Enorme genezingen in Namibië 

"De Heer Jehova heeft met Mij gesproken. Jehova Elohim, Jehova Adonai, Jehova Bara, Jehova Magen, de Heere God Jehova Ma'oz – de Heer mijn Vesting, Jehova Machsi – de Heer mijn Schuilplaats, Jehova Tsori – de Heer mijn Kracht, Jehova Hashopet – de Heer mijn Rechter. Hij heeft met Mij gesproken over de aankomende Bijeenkomst in Namibië. En Ik zie een genezingsdienst, er zal een genezingsdienst zijn in Namibië. Jehova Rophe gaat daar genezing brengen, als Hij Mij naar Namibië brengt. Want Ik zie dit specifieke kindje, wat denk ik een kreupel been heeft. Het is een rechterbeen. Ik weet niet of het beide is, maar Ik zie de beugels om het rechterbeen. Zittend op de grond. Ik denk dat dit in de genezingsdienst is, het terrein van een genezingsdienst.

Ik weet niet of zij blank zijn, of ze hebben een heel lichte huid. Bijna wit, maar zeer licht van huid. Dus de moeder opent de beugels van de benen, en het kindje is genezen. Ik zie dat het rechterbeen beugels heeft. Het lijkt op of een halfbloed, of zeer licht gekleurd, of blank kindje, zittend op de grond. En de moeder zit aan de beugels, als de Heer het kindje heeft aangeraakt. De moeder is ook zeer licht getint, misschien is zij blank. Ik weet het niet. Maar Ik zie deze vrouw nu met het kindje. Het zijn mensen met een heel lichte huid. Ze zijn blank, of ertussenin, of gewoon mensen met een lichte huid. Maar deze moeder; het kindje is door de Heer aangeraakt, is door de Heer aangeraakt en het rechterbeen van het kindje is kreupel. Dus heeft metalen beugels. En Ik zie de Heer nu het been van het kindje aanraken. En de moeder begint de beugels van het kindje open te maken.

Dus het is een heel wonderbaarlijke tijd waarin wij leven. De Heer zegt dat Hij enorme genezing gaat brengen in Namibië. Hij heeft Mij deze nacht ook laten zien dat er veel genezing zal plaatsvinden in de genezingsdienst in Namibië. Hij gaat daar Opwekking brengen. En Zijn mensen bezoeken, en verlossing van ziekte geven. En mensen helpen, waarvan de ziekenhuizen verklaard hadden dat zij niet genezen kunnen worden.

Maar de Heer doet dit – Jehova Elgibor, God de Machtige – Hij doet dit, Jehova Rohi, mijn Herder doet dit om hen wakker te maken, dat de Eindopwekking er is. En dat de Boodschapper van rechtvaardigheid gekomen is. En dat dit het uur is waarop de kerk zich nu gereed moet maken. De volken moeten zich gereed maken, in berouw en inkeer, en zich afkeren van zonden. Zich totaal van zonden afkeren. En de seksuele immoraliteit verlaten, die we in de kerk zien. En zich afkeren van de valse profetieën, het valse apostelschap waarvan wij zien dat deze kerk geplaagd heeft, de valse evangelisatie, valse leringen, de liefde voor geld die de liefde voor Christus overtroffen heeft. Waar alles voor de hoogste prijs gedaan wordt, in de kerk, het huis van de Heer Mijn God.

Dus nu vraagt de Heer de kerk zich gereed te maken voor berouw en inkeer. Want Ik heb ook in Namibië gezien, de Heer liet Mij veel noodzaak tot bekering laten zien. Dat zei Hij kortgeleden. De hekserij, de immoraliteit, de polygamie en alles wat in het land aanwezig is. Dus het Bezoek in het land Namibië, in Windhoek, wordt een Bezoek dat gericht is op het wakker schudden van het land, het doen ontwaken van de kerk, het doen ontwaken het preekgestoelte, de voorgangers – de herders in het land over het feit dat het uur van de Eindopwekking nu is. En de Boodschapper voor de Eindopwekking is er. En dat dit nu het uur is, op dit moment, waarop het land Namibië ook een grote gouden kans gegeven is om zich te bekeren, en zich af te keren van zonden. En de weg te bereiden van de verheerlijkte komst van de Messias. Want er is echt geen tijd meer. Tijd is voorbij, tijd is er niet meer. Nu gaan de gebeurtenissen enigszins sneller. De Messias komt.

Zeer recentelijk, de 15e januari 2017, dit jaar, bracht de Heer Mij hoog in de Hemelen hier. Hij bracht mij op twintig tot dertig meter van de deur naar de Hemel. En Ik zag de kerk die opgenomen is komen, en binnen treden. Twintig tot dertig meter. Enkelen, terwijl zij binnentraden, wuifden naar Mij. Ik kon hen zien. En Ik kan niet delen wat Ik zie. Soms zie Ik ook individuen. Dus zij zwaaiden vol vreugde, toen zij binnengingen. Zij die kinderen bij zich hadden. En tegelijkertijd ook, werd de Persoon van de Heilige Geest, God de Heilige Geest gezonden, om voor Mij te zitten. En Hij sprak deze woorden aan Mij deze woorden, die Ik tot de uiteinden der aarde moest brengen, dat de komst van de Heer in handen is. In handen. En deze woorden heb ik ook gesproken aan de landen der aarde, wereldwijd. En daarna heeft Hij meer gesproken. Hij heeft mij de persoon van de Antichrist laten zien. Hij stelde Mij voor aan die persoon, kortgeleden.

Dus de Heer heeft consequent en aanhoudend gesproken over de komst van de Messias. Ook nog korter geleden. In het meest recente gesprek over het binnentreden van de kerk. Toen de Heer mij weer naar een plek bracht, en Hij liep – de Vader liep aan Mijn rechterzijde. En toen stond de kerk ergens op Mij te wachten. Zij zeiden “Man van God, welkom.” Ze waren goed gekleed. Heilig. Lange kleding voor de vrouwen. En heel goed bedekt. Zij hadden hun haar bedekt. En toen God de Vader aan Mijn rechterzijde zei contact te maken met de kerk; toen Ik richting de kerk liep, toen plotseling pjoehh – werd de kerk weggenomen. Toen Ik met de kerk contact maken ging het zo. Ze werd opgenomen de Hemel in.

En Ik herinner mij dat men wereldwijd zocht naar de kerk. Zij konden degenen die opgenomen waren niet vinden. Toen bevestigden wij dat zij echt naar de Hemel waren gegaan. Het was een groot, zeer groot teken en wonder. Ook een grote schok voor de aarde. Dus werkelijk, echt, de Messias komt. En dus moeten de volken zich gereed maken in rechtvaardigheid. En ik vertrouw en geloof dat de Heer het Mij toe zal staan om ieder land te bereiken. Rusland, Oekraïne, om China te bereiken, Taiwan. Om Singapore te bereiken, Maleisië. Om ook Vietnam te bereiken. Zuid-Amerika; Argentinië, El Salvador, Bolivia. Alle landen en eilanden der aarde. Ook in Afrika. Maar onderwijl – mocht dit niet mogelijk zijn – de boodschap is duidelijk. Ieder land heeft gehoord dat dit het uur is van de Eindopwekking van rechtvaardigheid. De Opwekking van heiligheid. De terugkeer naar de Heer. Om de weg te bereiden, in hun harten, voor de verheerlijkte komst van de Messias.

En dus, ook nu Ik naar Namibië kom. Ik heb deze genezingen gezien, van deze kreupelen en verlamden. Ik zie beugels, ik zie deze moeder, ze heeft een erg lichte huidskleur. En het kindje. En ze opent het rechterbeen. Ik zie dat dit het rechterbeen is. Het is het rechterbeen, en het is een klein kind. Ik weet niet of het een jongen of een meisje is, maar het zit op grond. Misschien 7 jaar oud, of minder. En Ik zie haar nu de beugels openen, vanwege de genezing. Dit zal dus in Namibië gebeuren. En de boodschap is, dat de Messias komt. Iedereen, iedere schepping, geschapen wezen moet zich gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. De Koning, de Verlosser, die stierf voor alle mensen. Hij stierf voor deze wereld. En dus, dit is Hij over wie er in de Geschriften geschreven staat, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. Voor de komst van de Heer.

Moge zij die oren hebben luisteren, en zich gereed maken in heiligheid, en nul tolerantie voor zonden, voor de verheerlijkte komst van de Koning, de Messias. Shalom."