Genezingen en groots bezoek van de Heer in Nakuru (2016)

Profetie 27 juli 2016 – Profeet dr. David Owuor – Machtig bezoek van de Heer in Nakuru, Kenia
"Amen mijn dochter Pastor Joan. De Heer heeft met mij gesproken over de glorieuze super mega opwekking die naar Nakuru komt, hier in Kenia. Nogmaals, de Heer is begonnen met mij te praten, zeer groots, zeer ernstig, over de aankomende super mega opwekkingsgenezingsdienst in Nakuru, Kenia.

En in dit gesprek zie ik dit meisje. Het is een klein meisje, dat; de Heer zendt nu Zijn profeet om te ontmoeten met, om dit meisje te ontmoeten. En ik weet niet of ze blind is, of kreupel, maar het lijkt erop dat ze blind is. Want de Heer benadrukt haar ogen; ze kijkt naar mij nu. Ze kijkt naar mij en dan opent de Heer die ogen, en ze zijn groter, ze zijn nu meer open. Het is een klein meisje, ik denk dat ze iets witachtigs draagt, een soort van witte kleding en ze kijkt naar mij. De ogen, als ik naar haar kijk gaan de ogen meer open staan. De ogen openen zich. Ik weet dus niet of ze ook verlamd is, maar de ogen openen.

Dat betekent dus dat er een groot, groot bezoek komt. De Heer is begonnen te spreken met mij over die bijeenkomst. En dat betekent ook dat er veel blinde ogen gaan openen in die bijeenkomst. Dus ik moedig vele mensen aan om de blinden mee te brengen, en zorg ervoor dat u door de ingang voor de zieken binnenkomt, zodat wij ze kunnen filmen met hun aanvankelijke aandoening. En ik heb het bezoek van de Heer gezien.

En Hij liet mij een tweede deel zien in dit gesprek over de bijeenkomst, de super mega opwekkingsgenezingsdienst die in Nakuru zal plaatsvinden. Daarna laat Hij mij een enorme, een verse genezende zalving zien, die de volken der aarde versteld zal doen staan. Er komt een verse nooit eerder geziene genezende zalving die de aarde zal raken. Die in Nakuru zal komen. En het zal geschiedschrijvend zijn wat er gezien wordt. Om te zien hoe de Heer de kreupele benen zal aanraken, dan staan ze op en wandelen, en zal ze kracht geven en ze stabiliseren. En ze leren om nu stabiel te zijn en goed te balanceren in het lopen, voor het eerst. Het zal een teken en wonder zijn om dat te zien.
En de Heer gaat tegelijkertijd, als hij dit doet, de blinde ogen openen. De doven, de stommen, de verlamde benen, de lichamelijk gehandicapten, dwarslaesies, gebroken ruggen, tumoren zullen verdwijnen, kankers zullen opdrogen, wonden drogen op, verscheidene leveraandoeningen, het hart, de mild, de interne organen gaan hersteld worden. En vervolgens zal Hij scheppingswonderen verrichten voor de camera, de televisiecamera, live.

Dus er komt een historisch super mega bezoek van God de Vader dat in Nakuru zal plaatsvinden, deze aankomende maand beginnend, de maand augustus, de 26ste beginnend. De 26ste augustus tot aan het einde van de bijeenkomst, ook tijdens, zelfs tijdens de internationale conferentie van voorgangers en verspreiders van het evangelie. Er zal een enorme genezende zalving zijn die deze plek zal overnemen, in Nakuru, waar deze bijeenkomsten plaats zullen vinden.

En dus kondig ik de volken van de aarde aan, dat wat een geweldige tijd om een christen te zijn. Wat een gezegende tijd om een christen te zijn. Wat een heilige tijd om een christen te zijn. Wat een kansrijke tijd om wedergeboren te zijn. Dit is het uur voor de kerk, waarin de wereld druk is oplossingen te zoeken. Ze gaan links en rechts. Er gebeurt veel, er is veel ellende links en rechts, ook in Europa. Echter, de Heer zegt dat Hij de kerk komt bezoeken, en de tekenen en wonderen van Zijn kracht gaat laten zien.
Dit is het uur waarop de kerk nu haar belangrijke autoriteit moet tonen voor wat betreft rechtvaardigheid, de autoriteit betreffende heiligheid, en de volken richting moet wijzen, en de volken gereed moet maken voor de komst van de Messias. Wat een geweldig tijd om een christen te zijn, om wedergeboren te zijn, om in de kerk te zijn, waarin de Heer deze grootse dingen komt doen, machtige werken voor het aangezicht van de mens, op het aardoppervlak. Zodat mensen zullen weten dat er geen tijd meer is. En de Messias komt.

Alleen al in dit jaar, voordat we zelfs het jaar hebben vervolmaakt, opende de Heer de hemelen in Lagos, in Nigeria. Wat een geweldig iets. In de Bijbel gebeurt het maar één keer, en het geeft een heel belangrijke gebeurtenis aan, een heel belangrijk uur en een heel belangrijk belangrijk bezoek van de Godheid. In Lagos, Nigeria, dit jaar, voordat we het jaar beëindigen. Het jaar hebben we nog niet eens afgerond. De hemelen zijn daar geopend; de profetie werd gegeven, het vond plaats.

Wat een geweldige tijd om een christen te zijn. Wat een gezegende tijd om een gezegende heilige wedergeboren volgeling van Christus te zijn. Dit zijn dus de dagen waarin wij leven, het moment om de overwinning van het bloed en het kruis van Jezus op Calvarie te vieren. En dit alles wijst naar één ding: de noodzaak voor de volken om zich af te keren van dit verval van de afvalligheid en zonde, de noodzaak voor de volken om dit te doen door zich te bekeren en terug te gaan naar heiligheid. De noodzaak om wakker te zijn, en alert. En oplettend, en te wachten op de glorieuze komst van de Messias, onze Koning, onze Redder, onze Bevrijder, onze Meester en Vriend. Onze eeuwige Vader. God die met ons leeft, met ons wandelt. Hij die de Weg naar de Vader is. Hij Die de Levende Steen is, het Levende Brood.

Dit is het uur waarop de kerk, de christen, hoog verheven zou moeten zijn, behoorlijk hoog geklommen zou moeten zijn van het aardoppervlak. Want terwijl de rest veel verdrukking zal moeten ondervinden, veel droefenis, de kerk moet zich nu welbewust zijn, terwijl velen dit doormaken. En zij vieren, want ze weten dat hun uur van bevrijding naderbij is gekomen.

Ik heb dus de komst van de Messias gezien. De Heer heeft voorheen op vele momenten met mij gesproken over de komst van de Messias. En dit gesprek over Zijn bezoek verwijst naar de komst van de Messias. Dus mogen de volken zich gereed maken, en ik weet dat we al veel vliegtickets hebben, vele voorgangers reizen vanuit overal ter wereld richting Nakuru. Ik heb enkelen van de vliegtickets gezien. Het zijn er vele, zovele. Het lijkt of nu de hele wereld naar Kenia trekt, naar Nakuru.

Dit wordt werkelijk, werkelijk super mega. En de Heer brengt ontstellende fenomenen daar, verbazingwekkend, om de volken der aarde te schudden, en de slapenden wakker te maken en ze gereed te maken voor de heerlijke komst van de Koning der Heerlijkheid. Moge de Heer alle volken zegenen, moge de Heer de gehele kerk van Christus zegenen. Zodat ook zij in deze trein mogen instappen, ongeacht hun stroming, dat u zich moge verootmoedigen en naar deze stem moge luisteren, en vasthoudt aan hetgeen gezegd wordt op dit uur. Dat u zich in ernst en rechtvaardigheid gereed moge maken, in heiligheid. Opdat wanneer de Messias komt op die onbekende dag, onbekend uur, u goed bevonden moge worden, het fijnste linnen dragend, blinkend en smetteloos.
De Heer zegene u. Shalom Chaverim. Erev tov.

Profetie 29 juli 2016 – Profeet dr. David Owuor – Grootse Genezingen
Amen Pastor Joan. De Heer heeft weer met mij gesproken over de bijeenkomst in Nakuru. En ik zie een klein kind, het is een jongen, die kreupel geboren is, die op zal staan en lopen, bij het Altaar. Meteen wanneer de Heer Zijn dienaar de bijeenkomst in brengt is er dit kleine kind dat op zal staan, ik heb het kindje op zien staan en lopen. Een jongen, het is een jongen. Deze was kreupel. Een klein jongetje wat kreupel was zal opstaan en lopen.

Er is dus een enorm bezoek. De Heer spreekt zonder ophouden over de komst van deze bijeenkomst in Nakuru. En hoe Hij die region gaat bezoeken. En er zal veel genezing zijn die daar gaat plaatsvinden. Een enorm geschiedschrijvende genezing; het zal een historische omvangrijke genezingsdienst zijn, die naar Nakuru komt. Nogmaals, ik heb gezien, de Heer heeft met mij gesproken en mij dit kindje laten zien, een jongen, ja, die nooit gelopen heeft, niet liep. Ik weet niet hoe oud dat jongetje zal zijn, maar nogal jong, misschien 3 of 2, of 1 jaar, misschien ziet hij eruit als 2 ofzo. Maar het jongetje staat op en loopt.

Er zullen dus vele genezingen zijn daar. De mensen lopen, de kreupelen lopen. De blinden zullen zien, de doven zullen horen. De stommen zullen spreken. De lichamelijk gehandicapten zullen opstaan en lopen. Aandoeningen aan de ruggengraat zullen genezen. De gebroken ruggen zullen genezen. Wonden drogen op. Kankers genezen.
De Heer komt Zijn volk genezen. Vooral vanwege het uur waarin we ons bevinden. Het uur van de kerk. Het uur van de Heerlijkheid van de Heer. Nogmaals, ik heb zeer grootse genezing gezien die naar Nakuru komt. Het wordt een grote, grote, grote dienst die in Nakuru zal plaatsvinden. En Hij zal mensen al eerder genezen. De Heer zal mensen zelfs eerder beginnen te genezen, voordat de bijeenkomsten plaats vinden. Voordat zelfs de dag aangebroken is. Sommigen langs de wegen op weg naar de plek van de bijeenkomst. Anderen bij de plek. De Heer zal ze genezen als ze de plek binnen gaan.

Dit is dus een heel grootse tijd in de kerk. Dit is een historische tijd. Dit uur kan totaal niet lichtzinnig worden genomen. Dit alles zegt zoveel over tijd waarin we ons bevinden en over de komst van de Heer. Dank u.

Profetie 31 juli 2016 – Bijeenkomst in Nakuru is de moeder der Bijeenkomsten
Welnu, de Heer heeft met mij gesproken. De Heer Jehova heeft met mij gesproken. En Hij heeft nog eens met mij gesproken over de aankomende Bijeenkomst die naar Nakuru komt. Dit betekent dat Hij naar Nakuru komt deze augustus, beginnend op de 26ste, voor drie dagen. En de Heer is doorgegaan met spreken over het historische Bezoek dat de volken der aarde, de kerk, zal toekomen. En in dit geval vindt de Bijeenkomst plaats in Nakuru, en ik weet dat zeer vele landen naar Nakuru toekomen. Dus zeker, de Heer gaat het lichaam van Christus bezoeken. Het gehele lichaam van Christus, de kerk van Christus wereldwijd komt, dus dit wordt een Bezoek in het huis van de Heer.

En in dit laatste gesprek zie ik dat er veel genezingen plaatsvinden, enorm, erg geschiedschrijvend in zijn soort en wijze. En er is dit kindje dat totaal blind is en de moeder draagt het kindje, het lijkt erop dat dit een jongen is. En de moeder draagt het en geeft het aan mij over op het altaar. Daarna liet de Heer mij een heel monumentale genezing, die choquerend is, die de gehele bijeenkomst zal raken. De 110+ hectare die we in Nakuru hebben gehuurd, deze gaat de hele plek overspoelen. En deze keer is de bijeenkomst té groot. Dit is de super mega. De Heer heeft het genoemd, dit is het super mega bezoek van de Heer. Zelfs alles, de dingen die Hij gaat doen zullen geschiedschrijvend zijn, super mega.

Dus, ik zie dit kindje weer, ik denk dat het een jongetje is, en de ogen zijn geopend, en de moeder draagt het over aan de grote profeet, de dienaar van de Heer, op het altaar. En wanneer hij dit kindje aanneemt is er een enorm gejuich en feest dat de bijeenkomst overneemt. En daarna laat de Heer mij dit ongeëvenaarde bezoek, deze genezende zalving die de gehele plek raakt. En dit keer hebben wij een 110 hectare gehuurd. En dat is de omvang die de complete bevolking kan hebben, die ik daar heb zien komen. De meer dan 10 miljoen mensen die ik naar die plek heb zien komen. En dus, dit wordt weer een hele belangrijke tijd, in de kerk. Waarin de Heer de kerk gaat aanraken, Hij gaat de werkelijkheid bevestigen, van de komst van de Messias naar de kerk. Hij gaat haar geest opfrissen over het koninkrijk van God, over de voorwaarden van rechtvaardigheid, de bases waaraan de kerk moet voldoen. Rechtvaardigheid, heiligheid, Godvrezendheid, juiste verstandhouding met de Heer, onberispelijke integriteit, en dit allemaal. Dus het is een heel krachtig moment in de kerk.

En weer, ik heb het steeds weer gezegd, ik herhaal het hier, dat dit het moment is om een christen te zijn, wat een geweldige tijd om wedergeboren te zijn. Wat een krachtige en mooie tijd om in leven te zijn, om van deze Bezoeken getuige te zijn, die de Bijbel ook voorspeld heeft. Dus ik zie een grote genezingsdienst, waarin de kreupelen lopen, zeer vele verlamden uit diverse plaatsen afkomstig. Ik zie vele rolstoelen. De blinden zullen

zien, de doven zullen horen, de stommen zullen spreken. Lichamelijk gehandicapten zullen lopen. De verlamde benen zullen gestrekt en genezen worden. Gebroken ruggen genezen. Wonden drogen op. Kankers, tumoren verdwijnen. HIV droogt ook op, het bloed uit. En alle andere bloed aandoeningen; leukemie, diabetes, hoge bloeddruk. De Heer gaat scheppen, Hij gaat benen verlengen, een nieuw oog scheppen waar er geen oog in de kas was. Dit is het uur waarin er geen grens is, dit is het uur waarin er geen beperking is in de omvang van de tekenen en wonderen die de Heer de kerk zal schenken, in die bijeenkomst.

Waarom? Omdat er geen tijd meer is. De Messias komt, en nu is de Heer druk doende krachten van het komende Koninkrijk te laten zien. Hij stelt de heerlijkheid van het komende Koninkrijk bloot. Zodat mensen in hun harten geraakt zullen worden, dat zij een bereidwillig volk zullen zijn, bereid om Gods volk te zijn, bereid om de Heer te gehoorzamen. En ambiëren, streven naar het eeuwige Koninkrijk van de Messias, het Koninkrijk van het evangelie, het Koninkrijk van heerlijkheid, het Koninkrijk van de hemel. En dus, dit is een heel gezegende boodschap, van zegeningen van de Heer aan de kerk.

En Hij zegt, ja inderdaad, de kerk is nog altijd de koninklijke en priesterlijke bruid van Christus. Dat ja inderdaad, Hij is in dit uur bereid de kerk te herstellen met grote kracht, de kracht van Zijn heerlijkheid. Bedenk, de heerlijkheid van de Heer, de wolk der heerlijkheid is nog altijd in het Huis getabernakeld. En Hij zegt de betekenis in dit uur, de ernst en betekenis van berouw en inkeer, de betekenis en ernst die er in rechtvaardigheid ligt, en er in heiligheid ligt, voor de troon van God, zal duidelijk uitgespeeld en gedemonstreerd worden in die bijeenkomst.

En Hij vraagt de volken de rechtvaardigheid aan te hangen, om heiligheid te omarmen, en dat de kerk nog een keer het licht van deze donkere wereld zal zijn, die we zo donker zien, zo donker in dit uur. Deze wordt nog veel donkerder, en bedenk dat steeds als deze donkerder wordt, we dichterbij de komst van de Messias komen.
En ik weet het, dat steeds wanneer de Heer over dit Bezoek spreekt, de Heer plant en bereid Zich voor om te bezoeken, de meer Hij dit doet, hoe dichterbij het punt van ‘geen tiijd meer’ op de klok is. Dus we komen heel dichtbij het eind van de tijd. Bij de komst van de Messias, en daarna het moment waar de tijd zich zal hebben overgegeven. Dus dit is het uur om de weg te bereiden voor de glorieuze komst van de Messias.

Welnu, waar het Kenia betreft: vandaag liet de Heer mij heel veel kerken in Kenia zien. Wat is Kenia een gezegend land. Veel kerken, en ze waren aan het registreren, voor de bussen. Onze bussen, enkelen van ons zullen in de nacht vertrekken, sommigen in de avond. Ik zie vele mensen die zich registreren voor de bussen. Honderden en honderden bussen in dit land. Vandaag zag ik de registratie, de Heer liet het mij zien, hoe het zal zijn op de dag als ze gaan vertrekken. Ik zag veel mensen bezorgd, zeggend, ik wil niet dat de bus mij achterlaat. De Heer liet mij de gesprekken van de christenen horen, heel enthousiast, heel vurig om te vertrekken en in de aanwezigheid van de Heer te zijn.

Er zijn dus veel voorgangers, ik zie veel voertuigen en dit keer hebben we goede parkeerplaatsen, we hebben ongeveer 10 hectare gereserveerd voor het parkeren van alle bussen en auto’s die zullen komen. De Heer laat mij de voorbereidingen zien; de mensen, de kerk, iedereen die zich haast om ervoor te zorgen dat ze een plek in de bus hebben, in de auto, zodat ze kunnen reizen en de bijeenkomst van Jehova Jahwe, de machtige God van Israël binnen kunnen gaan. Zodat ze deel kunnen nemen aan het bezoek van dit uur.

Bedenk dat dit alles gebeurt in een tijd waarin de Heer met mij gesproken heeft over het beest, het beest en de hoer, het beest uit Openbaring, en deze vrouw die op het beest zit, en de gebeurtenissen die daarna plaatsvinden. Dus mogen de volken zich gereed maken, en gezegend zijn zij die in deze bijeenkomst zullen zijn. Want dit is niet zoals ieder andere bijeenkomst. Het lijkt erop dat de Heer geheel naar buiten komt, om een volgend niveau te vestigen, een hogere trede en maatstaf van deze opwekking. Moge de Heer u zegenen. Shalom.

1 augustus 2016 – Bijna 1000-voudig Bezoek ten opzichte van de Kisumu bijeenkomst
Amen pastor Joan, de Heer heeft heel ernstig en uitgebreid met mij gesproken over deze glorieuze bijeenkomst die naar Nakuru komt. De krachtige opwekking van Jehovah die Nakuru heel binnenkort bezoekt. En de Heer, de Heere de legermachten, Hij heeft met mij gesproken door mij die bijeenkomst in te brengen. Ik heb die bijeenkomst al gezien. En ik zie de krachtige genezende zalving die gaat komen. Ik heb dit type niet eerder gezien. Dus dit wordt weer een geschiedschrijvend bezoek, dat de liefde van God brengt, de liefde van Zijn genade en erbarmen van de Heer naar het land Kenia en naar de landen die deelnemen aan dit bezoek. Ik zie een enorme genezende zalving die het gehele veld zal bedekken. Deze nacht liet de Heer mij dit zien. En dit soort verse zalving heb ik niet eerder gezien. Dit betekent dat Kenia weer een record zal vestigen in de mate van liefde die God op haar heeft doen neerkomen.

En natuurlijk zullen de landen die deelnemen hierin betrokken zijn. En dan op een bepaald moment brengt de Heer vele mensen met vele soorten aandoeningen samen, en Hij genas ze allemaal. Hij genas ze allemaal. En ik zie een heel groot aantal kankerpatiënten , kankerpatiënten die in heel uitzichtloze en vreselijke toestand verkeren. Hun situatie is niet erg goed, en ik zie dat Hij ze ook allemaal verzameld heeft, in die overweldigende zalving, en dan Hij..; de profeet van de Heer bad tot de Heer, ze gingen op een gegeven moment in een rij staan, ik denk dat ik ze in een rij zag staan. De man van God liep het veld op, en toen Hij het veld op liep genas de Heer hen. De Heer genas ook een groot aantal kankerpatiënten. Dus het was een historisch moment om te aanschouwen, in die bijeenkomst. En ik heb een historische genezende zalving gezien, niet zoals vroeger, een schrikbarend bezoek van de Heer in Nakuru. En de Heer, de God van de hemel, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van onze Heer Jezus Christus, én onze Vader; Hij heeft besloten dat in deze tijd terwijl de volken zich gereed maken voor de prachtige gezegende komst van de Gezegende Israëls, wiens naam Christus Jezus is, de Messias. Dat terwijl de Gezegende Israëls Zich gereed maakt om te komen, Hij de volken gaat liefhebben.

En Hij gaat ze eruit halen, de pijn kwijt schelden waar de kerk doorheen gaat; de mensen lijden. Dus ik heb dit gezien, en dit wordt een machtig, machtig bezoek, zoals nooit tevoren. Welnu, Kisumu was zeer groots, Kisumu was absoluut zeer groots, de laatste bijeenkomst, de eindejaar bijeenkomst in Kisumu. Het is zelfs zo dat ik gisteren nog nieuwe getuigenissen ontving van verlamden en gekken die toen genezen zijn. Kreupelen die nu lopen, ze stuurden het door, over de kreupelen die nu lopen. De bisschoppen stuurden foto’s door, vanuit hun diverse gebieden, van de vele kreupelen die in Kisumu zijn gaan lopen en die tot nu toe nog niet bereikt waren. Kindjes met handen als touwen, en benen die loshangen als touwen, die nu lopen. Deze foto’s kwamen gisteren binnen. Ik zag ze ook voor het eerst. Dus Kisumu was heel groot. Het was zo groot en historisch. En we konden die genezen waren niet allemaal bereiken. Echter, waar de Heer met mij over gesproken heeft deze nacht, om 6:00 Oost-Afrikaanse tijd. 6 uur in de ochtend, deze nacht, waar de Heer met mij over heeft gesproken met het oog op het bezoek van de genezende zalving in Nakuru. Nu, dit is bijna het 1000-voudige van wat u in Kisumu zag.

Dus ik zie dat de Heer met opzet, en aanhoudend, en geleidelijk, een immens iets wil doen, iets wat de aarde niet eerder gezien heeft. Want ik zie Hem genezing brengen aan een zeer groot aantal mensen. Vele kreupelen, vele blinden, vele doven, vele stommen. Vele lichamelijk gehandicapten, de verlamde benen zullen gestrekt, gesterkt en de voeten op de grond, hmm, mensen die op hun tenen gingen, Hij zal ze strekken zoals Hij in Frans-Guyana deed. Waar deze vrouw, mijn dochter, op haar tenen liep omdat de voet te kort was. Na een 2,5 minuut gebed trok Hij aan het been, ze voelde een fysieke hand die aan haar been trok, en eindelijk raakte de voet de grond. Ze sprong samen met mij, ze kon voor het eerst springen. Hoe dan ook, dit soort gebeurtenissen gaan plaatsvinden, maar in grotere massaliteit. Ik heb de hoogste genezende zalving gezien, de zalving van de Heer die gaat stromen, letterlijk stromen en overstromen. En dit gaat zo, gebaseerd op wat Hij mij deze nacht heeft laten zien. Het gaat letterlijk het hele, het hele veld van de bijeenkomst overstromen, inclusief mensen die elders in de ziekenhuizen zullen zijn, luisterend via de Radio; degenen die in hun huizen zijn, luisterend via de radio, het op de tv kijkend.

Maar dit gaat één van de grootste bijeenkomsten worden op de gehele aarde. Dus ik kondig aan dat het grootste bezoek in de geschiedenis van de kerk, de geschiedenis van de Bijbel, inderdaad te gebeuren staat. Het gaat in Nakuru gebeuren. Waar de Heilige Geest de kracht van de genade gaat investeren, Hij gaat de beloofde late uitstorting van genade naar buiten brengen, verwezenlijken, de late uitstorting van de heerlijkheid van Jehova. En dit gaat een genezende zalving zijn als geen andere ooit. En dus, ik zag gisteren al hoe mensen zich aan het voorbereiden zijn, ik zag mensen haast maken, ik hoorde mensen zeggen, ‘ik wil een plek in de bus, ik wil een plek in de auto’, anderen zeiden ‘waar is deze’? Sommige bussen vertrokken in de avond, andere mensen vertrokken ‘s ochtends. Ik zag het, Hij liet mij het hele land zien mobiliseren, om te vertrekken en voor de Heer te verschijnen. Om in de heilige bijeenkomst van Jehova te zijn. Dit zijn in essentie de tekenen, de tekenen van de late, enorme, ongeëvenaarde opwekking beloofd in de Bijbel. En hier hebben we nu mee te maken, in dit uur. De ontwikkeling is echter heel beangstigend, erg choquerend, want nu zien we enorme genezende zalving, ook de oogst van de zielen – het hele land mobiliseert – ik heb veel gezien; nu sturen ze mij vanuit diverse steden en dorpjes, waar er van deur tot deur gemobiliseerd wordt. Ze zeggen, ‘breng uw zieken naar buiten, breng uw kreupelen, en zij die dove oren hebben’.

Zoiets is niet eerder gebeurd op de hele aarde, in de geschiedenis van de aarde. ‘Heeft u blinden hier, heeft u verlamden hier, geeft u ons alstublieft die mensen’. En ze nemen foto’s, van de mensen, vanaf het begin en sturen ze naar de bisschop. Nu, dat betekent de late opwekking, die beloofd was. Maar om op de details ervan in te gaan: de enorme dopen die er nu plaatsvinden. Mensen tonen berouw, keren zich naar Jezus en worden gedoopt. Andere mensen vernieuwen hun behoudenis, daar waar ze in zonden terug zijn gevallen. We zien nu de vestiging van liefde, de genezende zalving die de Heer nu besloten heeft daar uit te storten. Die Hij daar gaat brengen. En dat vertelt mij dat er véél genezing zal zijn die we misschien niet vastleggen in onze korte 4 uur durende uitzending op tv, die daar gewoonlijk plaatsvindt. Dus mensen gaan genezen worden bij de ingang, anderen worden genezen opweg naar de bijeenkomst. Anderen worden genezen op de wegen, waar ze zoeken naar de man van God, die van stad naar stad gaat opweg (naar de bijeenkomst). Dit soort opwekking moet nu niet als vanzelfsprekend genomen worden. Dit is het verlangen van alle volken der aarde, dat dit bezoek in hun land plaats heeft. Want wat de Heer mij heeft laten zien, de verse zalving, de pure zalving, de genezende zalving, de late zalving, zeer grote zalving die gaat stromen: het zal een krachtige zalving zijn, die de volken der aarde zal schudden. Het is dus mijn roep dat zeer, zeer vele landen zullen deelnemen aan dit bezoek. Dat ze zullen reizen, zij die het zich veroorloven kunnen. Reis en kom en neem deel aan dit heilige bezoek, deze heilige samenkomst, dit historische moment dat de kerk is overkomen.

Dit is het meest prachtige uur waarop we wedergeboren kunnen zijn. Dit is het grootste uur voor de kerk, dit is hét moment voor de kerk. Het onderscheidende moment voor de kerk. Dit is het uur waarop het prachtig en mooi is om in heiligheid te zijn, en in rechtvaardigheid wandelend aangetroffen te worden. Want de vrucht van rechtvaardigheid is nu, direct, hier. De Heer bezoekt de rechtvaardige kerk, de Heer bevestigt, bekrachtigt dat zeker, zeker, inderdaad rechtvaardigheid de weg is, rechtvaardigheid is de sleutel. Rechtvaardigheid is de zegening van God, aan de mens gegeven, aan het Kruis gegeven. En dus, we hebben nu de gezegende vruchten van het werk van Jezus aan het Kruis, dat Hij ons een heilige redding gaf, een rechtvaardige behoudenis. Maar nu de beloning van de genade, de beloning van de genade is de heerlijkheid, de Heer liet mij zien dat de heerlijkheid naar beneden zal komen. Verzekerde mij dat de genezende zalving zal stromen, vele mensen zullen bevrijd worden. Dát is de beloning. Dat is de beloning van de grotere genade, die Jezus aan de kerk gaf. Dus het is ongelooflijk dat zelfs voordat we de eeuwigheid binnengaan, terwijl de kerk op de drempel van de eeuwigheid zit, oogsten degenen die rechtvaardig en heilig zijn de vruchten. Ze hebben voordeel, ze oogsten de beloning van de genade der gerechtigheid. Mogen de volken zich gereed maken voor de komst van de Messias. Want werkelijk, dit zijn echt verbazingwekkende gebeurtenissen. Shalom shalom.

1 augustus 2016 – 2e profetie 
Amen, de Heer heeft met mij gesproken, de Heer heeft met mij gesproken. Vandaag sprak de Heer weer met mij over de bijeenkomst die naar Nakuru komt, en nog altijd het niveau van het bezoek benadrukkend dat naar Nakuru komt. En in dat gesprek liet de Heer mij weer dit kleine kindje zien. Er is nog een kindje, wat de moeder zal proberen te tonen, genezen. Genezen. Ik zie dat de ogen geopend zijn. En dan, ook recht voor mij, terwijl ik in die bijeenkomst sta, zie ik een jongen van waarschijnlijk rond de 14, compleet kreupel. En ik hoor de Stem van de Heer zeggen: ‘Kijk, hij was compleet kreupel, maar nu kan hij lopen’. Dus hij stond op en begon te lopen. Als hij een eindje loopt valt hij eerst, en hij staat op en leert balans te houden en uiteindelijk loopt hij weg. Er zal dus een groot bezoek zijn. De Heer spreekt aanhoudend en constant over het grote bezoek dat naar Nakuru komt.

En dit is een heel belangrijke tijd voor de kerk, want de Heer blijkt nu gericht te zijn op het oprichten van de kerk, om de kerk op te bouwen. En de boodschap die daaruit voortkomt is heel belangrijk, over de kracht van rechtvaardigheid, de kracht van heiligheid. En we weten dat de Heer spreekt over het afkeren van seksuele zonde, de afkeer van seksuele begeerten, de afkeer van liegen, de afkeer van al deze dingen die de autoriteit bij de kerk weggehaald hebben, die de heerlijkheid van de kerk hebben gestolen, het schijnsel, het licht van Christus dat de kerk had moeten zijn.

Vandaag is het de eerste keer dat binnen een 24 uur cyclus de Heer heel krachtig met mij spreekt over de aankomende bijeenkomst in Nakuru.
En dit keer zie ik een dierbare vrouw die een kindje laat zien wat genezen is. En dan recht voor mij een jongen die een korte broek draagt. De korte broek ziet er grijsachtig uit. Grijsachtige korte broek. Hij was compleet kreupel, als hij opstaat probeert hij weg te komen maar hij valt de eerste keer, want hij kan geen balans houden, hij heeft nooit eerder gelopen. En dan staat hij op en loopt weg, en er is een enorm feestgejuich in de bijeenkomst.

Dus deze gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Met andere woorden zegt Hij dat zeer vele kreupelen zullen lopen. Zeer vele blinden zullen zien, vele doven, vele stommen. Vele verlamden, vele lichamelijk gehandicapten. Ruggengraat aandoeningen, gebroken nekken, gebroken schedels, de tumoren zullen verdwijnen, de kankers zullen opdrogen, de bloed aandoeningen, de Heer gaat die aandoeningen reinigen. De Heer gaat wonden opdrogen, de Heer gaat vele dingen doen, inclusief HIV, Hij droogt HIV op uit hun bloed.
Maar deze keer, dit lijkt op een zeer geschiedschrijvende bijeenkomst, die hier voor ons ligt. Het is een grote bijeenkomst die om grote verantwoordelijkheid vraagt van de voorgangers, de gehele kerk en de individuele gelovige. Nogmaals, de afkeer van seksuele zonde, de afkeer van leugens, perversie, de afkeer van het evangelie van voorspoed, het evangelie van geld. De Heer vraagt nu om rechtvaardigheid als het centrum van de eredienst. Dat heiligheid nu de eredienst ervaring van de kerk zal zijn.

Heiligheid. En Hij zegt, laat berouw en inkeer nu de manier zijn waarop de kerk zal uitkomen bij deze opwekking hier, bij deze gebeurtenissen van God. Moge de Heer alle volken zegenen, terwijl wij ons nu voorbereiden, in deze tijd waarin de volken zich verzamelen. En de Heer zal de landen bezoeken, velen van hen zullen deelnemen aan dit bezoek, wanneer ze komen. Er zijn al zeer vele tickets, vele voorgangers reizen vanuit de hele wereld, vele mensen, dit wordt één grote geheiligde samenkomst, het lichaam van Christus. En terwijl de Heer dit doet, mogen wij wakker worden over het feit dat dit alles ter voorbereiding is op de glorieuze komst van de Koning, de Koning der heerlijkheid. Dank u.

11 augustus 2016 – Grootse Heilige Geest regen in Nakuru Kenia
Amen Pastor Joan, de Heer heeft op zeer indrukwekkende wijze met mij gesproken over de opwekking die naar Nakuru komt. En in dit gesprek deze afgelopen nacht; om precies te zijn bezocht de Heer Jehova mij in de morgen vanaf 3:00 om met mij te spreken over de grootse bijeenkomst, de super mega opwekking die naar Nakuru komt. En dit zal een opwekking zijn als geen ander. Je zou kunnen zeggen dat dit de moeder van allen is, de moeder van alle grote opwekking bijeenkomsten, die op deze aarde hebben plaatsgevonden. Zelfs ook in dit land.

Ten eerste zal dit een grootste samenkomst van mensen zijn, ongeveer 10 miljoen mensen. Iedereen die wedergeboren is, wie er maar wedergeboren is, zal in deze bijeenkomst willen zijn. We weten zelfs niet wat er in deze bijeenkomst zal gebeuren. En de dingen die de Heer in deze bijeenkomst zal doen kunnen wij zelfs niet begrijpen in dit leven. We kunnen ook niet voorspellen wat er allemaal zal gebeuren, behalve hetgeen Hij mij bij beetjes en in detail laat zien, hier en daar.

Wel, deze ochtend, deze nacht, toen de Heer met mij sprak over deze grootse opwekking die naar Nakuru komt, zag ik dat ik in de bijeenkomst ben, en de hemel opent zich en regen valt neer, de bijeenkomst in. En het gebouw dat ik in Zuid-Afrika zocht, vond ik uiteindelijk op deze plek. En nu zijn de bisschoppen nog bezig foto’s te maken, de foto’s van dat gebouw. En morgen is er een grote samenkomst van de gehele landelijke raad van bisschoppen, samen met alle ervaren voorgangers, meer dan 150 mensen sterk, morgen, met alle foto’s van dit gebouw. Zodat ik dat gebouw kan bekijken, want ik zei dat er een bepaalde plek is, een aangewezen plek die de Heer heeft bepaald waar het bezoek van de open hemel zal zijn, waarbij de regen neer zal komen. Een heel unieke regen.

En er is dus een gebouw dat ik zocht. Een geelachtig, crème-achtig gebouw. En ik weet dat er een gedeelte is waar de muur een beetje gescheurd is. En bovenop is er een soort trap, als een trap die kloksgewijs neergaat, in andere woorden van links naar rechts. En dat gebouw lijkt de schuur te zijn. De graanschuur van Nakuru. En nu worden er foto’s gemaakt en de voorgangers haasten zich heen en weer om ook foto’s te nemen van het hele gebouw, en de woonwijken daarachter. Er is een heuvel die ik gezien heb, voor de achterliggende woonwijken. En morgen hebben we een grote bijeenkomst, grote bijeenkomst van alle bisschoppen en voorgangers die dat gebouw aan het bekijken zijn. Echter, nu ik mij voorbereid om hen te ontmoeten, liet de Heer mij de afgelopen nacht mijzelf in de bijeenkomst zien en de hemel opent zich en regen valt neer. Ik zie dat het

wat laat wordt, een beetje donker, de avond valt, als de regen komt, in deze grootse mega super opwekking van Jehova. Dus, Nakuru, alle wegen, laat dit nu het moment zijn waarop de Heer aan de kerk heeft gedacht, dan moeten alle wegen, alle vluchten, alle volken, alle mensen, alle talen, alle tongen zich naar Nakuru begeven. Want wat de Heer in Nakuru zal doen kunnen wij niet begrijpen in dit leven. Ik kan alleen met u delen wat Hij mij nu openbaart. Maar het ziet ernaar uit dat er een enorme lading is, een groot bezoek dat op de opwekkingsdiensten van Jehova in Nakuru zal neerkomen. God Zelf zal neerdalen in Nakuru.

En ieder levend wezen, iedere persoon, wie het ook is, van welk land dan ook, kleur, geloof, wat dan ook, u moet in Nakuru zijn, als wedergeborene en deelnemen aan dit historische moment in dit tijdperk. Dit wordt de monumentale gebeurtenis is de kerk. En morgen na de bijeenkomst met de bisschoppen, met de grote foto’s en de banners die ze op dit moment aan het maken zijn van dat gebouw. En dat gebouw wat ik gezien heb heeft een trap, die schuur van Nakuru, graanschuur, en is crème achtig geelachtig, en aan de achterkant is er met zekerheid een oprijzende heuvel, met aan de andere zijde woonwijken.

Dus het lijkt erop dat dit de specifieke plek is, waarnaar ik wereldwijd opzoek was. Waar dit bezoek zal plaatsvinden. En als dit bezoek nu plaats heeft, spreekt dat ook van deze enorme onuitsprekelijke liefde die de Heer Kenia schenkt. De houding van grote liefde, vanuit de bovenkamers van God, die zich nu op Kenia richt, op dit uur. En ieder volk zal in Nakuru willen zijn, om deel te nemen aan deze historische monumentale gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk. Morgen zal ik dus bij u terugkomen, na de gehele raad van bisschoppen ontmoet te hebben, en meer dan 150 krachtige ervaren voorgangers, met dat gebouw, de foto’s van dat gebouw. En de analyse en alles zal aan u bekend gemaakt worden.

Maar terwijl ik mij klaarmaakte voor die bijeenkomst morgen, deze ochtend vanaf 3 uur, liet de Heer mij zien dat ik in de bijeenkomst ben en de hemel opent zich, en regen komt neer in die bijeenkomst. Gezegend zijn dus de oren die deze woorden horen, en weten dat de late heerlijkheid er is. We wisten niet hoe het zou zijn, de Bijbel gaf ons de details niet. Het script van de details over de inhoud van de opwekking werden niet eerder geopenbaard. Eenvoudigweg wordt er gezegd dat de late heerlijkheid groter zou zijn dan de vroege heerlijkheid. Dat de late regen groter zou zijn dan Pinksteren. Deze dingen zegt Hij in Hagai hoofdstuk 2, verzen 6-10. Ook zegt Hij het in Joel hoofdstuk 2:28-32.

En Hij zei dat Hij Zijn geest zal uitstorten, en de heerlijkheid zal groter zijn. Maar nu beginnen we te begrijpen dat de autoriteit van die heerlijkheid groter zou zijn. De rechtvaardigheid, de autoriteit van Zijn rechtvaardigheid zou groter zijn in de specifieke onderdelen, de dingen om naar uit te kijken, zodat we nu mogen weten dat we die laatste opwekking zijn binnengegaan voordat de Messias komt. Maar in dit proces nu, van deze liefde, van de enorme uitstorting uit de hemel, de enorme heerlijkheid die de kerk nu geschonken krijgt, beginnen we nu het script te zien, wat er geschreven staat over de specifieke details, over de kenmerken van deze opwekking, dat wordt nu geopenbaard. Merkt u op dat zeer vele kreupelen nu lopen, dat is deel van het script. Vele blinden kunnen zien, deel van het script. Vele doven kunnen horen, in groepen, in massa’s.

Mensen kunnen zien, bij bosjes. Grote aantallen verlamden gaan lopen in die bijeenkomst. Enorme aantallen blinde ogen openen, enorme aantallen verlamde benen worden kracht gegeven en uitgerekt. Ook worden er beenderen in benen geschapen, knieën van de verlamden, en ze gaan lopen. Grote aantallen van doven horen, grote aantallen van zij die stom zijn gaan spreken. Grote aantallen van lichamelijk gehandicapten staan op en lopen, en kunnen hun lendenen weer strekken, en het bloed gaat weer stromen in hun aderen. Ze buigen en springen voor de Heer. Ik heb Hiv-aids genezen zien worden in grote getalen.

Ik heb bloedaandoeningen zien genezen, leukemie, diabetes, hoge bloeddruk, al deze ziekten worden weggeveegd, inclusief iedere leveraandoening. Hepatitis. Ik heb de Heer bloedaandoeningen zien reinigen, interne organen herstellen, het binnenste van organen van mensen scheppen. Deze Nakuru wordt groot. Wonden worden opgedroogd, lepra is genezen. Ik heb enorme dingen gezien, ik heb mensen tumoren zien uitkotsen, dat soort dingen. Het lijkt erop dat het gebeurt. Gisteren liet Hij me een tumor zien die eruit sprong, die eruit barst.

Dus iets groots zal er gebeuren in die bijeenkomst. Nu, al wat ik heb gezegd, gecombineerd met miljoenen mensen die naar Jezus terugkeren, en rechtvaardigheid nastrevend, heiligheid omarmend, dit zijn de scripts, is het draaiboek, van de opwekking, van de late opwekking, daar waar de Bijbel stil viel. En als de Bijbel geschreven is om te zeggen dat wanneer u deze dingen ziet, u weet dat u die opwekking bent binnengetreden, dan gaat het over miljoenen mensen die zich naar de Heer haasten, zich naar rechtvaardigheid haasten, gedoopt worden, zeer vele kreupelen genezen, in massa’s, vele blinden die in grote getalen zien, vele verlamden die in grote getalen gaan lopen. Fysiek raakt de Heer handen en benen aan en rekt ze uit en zet de voeten op de grond, en bekrachtigt ze zoals Hij in Frans Guyana deed.

En het gaat over doven, in grote getalen, de blinden in grote getalen, de stommen in grote getalen, de wonden in grote getalen, organen, ogen scheppen, benen, wat dan ook, alles scheppend. Welnu, dit zijn de manuscripten van deze opwekking. Dit is waarover de Bijbel ons niet schreef. De Bijbel echter zegt dat het groter zal zijn. En nu zien we dat wij de generatie zíjn, de generatie die het ondergaat, de generatie die nu de manuscripten van deze opwekking schrijft, deze definieert, waarbij het in welke boekrol dan ook beschreven staat: over uw ervaringen, uw genezing, waar u bezocht wordt, over de open hemel, in de wolk van heerlijkheid, in de grootse wolkkolommen die Zijn dienaar bedekken in de bijeenkomsten. Dit zijn nu de genoteerde details van deze opwekking.

Gezegend zijn dus de oren die dit horen, en morgen kom ik bij u terug, na de raad van bisschoppen te hebben ontmoet, en 150 krachtige senior voorgangers, aangaande de late heerlijkheid die neer zal komen in Nakuru, op het Menegai (naam) gebied, waar we bijeenkomen in Nakuru. Meer dan 110 hectare. Dit komen we nu tegen, dit zijn de manuscripten van deze opwekking. Moge de Heer de oren zegenen die hiernaar luisteren. Moge u zich gereed maken en weten dat, voorwaar, de Messias staat voor de deur. Hij kómt. Shalom.

Profetie 12 augustus – Immense genezingen van de Heer in Nakuru
Welnu, in die droom, zoals ik eerder zei: Hij zegt dat in Nakuru er vele kreupelen zullen lopen. De Man van GOD zal ze niet allemaal kunnen bereiken. Misschien, op een bepaald moment; ik dacht, ik probeerde mij voor te stellen in een gesprek met de Heer vandaag of op een bepaald moment de Man van GOD samen met de kreupelen de samenkomst uit zal lópen, weglopen met de massa kreupelen. Ik weet niet of de Heer dit kan doen.

Ook zeer vele blinde ogen zullen openen, in massa’s. Vele doven, de stommen zullen in grote getalen gaan spreken. En de verlamde benen zullen uitgerekt en versterkt worden, en zich neerzetten; dat ze nu als geliefde dochters en zonen van de Heer geholpen zullen worden met lopen, weet u. Ze zullen op het zand lopen, zoals ieder ander. En vele lichamelijk gehandicapten zullen genezen worden in deze komende bijeenkomst. Ligbedden, rolstoelen, krukken zullen achtergelaten worden, zullen daar verzameld worden en op stapels gelegd worden. En ook vele ruggengraataandoeningen zullen genezen worden, bij enkele mensen die de hoop verloren zijn. Hun is verteld dat hun ruggengraat nooit meer kan herstellen, en er werd hun gezegd, leer het te accepteren.

En daarbij komt Jehova ook nog zeer vele tumoren vernietigen en oplossen, en kankers uit de bloedbanen opdrogen. En terwijl Hij dit doet, gaat Hij ook verzwakte nekken kracht geven. De nekken van babies, waarbij de nekken hun hoofd niet kunnen ondersteunen. En in het proces waarin Hij dit doet zal Hij ze weer leven geven, ze zullen in staat zijn met hun hoofd te steunen op de nek, op het lichaam. En gebroken heupen, gebroken knieën, gebroken ribben, gebroken schedels, deze zullen allemaal hersteld worden. Hij zal ze heel goed genezen, we zullen geen tekenen meer zien, geen snede, geen scheuring, of enige breuk in de botten. En ook zullen vele metalen in de heupen oplossen.

En vervolgens, in het proces, zal de Heer de organen genezen. Ander weefsel wordt er geschapen, in de organen. De huid, de lever, de harten, de longen, weet u, de darmen. Hij bezoekt organen, waardoor mensen genezen worden. Vele artsen hadden zich bedacht dat nee, het uwe is er zo slecht aan toe, we kunnen niets doen. Het kan niet gerepareerd worden, het kan niet hersteld worden.

En tegelijkertijd zal de Heer in deze komende bijeenkomst in Nakuru, we zien de grootse open hemel in deze bijeenkomst, gaat hij de bloedaandoeningen bezoeken. Dus degenen met Hiv-aids, de leukemie, de diabetes, de hoge bloeddruk, deze allen inclusief hepatitis, al deze aandoeningen zullen weggeveegd worden, zullen uitgevaagd worden door de machtige kracht van de Heer.

In het proces zal de Heer ook de psychoses bezoeken. De geestelijk verzwakten, mensen wiens geestelijke vermogens op de één of andere manier in wanorde zijn geraakt door de zorgen van dit leven, weet u. De geesteszieken, degenen die met apparaten in leven worden gehouden, Hij gaat ze genezen en hun vermogens herstellen, zelfs ook hun geheugens terugbrengen, weet u. Ze zullen zich nu herinneren waar ze waren, waar hun huis was, waar hun moeder was, en al deze dingen. Ze zullen op die plek gebeuren.

En terwijl dit gebeurt zal de Heer de eileiders van vrouwen openen. De leidingen die geblokkeerd waren zal Hij openen. En hun vreugde brengen als zee en kind krijgen, in deze periode, in dit leven. En door dit te doen zal de Heer een lach op hun gezicht brengen, bij degenen die verloren zijn, en in angst. En terwijl de Heer dit doet zal Hij zelfs huwelijken gedenken die gebroken zijn, Hij gaat nu mensen gedenken die in situaties verkeren die angst geven, als u is toegezegd dat u ontslagen zult worden van uw baan. Er is u gezegd dat dingen niet in orde zijn, u heeft geen rust, en vele andere dingen die ellende geven en de kinderen van God doen lijden in onzekerheid, in dit leven. In deze ellendige wereld.

De Heer zegt dat Hij ze nu komt bijstaan en Hij komt ze tot rust brengen, en ze kalm maken, en ze zegenen. De Heer zal wonden opdrogen, wonden, chronische wonden, wonden die tot op het bot gaan. Wonden die maar niet genezen. Artsen hebben ze op vele manieren, verschillende manieren, proberen te behandelen. Sommigen zijn op manieren ingesneden om ze te proberen herstellen. En Hij gaat genezing brengen van deze chronische wonden, waar er geen hoop op genezing is.
En door dit te doen gaat Hij nogmaals de autoriteit van de kracht van het Bloed van Jezus bevestigen. Hij gaat ziekten genezen, álle soorten van ziekte, onder de zon. Ik wil u zeggen dat u zo gezegend bent dat u hier kunt zitten (bisschoppen en voorgangers in een bijeenkomst in Kenia), en naar deze enorme machtige choquerende wonderbare woorden over het opkomende Bezoek in Nakuru.

En dus, aan u is het om te gaan, en te zorgen dat u in goede relatie bent met de Heer, werkelijk bekeerd, rechtvaardig en heilig, zodat u deel kunt hebben aan het Bezoek van de Heer. En vervolgens ook de taken te volbrengen die u toebedeeld zullen worden, met de grootst mogelijke perfectie. Zodat u na afloop de voorbije bijeenkomst van de Heer kunt vieren. Alleluja? Ja, ik heb de Heer machtig...(niet verstaan) ze worden betrokken, de volwassenen, oude mensen. Hij gaat een groot Bezoek brengen aan dit land.
Moge de Heer u rijkelijk zegenen.

Profetie 15 augustus 2016 – Historische bijeenkomst in Nakuru, Kenia
Amen, Pastor Joan, de Heer heeft met mij gesproken. De Heere Jehova sprak vandaag ‘s morgens met mij, over de aankomende historische bijeenkomst in Nakuru. De super mega opwekkingsbijeenkomst van de Heer, die aanstaande is, in Nakuru. Ik zie een enorm grote samenkomst, ik zie een enorme samenkomst van mensen. En ik wil dat uw luisteraars weten dat de Heer is doorgegaan te spreken over de genezing, de grote genezing die daar gaat plaatsvinden. En er is dit kleine kindje dat ik zie, ik denk dat het een meisje is, een klein meisje, wat de Heer geneest en ze begint te lopen, en het is fantastisch, alles barst los in de bijeenkomst. Mensen gaan heen en weer rennen, gejuich breekt uit. En ik zie de moeder het kindje dragen. En ik zie dat ze uiteindelijk het kindje loslaat en ik zie het kindje naar mij toe lopen, in het gras. Het kindje loopt op het gras, weet u. En dit kreupele kindje loopt. En dan barst alles los.

Ik zie zeer vele genezingen die overall in het hele veld plaatsvinden. Enorme weergaloze genezing van de Heer. De kreupelen, wiens benen versterkt zullen worden. En dit specifieke kindje nu, dat de Heer mij laat zien. Het is een meisje en de moeder droeg het kindje en loopt dan met het meisje op het gras. Het kindje loopt nu op het gras, en dit alles gebeurt er op een heel geschiedschrijvende manier, op een heel grootse wijze. Dit gebeurt allemaal in die bijeenkomst. De blinde ogen zullen in die bijeenkomst openen. Vele kreupelen, vele blinden, vele doven, vele stommen – dat de Heer hun tongen opent en hun tongen bevrijdt. Ze zullen voor de eerste keer kunnen spreken. En ook lichamelijke gehandicapten, degenen die gehandicapt zijn, weet u, de Heer zal ze weer kunnen helpen en kracht geven, en ze herstellen. Dus ik zie vele krukken, ligbedden en rolstoelen die ze achterlaten, de witte stokken van de blinden. En Hij gaat de wonden drogen, en gebroken heupen genezen. En gebroken knieën en gebroken enkels. Gebroken schedels, zwakke nekken, gebroken nekken. Gebroken ribben, alle gebroken botten worden hersteld en heel gemaakt. En Hij gaat ook de aandoeningen van bloedverlies tot een halt roepen. En de wonden opdrogen, en de kankers opdrogen, en ook de tumoren. En Hij zal Zijn volk bevrijden, zodat ze Hem zullen aanbidden en zich gereed maken voor de komende Messias. Tegelijkertijd zie ik daar ook de genezing van organen. Mensen met nieren die hun levens niet konden onderhouden, om ze leven te geven in dit leven. De Heer zal ze herstellen, zodat ze geen dialyses meer hoeven te ondergaan in de ziekenhuizen. En zeer vele andere aandoeningen. De tumoren die zullen oplossen. De psychoses, mensen die geestelijk niet stabiel zijn; de Heer zal hen herstellen. In dit grootse gesprek de afgelopen nacht heb ik historische genezing van de Heer gezien. Zeer vele kreupelen die lopen. Het loopt uit de hand. De Heer brengt mij in de bijeenkomst, de kreupelen beginnen te lopen. In deze droom loopt het uit de hand. En de mensen rennen heen en weer, de rolstoelen worden opgetild. De krukken worden omhoog gehouden. De verschillende metalen die ze gebruikten om te lopen, voor de ruggengraat aandoeningen, de gebroken ruggen. Gebroken heupen.

Dus dit wordt een genezing als geen ander. Er is geen andere bijeenkomst die wij hebben meegemaakt, zoals deze bijeenkomst. En daarom is het heel belangrijk en verstandig voor alle mensen, alle volken, alle talen, alle tongen, om zich gereed te maken en hun reis naar Nakuru te starten. Nakuru gaat nu het grote smeltpunt worden. Het gaat het centrum worden, zenuwcentrum, zenuwactiviteit; het wordt het zenuwcentrum van de werkzaamheid van de Heer, op de aarde, in deze tijd. En het gaat een samenkomst van mensen worden. Het aantal kan ik niet aangeven. We weten niet of het er 7 miljoen zijn, 10 miljoen, alleen de Heer kan dit weten. Degenen die daar fysiek bijeenkomen. En ik zie dat in diezelfde bijeenkomst, terwijl Hij mensen geneest, er een grote vreugde is, er zal grote vreugde zijn, enorme vreugde, mensen zullen zo gelukkig zijn als de Heer de hemelen opent in deze bijeenkomst. Deze dingen gebeuren nu in deze tijd, dit is het uur waarop de Heer zegt dat Hij volledig herstel van de Kerk brengt. En herstel aan de Volken, nu de Messias bijna komt en de heilige kerk opneemt. Nogmaals, dit spreekt van de terugkeer naar rechtvaardigheid. De terugkeer naar absolute heiligheid, de noodzaak tot bekering in de harten van de Christenen. Nogmaals, dat mensen zich zullen bekeren en zich afkeren van zonden. En rechtvaardigheid omarmen. Zodat als de Heer voor de kerk komt, zij nu het eeuwige verheerlijkte oneindige Koninkrijk van God zullen ingaan.

Waar er geen pijn zal zijn, geen ziekte. Er zullen geen scheidingen zijn, geen angst, geen werkeloosheid. Alle problemen van dit leven zullen op die dag overwonnen zijn. Dan zal de tijd zich overgegeven hebben en de Messias komt terug voor de kerk. Dus dit is het gesprek dat ik deze nacht zag. Ik zie dit specifieke kindje, het is een meisje, de moeder droeg het kindje. Geheel kreupel en dan begint het kindje in de bijeenkomst te lopen. En dan breekt er een enorme genezende zalving uit. En zeer vele kreupelen zullen lopen in die bijeenkomst. Dus dit word teen tijd als nooit eerder, in de geschiedenis van de kerk. En laat mensen zonden belijden en tot inkeer komen, en zich ervan bewust zijn dat er een historische opwekking van de doop uitgebroken is in het land. Ik weet dat er iedere dag mensen gedoopt worden, duizenden. Togomin, ICM, in Nairobi doopten ze er 1800 dit afgelopen weekeinde. En alles is nu opwekking, opwekking, opwekking, en de terugkeer naar rechtvaardigheid.

Ik weet dat er mensen in de Verenigde Staten luisteren, mensen uit Mexico luisteren, mensen vanuit Nieuw-Zeeland, Auckland, Nieuw-Zeeland, vanuit Gisborne Nieuw-Zeeland. Ze luisteren in Virginia, ze luisteren in Finland, ze luisteren in Helsinki, in Gotenborg, in Malmo in Zweden. In Stockholm. Ze luisteren in Benin, in Sjanghaj, China, vele steden in China, de Provincie Hoelong, en zeer vele andere steden in het grote land China. En ook in India. En heel Afrika. Van Nigeria, Lagos, helemaal naar beneden, naar Namibië, Windhoek. En ook Botswana, Gaberone en de steden in Zuid-Afrika. En werkelijk overal ter wereld. Zuid Amerika, we hebben het over Santiago, Chili. We hebben het over Brazilië, van Brasilia helemaal tot Campo Grande. En vele andere steden, Sao Paulo, Rio. Maar voor alle landen en de eilanden die luisteren is de boodschap heel simpel. Dat dit de dagen zijn waarin de Heer de Kerk bezoekt, en Hij bezoekt de volken. Dus gezegend zijn zij die zich nu gaan vasthouden aan de boodschap van rechtvaardigheid. En zich afkeren van de zonden, de seksuele immoraliteit, de immorele kleding van vrouwen die we nu zien. Deze achteloosheid, dit gebrek aan Godvrezendheid.

Want de Bijbel zegt in het Boek Job, hoofdstuk 28 vers 28, maar vanaf vers 20-28. Van 28. Job 28:20-28; Hij bejubelt de grote schat die de Heer toewijst aan Godvrezendheid. En Hij noemt het wijsheid. Hij zegt, Zie, de vrezen des Heeren, dat is wijsheid. Dus in essentie is dit een aankondiging aan de volken, dat als er enig uur is waarop de volken van deze aarde in de vrezen des Heeren moeten leven, dan is dit het uur. En die vrezen des Heeren, er is een vertaling, het vertaalt zich als wijsheid. Want u herinnert het zich u goed dat de Heer zegt dat alleen de verstandigen het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen zal gaan. En dat kan ons slechts vertellen dat alleen de kerk die in de vrezen des Heeren leeft het eeuwige Koninkrijk van God te zien krijgt. Ik heb de komst van de Messias gezien. Ik heb de kerk gezien die Hij komt halen, een heilige en verheerlijkte kerk. En dit is dus weer een geestelijke bijstand van de liefde van God, dat een bepaalde gebeurtenis is uitgeroepen als heilig, verborgen door de wijsheid, de raad van God; dat in een flits, in een oogwenk, zonder het op te merken, Hij nu deze aankondigingen eerder kan doen. Zodat alle mensen, zelfs degenen die niet voorbereid zijn de kans wordt gegeven bereidwillige mensen te zijn, om mensen te zijn die tot berouw en inkeer komen, om zich gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Heer. Alle dingen die u op de aarde ziet komen tot een einde. De Messias komt voor een heilige kerk. Daar laat Hij mij deze enorme historische genezing van kreupelen zien. Kreupele kindjes, blinde kindjes, stomme kindjes, dove kindjes, lichamelijk gehandicapten. Kankers, tumoren, in deze aankomende bijeenkomst in Nakuru.

Deze wonderen, deze bezoeken bazuinen, ze evangeliseren, en kondigen de verheerlijkte komst van de Messias aan. Dus mogen allen die oren hebben zich vastklampen aan de woorden van de Heer, zodat dit substantiële vooruitgang in hun behoudenis betekent. Dat ze werkelijke vooruitgang boeken in het Christelijke leven, zodat als de Messias komt, ze heilige bevonden worden. Bedenk dat de Bijbel zegt, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Moge de Here u zegenen, moge de Heer de landen zegenen die komen. Moge de Heer de zeer vele landen zegenen die ik verzameld heb gezien, hun vlaggen brengende. Nu hebben we het over grote aantallen landen die komen, van overal ter wereld. Zeer vele landen. Ik heb u al gezien, de Heer heeft mij de bijeenkomst laten zien. Moge de Heer ook Kenia zegenen. De vele mensen die nu berouw tonen over hun zonden en tot inkeer komen, die hun gezinnen voorbereiden, hun kerken voorbereiden, hun kinderen voorbereiden, hun mannen en vrouwen voorbereiden, de huishoudens voorbereiden voor het verheerlijkte bezoek van de Heer. Dit zijn de tijden waarin het werkelijk prachtig is om een Christen te zijn. Want vele Christenen zijn gestorven zonder deze aankondigingen te horen, dat de Messias komt. Welnu, de komst van de Messias zal een niet terug te draaien dag zijn. Een niet te herroepen dag. Dus gezegend zullen de mensen en de landen die zich aan deze woorden vasthouden, en zich in ernst voorbereiden, en die voorbereiding is niets anders dan de terugkeer naar zuiverheid, de terugkeer naar heiligheid, de terugkeer naar rechtvaardigheid, de afwijzing van zonden. Shalom Shalom havarim, de Heer zegene u. Erev tov.

Profetie 17 augustus 2016 – Profeet dr. David Owuor – De Heilige Geest komt in Persoon, in de bijeenkomst in Nakuru - Video profetie
Amen, Pastor Joan, de Heer heeft met mij gesproken, de Heer Jehova heeft 2 dagen geleden met mij gesproken, en daarna ook deze afgelopen nacht. En Hij spreekt nog altijd aanhoudend over versterking van de hemelse delegatie, gericht op de Nakuru bijeenkomst. En in dit gesprek van 2 dagen geleden, en deze, deze nacht, deze ochtend, heeft de Heer mij op dezelfde plek laten zien, op de plek van de bijeenkomst – tijdens de bijeenkomst heb ik de Persoon van de Heilige Geest in de bijeenkomst gezien.

Nogmaals, de Heer bracht mij naar de bijeenkomst en de Persoon van de Heilige Geest, Hij kwam naar de bijeenkomst, op de plek van de bijeenkomst. Dus, nogmaals, de Heer heeft mij de grote bijeenkomst laten zien die naar Nakuru komt. Deze is heel groot, deze keer. Dit is één van de grootste bijeenkomsten ooit, die de aarde treft. En Jehova bracht mij erheen en toen zag ik de Heilige Geest in Persoon komen om met Zijn dienaar te spreken, op die plek van de bijeenkomst.
De Heer heeft het mij nu twee keer laten zien. Dus dit gaat groot, groot, groot worden. Dit is de gróte, dit is de echte grote. Nogmaals, over deze bijeenkomst heeft de Heer groots met mij gesproken, en Hij heeft mij de Heilige Geest in Persoon laten zien, die neerkwam en met mij sprak in die bijeenkomst.
Zij die oren hebben, mogen zij luisteren naar de geheimenissen van de Heer, voor dit uur. En zich in strikte rechtvaardigheid en heiligheid gereed maken voor de komst van de Messias. Shalom.

Deel 2
Prijs de Heer grote profeet van de Heer. Amen, Pastor Joan, de Heer heeft weer met mij gesproken, een paar minuten geleden sprak de Heer Jehova met mij. Net een paar minuten geleden. Ongeveer 8 tot 10 minuten geleden. Jehova, de Allerhoogste Heer. Jehova El Elyon. Jehova de eeuwige God, Jehova El Olam. En Hij bracht mij naar een plek en Hij begon met mij te spreken over de vele zieken die Hij in grote aantallen gaat genezen. Er gaat een grootse genezing van de zieken plaatsvinden in Nakuru.
Net, ongeveer 8-10 minuten geleden sprak de Heer Jehova Adonai, Jehova de Heer mijn Herder, Jehova Rohi met mij, een paar minuten geleden, ongeveer 9-11 minuten geleden. En Hij sprak met mij over een enorm, massaal aantal mensen dat Hij gaat genezen. Nu is het mededogen van de Heer op de ernstig zieken gericht, en Hij gebruikt deze Opwekking nu om de mensen te herstellen die door enorme pijn en lijden en ziekte, wanhoop, hulpeloosheid zijn gegaan, door hopeloosheid in ziekenhuis systemen, ziekten die niet genezen zijn, die niet behandeld konden worden. En dit is wat de Heer mij enkele minuten geleden heeft laten zien. Mensen in hun meest slechte toestanden, de mensen die Hij genezen zal.

Nu wil ik dieper ingaan op dit specifieke geval. Ik zie iemand; de Heer bracht mij naar u toe, u liep met mij op, u had vroeger een grote marktkraam, u had een grote winkel, het lijkt een winkel te zijn, met een collega, iemand, een oudere college, en u verkoopt vis. U had deze vroeger. Nogmaals, de Heer brengt mij naar een specifieke person en Hij loopt met mij naar zijn plek, naar zijn kraam, net een paar minuten geleden. Ik liep met u en Hij maakt dat mensen met mij praten, natuurlijk over hun ziekte. Dus ik ontmoet deze specifieke person, hij is een zakenman, hij had ooit een grote winkel, een samenwerking met een oudere college, ik denk dat hij destijds de jongere collega was, en u bent met mij opgelopen naar uw nieuwe kraam.

Hij heeft een nieuwe kraam geopend en op die nieuwe plek heeft hij een grotere geopend. Hij rooster vis, ik zie dat u vis roosters, u legt ze neer. U legt ze op één lijn, verticaal, en u roostert ze. Zo roostert u ze, heel mooi worden ze geroosterd. En ik heb gezien dat u die grotere kraam in zijn geheel gehuurd heeft, opgezet heeft en u heeft een gedeelte verhuurd aan een dame, enige vrouwen daar hebben hun eigen kleinere deel, kleine stalletjes, binnen uw grote stal, of tent, of iets wat hierop lijkt. En ik heb de details van die plek gezien. Het lijkt dat er nogal wat mensen zijn, een markt, dit is dus een markt. Maar op die markt heeft u delen van uw grote kraam verhuurd. En het is een nieuwe, u bent er net ingetrokken. U bent uit de grotere samenwerking gegaan en bent voor uzelf begonnen. En ik zie dat u veel vis roostert, u bent zeer gespecialiseerd
daarin en de vis wordt verticaal neergelegd, verticaal, en dan keert u ze om, op de andere kant die nog niet geroosterd is. Dus u draait ze zo en dan keert u de andere zijde die geroosterd is en u probeert ze op de kant te leggen die nog niet geroosterd is. Ik zie de echte details, een paar minuten geleden bracht de Heer mij ver, naar waar u bent.
Waarschijnlijk bent u ergens bij het meer. Maar u keerde ze op de andere kant en het was moeilijk, ze draaiden terug op de kant die al geroosterd was, en ik zie dat u ze weer omdraait zodat ze nu die kant geroosterd kan worden. De vis heeft u in rijen gelegd, u heeft ze naast elkaar gelegd, ze in rijen aaneen gelegd. En nu legt u ze verticaal neer in die grote kraam. Op de markt daar zijn wat vrouwen die u plek gegeven hebt. Het lijkt erop dat ze van u huren, u heeft het ze mogelijk gemaakt dat zij met hun kleinere kraampjes daar hun spullen verkopen. Ik denk om uw eigen rente te kunnen betalen nu u uw eigen zaak bent begonnen.

En dan is er bij die plek een heel magere vrouw, die heel erg ziek is, die instort. Ze valt flauw, ze is echt heel mager en heel erg uitgehongerd. Dus ze stort in, ik zie dat ze daar flauw valt. En dan is er sap, mensen rennen, en er is wat sap die gebracht wordt en het is in de koeling gezet. Maar er zijn meer sappen daar. En ik zie haar nu, de Heer stond het mij toe om het sap te pakken en het haar te drinken te geven, omdat ze neergevallen was. Ze is heel erg mager, ze is heel erg mager, dus ze valt flauw en de Heer staat het mij toe haar hand vast te pakken. Haar vingers vast te houden en haar recht te leggen, het been, ik denk dat het linker been is, toen ze instortte heeft het linker been een zak of matras geraakt, ik denk het. Het lag zwaar in de verdrukking, dus ik moest het been verleggen, van de matras af en recht leggen. En ook de vingers en de handen, en ze ook in de juiste positie leggen, want zij is flauw gevallen. Dan begin ik haar sap te geven op die plek en ik zie dat ze weer tot leven komt. Ze komt weer tot leven, dus ik zie deze ernstig zieke persoon. Zeer uitgehongerd. Ik weet niet, Hiv-aids, ik weet niet wat haar aandoening is.

En tegelijkertijd zijn er daar wat kinderen aan het spelen. En de moeder is ziek. Ik kan met één of twee kinderen daar spelen. De kinderen spelen met deze kleine brommer, waarbij kinderen een lange staaldraad en een lang stuur maken, en wat wielen. Ik zie twee kinderen die dit doen. En dan is er een tafel. Dus ik zie dit heel zieke persoon die in zeer wanhopige toestand verkeert, meest aannemelijk is dat dit HIV Aids is, of een andere slopende ziekte die het lichaam doet wegkwijnen. En ze stort in, en de Heer betrekt mij erin op die plek waar de vis geroosterd wordt. En dit is de eigenaar van de kraam: u draagt een hoed, en u spreekt over de bisschop. U draagt een grote hoed, zoals in een andere stroming, de andere kerken zoals de Anglicaanse en noem maar op, waar ze dit soort hoeden voor hun aartsbisschop hebben enz.. U heeft zo een soort hoed, terwijl u dit doet.

En dan, tegelijkertijd neemt de Heer Jehova mij mee naar een andere plek waar er deze geestelijk zieke jongen is. En hij bevindt zich in een niet afgebouwd gebouw. De muren zijn gebouwd, maar het dak is nog niet gedaan. Ik kan de delen van de muur zien, maar het is niet af. Dus we zijn in dat verlaten huis. En er is deze geesteszieke persoon. De Heer laat mij geestelijk zieken zien daar, en ik zie een andere vrouw in dezelfde toestand. Maar deze vrouw, deze is anders, ik denk dat ze zichzelf van haar kleding ontdoet. Ze doet haar ondergoed uit, geestelijk ziek dus. En daarna zie ik een andere vrouw die groen draagt, en het bovenstuk is rood. Groene rok, het is geen lange rok, het is rok die tot onder de knieen gaat, maar niet helemaal tot aan de grond. En het bovenstuk, de blouse is rood, met lange stukken aan de zijkant. De rode stukken aan de blouse. En u danst, u danst. Ik weet niet of u in orde bent, het lijkt erop dat u ook niet in orde bent in uw bovenkamer.

Dus de Heer spreek met mij over deze mensen die zeer verlangen naar Zijn interventie in dit leven. Ze zijn geestesziek, enkelen van hun. Enkelen van hun in deze terminale fase van HIV Aids, die specifieke dame. Dit betekent nu dat God het lijden van Zijn mensen in dit land onder de aandacht van Zijn dienaar heeft gebracht. En de Heer richt Zijn dienaar hierop door hem de wanhoop te laten zien van de situaties waarin de mensen verkeren. De mensen naar wie hij Zijn dienaar stuurt. Dus Hij stuurt Zijn dienaar naar hun toe en benadrukt deze ziekten, in dit uur van voorbereiding op het grote bezoek, de immense genezing die plaats zal vinden als Hij Zijn dienaar naar het veld brengt van de Super Mega, de Super Glorieuze Grote Genezingsdienst in Nakuru. De super verheerlijkte Nakuru grootse genezingsdienst van de Heer. En dit is de situatie, de grote deur van hoop is open gegaan.

De afgezanten van de Hemel hebben deze geopend en zij zijn nu op de zieken gericht, de misdeelden, zeer wanhopigen en alle andere ziekten. Zoals ik zei, de Heer gaat in grote groepen genezen. Als u dacht dat Kisumu groots was, want in Kisumu zagen we grootse genezingen van de Heer: de kreupelen, tot nu toe zijn we nog niet klaar met het aantal kreupelen dat daar genezen is. In het proces nu, op kantoor probeerden we gisterenavond een TV uitzending op te stellen over de genezen mensen, met gedegen controles achteraf. Gisteren zag ik de video’s van deze dierbare dochter Cynthia Wanjiku, die complete blind was, totaal in duisternis. Zodanig dat toen we de familie in Uyoma in Rarieda opzochten we te weten kwamen dat als men eten voor haar neerzette, dat in de poging om het eten te nemen, want het ruikt lekker, ze rook het en probeerde het te pakken, ze dingen omgooide, inclusief al het andere eten, en dat eten viel dan op de grond. Totaal blind, totale duisternis.

Maar het is wonderbaarlijk dat toen ons team Cynthia Wanjiku in Uyoma, Rarieda, bezocht, ze nu naar buiten kan lopen met water, water kan nemen uit het vat in het huis en borden kan wassen en haar weg kan vinden tussen stoelen door. Ze ziet heel erg goed, krachtig, ze kan vliegtuigen zien. Een vliegtuig dat hoog daarboven vliegt, ze ziet de vogels, en ze kan ook het vliegtuig zien vliegen. Ze vroeg wat is dat, wat daar boven vliegt en zo een geluid maakt? En er werd haar gezegd, dat is nu hoe een vliegtuig eruit ziet. Dus ze ontdekt vele dingen.

Ze ziet vele dingen die ze eerst moet aanraken, of er moet haar verteld worden wat het is, zodat ze de naam kan verbinden aan wat ze ziet. En het is een geweldige tijd, want dezelfde Wanjiku vertelde ons dat toen haar ogen geopend werden, bij het altaar van de Heer kon ze weer zien, in de bijeenkomst in Kisumu. En ze zei dat ze mensen kon zien met grote dingen op hun hoofd, lang en groot. En anderen met korte dingen op hun hoofd. En toen zei ze dat ze zo verbaasd was toen ze voor het eerst een mens zag. De ogen, ze schrok ervan dat ogen kijken, dat ze recht voor haar waren en naar haar keken. En ze schrok er ook van dat men dingen op hun hoofden deed, soms kleine, enkele grote dingen, en toen besefte ze dat degenen die grote dingen op het hoofd hadden vrouwen waren, en dat zij die kleine dingen op het hoofd hadden mannen waren. En later ontdekte ze dat deze dingen op het hoofd haren waren.

Enorm, een enorm Bijbels moment heeft dit land geraakt, dit is de soort genezing die de Heer in dit land gaat doen. Enorme aantallen kreupelen, enorme aantallen kreupele kindjes. Kreupele jongens en meisjes, kreupele mensen van middelbare leeftijd, kreupele volwassenen, kreupele senioren. Zeer vele rolstoelen en matrassen zullen achtergelaten worden. Zeer vele blinde kindjes die blind geboren zijn die voor het eerst hun moeders zullen zien, hun ouders. En dan de blinde jongens en meisjes, van ongeveer 9, 8,10, 12 jaar – dat soort leeftijden. En dan nu blinde mensen van middelbare leeftijd, blinde volwassenen, blinde senioren. Grootse aantallen.

En we hebben ook de grote genezingen die de Heer mij heeft laten zien van de vele, vele doven. Dove kindjes, dove ouders kinderen, doven, volwassenen, in enorme aantallen. De stommen in grote aantallen, de verlamden, de Heer zal hun handen strekken en ze zelfs uitrekken. Er zal een bezoek van God Zelf zijn op het veld. Ledematen die uitrekken en ruggengraten geschapen, deze verstevigen, en ze op de grond laten stappen, zoals Hij Mary Awinja in Kakamega heeft aangeraakt, in de Westelijke provincie. En zal zo doen als Hij in Frans-Guyana genas, in Cayenne, waar Hij uitrekte, waar wij kort geleden vandaan zijn gekomen. Zo enorm veel verlamde benen worden er uitgerekt, en verschrompelde handen, de lichamelijk gehandicapten, vele zullen de bedden verlaten, de matrassen en de rolstoelen.

Mensen met dwarslaesie, ruggengraat aandoeningen, gebroken ruggen, de schedels die gebroken zijn, hersentumoren, tumoren in het lichaam zullen oplossen en de kankers zullen opdrogen, bloed aandoeningen zoals leukemie, hepatitis, HIV Aids. Dit zijn de aandoeningen die Hij laat zien, maar nu in grote hoeveelheden. Ik heb grootse genezingen gezien. Het moment waarop Hij Zijn dienaar de grote profeet naar de bijeenkomst brengt, zal het elektrische moment zijn, het meest schokkende moment in de geschiedenis van de aarde zijn, dan zullen de kreupelen opstaan, de blinden zullen zien, de doven zullen horen, de stommen zullen spreken, de verlamden zullen lopen, de lichamelijk gehandicapten komen overeind, de wonden zullen opdrogen, tumoren verschrompelen, kankers drogen op uit het bloed, HIV verwijderd, en het zal doorgaan. Hij zal zelfs de wonden drogen. Ik heb mensen gezien bij wie, ik denk, de tumoren uit het lichaam zullen barsten.

De kracht zal zo immens zijn, dat heb ik gezien. En wat een geweldige tijd om wedergeboren te zijn, wat een geweldige tijd om een Christen te zijn, om een gelovige te zijn, want in essentie gaat Hij alle ziekten onder de zon genezen.

We krijgen nu verteld over deze enorme genezing die plaats vond en nu ontvangen we nog meer nieuws over wat de Heer in Kisumu deed. Het team, de bus die uit Ukambani kwam en de Man van God zegende bussen in het tankstation in Naivasha, daar was die bus uit Ukambani. Eén van de bussen parkeerde op de plek van de uitgang van het tankstation in Naivasha, want ze zagen dat de man van God aan de andere kant van het tankstation was om mensen te zegenen, mensen tot de Heer te leiden opweg naar de bijeenkomst. De bus zat vol met de zieken die ook opweg waren naar Kisumu. En toen nu de man van God het tankstation verliet, direct de snelweg op, toen was daar ook die bus met de zieken voorbij. De zieke mensen zwaaiden en de man van God hief zijn hand omhoog om naar de mensen in de bus te zwaaien. Allen werden in dat moment genezen, in die bus. Een grote gebeurtenis die in Kisumu plaats vond.

Hoeveel groter hoeveel meer zal Nakuru zijn. De super verheerlijkte grootse mega genezingsdienst in Nakuru. Hoeveel meer? Want, in die bus zat bijvoorbeeld deze man die een enorme tumor op zijn hoofd had, waaruit vloeistof kwam, en aan één kant was het hoofd groot, opgezwollen en nat. En donker gekleurd. Het kwam feitelijk zijn neus uit, er kwam iets uit zijn ogen en uit de neus. Ik denk dat het uit de hersenen kwam, of het was etter of wat dan ook. Dat is één van de personen die genezen is. Die tumor droogde op. Hij is een bouwvakker, hij is weer aan het werk. Waar ziekenhuizen, ook Kenyatta Nationaal Ziekenhuis, het niet lukte. Dus u kunt het zelf zien, u kunt het u zelf voorstellen. Dan hoe groot, toen de man van God zwaaide naar die bus onderweg, dat iedereen in die bus genezen werd.

Enorme getuigenissen ontvangen we nu, die vertellen wat de Heer in Kisumu deed. Hoeveel grootser zal deze 1000-voudige zijn, die gaat gebeuren; de aankomende super mega grootse genezingsdienst in Nakuru, die volgende week begint. En dit is waarom de Heer mij de zeer vele hopeloze gevallen laat zien in dit land. Ik ben zo gezegend dat dit land de grote profeet van de Heer heeft ontvangen. En door de grote dienaar van de Heer te ontvangen haalt het land nu de opbrengsten binnen van rechtvaardigheid, die in de loop van tijd over dit land is uitgeroepen, van de heiligheid. De opwekking van bekering die dit land is binnengekomen, en daarom hebben in het land de zeer vele zieken zonder hoop, wiens aandoeningen niet door ziekenhuizen behandeld kunnen worden – zowel privé als staatsziekenhuizen – nu de aandacht van de Heer getrokken.

Dit zijn de dagen van Zijn dienaar, dit zijn de dagen van Zijn heerlijkheid, dit is het uur van herstel in de kerk, de dagen van Bezoek, de late heerlijkheid, de late ragen, de late zalving, de late autoriteit van het bloed van Jezus. De autoriteit die de weg voor de verheerlijkte komst van de Messias bereidt. En dit alles verspreidt zich wereldwijd, het evangeliseert en trompettert de kracht en de autoriteit van rechtvaardigheid, die terugkeert naar de kerk, terugkeert naar het preekgestoelte, terugkeert naar het hart van de gelovigen. De afwijzing van zonden, de afwijzing van het welvaartsevangelie, het evangelie van geld, het evangelie dat de dingen van de wereld verheft. Dit nu is het juiste testament, dat de heilige weg met zekerheid de weg naar het verheerlijkte koninkrijk van God is.

Dus ik zegen u Kenia, ik zegen u overvloedig, ik zegen de landen die komen. Ik zegen u Kenia, ik zegen u nog eens. Ik zegen de aankomende bijeenkomst in Nakuru. Ik heb deze zegen bepaald, ik heb de grootse zegeningen van de Heer losgelaten over de zieken die naar die bijeenkomst komen. Dat de Heer ieder van hen op Zijn eigen manier, op een grootse manier zal gedenken, en scheppingswonderen in die bijeenkomst zal geven. En Zijn autoriteit in de levens van Zijn volk zal bevestigen.

Dit zijn de zegeningen van dit uur, de heerlijkheid van dit uur. De gezegende van Israel heeft nu aangekondigd dat Hij Zijn mensen zal gedenken. Hij zal Zijn mensen genezen en de weg van de verheerlijkte komst van de Messias bevestigen. Ik weet niet wat te verwachten in Nakuru. Ik weet niet wat de Heer in Nakuru kan doen. Sommige dingen weten we op dit moment in de tijd niet, maar het lijkt erop dat dit nu de grote zal zijn, in de machtige naam van Jezus. Shalom!"

Profetie Onuitsprekelijke heerlijkheid komt naar Nakuru 24 augustus 2016