.

Dus, als we vanavond beginnen met de vieringen, vandaag hier in Kenia; Geliefde mensen, de Heer heeft Mij naar de troonzaal gebracht. De enorme Vriend, de Vriend van Jehova. Hij heeft met Mij gewandeld in de troonzaal. En deze keer opende Hij de Deur. Hij opende de Deur, de andere deur, de achterdeur. En toen Hij de deur opende zag Ik de Boom des levens, en de heerlijkheid van de Heer scheen. En toen nam Hij de enorme bladeren, van de Boom des levens. Hij opende, Ik weet niet of het een zijdeur was, het lijkt zo een soort deur. Maar Hij opende de deur. Hij opende de deur en de heerlijkheid scheen naar voren. En Ik zag de Boom des levens. En Hij nam de bladeren. Verse. Versere bladeren, veel meer zalving. En deze bloesemde in Mijn hand. Toen Hij ze op Mijn hand legde, bloeiden ze. En Hij zie 'Deze zijn ter genezing van de heidevolken'.

Dit betekent dat er een immens Bezoek komt, en Ik hoef naar geen enkel land te gaan. Alle landen kunnen letterlijk meeluisteren, en hun genezing ontvangen. Hun kreupelen staan op en lopen. Hun blinden zien, hun doven horen, hun stommen spreken, hun lichamelijk gehandicapten lopen, hun tumoren opgelost, hun kankers opgedroogd, hun ruggengraten genezen, hun geestelijk zieken hersteld.
Er komt een wereldwijde Genezingsdienst, over twee weken. Ik heb de Messias zien komen. Ik heb de Messias zien komen. In Jesaja hoofdstuk 62, vers 10 zegt Hij 'Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen. Steek een banier omhoog boven de volken.' Verhoog, bouw een gebaande weg voor de Heer, de Heer bereid nu de gebaande weg voor de Messias. En als de voorganger, de voorbode, de voorloper deze hoeveelheid autoriteit in Zich draagt, hoeveel meer krachtig is dan de komst van de Messias Zelf?! Bereid de weg, geliefde mensen. 

De hele nacht, deze hier, de hele nacht liet Hij Mij de zeer vele kreupelen zien die nu in Kenia genezen zijn. Deze afgelopen nacht. Dit zijn de gesprekken. Het gesprek over de troonzaal was de nacht daarvoor. De nacht voor deze nacht. Deze afgelopen nacht, waar we net uit wakker zijn geworden; de hele nacht liet Hij Mij de immense prachtige genezing zien, die in dit land heeft plaatsgevonden. De kreupelen die lopen, de blinden zien, doven die horen, stommen die spreken. De Heer ruimt op en Hij helpt de armen, in de dorpjes van Afrika. Zij die vergeten zijn, die verlaten zijn, zij die in de steek gelaten zijn, zij voor wie de ziekenhuizen het hebben opgegeven.

Hij zegt, nee, het Koninkrijk van God komt. Nu doet het er niet toe of u arm bent, of u geen geld heeft om naar het ziekenhuis te gaan. Of u heeft geen geld voor een operatie. Of de ziekenhuizen hebben het opgegeven, in uw geval. Nu komt de heerlijkheid van Jehova, om de weg te bereiden. Dus, sta op en ontvang uw genezing! Sta op, en zie de heerlijkheid van de Heer! Sta op, en zie de komst van de Messias!

Geliefde mensen, dit is de ene over wie de Bijbel beloofde, de Bijbel beloofde dat in de laatste dagen zal Ik u Mijn dienaar zenden, Ik zal u Elia, de profeet, zenden. De grote Profeet, de ontzagwekkende Profeet. De ene die de weg bereid, de ene die alles herstelt, voor de ontzagwekkende komst van de Messias. Bereid de weg. Ik heb de Messias zien komen. De Vader heeft al met Mij gewandeld, in de troonzaal. En Hij opende de Deur. Ik weet niet of het een zijdeur was, of welke het was. Maar Hij opende de Deur. Een andere deur. En de heerlijkheid scheen, en Hij nam de bladeren en legde ze op Mijn hand, en Hij zei 'Ga erheen, dit is ter genezing van de volken'. En Hij bracht Mij terug. Bereid de weg, bereid de weg, geliefde mensen. Er is geen tijd meer. De Messias komt. Ik heb de komst van de Messias gezien.

Johannes de Doper heeft met Mij gesproken, voor de troon van God. Ik heb het Lam van God zien komen.
Dank u. Shalom. Toda raba."