13/12/2017 - 2 neutronensterren botsen diep in de ruimte, met een vreselijke explosie

Profeet van de Heer, live op Jezus Is HEER Radio
 
"Amen, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. Deze afgelopen nacht kwam de Heere God de Almachtige met Mij spreken, over de verheerlijkte komst van de Messias. God de Vader, Jehova Elohim, Hij kwam met Mij spreken over de verheerlijkte komst van de Messias. En in dat gesprek kwam Jehova Mij de tekenen van de komst van de Messias laten zien.
 
De tekenen die de Bijbel uiteen zet, die de komst van de Messias zouden aanduiden. De tekenen die Hij in de Bijbel zette, als de navigator, zodat de kerk en de volken hun koers zouden kunnen bepalen, richting de verheerlijkte komst van de Messias, om hen te helpen ook te weten hoe dichtbij wij zijn, of wij zullen zijn, bij de komst van de Messias.
 
En het was om ongeveer 4 uur 's ochtends gisterennacht, dat de Heere Mij meenam, de Heere Jehova bracht Mij heel ver de ruimte in, en Ik kon zien waar onze ruimte eindigt. En toen bracht Hij Mij ver, diep de diepe ruimte in. Heel diepe ruimte. De diepten van de diepere ruimte in, heel ver de diepere ruimte in.
 
En toen de Heere God de Vader, toen wij heel erg ver waren, diep de diepere ruimte in, veel dieper, voorbij aan de onze. Ik kon zien waar onze ruimte eindigt, en toen de andere kant; het was een klein beetje donker. En toen gebood de Heer Mij om twee neutronensterren te duwen, om te botsen. En toen deed Ik wat de Heer Mij gebood. En de neutronensterren botsten.
En het was zo een immense botsing, die blauwachtig licht afgaf. Het is een spoor, een spoor, een spoor van blauwachtig licht, zo in een recht lijn. Breed, maar een spoor van blauwachtig licht. En het centrum, waar de botsing is, is meer helder licht. Witter. Explosie. En een spoor van blauwachtig licht, en natuurlijk de vlammen.
 
En dit deed het Universum heftig bewegen. Het Universum schudde vreselijk, gisteren. Ik heb die dag beleefd, Ik heb deze gezien. En dus, geliefde mensen, de Heer heeft Mij al geboden om Mijn linker Profetische hand te nemen, de ontzagwekkende hand van de Heer, om twee neutronen sterren te duwen, en deze botsten in een immense explosie. Het is één van de meest historische botsingen die boven de aarde plaatsvinden. En Hij beweegt het hele Universum heftig. Ik zie dat er in de botsing een explosie is, in het centrum, op het punt waar ze elkaar raken, is de explosie witachtig licht wat eruit stort, maar blauwachtig aan beide zijden. Aan beide kanten geeft deze een spoor van blauwig licht af, aan het einde van de botsing.
 
Dus Ik profeteer dat er een vreselijke historische botsing zal zijn, hier boven de aarde, die de mensheid schudt, de schepping heftig zal bewegen, het Universum zal schudden. Een grootse, machtige botsing. En de Heer doet dit om de volken te bevestigen dat de Schrift juist is, dat de Schrift waar is. Dat de hemelse krachten heftig bewogen zullen worden, richting de komst van de Messias. De Heer doet dit ook om te bevestigen dat er geen andere God is dan Jehova. Jehova is de enige God, alleen, die het Universum heftig kan bewegen. Hij die het Universum schiep is de Ene, en Enige die het Universum kan laten wankelen. Niemand anders kan het Universum heftig bewegen.
 
En in dit immense gesprek, geliefde mensen, bracht de Heer Mij heel ver, de diepe ruimte in. En Ik kon zien waar onze ruimte eindigt. En toen bracht Hij Mij nogal ver, de diepe ruimte in. En toen gaf Hij Mij een bevel, om de twee neutronensterren te duwen, en toen botsten ze. En toen deze botsten vond er een vreselijke explosie plaats, in die botsing. En dit zijn de tekenen waar de Bijbel heel levendig, heel duidelijk over spreekt. Over de komst van de Messias, en het einde der tijden.
 
En Hij zegt hier in het boek Lukas hoofdstuk 21, vers 26. Ik begin met 25, en Hij zegt, 'En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.' Hij gaat verder met te zeggen, 'En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.'
 
Dus geliefde mensen, de Messias komt. Mogen zij die oren hebben de weg bereiden voor de komst van de Messias. De volken: maak u gereed in rechtvaardigheid. Bedrijf rouw over uw zonden, en keer u ervan af, en neem Christus aan als Heer en redder. En wandel in heiligheid. Ontvang de Heilige Geest, zodat Hij u in staat kan stellen om rechtvaardig en heilig te zijn. De Bijbel zegt in Hebreeën 12:14 'Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.' En dat Schriftgedeelte is de maatstaf op die Dag, dat zonder heiligheid niemand de Heere zien zal.
 
Moge de Heer u zegenen
Shalom shalom. Toda raba."