Genezingen Opwekkingsdienst Kisumu (2015/16)

Profetie 4 december 2015 – Historische Zalving van de Heer komt neer in Kisumu - Video profetie
De Heer heeft op machtige wijze met mij gesproken over de verheerlijkte bijeenkomst die in Kisumu plaats zal vinden. Het is een voortzetting van het oorspronkelijke gesprek waarbij de Heer meer details blijft geven van het bezoek dat naar Kisumu zal komen. In dit laatste gesprek over Kisumu heeft de Heer Jehova met mij gesproken over genezingen die daar zullen plaatsvinden.

Ik zie een baby wiens ogen geopend zullen worden, het oog zal zien. Dan zie ik een jongen, ik weet niet of hij 12 is, of 15, het is een jongen ik weet de precieze leeftijd niet, en hij kan ook zien. Er is een ander die gaat lopen, voor de eerste keer gaat een verlamde baby, een kreupel jongetje lopen. Zeer vele blinde ogen zullen openen aan het einde van dit jaar. De Heer zal zeer vele blinde ogen openen en blinde kinderen, mensen wiens kinderen blind waren zoals bij Aaron Kichirchir uit Kamptakambet, die in Eldoret genezen werd. Gezinnen die in de situatie zijn zoals die van baby Aaron Kichirchir dat was, worden verlost en bevrijd worden, want de Heer gaat vele blinde kinderen genezen. Hij gaat hun ogen openen, Hij gaat diverse nieuwe structuren in hun ogen scheppen, daar waar de geneeskunde heeft gezegd dat ze nooit meer zullen zien of geen hoop hebben. Ze zullen nu kunnen zien.

Ook zegt de Heer tegelijkertijd dat vele verlamden zullen lopen. Dus in deze enorme grootse mega historische opwekkings genezingsdienst die in Kisumu plaats zal vinden.. vele verlamden, van verlamde baby’s tot verlamde jongens en meisjes, kinderen en verlamde volwassenen, mensen die geen hoop hadden. De Heer gaat hun verlammingen genezen en hun benen herstellen, en hun zwakke benen kracht geven. Van sommigen zijn de benen dun. Ik kan zien dat Hij die benen zal versterken en ze zullen gratis wandelen, door de kracht van het Bloed van Jezus. Dus Hij gaat vele verlamden helpen op te staan, richt ze op vanaf de grond zodat ze voor de eerste keer in hun leven kunnen lopen, en de goedheid van de kracht van het Bloed van Jezus zullen vieren.

Ten tweede, er zullen zeer vele blinde ogen openen, blinde baby’s. Er zijn veel gezinnen met blinde kinderen en ze zitten vast, de ziekenhuizen kunnen hen niet meer helpen, maar de Heer zegt nu dat er hoop komt. Die hoop komt met de zalving in het Bloed van Jezus. De machtige kracht van het Bloed van Jezus dat op Calvarie gevloeid heeft komt nu Zijn volk bevrijden. De blinde ogen van vele kinderen die blind waren, zij zien hun moeders voor de eerste keer, vele moeders die blind waren zien hun kinderen voor het eerst. En zeer vele blinde mensen, ik zie rolstoelen die achtergelaten worden in de bijeenkomst en de Heer zal ook de verlamde benen strekken en versterken, Hij zal eraan trekken, ze kracht geven en neerzetten zodat ze weer stappen zullen zetten. Om onze Heere Jezus te loven.

Ik heb deze dingen al gezien voordat ze plaatsvinden en ze zullen die dag gebeuren. Die 31ste december en 1 januari, continu. Zelfs wanneer de Heer me uit Nairobi laat vertrekken om richting Kisumu te gaan zal de genezende zalving van de Heer zoemen, zal voor de Man van God uitgaan en zal mensen aanraken. Mensen zullen genezen worden in het veld, zelfs als de bijeenkomst nog niet begonnen is. In het stadion worden mensen al genezen. De enorme viering van het Bloed van Jezus.

Tegelijkertijd heeft de Heer met mij gesproken over de verlamden die hun krukken zullen verlaten. En de doven en de stommen, de Heer zal ze bevrijden. Velen van de dovenscholen komen met bussen. En de Heer zal ze in groepen genezen. Dit keer zal het veel groter zijn dan de bijeenkomst die we hadden in Eldoret 1 of Eldoret 2. Eldoret 1 en 2 gecombineerd, dit zal een enorme historische opwekking genezingsdienst worden. En heel veel stommen en doven gaan genezen worden. Ik zie ook veel ruggengraat aandoeningen die hersteld gaan worden. Mensen laten hun krukken achter, mensen komen van hun matrassen af, en ze zullen weer kunnen lopen.

En zeer vele mensen met wonden, de bloedziekten, de tumoren zullen verdwijnen, al dit soort dingen. Ik zie nieren vanbinnen, die worden hersteld zodat ze niet terug hoeven aan de dialyse. En kankers. HIV zal opdrogen, ze zullen zich bij de HIV-groep voegen die door de overheidsartsen getest worden in dit land, en getest, en getest en ontdekken dat ze genezen zijn. De Heer komt om de kankers op te drogen, de tumoren, zelfs de baby’s met zwakke nekken, wiens nekken ondersteund moeten worden, de benen zijn zwak, de Heer gaat ze kracht geven en nieuwe lenigheid.

Want dit is het uur waarop de late heerlijkheid van Jehova de heilige kerk bezoekt. De kerk die zich losgemaakt heeft van seksuele zonde, de kerk die zich heeft losgemaakt van leugens, de kerk die zich heeft losgemaakt van misleiding, de kerk die zich heeft losgemaakt van het evangelie van geld en welvaart - het evangelie dat het Bloed van Jezus probeert te verkopen. Dit is het uur voor de enorme beloofde late opwekking in de kerk. Daarom is de boodschap die hier vandaan komt een boodschap van de terugkeer naar rechtvaardigheid, van de terugkeer naar heiligheid, omarming van bekering – wat een evangelie is dat Jezus de kerk heeft nagelaten, bekering is de afkeer van zonde en verdorvenheid.

Er komt dus een grote opwekkingsbijeenkomst, die niet eerder gezien is, naar Kisumu. In dat grootse gesprek in de nacht herinnerde de Heer mij opnieuw aan de wolk van Jehova die in Kisumu neerkwam op die 31ste december in 2012. De Wolk die de kerk nog steeds doorspoelt, de kerk opwekt, de kerk reinigt, de kerk richting geeft, de kerk leidt, de kerk vermaant, en de kerk gereed maakt voor de komst van de Messias. Dit zijn prachtige tijden om een christen te zijn. Dit zijn de dagen waarin de Heer onder de mensen leeft, en Hij zegt dat de mens nu de verblijfplaats van God is geworden. De Heer verblijft nu onder Zijn volk, op dit uur. Toen de Heer mij de Wolk liet zien die neerkwam in Kisumu, en toen riep de Stem heel hard, Hij schreeuwde, de Heer schreeuwde letterlijk als Stem vanuit de Hemel: “De wolk van Jehova.” Ik geef u de exacte woorden die Hij zei.

Dus het lijkt erop dat Kisumu wederom een hele grote historische bijeenkomst gaat worden, zoals het was die keer bij Zijn bezoek. En zelfs groter, want ik heb een hoger niveau van genezing gezien, en mensen worden bevrijd. Mensen met syfilis, Hij zal ze hun kracht teruggeven, de wonden zullen stoppen, het bloed vloeien, de wonden zullen opdrogen. Iedere ziekte, leukemie, diabetes, hoge bloeddruk, de Heere Jehova.. zelfs hartziekten, de vergrote harten, de Heer gaat normaalheid brengen, Hij maakt ze heel. En herstelt, iedere ziekte onder de zon gaat genezen worden. Dit is dus het Bezoek, we zitten op de drempel. We zitten op de drempel van een mega bezoek, staan op het punt van een groot bezoek in Kisumu.

En daaraan voorbij heeft de Heer ook met mij gesproken over de aardbeving die naar dit land komt. En deze aardbeving .. ik zie mijzelf in voorbereiding om naar Kisumu te gaan. Terwijl ik mijn spullen aan het inpakken ben zie ik een aardbeving die naar dit land komt. Ik weet precies wanneer deze zal plaatsvinden, ik ben aan het inpakken, om naar een bijeenkomst te gaan. Dus ik bezoek een bijeenkomst, en dan vindt de ramp plaats.

Dit zijn de dagen van Zijn dienaar. Dit zijn de dagen van Zijn heerlijkheid. Dit zijn de dagen waarin de kracht en de autoriteit van de Heer op de aarde manifest wordt. Opdat de mens moge zien en zich vastklampt aan de woorden van de Heer. Nogmaals, ik heb een enorm bezoek gezien dat vele mensen zal genezen, ontelbaar. Ik kon veel mensen zien die naar het altaar proberen te komen, vele rolstoelen en krukken die omhoog getild worden, in een poging om te komen. Mensen met gebroken ruggen, hun korsetten en allerlei prothesen die naar het altaar proberen te komen, maar het lukte ze niet daar te komen.

Laat iedereen zich dus voorbereiden in rechtvaardigheid, en hun bezoek ontvangen. Zoals ik zei, niemand kent het uur noch kennen zij de dag. De dag of het uur is niet bekend, waarop de Messias komt. Maar wanneer wij dit soort bezoek naar de kerk zien komen spreekt dit groots over het uur, over de tijd, het seizoen waarin we ons bevinden. Dat de kerk nu ieder moment de eeuwigheid in kan gaan. En de kerk die ik de Heer zie opnemen is een heilige kerk. Ik spreek over de heilige kerk, waar er geen seksuele zonde is. Waar de voorgangers de meisjes en vrouwen niet begeren. Waar de voorgangers in het geheel niet preken over geld. Ik zie een kerk die wordt opgenomen, een verheerlijkte, volwassen, een stabiele kerk. Een kerk die goed bekend is met het evangelie van rechtvaardigheid. Ik zie een kerk die geliefd is door Jehova. Een machtige kerk, een kerk in het Koninkrijk van God. Dat is een kerk die ik de Heer zie opnemen. Dat is de kerk die ik de Heer in Zijn eeuwigheid zie opnemen.

Tegelijkertijd zie ik de wolk, Hij liet me die in de nacht zien. En de Heer riep, Hij schreeuwde letterlijk en zei: “Kijk, de wolk van Jehova”, en toen sprong ik op, ik sprong op, ik werd wakker. En in de mengelmoes van dit gesprek zie ik nog altijd een aardbeving die komt, die me met geweld doet schudden. Ik was mij aan het gereedmaken voor een bijeenkomst, ik kan niet zien welke bijeenkomst het precies is. En dan begint deze, in dit land. Dus er komt een aardbeving. En ik zie dit grote bezoek van Jehova. Dit zijn dus de tekenen dat de Messias komt. Ik vind dat een land waar de Heer mee spreekt gezegend is, zodat u zich aan Zijn woord kunt vastklampen en de eeuwigheid kunt binnengaan. Moge de Heer allen die zich hebben gehouden aan het woord van Jehova, mogen ze op een dag geteld worden in de Hemel. Dit zijn zij die zich onderwerpen aan de roeping, het uur herkennen, en zich in rechtvaardigheid voorbereiden, het verheerlijkte kleed gereed maken, een heilig kleed, en de eeuwigheid binnen gaan, de eeuwige aanbidding van Jehova. Sjaloom en sjaloom.

Profetie 13 december 2015 – Grootse Opwekkingsbijeenkomst in Kenia
Welnu, de Heer heeft met mij gesproken; de Heer heeft met mij gesproken, gezegende luisteraars. De Heer, de Almachtige, de Heer, de Allerhoogste, Hij heeft deze afgelopen nacht met mij gesproken in een droom. En in die droom sprak de Heer over de grootse mega historische opwekking en genezingsdienst die in Kisumu plaats zal vinden. De Heer heeft me een enorme samenkomst laten zien, van miljoenen, miljoenen, en miljoenen mensen. Het wordt de grootste bijeenkomst die ooit in de geschiedenis van de kerk heeft plaatsgevonden, sinds zij geschapen werd.

Het wordt een bijeenkomst die niemand zou mogen missen; geschiedenis wordt daar gemaakt door de Heer, de Allerhoogste. In dat gesprek nam de Heer me mee naar de bijeenkomst en toen liet hij me zien dat op het moment dat ik het veld binnen zal lopen er heel veel, zeer vele blinde ogen open zullen gaan. Ik zie baby'tjes; ik zie dit kind dat de Heer dichtbij me bracht; een kind wat totaal blind was, de ogen openden; een kindje wat gedragen wordt, de ogen openen en het kindje kan nu de moeder voor de eerste keer zien, en vele verlamden zullen lopen. Ik zie die verlamde jongen, waarschijnlijk van 12 of 15 jaar; heel veel verlamden lopen, rolstoelen die worden achtergelaten, de lammen laten hun krukken achter; de stommen, de doven, de lichamelijk gehandicapten, aandoeningen aan de ruggengraat; tumoren die zullen verdwijnen; ik zie kankers opdrogen, HIV dat uit het bloed verdwijnt, bij degene die het betreft, de mensen die het virus dragen. Ik zie bloed vloeien wat stopt; geestelijk zieken die ineens hersteld worden, in het moment dat de Heer mij in het veld van de bijeenkomst brengt. Ik zie de Heer ook vele mensen helpen die wonden hebben, hun wonden drogen op.

Er komt dus een historisch, werkelijk het grote mega historische Bezoek van dit tijdperk, van onze tijd, gaat in de stad Kisumu plaatsvinden. Dit kan ons alleen maar vertellen dat de meest geschiedschrijvende bijeenkomst, het meest historische bezoek van dit uur, groter dan Eldoret 1 en 2 gaat plaats hebben in Kisumu, en het is gratis; niemand wordt er om geld gevraagd zoals we dit zien bij de nep wonderen op TV, en alle onzin die er gebeurt. De Heer komt dit doen, om de kerk te reinigen, ook om het valse te ontmaskeren; dus het is gratis en mensen komen vanuit de hele aarde. We hebben al meer dan 82 gasten wiens vliegtickets we hebben ontvangen. Voorgangers vanuit de hele wereld. Dit wordt dus inderdaad de grote mega historische opwekking genezingsdienst van onze tijd. En de Heer vraagt de mensen zich voor te bereiden, zich voor te bereiden op hun Bezoek. Laat de mensen wegblijven van zonde, opzettelijke zonde. Laat mensen een rechtvaardige levensstijl in acht nemen opdat ze Bezocht mogen worden; neem heiligheid in acht opdat u uw Bezoek niet zult missen; dat er niets in de weg zal staan, dat tussen u en dit historische Bezoek van Jehova kan komen.

Er komt dus een groot mega geschiedschrijvend Bezoek in de kerk, en dat Bezoek zal in Kisumu plaatsvinden. Het zal een wonder zijn. Het zal mensen verbazen; de volken zullen zich verbazen; iedereen zal zich afvragen. Allen die dit zullen aanschouwen zullen zich verbazen over de macht van de Heer en over de grootsheid van Zijn kracht en genezende genade. De Heer gaat opnieuw iedere ziekte onder de zon genezen. Ik weet niet wat er in Kisumu zal gebeuren, want we hebben Hem in het vorige gesprek gehoord, toen Hij zei, “De Heerlijkheid van De Oude van dagen (Daniel 7:9-14);” riep Hij, Hij schreeuwde zeer luid, “De Heerlijkheid van de Oude van dagen; De Heerlijkheid van de Oude van dagen; de Heerlijkheid van de Heer.”

Bedenk u dat Kisumu de plek is waar vandaan de Wolk de kerk bezocht; dit is waar de Wolk voor het eerst grond raakte, dit Bezoek, de wolk van God die nu schreeuwt en bekering over de aarde trompettert, en opwekking brengt, vele mensen genezend, wandelend met de mens, wandelend met de kerk, het begon allemaal in Kisumu op die 31ste December 2012.

In Kisumu kan er dus van alles groots en geschiedschrijvends en verbazingwekkends gebeuren. Kisumu is een bijeenkomst die niemand wil missen. Ik heb heel veel mensen gezien, miljoenen en miljoenen; ook op de wegen toen ik Kisumu binnenkwam zag ik miljoenen en miljoenen mensen. Iedereen vanuit de hele aarde zal in Kisumu zijn. Dit zijn de tekenen en wonderen der tijden, en deze spreken heel duidelijk tot ons over de noodzaak om een rechtvaardig leven in acht te nemen, een heilig leven, en altijd in een staat van gereedheid te blijven zodat we de komst van de Messias niet zullen missen. Mogen zij die aan dit Bezoek deelnemen de gezegenden zijn.
Shalom."