De Witte Heerlijkheid komt als een Deken over Zijn Dienaar neer (2017)

Profetie 13 mei 2017 - De Witte Heerlijkheid komt als een Deken over Zijn Dienaar neer

Uitgebreide samenvatting

"De Heer heeft met Mij gesproken over het Bezoek van dit uur. Dit is een heel belangrijke tijd in de geschiedenis van de kerk. Want wij bereiden ons in dit uur voor op de komst van de Messias. En Ik weet dat het nu heel duidelijk is geworden voor alle mensen, dat de Messias zeker komt. En daarom, voor die mensen in andere landen zijn, een grote Opwekking is uitgebroken in dit land. Een enorm historische Opwekking. We hebben groot berouw en inkeer gezien. Mensen komen vanuit alle religies, terug naar Jezus. En worden gedoopt.

De Christenen die lauwwarm waren en in zonden wandelden, bekeren zich en vinden nu de oplossing in de terugkeer naar rechtvaardigheid, en worden gedoopt. En dus, dit is een heel belangrijke tijd in de geschiedenis van de kerk. Hoe graag zou Ik willen dat iedereen deze Opwekking heeft. Dit is de meest geschiedschrijvende Opwekking, zoals het in de Bijbel geschreven staat. De Bijbel zei alleen: groter zal de Opwekking van dit uur zijn, maar omschreef de omvang niet, de kracht, de diepte, de intensiteit. En dus, de Heer Jehova sprak met Mij. Over een Conferentie, een Bijeenkomst waar Ik heen ga. En terwijl in die Bijeenkomst, komt God de Vader neer met Zijn Heerlijkheid en bedekt Mij totaal met de Heerlijkheid van de Heer, Die wij hier meer dan een week geleden Bezoek hebben zien brengen, meer dan een week geleden, tijdens een inwijding hier.

En Ik ga voor, voor de mensen, en dan bezoekt een witte Heerlijkheid Mij. En dus, er is een Bezoek. Ik zie Mijzelf ergens. En Ik ga voor, voor de Heer en voor de mensen. Dan komt Hij met een deken van Heerlijkheid, witte Heerlijkheid die Mij bedekt, helemaal vanaf de nek, het hoofd, helemaal naar beneden, terwijl Ik het Evangelie preek. En het is schrikwekkend om te aanschouwen, Ik heb het gezien. Dus er is een Bijeenkomst waarin de Heer op die manier Bezoek zal brengen. Ook wanneer Zijn Dienaar daar voorgaat, zal Hij Hem bedekken met witte, puur witte Heerlijkheid. En de Heerlijkheid omspant, het is een Wolk. Dus ook wanneer de Dienaar van de Heer in een bepaalde richting loopt, dan bedekt de Heerlijkheid Hem, die wandelt met Hem die richting uit. En wandelt mee terug. En het is heel vreeswekkend om te aanschouwen.

Toen de Heer Mij dit liet zien. Het is een heel schrikwekkend, en ontzagwekkend en heel vreeswekkend iets om te zien. Ook toen Ik mijzelf zag lopen en preken, en voorgaan. En de witte wolk van Gods Heerlijkheid, in diverse wolken, bedekken Mij en bewegen met Mij mee. Bewegen met Mij mee, naar alle kanten. Van beneden af, in verschillende clusters, overal op Mij. En met Mij meebewegend. En Ik kon Mijn hoofd daar zien. Dat de wolk, de puur witte Heerlijkheid met Mij meebeweegt, deze kant uit, met Mij meebeweegt de andere kant uit. Het was schrikwekkend om te aanschouwen. Het is iets wat iemand kan zien, en dan wegrennen. Het is ontzagwekkend om te aanschouwen.

Dit is waar de Heer met Mij over heeft gesproken. Het Bezoek dat Hij naar de aarde brengt. En het continue proces van het gereedmaken voor de komst van de Messias. Mogen zij die oren hebben zich gereedmaken, in heiligheid, en zich afkeren van zonden. En rechtvaardigheid in acht nemen. Voor de komst van de Messias. Dit zijn de Bezoeken van dit uur. Dit is het moment dat de Heer gekozen heeft om de kerk te Bezoeken, op dit niveau, op deze manier. En nogmaals, Ik heb Mijzelf gezien, terwijl ik het Evangelie preek in een Bijeenkomst. Ik weet niet waar deze Bijeenkomst zal zijn, en dan bedekt Hij mij met een deken van Zijn witte pure Wolk. Helemaal van onder tot helemaal naar boven. Als Ik beweeg, beweegt Hij met Mij mee. Het is heel ontzagwekkend, heel vreeswekkend. Shalom."

Vervulling! 18 juni 2017 - video Nederlandstalig

Profetie 13 mei 2017 - audio engelstalig