11/09/2017 - Waarom de Heere God de Almachtige de VS zwaar oordeelde, met orkaan Harvey en orkaan Irma

Waarom de Heere God, de Almachtige, de VS zwaar oordeelde met orkaan Harvey en orkaan Irma

Profeet van de HEER
11 september 2017 - Live op Jezus Is HEER Radio

"Ik wil graag bij uw luisteraars komen, overal in dit land, en ook bij uw wereldwijde luisteraars. Met een heel erg belangrijke boodschap hier, vandaag. En Ik weet dat Ik nu tot u en uw luisteraars spreek in dit land, en ook tot uw luisteraars wereldwijd. En ik spreek tot u in deze tijd, waarin er een ernstige toorn van God is ontketend, over de Verenigde Staten van Amerika. Ik spreek tot u, in een tijd dat de hand van de Heer heel zwaar drukt op de Verenigde Staten van Amerika. Heel erg zwaar. En Ik kwam recent in de uitzending over het waarom, van waarom de Heere Jehova Yahweh, de Schepper van de hemel en aarde, Houston Texas had geoordeeld, en heel de VS. En wij hebben heel duidelijk gezien dat de profetie, toen deze werd uitgesproken op 25 juli 2017; die profetie gesproken op 25 juli 2017, een hele maand voordat deze dingen de VS overkwamen, het meest machtige land ter aarde, het land met nucleaire wapens, het rijkste land op het aardoppervlak, het land met goede sociale voorzieningen, prachtige steden, top-leiders in wetenschap, de onderzoeksinstellingen. Zij zijn leiders in ruimtevaartonderzoek, leider in medisch onderzoek. Zij zijn over leiders in. Ze investeren in onderzoek. De landelijke gezondheidsinstellingen, het landelijke onderzoeksbureau voor de geestelijke gezondheidszorg. Landelijk Instituut voor alcohol, en wat nog meer. Landelijk Kanker Instituut, landelijke geestelijke gezondheidszorg. Zij investeren in deze instituten om de levenskwaliteit te verbeteren, om de mensen van dat land zekerheid te geven, aan de inwoners, in hun veiligheid, in hun zekerheid in het leven. Een land met vele satellieten, die van boven de aarde toezicht houden. En Ik sprak in die profetie heel duidelijk. Dus we zien nu dat die profetie van 25 juli 2107 in essentie de Stem van de Heer was, die over het land de Verenigde Staten van Amerika donderde. 

En we zien ook nu dat het team hier in Kenia, in Nairobi, het team dat verantwoordelijk is om dit allemaal samen te stellen, en de wereld laat zien wat er gaande is, waarom het gebeurt; zij die bij het hoofdkantoor in Nairobi hieraan werken, ook zij zijn verbaasd, want nu beginnen zij de wegen van de Heer te begrijpen, hoe de Heer spreekt. Want toen de Heer over deze vreselijke ramp die naar de VS zou komen sprak, toen Hij zei: de Verenigde Staten van Amerika; we zien dan orkaan Harvey komen, op heel historische wijze - toen Harvey kwam. En nu zien wij deze Irma komen. En dus, iedere letter van ieder woord.. zij worden wakker door het feit dat ieder woord gesproken in die profetie zwaarte heeft, het heeft ernst gebracht aan de mensen van de wereld, en de Verenigde Staten van Amerika.

Ik zie dat de teams in Nairobi nu de wegen van de Heer gaan begrijpen, en ook wereldwijd, begrijpen hoe Hij spreekt. Want Hij sprak hoe Hij ook over de eilanden zou vegen, toen Hij VS noemde, beperkte Hij Zich niet tot Texas omdat Hij nu Florida doorgaat. Wat er nu gaande is in Florida, terwijl wij spreken. In dit uur. De grootste evacuatie van dat land, in de geschiedenis. Wij noemen het de historische Exodus, dat is wat de nieuwsberichten zeggen - dit is de meest historische Exodus sinds de schepping van de VS van Amerika, En wij zien dat de Heer een einde maakte aan deze welvaart, de ophoping van de aardse rijkdom. Waarbij nu, weet u, het ware moment om God te ontmoeten is gekomen, en men in de media hoort zeggen 'Ik kon alleen nog vluchten met ons trouwalbum, ik kon alleen ontkomen met mijn hond', grote vorstelijke huizen achterlatend. Weet u, in Amerika heeft men huizen, zij hebben echt vorstelijke huizen, paleizen. Ingerichte huizen, de beste auto's, top-levensstijl. Maar toen het tijd was om te vluchten nu, men kon niet eens over de wegen gaan want deze waren volgestroomd - het betekent dat als de tijd is gekomen om de Heer te ontmoeten dan ontmoet de mensheid de Heer alleen. Niemand zal de dingen van de aarde bij zich dragen, de opgestapelde aardse rijkdom. We zien de kleine kinderen, we zien de kamers van de kleine kinderen in de VS, vol met miljoenen stukken speelgoed, duizenden stukken speelgoed, honderden stukken speelgoed om mee te spelen, al die dingen konden zij niet meenemen.

En dus, waarom de Heer, God de Almachtige de VS heeft geoordeeld - we beginnen te begrijpen, dat de tornado's waar Hij over spreekt, we zien de tornado's die neer zijn gekomen in Tampa, in vele andere delen van Florida, de tornado's die neer zijn gekomen in Texas, de overstromingen. En Ik was daar, Ik vluchtte voor Mijn leven. Na de aankondiging, deed de Heer Mij nu rennen voor Mijn leven, om Mij te laten voelen wat deze mensen zullen voelen. En Ik vluchtte naar hogere gebieden, als u naar die profetie luistert, vluchten naar hoger gelegen gebieden.

Ik wil spreken over het ware doel, over waarom dit nu op het aardoppervlak gebeurt. Wat er ook gebeurt, waarom het nu gebeurt op het aardoppervlak. Deze ochtend wil Ik hierover spreken. Waarom drukt de hand van de Heer heel zwaar op de mensen van de Verenigde Staten van Amerika. Dat zal ik kort aankaarten, en dan komen we bij het hoofdthema, het hoofdonderwerp van dit gesprek, wat de Heer met de volken der aarde heeft. En het boek Genesis 18:20-22 - Ik heb al gezegd dat de aardbewoners, de volken der aarde, de manier waarop de mensheid zijn leven doorbrengt, het leven op deze aarde ten uitvoer brengt, vanaf dag 1 wanneer zij door hun moeder op aarde worden gezet - en er is een algehele neiging, op deze aarde, om richting de zonde te drijven. Dit is nu overal ter aarde bekend, dat de neiging van iedereen op deze aarde die naar de zonde is. En Ik zei heel duidelijk dat mensen vaak in zonden leven, en de systemen van hedonisme, atheïsme, wereldsgezindheid kunnen hun levens en landen overnemen, in zoverre dat ze er vertrouwd mee raken, waar ze zich dan nu comfortabel gaan voelen, in een kleine cocon levend, in een waanleven. Alsof God de Almachtige niet bestaat. Alsof ze aan niemand anders verantwoording hoeven af te leggen, geen rekenschap hoeven te geven aan een ander. Ze nemen geen verantwoordelijkheid, waardoor ze geen rekenschap kunnen afleggen. En Ik zei, in die toestand, die staat is als een ingedut zijn, voor de storm komt. In die staat hebben ze bijna het gevoel dat de Heer niet ziet wat ze doen.

Ik heb zo lang al voor de Verenigde Staten geweend. (toen Hij nog in de wereld werkte) En ik vermeldde hoe Ik kerken bezocht heb in Illionois, in Chicago - de metropool Chicago, Ik heb ook kerken aan de zuidkant bezocht - Cicero, Polanski, Logansquare, Noordwest Chicago. En bezocht kerken in Oklahoma, Oklahoma-stad, bezocht het Victory Centre Oklahoma-stad, bezocht zeer vele kerken in Oklahoma stad, bezocht kerken in Tulsa Oklahoma. Kerken in Norman, bezocht vele kerken in Tulsa Oklahoma, en probeerde de voorgangers daar te betrekken. Ik probeerde met ze te praten over de veranderde tijden. Het feit dat de Heer de klok nu heeft omgezet, en de geestelijke klok van God in de hemel vraagt nu van ons, vraagt van het huis van de Heer zich aan bepaalde maatstaven te houden, verordeningen aangaande rechtvaardigheid, heiligheid; dat de Heilige Geest er is om ons te helpen om die doelen te behalen in de christelijke behoudenis, in onze eigen levens. Terwijl wij ons gereed maken voor de komst van de Messias. Ik heb kerken bezocht in Mid-West stad, Ik probeerde de pornografie in die kerk aan te pakken, en Ik kon alles zien. De pornografie, de alcohol daar. Ik kon de doopbad boven zien. Alles. Ik zag zoveel. Iedere kerk die Ik binnen ging, had Ik zoveel te zeggen over de reiniging van de aanbidding. De aanbidding zuiveren, de kerk te zuiveren. Ik ging naar kerken in Dallas Texas. Ik bezocht grote kerken, kleine kerken, in Dallas. Ik ging naar Boei Texas. Bezocht kerken in Boei Texas, preekte daar. Ik vertelde ze dat ze hun manieren moesten veranderen, dat de tijd nu van een meer wereldse aanbidding, ten einde was gekomen. Bezocht kerken helemaal in New Jersey, Thoms River, helemaal naar Pennsylvania, dichtbij Westpoint Pennsylvania, bezocht de kerk Atlantic City, vele kerken in dat land. In New Bronswick, helemaal tot in Camden. Ik bezocht daar kerken om ze te proberen weg te halen bij de wereldse praktijken. 

Maar dit is niet exclusief voor de VS van Amerika. Daarom Ik heel gezegend te weten dat Kenia gisteren een enorm grote landelijke berouw over zonden heeft gehouden. Vanwege dit gesprek wat zich voortzet, tussen de Heer en het land de VS. De hele kerk in Kenia ging in serieuze berouw, ernstig berouw, onder leiding van de sr. aartsbisschop zelf, in zak en as rolden de mensen over de grond, plat op hun buik riepen ze naar de Heer. Ze vroegen de Heer alles te doen wat Hij kan, om ze te zuiveren, om ze te corrigeren, om ze te helpen tot inkeer te komen, om ze te vervullen opdat de Heilige Geest ze dichter en dichter toe mag trekken naar de vereisten van de Heer. Dichter naar de christelijke behoudenis, die de Heer zo prachtig voor ons behaalde, aan het Kruis. 

En daarom zien wij in Genesis 18:20-22; we zien als de tijd nu daar is, dan komt de Heer nu Zelf om bezoek te brengen. Hij gaat Zelf naar beneden, naar Sodom & Gomorra en bezoekt ze. En Hij zegt, Ik ben gekomen om te onderzoeken, navraag te doen, uit te zoeken, te ondervinden of de hoeveelheid aanklachten die Ik ontvangen heb daadwerkelijk overeenkomt met de verdorvenheid en zonden en misdaad die daar gebeuren. Dan zal Ik weten wat te doen. En we zien dat Hij kwam en de mensen van Sodom & Gomorra oordeelde. En Ik gebruik dit als een basis introductie voor de heel krachtige boodschap van vandaag, die Ik u wil geven, de gezegende mensen die luisteren. Zodat u zult weten waarom al deze dingen gebeuren. En ze gebeuren zo snel, zo snel. Voordat Ik live in de uitzending kwam met de aardbeving in Mexico, had deze al plaatsgevonden. Alles gebeurt zo snel. We kunnen bijna opmaken dat de Heer zegt dat er geen tijd meer is, de geestelijke tijdlijn is veranderd. Dingen gebeuren zo snel. Iedereen kan dingen aan zien komen. Iedereen kan voorspellen dat er zeer spoedig een groot bezoek op de aarde zal plaatsvinden. Ook de omvang, kijkt u naar Irma. Zo een groot spoor van verwoesting die deze heeft achtergelaten, en op die eilanden. Van Porto Rico,daar beneden in Cuba, en keerde deze zich om Florida te treffen. Wat tot op dit moment gaande is. We kunnen weten dat er geen tijd meer is. De Heer spreekt, de dingen gebeuren in zo een hoog tempo. Zo gauw, te snel. En Hij zegt in het boek Genesis,

Genesis 18:20 - "Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Vers 21. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten."

En dat is zo krachtig, want Hij zegt ons in essentie, dat wij vaak doorgaan te zondigen, niet wetende dat er de vastgestelde tijd komt, als de tijd rijp is, dat de Heer God de Almachtige, onze eigen Schepper ons om verantwoording zal vragen. Dan moet de Heer alles inzetten, om onze aandacht te krijgen, voor wat Hij zegt. En dit zien wij op dit uur met de VS gebeuren, dat Hij ons nu rekenschap komt vragen. En Ik zei dat de Heer hiertoe gerechtigd is. Want door Zelf neer te komen en Zelf te onderzoeken. Ziet u, toen Ik tot de VS sprak, in die profetie van 25 juli 2017, had de VS niet door dat God de Vader Zelf hun aandacht wilde trekken, een interactie met hun aanging. In het gesprek met het land, met de kerk waarschuwde Hij ze Zelf. Hij zei, kijk, Ik houd zoveel van u, mensen van de VS. Ik hoe zoveel van u dat Ik u niet voor eeuwig zal laten afdrijven, en er is geen tijd mee, end e Messias komt. Ik houdt zoveel van u dat Ik u moet stopzetten, en wanhopig uw aandacht zoek, u schudden, opdat u nu zult luisteren naar Mij.

Abraham spreekt tot Hem - Genesis 18:25 - “Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?"

En de Heer zegt dat dit het uur is waarop de rechtvaardigen in kunnen staan voor het land. Dit is het uur waarop de Heer van de kerk vraagt om voor het land in te staan. Maar hoe kan de kerk instaan voor het land, in de VS, in Kenia, overal ter wereld. In Brittannië, in Zuid-Afrika, Nigeria, in Marokko, in Ghana. Helemaal in de Dominicaanse Republiek, in Venezuela, en overal. En El Salvador. El Salvador Ik zie uw uitnodiging, ik zie u roepen, u zegt, alstublieft Man van God kom. Maar hoe zal de kerk instaan voor het land als er geen weduwe is die naar de kerk gaat en rouwt. Een weduwe die naar de kerk gaat en weent, en de roep is zo groot, de zonde zo erg, dat de weduwe huilt. Ze kan niet kan slapen, haar tranen kunnen niet gewist worden. Hoe kunnen de rechtvaardigen instaan voor het land, als er geen overblijfsel is - bijvoorbeeld een weduwe die naar de kerk gaat en zegt tegen voorganger, ik ben niet jong, preek alstublieft uit het Woord. Voorganger, ik ben niet jong meer, ik zie dat er in het aanbiddingsteam onzedelijkheid gaande is. Voorganger, ik ben niet jong, ik zie dat de vrouwen hier schaars gekleed gaan. Voorganger, ik ben niet jong, roep de kerk bijeen, neem de leiding. Voorganger, stop met het prediken van geld, gebruik de Bijbel, stop met de komedie. Als er geen weduwe is. De roep was zo groot.

Iemand huilde er voor het Huis van de Heer. In de dagen van Eli, deed zich hetzelfde voor. Hanna, Hanna bleef huilen bij de deur. Zij huilde voor het huis van de Heer, echt niet om een zoon. Ze keek naar de afvalligheid in het Huis. En we zien Eli komen, en hij vraagt haar, waarom heeft u teveel gedronken? Vroeger was het dus gebruikelijk om dronkenschap te zien, in het huis van de Heer. Er werd alcohol gedronken, en men zag dronken mensen. Dronkenschap, er was dronkenschap in het Huis. En Hanna huilde om hoe het ervoor stond. En zei, Heer als U mij een zoon geeft; dan zal de regel van het 53 jaar dienen van de Heer niet van toepassing zijn. Ik zal hem geven. Ze deed een unieke belofte, die echt uit haar hart kwam, die ging over de roep in haar hart. Over hoe zij riep naar de Heer. Als U mij een zoon geeft zal ik hem voor altijd aan u overgeven. En geen scheermes zal er over zijn hoofd gaan. Dat was een unieke eed, maar zij zag hoe het Huis niet functioneerde.

De Heer gebruikt dit om te zeggen, dat dit het uur is waarop de rechtvaardigen nu naar voren moeten komen. De rechtvaardige kerk moet nu naar voren komen en huilen voor het land, en weeklagen om het land. En huilen voor het land, en in pijn zijn om het land. De kerk, de heilige kerk, is het licht van de wereld. Maar hoe kan de kerk in de VS, de Verenigde Staten van Amerika, hoe kan de kerk in dat land instaan voor het land, als ze niet eens schijnen te begrijpen wat er nu gebeurt. Ze lijken niet waar te nemen dat God zo immens spreekt tegen het land. Zij hebben het voorspoed evangelie dusdanig aangenomen, dit is zo in hun bloed gaan zitten, dat zij niet eens zien dat de hand van God op het land drukt, en ze is gewaarschuwd, 25 juli 2017. En Ik gebruik dit als een introductie naar wat Ik vandaag wil brengen, de hele boodschap van dit hele gesprek wat de heer met de aarde voert. Dit gesprek, van de wederopstanding van een dood ontbindend lijk, mama Rosa genaamd, hier in Cheparten, Pokot in afgelegen, wild Afrika - de kerk nu in de wildernis. En deze vreselijke orkanen en overstromingen die wij in de VS zien.  En zovele andere dingen die Hij die met u spreekt heeft geprofeteerd, en in vervulling zijn gegaan.

Genesis 11:5-7; Hij komt neer om de aandacht van Zijn mensen te zoeken, om hun aandacht te pakken te krijgen. Om ze te zeggen, u kunt Mij niet voor eeuwig negeren. Genesis 11:5-7, daar geldt hetzelfde. Vaak zullen wij het vergeten, u zit gevangen in een levensstijl van zonden, en vergeten dat wij rekenschap moeten afleggen, dat wij een Schepper hebben. Voordat Ik bij Genesis 11 kom, zou het zo krachtig zijn om u te helpen begrijpen dat Jesaja op dezelfde wijze weeklaagde over Israël. Toen Jesaja zei dat de ezel zijn eigenaar kent, dit betekent dat vanwege de goedheid van de meester en vanwege het feit dat de ezel dagelijks terugkeert naar de stal, en daar zijn voordeel mee doet, krijgt de ezel een plichtsbesef. En wij weten dat de ezel één van de meest onverstandige dieren is die Jehova heeft geschapen. En de Heer gebruikt dit om de wijsheid van deze generatie te bekritiseren. En Hij zegt, de ezel kent de kribbe van zijn eigenaar, en de ezel keert terug naar de kribbe van zijn eigenaar. Hij keert altijd terug, gaat altijd terug. Wetende dat, als ik terugkeer, is dat altijd goed voor mij, ik kan de Heer niet laten zakken. Ik kan hem niet teleurstellen. De ezel weet dat als deze terug keert naar de stal, de kribbe van de eigenaar, het daar stro zal hebben en zal eten. En de ezel is in staat deze gunsten te behouden door zich aan zijn eigenaar te onderwerpen. De voordelen zien, en dit in zijn brein en denken en hart te verwerken tot een plichtsbesef. Dus de ezel voelt zich verplicht, vanwege de goedheid van deze eigenaar, hem niet teleur te stellen. Ik kan hem niet teleurstellen, het levert mij iets op. De voordelen maken wat anders dan ook minder belangrijk. En hij gaat verder door over de os hetzelfde te zeggen. 

Kijk naar de VS, de Heer is goed voor u geweest. En Ik heb het over vele landen, het betreft niet alleen de VS. Vele andere landen der aarde, de Heer is goed voor u geweest. Kijk naar de VS van Amerika, u heeft het rijkste systeem. U heeft gezondheidszorg. U heeft de beste ziekenhuizen, u heeft goede wegen. U heeft beveiliging. U heeft dingen die andere landen niet hebben. En alleen de Heer heeft u voorzien in dat leven, heeft goed aan u gedaan. Maar nooit heeft u de gunsten van hem, de Bezitter, verwerkt tot een plichtsbesef, zodat u zich aan de Bezitter onderwerpt, door altijd terug te keren. Altijd terug te gaan, naar de Bezitter. Het eerste land dat U bouwde, om de Heer te aanbidden.

Genesis 11:5-7 "Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, - weer een moment waarop Hij ze heeft gelaten en waar Hij nu neerdaalt.Hij zegt, hoelang zal men in Florida doorgaan met het bouwen van deze toren van rebellie, de toren van rebellie in Miami. In Tempa, Florida. Hoe kunnen zij hiermee doorgaan, hoe lang zij deze toren blijven bouwen in Bermuda, in Porto Rico, in de Dominicaanse Republiek, in al dit zogenaamde paradijs, de paradijselijke eilanden in de Cariben. Het paradijs van seksuele zonden, helemaal tot in Florida. Hoe lang zult u doorgaan deze toren van rebellie te bouwen In Texas, in Dallas Texas? In Houston Texas, in de kerken van de VS van Amerika. Hoe lang zult u doorgaan met het bouwen aan deze rebellie, waar de vrouwen dragen wat zij willen in de kerk, waar de voorgangers een meer aards evangelie prediken, waar homoseksualiteit acceptabel is, waar mensen kunnen samenwonen zonder huwelijk, leugens, dit soort wereldsheid die u daar uitspuwt. Hoe lang zal dit doorgaan?

En in het boek Genesis 11 vers 5 zegt Hij dat er een moment komt waarop de Heer zal moeten neerdalen en uw aandacht zoeken. Waarom? Omdat de profetische tijdlijn van God is omgezet; de komst van de Messias is nu naderbij gekomen, en Hij houdt zoveel van u. En Hij zegt, Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En daarna bracht hij deze neer. En waarom komt Hij? Hij daalt neer omdat Hij een rechtvaardige Rechter is. Hij is een Rechter die rechtmatig is. Hij komt, zoals Ik zei, een gerechtelijk onderzoek doen. Een naspeuring, een ondervraging. Een gerechtelijk zitting vond plaats op die 25e juli 2017. Hij komt de mate van het verderf bekijken, Hij komt om te kijken of u de zonden echt tot een kunst verheven heeft. En Ik zei hetzelfde over Egypte. Kijken wij naar het boek Exodus.

Exodus 12:12-29 gaat over hetzelfde. Exodus 12:19 - En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten. Hier moest de Heer neerdalen. Maar kijken wij naar Exodus 3:8, daar belooft Hij neer te dalen. Hij kwam neer om de toestand in het land aan te kaarten. Het misbruik in het land. De roep was zo groot, de last van de slavernij was zo groot. Hij zei, zeg het huis van Jakob dat Ik hun roep heb gehoord. De slavernij is zo bitter, en hun slavendrijvers overbelasten hun. Zij mishandelen ze.

Exodus 3:8 - Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaanieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten. Er komt een moment dat de Heer móet neerdalen. De Stem van de Heer moet op een bepaald moment donderen, in het land, en Hij komt met bliksem. Ik zag de dikke donkere wolk van Jehova over de VS van Amerika komen. Bij de oostkust, aan de stranden. Met toorn! Direct na orkaan Harvey kwam Hij, en de Heer liet Mij weten dat het Zijn toorn was. Ik werkte op kantoor, en toen nam Hij Mij mee. Ik sliep zo, en in dat moment bracht Hij Mij daar en liet Mij zien hoe Zijn wolk der heerlijkheid, de wolk van God die Mozes bezocht, die Hem die hier met u spreekt bezocht. Hij kwam in toorn, zo, en Ik beefde, en Ik werd wakker. Er komt een moment waarop de Heer moet neerdalen, om uw aandacht te vragen. Waarom? Omdat de Messias, de Koning der koningen komt.  En niemand kan de komst van de Messias negeren.

Micha 1:2-4 beschrijft hetzelfde. Jesaja 26:19-21. In vers 21 zegt Hij hetzelfde - Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken...

Het is Zijn aard. Hij gaf ons de genade van onze Heere Jezus, maar deze was nooit en te nimmer bedoeld om de genade te misbruiken, zoals u deze in de VS van Amerika misbruikt ziet worden. Dus deze inleiding gegeven hebbende, voor u, de mensen van de wereld, de mensen van de aarde, wil Ik nu stapsgewijs met u oplopen, in het waarom. Waarom doet de Heer dit? En Ik heb hier een heel belangrijke boodschap, gebaseerd op het bezoek van de Heer, waarbij de Heer Mij naar de troonzaal bracht, en Mij de Ark van het nieuwe Verbond van de Heer, in de troonzaal van God in de Hemel. Dat wil Ik met u delen. Ik wil het voor u verankeren, opdat u nu zult begrijpen, waarom al deze dingen op de aarde gebeuren, en gehaast. En Ik zei u dat ook de aardbeving in Mexico - voordat Ik live in de uitzending kwam, dacht Ik iedere avond Ik moet in de uitzending komen Ik moet op de Radio, Ik moet deze profetie geven - en toen gebeurde deze al! Maar bepaalde mensen in Mexico, zij kennen mij. 24 uur tevoren gaf Ik de mensen in een bepaalde stad in Mexico de profetie te kennen. En deze vond de volgende dag plaats. Ik was in de hotelkamer. Deze schudde ook Mij heftig. Waarom? omdat ik alle voorgangers daar ontmoette, en Ik zei tegen ze, de Heer vraagt nu om uw aandacht, voor de bekering. Ik zei dit ook in Porto Escondido, 24 uur tevoren. En Ik zei, als u zich niet bekeert, zal er morgen om deze tijd een aardbeving plaatsvinden. Dus er is niets meer, wat de mensen van de wereld nog nodig hebben, om te bevestigen dat de Messias komt, dat de klok verzet is. En zij moeten zich bekeren, zich afkeren van de zonde, en Jezus ontvangen, en het verheerlijkte Koninkrijk van God binnengaan, als die dag komt.

Mount Everest, de Nepal aardbeving, Zika virus in Brazilië, Ebola virus in West-Afrika, Hiv/Aids die hier geneest, kreupelen die opstaan en gaan lopen, meer dan 7000 km verderop, in Porvoo, in Finland. Vanuit Nairobi. En Ik zei, een kreupele die slaapt, en het kindje sliep. Het kindje Eemi loopt weer, tot op vandaag. Nadat alle hoogstaande medische behandelingen in Finland gefaald hadden, in één van de meest ontwikkelde landen ter wereld. Dus er is geen andere bevestiging meer nodig, anders dan u gereed te maken voor de komst van de Heer. Dus Ik ga spreken over het waarom van al deze gebeurtenissen.

En Ik heb deze heel belangrijke boodschap, van toen de Heer Mij naar de troonzaal bracht. Zijn troonzaal in de Hemel, hoe de Heilige Geest daar sprak, bij het gouden looppad, waar de cherubs der heerlijkheid, de twee cherubs, die de Ark van het nieuwe Verbond droegen, zijwaarts lopend, met gebogen hoofden, die de Ark van het nieuwe Verbond vasthielden met draagbalken. En Ik beschrijf het ontwerp, en de vormgeving van de Ark, geplaatst bij de troon. En het gebed, en hoe de persoon de Heilige Geest met Zijn rechterhand Mijn schouder aanraakt. En Hij zegt Mij mijn linkerhand op Zijn schouder te leggen. En dan Mijn rechterhand op te heffen, Hij heft Zijn linkerhand op en zegt laten Wij bidden. En dat alles gebeurt, de wolk komt, en het gesprek vindt plaats bij de troon. En achter de troon is de rivier, en de levensbomen, aan beide zijden. Daar wil ik veel over delen. Maar voordat Ik ga delen over die heel belangrijke en diepe openbaring, wil Ik richten op het gesprek wat de Heer houdt, de landen schuddend, de VS schuddend, om hun aandacht te trekken. Waarom? Vanwege de komst van de Messias. Dus Ik wil werkelijk kort spreken over de komst van de Messias, voor deze grote openbaring, waarover Ik nog niet zoveel gedeeld heb. Ik wil delen over de gebeurtenissen in de troonzaal, op die dag. De ark van het Nieuwe Verbond van de Heer - daaruit kwam een enorme boodschap. Maar voordat Ik dat doe wil Ik spreken over de komst van de Messias. De reden dat Hij ze schudt, fysiek hun aandacht trekt, de landen van de aarde, hun aandacht trekt voor de komst van de Messias. En daarna zal Ik een diep gesprek voeren, dat gesprek over de Ark van het Nieuwe Verbond van de Heer in de Hemel. En er zullen daar enkele nieuwe dingen naar voren komen, die Ik nog niet eerder gedeeld heb. 

Dus het boek 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, daar wil ik het gesprek van vandaag op verankeren. 
1 Thess. 4:16-18 - “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Dus u ziet bij deze gebeurtenis, bij deze aangelegenheid waarbij de Heer de kerk weggrist, dan daalt de Heer neer uit de hemel, met een geroep, het luide geroep van God - en met de Aartsengel en met de bazuin van God. En dan zegt Hij 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."

Alleluhja. Dus in dit gesprek, waarom de Heer de volken der aarde schudt? Hij schudt hen, schudt hun zelfgenoegzaamheid, Hij schudt hen af van de afvalligheid, Hij schudt hen opdat ze kunnen begrijpen hoe Hij spreekt. Hij schudt ze om hun aandacht te krijgen. En Hij gebruikt Hij die met u spreekt om hun te schudden, zodat Hij hun aandacht naar Hem toe mag brengen, opdat Hij de boodschap van Jehova de Heer, Yahweh, zal overbrengen, over de komst van de Messias. Dus Ik wil graag spreken over de komst van de Messias. En Hij zegt in dit Schriftgedeelte dat de doden die in Christus zijn, eerst zullen opstaan. Hij zegt, zij zullen de eerste zijn die opstaan uit de dood. En we weten goed, dat dit jaar op 15 januari Hij mij de binnenkomst in de Hemel liet zien. Hoe zij de Heer in de lucht ontmoetten, hierboven. En Ik beschreef het hele verhaal. Hoe de Heer Mij op 20-30 meter van de ingang van de Hemel plaatste. En Ik zag hoe zij gekleed gingen, en er is een grootse boodschap over het kleed. Het kleed der gerechtigheden, het kleed van heiligheid, die alle hemelbewoners moeten dragen. Het fijne linnen, smetteloos en blinkend. Het fijne linnen, smetteloos en blinkend, wat de kerk moet dragen. Maar Hij zegt hier, zij die dood zijn in Christus - dit betekent dat bij hun dood zij bekerende christenen waren. In berouw en inkeer. Niet iedereen die zei 'ik ben een christen', en ging slapen, die overleed, wordt opgericht en gaat de Hemel binnen. Hij zegt, degenen die bij hun dood wedergeboren waren, de Heilige Geest ontvangen hadden. Hij hielp hen, zij leefden een rechtvaardig, heilig leven. Zij zullen binnentreden op die dag. En de Bijbel maakt het heel erg duidelijk in Hebreeën 12:14, aan het einde zegt Hij, want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien.  

En Hij zegt dus, in de opeenvolgende gebeurtenissen richting de komst van de Messias, is deze komst van de Messias nu dichterbij. Daarom vindt er zo een immens schudden plaats. Bijna 1/4 van de aarde wordt met geweld geschud, in deze orkaan, en natuurlijk nu overal. In die chronologie zijn zij die slapen de eerste die opstaan, uit de dood, en hen worden dan verheerlijkte lichamen gegeven, hun worden verheerlijkte kleden gegeven. Hij spreekt over diegenen die in Christus Jezus in slaap zijn. Hij zegt, als u het leven laat, als een rechtvaardige persoon op deze aarde, dan worden wij bijna als Simeon - uit het boek Lukas, hoofdstuk 2 (25-32), om de behoudenis te zien die de Heer voor het land bereid had. De heerlijkheid van Israël, Simon wachtte tot hij de Messias gezien had. Het was hem beloofd dat hij niet zou sterven totdat hij de Heer, Christus zien zou. En wij zien, de dag dat Hij zijn handen op hem legt, dat hij de Messias ziet en vasthoudt, ontvangt hij de behoudenis, de redding door onze Heer, de Heere Christus. Dan zegt Simeon, nu kunt U Uw dienaar laten gaan zei hij. Simeon aanvaard nu de dood, te sterven, zonder angst. Want de Bijbel zegt dat Simeon een rechtvaardige man was. 

Hetzelfde wordt hier herhaald in het boek 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, verzen 16-17. Hij zegt, En de doden die in Christus zijn. In andere woorden, voor hun is de dood niet als een slachting, vernietigt hen niet. Hij zegt, ze zijn slapend. Hoe krachtig om in dit uur rechtvaardig te zijn. Hoe groots om door de Heer geschud te worden, door de storm, door de orkaan, als Hij u moet schudden om uw aandacht te trekken en u naar de heiligheid van Jezus trekt. U toetrekt naar deze rechtvaardigheid die de Heilige Geest de kerk gebracht heeft, waarvoor Hij gekomen is om de kerk in te ondersteunen. Om deze te behalen, hoe krachtig. Hij zegt dat de dood hen niet verontrust. De dood vernietigt ze niet, de dood is voor hen niet fataal. Zij gaan met de dood niet verloren. Hij zegt dat ze zich simpelweg terugtrekken, weg, zij die rechtvaardig zijn. 

Wat een gunst, ook voor de mensen van de VS van Amerika, en wereldwijd. Wat een gunst om heilig en rechtvaardig te zijn. Ook als zij dood gaan, zegt Hij, maken zij zich niet druk om de dood. Hij zegt, want op die dag zijn zij de eersten die opstaan. Als de Messias komt. Hoe prachtig. Dus zeker, deze oproep tot berouw & inkeer, die de Heer deed uitgaan naar de VS, en ook naar de volken der aarde - de oproep tot berouw en inkeer, de oproep tot bekering, landelijke berouw en inkeer opdat zij terug zullen keren naar rechtvaardigheid, is een waardige oproep. Een waardige oproep. 

Want Hij zegt de doden in Christus Jezus, als zij nu zouden sterven, voordat de Messias komt, dan zullen zij op die dag de eersten zijn die opstaan. Waarom? Omdat zij eenvoudig uit de problemen van deze wereld vertrokken zijn. Weg van het geruzie van het leven in deze wereld. Ze zijn simpelweg aan het rusten van deze wereld, uitrusten van de arbeid in deze wereld, van dit leven, van de smarten van deze wereld. Dat is waar Hij daar op reflecteert. Zij vrezen de dood niet langer. Vanwege de rechtvaardigheid die zij hebben. In andere woorden, zij slapen. Zij slapen slechts, in Christus Jezus. En Hij zegt, door rechtvaardigheid te leven, door de heiligheidsvereisten van dit uur te omarmen, als iemand dan sterft voordat de Messias komt, daarvan zegt Hij zij zijn nog altijd in Christus Jezus, in eenheid met Christus Jezus. Zij slapen, in Zijn armen. Heé. Zij genieten Zijn zorg, Zijn bescherming. Ook al zijn zij dood. Waarom? Als de dag die Ik verkondig komt, zullen zij als eerste opgericht worden, dan worden hen verheerlijkte lichamen, verheerlijkte kleden gegeven. En staan op om de Heer in de lucht te ontmoeten, wat de Heer Mij 15 januari liet zien, in dit jaar. Om de Heer hierboven te ontmoeten, en Hem in Zijn heerlijkheid te zien, voordat de levenden worden veranderd om de Heer ook te ontmoeten. Hoe prachtig. Zij slapen simpelweg. In Zijn armen, in Christus Jezus. Onder Zijn speciale tedere zorg, bescherming. Hij zegt, dat hun zielen in essentie in Christus Jezus verblijven. Dit betekent dat zij in Zijn aanwezigheid vertoeven. Hun zielen zijn verankerd in Christus, ook als zij sterven. Hoe krachtig. 

En door dit te doen, hun zielen verkeren in rechtvaardigheid, weg van de afvalligheid in de kerk, die wij zijn in de Verenigde Staten van Amerika, in de gevallen kerk in Kenia, Nigeria, waar dan ook ter wereld, Europa. Wég van die afvalligheid. Als u in heiligheid wandelt; Hij zegt, ook al zou u nu sterven, voordat de Messias komt - voor de opname - Hij zegt dat uw ziel dan niet verloren is. Omdat u dan zult slapen, in de armen van Christus. Uw ziel is in Christus Jezus verankerd. U bent dan in Zijn macht, dus uw ziel is niet verloren. Ook bent u geen verliezer, u heeft niets verloren. Met andere woorden zegt Hij, dat u het grootste voordeel zult behalen, als u dood bent. Omdat u dan nu weggenomen bent uit de worstelingen van dit leven. U verblijft eenvoudig in de tedere liefdevolle zorg van Christus de Messias. Gered in Christus Jezus, heilig, bekerend, en rechtvaardig. Dus Hij zegt dat er daarom nu geen doodsangst is. Waarom? Omdat het sterven voor u die rechtvaardig bent, een winst is. 

Daarom schudt de Heer de Verenigde Staten van Amerika. Hij zegt, er is hier een winst te behalen. Die wereldsgezindheid zal u verloren doen gaan, naar eeuwige de hel. Houdt u nu vast aan Mijn Boodschapper. Ik heb u een Boodschapper gestuurd. Kijk, Hij voorziet deze dingen die u overkomen. En er is een boodschap die Hij aan u moet overbrengen. Hij moet een boodschap aan u bazuinen, zeggende stopt u alstublieft even. Luister naar de Stem die roept in de woestijn in Afrika, in de dorpjes van Afrika. Op het platte land van Afrika. De Stem die roept en u oproept tot bekering, en de weg gereed te maken, de heilige weg, voor de verheerlijkte komst van de Messias.

En Hij zegt, het is het waard. Want als u nu sterft voor de komst van de Messias, door dood te zijn bent u nu beter af. U doet uw voordeel, bij de dood. Het levert u iets op. Waarom? Omdat het u simpelweg wegneemt uit alle problemen, de zorgen en de strijd van deze wereld. En u bent onder Zijn liefdevolle zorg, Christus Jezus de Messias. De doden in Christus Jezus, u bent gestorven in Christus Jezus. Waarom? Omdat Hij zegt dat op die dag u opgericht zal worden uit de dood. En uw ziel ontwaakt, uit de slaap. Hij zegt in het boek 1 Thes. hoofdstuk 4, in de verzen 16 en 17, dat als God neerdaalt op die dag, als de Heer Zelf neerdaalt om de kerk op te nemen, dan zal Hij u en uw ziel de lering van de wederopstanding en het eeuwige leven brengen. Hij zegt, dat het voordeel oplevert om naar deze Stem te luisteren, en u te bekeren, op dit uur. En te kiezen voor rechtvaardigheid. Het levert u werkelijk op, u wordt iemand die winst behaalt. Hieruit doet u uw voordeel met de dood. Hoe krachtig dat dit de doodsangst heeft overmeesterd.

En in de kerk, nu, in het lichaam van Christus, hebben we nu met de wederopstanding te maken, van een dood ontbindend lijk - dat is mama Rosa, hier in Kenia. Hoe krachtig. En Ik zag haar, begraven en al, toen Ik in Finland was. We bereiden nu een grootse mega dank- en feestdienst, om de wederopstanding te vieren, van een dood ontbindend lijk - het grootste teken en wonder in de kerk. Dus, als de Heer neerdaalt op die dag, om de kerk op te nemen, dan brengt Hij in Zich mee, de krachtige lering van wederopstanding en het eeuwige leven. En nu omarmt het hele lichaam van Christus, wereldwijd, de wederopstanding van een dood, vergaand, stinkend lijk, wat etter en andere lichaamsvloeistoffen losliet, en viezigheid - in staat van ontbinding! Uit de dood opgestaan, in het lichaam van Christus. In dit land , maar dit is in wezen voor het hele lichaam van Christus. Want, toen Christus werd opgericht en opstond uit de dood, was Hij de Eerste. De Eerste van al de doden waar Ik het over heb. De hoop voor onze redding. 

Daarom zeg Ik, het is goed voor de VS van Amerika om geschud te worden door de storm, door de orkaan, als dat ervoor nodig is om hen naar deze Stem te laten luisteren, van bekeer u, en keer u af van de zonde, en ontvang de Heilige Geest, en wandel in rechtvaardigheid. En omarm heiligheid, en maak de weg gereed in uw harten, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Het is het waard. Hij zegt, het is het waard, het is een waardige oproep. Want Hij zegt, ook al zou u nu sterven, u sterft voor de Messias komt; als u acht heeft geslagen op deze Stem, dan is het goed. Want Hij zegt, toen Christus werd opgewekt, opstond uit de dood, werd Hij de Eerste, voor zij die slapen, als doden. Wat een prachtige tijd. De Man van God heeft in essentie alle landen der aarde nu aan de autoriteit van de Bijbel onderworpen. Waar Hij spreekt, en het wordt vervuld. De Heer spreekt en het wordt vervuld. De volken de aarde schuddend, en ze tot de onderwerping leidend. Het zou desastreus zijn, het zal tragisch zijn voor het land en de mensen van de Verenigde Staten van Amerika om door orkaan Harvey geschud te zijn, en door orkaan Irma geschud te zijn - en de mensen in de Cariben en noem maar op - en dan uiteindelijk de boodschap niet begrijpen van 'waarom schudt de Heer ons?' Daarom kom Ik bij u, in de ochtend, het is nacht in de VS.

1 Korinthe 15:18, Hij zegt; en u kunt het lezen vanaf vers 12 als u wilt. Vanaf 12: "Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Mensen in de VS, de mensen van de wereld! Vers 15, waar Ik naartoe wilde: En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. 16. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 17. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; Leeg, vals! u bent dan nog in uw zonden. Vers 18, waar Ik eigenlijk mee wilde beginnen: Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 24. Daarna komt het einde,.."

Dus in wezen zegt Hij, het is het waard. Het is waardig om in dit uur door de Heer te worden geschud, zodat u zich zal vasthouden aan en gehoor geeft aan de oproep tot bekering. Waarom? Omdat deze oproep tot berouw en inkeer, en de terugkeer naar rechtvaardigheid overmeestert de doodsangst. Het is heilzaam, dat God de volken schudt en hun aandacht trekt voor berouw en inkeer, en rechtvaardigheid. En de terugkeer naar heiligheid, en het leiden van een heilig christelijke leven. Vrouwen die zich netjes kleden, voorgangers in VS die het correcte Evangelie preken, van het Kruis en het Bloed, de ware behoudenis door het Kruis. Het voorspoedevangelie schuwende. Valse profeten die in berouw over de zonden gaan, en zij nemen de Heer aan, en worden gehoorzame Godvrezende mensen. Valse apostelen... dan is het waardig, het is het waard.

Het boek Colossenzen 1:18, daar staat hetzelfde. Hij zegt, Christus is de Eerstgeborene, Hij is de Eerste. De Eerstgeborene uit de doden, van zij die slapen. Dus 1 Thess 4:16-17 is zo krachtig. Dit is de hoop. En Hij zegt, dat wij elkaar moeten troosten, met deze heilige woorden, dat de dood nu overwonnen is. De kerk in Kenia heeft nu te maken met de wederopstanding van de doden. En is daarom getuige, een getuigenis, van dat zij die dood zijn, zij die slapen, dood zijn in Hem. Zij zijn niet verloren, en ook niet vergaan. Dus de dood van Christus, en de wederopstanding, is verwezenlijkt in de kerk. We hebben hier te doen met een dood vergaand lijk dat uit de dood is opgewekt. Daarom is de wederopstanding van Christus de bevestiging van het Evangelie van Jezus. Daarom las Ik in 1 Korinthe, waar Hij zegt - hoe kunnen wij Hem prediken als er geen hoop is, dat Christus al is opgestaan uit de dood. Het wordt een bevestiging van de hoop die het Evangelie brengt. In andere woorden zegt Hij, dat toen Christus stierf en weer opstond, en dus nu weer terugkomt, en de landen nu schudt, om zich gereed te maken voor Zijn komst - dat die wederopstanding in wezen betekende dat het Woord van God licht en onsterfelijkheid brengt, aan deze generatie!

En in Johannes 1:1 en verder zegt Hij dat dit Woord het Licht der wereld werd. Het werd Leven, Leven. Dus Hij zegt in wezen dat de wederopstanding van Christus Jezus, Zijn dood en wederopstanding aan het Kruis, onze hoop is. Dus richt u niet op het aardse, horizontale evangelie, wat ons geen hoop geeft voorbij aan het graf. Daarop schudt Hij nu de landen. Daarom schudt Hij de VS, de Cariben, en noem maar op. Want nu is er hier een bevestiging, dat de wederopstanding van Christus ons zoveel hoop heeft gegeven, zoveel Licht. En beloofde, gaf ons de lering van onsterfelijkheid, de lering van het eeuwige leven. Licht, Leven en onsterfelijkheid, zodat wij nu het licht der wereld zullen zijn. Waarom? Omdat alleen rechtvaardigheid de duur, de houdbaarheid van de mens kan verlengen. Het kan de vergankelijkheid van de mens verhogen tot onvergankelijkheid. Onsterfelijkheid, oprechtheid. Hij zegt het Licht van God, dat wij ontvangen door acht te slaan op de Stem van de Heer, op dit uur - dat is de hoop geworden op wederopstanding, op die dag. Voor zij de gestorven zijn voordat Hij komt, of sterven zullen voordat Hij komt. Ik ga het ook hebben over de levenden. De levende, heilige christenen. Maar nu volg ik simpelweg de chronologie van het Schrift 1 Thess. 4:16-17. Daar geeft Hij een chronologie van de gebeurtenissen op die dag, de dag waarvoor de Heer de VS schudt. Om hun aandacht te krijgen, zodat zij landelijk in berouw en inkeer zullen gaan. En zij zich gereed zullen maken voor die dag! Dat de wederopstanding van de Christus voor ons, de gelovigen, de bevestiging is dat alle aardse dingen vergankelijk blijken, en wij nu hoop halen uit het Evangelie. Het Woord van de Heer heeft het tot verwezenlijking gebracht, en heeft ons nu licht gebracht, onsterfelijkheid en Leven. Begrip, met andere woorden, als Hij licht zegt. het begrip, het kunnen bevatten van onze roeping, de Christelijke roeping. Alleluja! Het is heel krachtig om op dit uur rechtvaardig op dit uur. Het is heel krachtig om heilig te zijn, op dit uur.

In wezen zegt Hij, dat de doden, die ontslapen zijn in Christus Jezus in een glorieuze situatie verkeren. Want op die dag, waarop de Messias komt, de dag waarvoor de Heer de landen schudt om zich gereed te maken - op die dag waarop de Messias komt, en Hij hier boven de aarde komt, en de doden worden opgericht, en zij zullen verheerlijkte lichamen krijgen - eeuwige lichamen - en verheerlijkte eeuwige kleden. En zij staan op, om de Heer in de lucht te ontmoeten. Hij zegt, de doden in Christus hebben het glorieus, omdat zij verheerlijkt zullen zijn op de dag van de opname. En nu rusten zij in Zijn armen, onder Zijn tedere zorg, onder Zijn bescherming. Nu, zij zijn beter af dan degenen die nu op aarde rondwandelen. Ik heb het over zij die heilig zijn gestorven. Zij die een heilig leven leefden toen zij stierven. Een rechtvaardig leven, een leven van berouw en inkeer. Zij schuwden zonden, nul tolerantie voor de zonde. Geholpen door de Heilige Geest. En daarom zien we heel duidelijk dat in dit Schriftgedeelte 1 Thess. 4:16-17 de Heer zegt - toen de Heer naar de Hemel opging, toen Hij opsteeg de Hemel in, vanaf die berg daar - als de Eerste van de doden - Hij zegt, dat Hij dit deed om voor allen de weg te openen. Voor degenen die dood zijn in Christus Jezus, voordat Ik bij de levenden in Christus Jezus kom, opende Hij voor hen ook dew eg om op dezelfde manier opgericht te worden. Toen Hij nederig kwam, om voor uw zonden te sterven. Zeer eenvoudig en nederig, alleen wat herders, Maria en Jozef wisten ervan.

Zijn wederkomst zal echter op geen enkele manier eenvoudig zijn. Dus niemand kan proberen zich niet gereed te maken, want Zijn wederkomst zal donderend zijn. Hij zal komen als een triomferende Koning, opvallend, met geroep, als een triomferende Koning. Dat is wat de Schrift in 1 Thess. 4:16-17 preekt aan de volken der aarde, aan de kerk preekt, aan wereld preekt, aan het lichaam van Christus preekt. En Hij zegt, de Heer zal uit de Hemel neerdalen, met groot geroep, en immense kracht, vanuit de Hemel. Met Hemelse legermachten. Terwijl het begin, de incarnatie, de eerste komst - toen Hij kwam sterven - kwam Hij op zachtmoedige wijze, om mishandeld te worden, om de zijwegen te bewandelen, de stoffige wegen om het Evangelie te preken. Hij discussieerde met de Farizeeën en de Sadduceeën, om er overbelast van te worden, om moe te zijn van de dagelijkse discussies te voeren over het Woord. Hij zegt, de wederkomst van de Messias - waarvoor Hij nu de VS van Amerika schudt, en alle volken nu - zo op geen enkele manier eenvoudig, simpel zijn als de eerste komst. Hij komt niet terug om mishandeld te worden. Hij komt niet terug om weer naar het Kruis te gaan. Hij komt niet terug om weer met de Farizeeën te discussiëren. Hij komt terug als een triomferende Koning. Ik heb Hem al gezien, nu heeft Hij een kroon. Hij heeft kronen. Hij komt terug met grote kracht, met groot immens geroep, en de verkondiging vanuit de troon van God. Neerdalend vanuit de bovenste hemelen, om de kerk te ontmoeten. En nu richt Ik alleen op zij die ontslapen zijn, in Christus Jezus.

En Hij zegt, de Heer Zelf zal neerdalen vanuit de hemel, met groot geroep. Maar toen Hij stierf en weer op stond - de Bijbel zegt dat Hij op dezelfde manier zal komen. En daarom, toen de Heer Mij de opname van de kerk liet zien, de wederopstanding van de dode kerk, heilige kerk, en daarna de levende kerk die wordt veranderd, en zij allen de lucht in getrokken; Ik zag hen allemaal naar één punt van de aarde getrokken worden. Eén hoek van de aarde, waar de poort open is, en zei gingen binnen. Maar nu zijn weer ons ervan bewust, wij zijn slimmer nu, we hebben nu het inzicht - iedereen weet waar die hoek is. Waarom? Omdat Hij zei, toen Hij opvoer naar de Hemel, na Zijn wederopstanding, ging Hij door dezelfde stoffelijke hemel, de hogere Hemel in.

En in het boek Handelingen, het boek Handelingen hoofdstuk 1 spreekt Hij erover. Het boek Handelingen 1:11. Alleluja, dit is de reden waarom Hij de VS van Amerika schudt, het meest machtige land op het aardoppervlak. Met nucleaire wapens, met vele satellieten, en alles wat andere landen niet hebben. Toen schudde Hij haar, en zij vluchtten uit hun huizen. Waarom? Om hun aandacht te trekken, om zich gereed te maken voor deze dag. Opdat zij zouden luisteren naar deze Stem, en horen over de bekering en het afkeren van de wereld. En terugkeren naar hun Schepper, en Jezus ontvangen. En heiligheid ontvangen. En rechtvaardigheid, en het kwade schuwen. En zich netjes kleden, en de valsheid weigeren en afwijzen. Valse apostelen, valse leringen, die we in Houston Texas gepreekt zien worden, en overal. En Ik was daar, helemaal tot een winkelcentrum in Texas. Al die plekken. Ik heb moeite gedaan om daar te komen. Ik heb echt Mijn best gedaan om iedere hoek te bereiken, zoveel als Ik kon. Het land de VS schudden, de eilanden in de Cariben, opdat zij die misleiding zullen afwijzen, van onzedelijkheid, en afvalligheid. Opdat zij nu zullen luisteren, de Messias komt. En dat zij zich gereed maken. Dit is de boodschap die u niet mag missen, nadat u zo geschud bent.  In het boek Handelingen 1, vers 11 zegt Hij “die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan."

Hij zegt dat op dezelfde wijze als Hij ging, Hij terug zal komen. En Hij zegt, dat Hij niet terug zal komen, totdat alles hersteld is. En tijd voor Zijn wederkomst is door Zijn Vader bepaald. Niemand kent de dag, niemand kent de ure. Maar het seizoen kunnen wij herkennen, zeker nu Hij de VS, de Cariben en de landen schudt. Hij zegt dat er benauwdheid zal zijn als er nooit eerder geweest is, overal in de landen. Hij zegt, alleen door het herstel van alle dingen. En dat is berouw en inkeer. De stem die u oproept: Bekeer u! Bekeer u! En neem Jezus aan. En keer u af van zonden, en omarm rechtvaardigheid, en omarm heiligheid, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. Ik heb de komst van de Messias gezien, Ik heb de Heer zien komen. Ik heb het binnentreden van de heilige kerk gezien, het overblijfsel van God. 1 Thess. 4 is ons referent Schriftgedeelte vandaag, de verzen 16 en 17. Hij zegt dat alles eerst hersteld zal worden, en dan daalt Hij neer vanuit de Hemel, en komt de lucht in, hierboven. In de ruimte hier boven de aarde. En Hij zegt, die verschijning van de Heer in de lucht, boven de aarde zal met luid geroep gebeuren. Met grote macht en een geroep van de Koning! En met de kracht en de autoriteit van de Koning. En het geroep en de autoriteit van de Overwinnaar! En de stem van de aartsengel zal ongelooflijk ... zijn. En Hij zeg, die aartsengel brengt die stem, de stem van de aartsengel die alle hemelse legermachten aanvoert; alle andere engelen die de Heer vergezellen. Alle hemelse legermachten, zullen de Heer vergezellen. Zij zullen deelnemen op die dag. Wat een grootse dag, die geen land zou willen missen. Die geen land zich kan veroorloven om mis te lopen. 

Geen wonder dat de volken geschud worden, geen wonder dat orkaan Irma er was. Het is geen wonder dat orkaan Harvey kwam, orkaan José. Het maakt niet uit welke orkaan, het is niet verbazingwekkend. Hij zegt dat de hemelse legermachten met groots vertoon zullen komen. Het geroep van een Overwinnaar. Het geroep van een triomferende Koning, op die dag. Het is een dag waar ieder land zich gereed voor moet maken. En wat er ook voor nodig is, om uw aandacht te krijgen, zodat u zich hiervoor gereed maakt - of Harvey ervoor nodig is, als Irma het is, dan is dat maar zo. Dan is dat maar zo. En Hij zegt dat de aartsengel, dit zegt Hij in datzelfde Schriftgedeelte 1 Thess. 4:16-17, dat de aartsengel een sein geeft, een bevel. Zijn stem zal de aankomst van de Heer roepen. Hij zal daar verkondigen, 'Kijk, de Heer nadert'. En Ik heb hier specifieke woorden aan gegeven. Ik heb tot de volken der aarde gesproken, in een live uitzending. Ik ken het specifieke wat zij zullen zeggen. Zij zullen zeggen: Kijk, de Heer staat op het punt om in de lucht te verschijnen! De exacte woorden. Ik heb ze nu net aan u gegeven. De aartsengel zal hiermee alle betrokkenen in kennis stellen. 

De heiligen, de heilige doden die nu zijn opgestaan. En ook de levende heiligen, die veranderd zijn, wiens oren geestelijk zijn - zij zullen die stem horen. Hij zegt, dit geeft de aartsengel nu als kennisgeving, zodat men weet dat de Heer nu nadert. Kijk, de Heere komt. Hij zal kennisgeven, van Zijn verheerlijkte aanstaande verschijning. Met grote kracht, dat de kerk komt. Dat de Redder eraan komt, dat de Verlosser eraan komt. En Hij zegt, er zal bazuingeschal zijn. Er zal geroep zijn, en dat heeft ook ten doel om de doden op te wekken. De stem zal de doden opwekken, maar de bazuin ook! Ter kennisgeving, van 'Kijk, de Messias nadert'. De Koning komt eraan, de Redder nadert. Dus zij die zich in het stof der aarde bevinden, op hun richt Ik mij nu, zij die ontslapen zijn, voordat Ik bij de levenden kom. Als zij dit horen, dan zullen zij wakker worden, omdat zij ontboden zijn. 'Word wakker, word wakker', de ochtend is gekomen. Kijk, de Heer nadert nu. Kijk, de Heer staat op het punt in de lucht te verschijnen. De Heer zorgde dat Ik precies die woorden hoorde. Hoe deze op die dag verkondigd zullen worden. Hoe geweldig de generatie, die zelfs te weten komen hoe de aankondiging zal klinken, voor zij die in heiligheid leven, zij die in rechtvaardigheid leven, wiens geestelijke oren besneden zullen zijn door de Heilige Geest.

En Hij zegt, op dat moment, als de doden in Christus zijn opgewekt - zij worden eerst opgericht, vóór degenen die levend zijn. Hij zegt, de doden zullen eerst opstaan. Dat staat er in dat vers. Ik heb deze gebeurtenis gezien, daarom spreek Ik tot u met deze autoriteit. De doden worden eerst opgericht, zij staan eerst op uit de dood - ontvangen een verheerlijkt lichaam, vóór de levende Christenen, die heilig zijn er veranderd worden, in Christus Jezus. Hoe gaat het voor zij die levend zullen zijn. Hij zegt, de levenden zullen een enorme gebeurtenis meemaken. Ik heb het over de heilige christenen, de heilige christelijke gelovigen. Zij die in heiligheid wandelen, en rechtvaardigheid. Hij zegt, als de doden opgestaan zullen zijn, ontwaakt uit hun slaap, gekleed in verheerlijkte lichamen - eeuwige lichamen die niet rotten, niet ziek worden en verheerlijkte eeuwige gewaden zijn gegeven, dan zullen daarna de levenden een wat Ik noem bevoorrechte gebeurtenis meemaken. Zij zullen een belangrijke verandering doormaken, die vrijwel gelijk staat aan sterven en weer opstaan. In een flits, in een oogwenk. Zij zullen iets meemaken wat bijna hetzelfde is als een 'pjaa, pjaa', een plotseling sterven en opstaan. Waarom? Omdat zij dan veranderd moeten worden, vanuit hun sterfelijke dimensie, naar het onsterfelijke, onvergankelijke. Hij die nu met u spreekt, Ik heb altijd verkondigd dat als Hij komt, als Hij wil komen om Mij te transfigureren, dit heeft Hij nu drie keer gedaan, in de droom die vooraf gaat aan de profetie komt Hij en transfigureert Mij al. Dan heeft Hij Mij al veranderd van de aardse dimensie, naar de hemelse dimensie, pjaa. En dan transfigureert Hij Mij terug, als in een bliksemflits. Er is de overmeestering van de dimensie van de dood, om door de doodsgrens te gaan. Ik heb dit diverse keren gezien; de drie keer dat Hij Mij heeft getransfigureerd. Ook toen Hij Mij riep, toen Hij Mij doodde. Toen Hij Mij doodde en weer opwekte, bij Mijn roeping - voordat Hij Mij uitzond. Ook toen zag Ik Hem de dood verwerpen. Ik zag dat Hij Mij uit de sterfelijke dimensie haalde, en toen de doodsgrens doorging, het onvergankelijke domein in, het onsterfelijke domein. En toen kwam de Persoon van de Heilige Geest, en sprak met Mij. En toen zei Hij, vanaf nu is de Heilige Geest uw enige getuige. En toen transfigureerde Hij Mij terug, naar de dimensie van de levenden, maar deze keer plaatste Hij Mij in een ander lichaam. Want in de manier waarop Hij Mij gedood had, had Hij Mijn lichaam verbrijzeld, in die droom. Dus Hij bracht Mij terug in een nieuwer lichaam.

Hij zegt, zij die levend zijn en in heiligheid gewandeld hebben, en rechtvaardigheid, als christelijke gelovigen, zullen een belangrijke gebeurtenis doormaken. Een verandering vergelijkbaar met sterven en weer opstaan. Omdat zij veranderd zullen worden vanuit hun sterfelijke dimensie, naar de onsterfelijke, onvergankelijke, eeuwige dimensie. Is dit niet voldoende waard, voor de Heer, om orkaan Irma voor in te zetten? En orkaan Harvey. Om het land de VS te schudden en hun aandacht te trekken, zodat zij zich gereed zullen maken voor deze belangrijke gebeurtenis. Zeker, de Heer is hiertoe gerechtigd.

1 Korinthe 15:50 - Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, Dit betekent als Christus komt zijn de doden de eersten die opgewekt worden, door de stem die hun wakker maakt 'Kijk, de Heer staat op het punt te in de lucht te verschijnen'. En de bazuin klinkt, en zij worden wakker. En in die wederopstanding worden hun eeuwige verheerlijkte lichamen gegeven. En verheerlijkte eeuwige gewaden worden hun gegeven. En dan zegt Hij dat op dat moment de levende christenen overeenkomstig 1 Korinthe 15:51; Hij zegt dat de levende christenen een proces zullen ondergaan, wat lijkt op het sterven en de wederopstanding. De doodsgrens doorgaan. Zij die heilig en levend zullen zijn, als christenen. Het betekent, zegt Hij, dat die gebeurtenis een geheimenis zal zijn. Tot nu toe is het een geheimenis. Dit geldt ook voor de transfiguratie van Hij die met u spreekt. Deze heeft plaatsgevonden in Helsinki, is gebeurd in Nairobi op het adres Riverside Drive, het is gebeurd in Kisumu. Al die keren is het een geheimenis. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een geheimenis, in een gebeurtenis die lijkt op sterven en weer opstaan. Sterven in de sterfelijk vorm; weer opstaan in het onsterfelijke, in de onsterfelijkheid. Is dit niet voldoende waardig? Zodat de Heer daarom de Cariben schudt, Houston Texas schudt, en Florida, de Eilanden - Sodom en Gomorra. Het huidige Sodom en Gomorra, de eilanden in de Cariben. Florida, waar er homoseksuele feesten zijn. Is dit het niet waard?, zodat de God liefhebbende Amerikanen dit ook horen, en zich gereed maken voor deze dag. Dat ze zeggen het is goed dat de Heer de orkaan gebruikte om ons te schudden. En het is het waard, omdat u wakker geworden bent, en onze zielen werden wakker, en wij hebben ons gereed gemaakt, en Kijk, nu bevinden wij ons in de eeuwigheid, bij God. Nu genieten wij de eeuwigheid bij God. 

In andere woorden zegt Hij, dat zij die levend zullen zijn; hun sterfelijke lichamen zullen een verandering ondergaan, en een conversie, een overzetting naar de onsterfelijke dimensie. Dit betekent dat het vlees en bloed vernietigd wordt. Waarom? Want Hij zegt dat vlees en bloed de eeuwigheid van God niet op zich kunnen nemen, de onsterfelijkheid van God. En Hij zegt, zij die ontslapen zijn in Christus Jezus, en christelijk leven - heilig; zij worden ook de lucht mee ingenomen. Er is de opname, en zij zullen de Heer in de lucht ontmoeten. In de lucht, hierboven. Waarom? Zodat de Heer hen kan feliciteren. Er zal een enorme viering zijn hier boven de aarde. U wilt niet achtergebleven zijn op de aarde, op die dag. Daarom is de Heer gerechtigd om de landen te schudden. Om hun aandacht te trekken, zodat zij naar deze Stem zullen luisteren, die de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias. De Verlosser. Dat op die dag de doden die heilig waren opgewekt worden en opgetild worden in de heerlijkheid. En de levende heilige christenen worden veranderd, als een geheimenis, om de Heer in de lucht te ontmoeten. En de viering vindt hierboven in de lucht plaats. U wilt die viering niet missen, waarbij de Heer hen feliciteert. 'Dank u Mijn goede en getrouwe dienaar.' Daar ontvangt men de beloning. 

En Ik wil een korte aanbiddingspauze inlassen van 5 minuten, waarna Ik terug zal komen op deze viering die boven de aarde zal plaatsvinden - de reden waarom de Heer de VS schudt, en vele landen, opdat zij niet achtergelaten zullen worden, dat zij niet achter zullen blijven op de aarde, als die viering hier over de aarde plaatsvindt. De Heer, de Verlosser. De Overwinnaar. De Redder, de overwinnende Koning die terugkomt om de dode christenen die heilig leefden te feliciteren, en de heilig levenden die veranderd worden. En Hij feliciteert hen, in de lucht, boven de aarde. Een grote feestelijke ceremonie staat op het punt boven de aarde te gebeuren. Luister naar Mij, de volken der aarde. Ik heb dit al gezien. Dit jaar januari; in januari liet de Heer Mij de kerk in de lucht boven de aarde zien, bij een grote felicitatie, en vreugdefeest, terwijl zij zich gereed maken om de Hemel binnen te treden."

Deel 2

Boodschap van de Profeet van de Heer - 11 september 2017
Live op Jezus Is HEER Radio

"Ik wil graag verder gaan, vanaf waar wij gestopt waren. Toen Ik sprak dat de Heer de aandacht moet vragen van de landen die druk zijn. De landen van de aarde zijn op dit moment erg druk. Zij leiden drukke levens, maar de Heer moet nu hun aandacht trekken, om hun aandacht te vragen, zodat zij naar Hem zullen luisteren. En Ik zei dat dit ook misschien ook inhoudt, zal inhouden, dat zij worden geschud. Hier kan de orkaan voor ingezet worden, welke manier ook.

En Ik zei dat er een heel belangrijke gebeurtenis hier boven de aarde staat te gebeuren, toen ik het eerste deel afrondde. En Ik zei dat het waardig is, dat de Heer de landen schudt, zodat zij die gebeurtenis niet mis zullen lopen. Ik heb u stap voor stap, en stapsgewijs naar een punt gebracht waarop wij zagen dat nu de doden in Christus Jezus opgewekt zullen zijn door die stem van de aartsengel: 'Kijk, de Heer staat op het punt te verschijnen in de lucht', waarschuwend, over de naderende Koning. Die komt met geroep en vertoon, met de hemelse legermachten, die erbij zijn als Hij verschijnt. De bazuin van God. En de doden in Christus, van wie Ik zei dat zij heilig zijn. Zij die voor heiligheid gekozen hadden. Wanneer zij tenslotte worden opgewekt uit de dood; zij die heilig en rechtvaardig stierven. Zij hadden zich bekeerd van hun zonden. En Hij zegt, als zij opgestaan zullen zijn, en verheerlijkte lichamen gekregen hebben. Wij zeiden dat tijdens hun dood, zij slechts slapende zijn. En zij slapen in de armen van de Heer. Zoals een klein kind in uw armen slaapt, als ouder. Onder de zorg en bescherming van de Heer.

En dus, zagen wij heel duidelijk dat zij nu gewekt zijn, hun worden verheerlijkte lichamen gegeven, verheerlijkte gewaden. Eeuwig lichaam, eeuwig gewaad. En dan gaan ook de levenden de lucht in, om de Heer te ontmoeten. Echter Hij zegt, de levenden, de levende christenen die in heiligheid leven; zij zullen levend zijn. Het zijn zich bekerende christenen, het type kerk zoals we bijvoorbeeld hier in Kenia zien. Ieder moment hebben zij berouw over hun zonden, zij zijn op zoek naar rechtvaardigheid. Zij zijn altijd actief, om 2 uur, 3 uur 's in de ochtend. Hoe kan ik heiliger worden? Wat doe ik nog niet, hoe kan de Heilige Geest mij helpen? Er is een ontwaken, door de Heilige Geest, in het najagen van rechtvaardigheid. Zij hebben zich bewust ingezet om heiligheid na te jagen. Zij zoeken naar manieren om voor Hem te leven. Soms nemen zij ontslag van hun banen als de baan hun behoudenis in de weg staat. Het maakt niet uit hoe goed het salaris, de status. Ze stoppen. En je hoort hem zeggen: 'wel, ik wilde die baan, oh, ik heb dat werk gedaan. Maar toen ik ontdekte dat het werk in conflict was met mijn behoudenis, was het makkelijk - daar hoef ik niet geniaal voor te zijn: ik ben gestopt. Ik zoek nu naar ander werk. Het geeft niet, als het even duurt, het is goed. Ik heb voor de eeuwigheid gekozen. Ik wil niet dat iets mijn heilige behoudenis bezoedeld. Dat type kerk.

Hij zegt, de levende christenen, die in heiligheid gewandeld hebben; hun zielen zijn ontwaakt en sensitief geworden. Gevoelig als het gaat over rechtvaardigheid, over de vereisten, de heilige maatstaven van de Heer. Hij zegt, die heilige kerk, die rechtvaardigheid najaagt. Ze zijn voorzichtig met hun kleding. De vrouwen weten dat zij een grotere verantwoordelijkheid hebben, ze kunnen zich niet willekeurig kleden. Ze kunnen hun decolleté niet laten zien. Zij kunnen hun lichaamsvormen niet laten zien. Ze zijn heel sensitief, in hoe zij hun behoudenis vormgeven. Kijken we naar hen, ook de studenten aan de Universiteit: het maakt hun niet uit. Ze geven niet om de publieke mening, de massa. Zij hebben zich afgezonderd, voor de Heer.

Hij zegt dat die kerk, die dan ook leeft, op dat moment ook een immense gebeurtenis beleeft. De Bijbel noemt het een geheimenis. Een geheimenis die zal plaatsvinden, die te vergelijken is, die synoniem is met sterven en weer opstaan. Gelijk aan sterven en weer opstaan, in een flits, in een oogwenk. Met hoe weinigen zij ook zullen zijn. En Hij zegt, zij zullen deze dode heilige slapende christenen, die opgewekt zijn ontmoeten. Hun zijn verheerlijkte lichamen gegeven. Zij zullen zich bij hen voegen, in de lucht. En een immense gebeurtenis zal er plaatsvinden, hier, boven de aarde. En Ik ben meegenomen, naar boven de aarde. Ik heb die dag beleefd. Op dezelfde manier waarop Ik orkaan Harvey beleefde, en op diezelfde manier beleefde ik orkaan Irma, die naar de VS kwam, en sprak er vooraf over. Op dezelfde manier profeteerde Ik alle gebeurtenissen, en die in vervulling zijn gegaan. Op dezelfde manier beleefde Ik de schepping van een planeet, boven de aarde, en vier manen - boven de aarde, na door de ruimte zone te zijn gegaan, ga je naar een andere stratosfeer daarboven, en dan schep je een nieuwe planeet. Op dezelfde manier heb Ik dat beleefd, en toen gebeurde het na 38 dagen.

Op diezelfde manier, heb Ik deze grote dag al beleefd. Deze gebeurtenis die boven deze aarde hier zal plaatsvinden. En Ik zei, dat als zij worden opgenomen, de christenen die dood en heilig waren, slapend en heilig - dan worden de levende christenen opgewekt, aan wie verheerlijkte lichamen gegeven worden. Zij worden veranderd, zij gaan door een geheime gebeurtenis, wat is als sterven en opstaan. Sterven in het sterfelijke, en opstaan in de onsterfelijkheid. Als zij de Heer in de lucht komen ontmoeten, dan zal er een grote viering zijn. En ceremonie met felicitaties en vreugdefeest, die hier boven de aarde zal plaatsvinden. En Hij zegt, die ceremonie met felicitatie, vreugdefeest en dankzegging - de viering die hier boven de aarde zal plaatsvinden, is exclusief voor zij die in heiligheid geleefd hebben, en rechtvaardigheid. Zij die zich bekeerd hebben van hun zonden, en Jezus aangenomen hebben, Christus Jezus de Heer. En dus, nu worden zij opgenomen.

Hij zegt, ondertussen zullen zij die niet heilig geleefd hebben op de aarde achterblijven. En Hij zegt, de Heere zegt, dat dit de reden is dat Hij gedwongen is om Hem te gebruiken die met u spreekt, om de landen heel gewelddadig te schudden, om hun aandacht te trekken voor deze Stem. Zodat zij vooraf gewaarschuwd zijn, vooraf verteld krijgen over een tragedie. Een calamiteit, een catastrofe. Omdat zij anders geen deel zullen hebben aan die gebeurtenis. Door ze nu te schudden en hun aandacht nu te trekken, dat zij zich beter nu gereed kunnen maken, en deelgenoot worden aan die gebeurtenis, na de schudding, dan dat zij in achteloosheid gehouden worden en dan verloren gaan, de eeuwige hel in. En Hij zegt, dat als zij worden meegenomen, de opname in, en zij de Heer ontmoeten in de lucht, hierboven in de lucht, in de wolken hier, het een ceremonie zal zijn met felicitaties. Het zal een beloning zijn, het loon. De heiligen worden beloond, naar wat zij gedaan hebben, hierboven. En het zal een schokkend vreugdefeest zijn, een historische viering, zoals er niet eerder geweest is. Waarom?

Omdat de volgende gebeurtenissen voor het eerst plaatsvinden:  
De vruchten van het Kruis, voor het eerst, zullen weggegrist zijn uit de strijd van dit leven, uit de valstrikken van de vijand, uit de misleiding van satan. En eindelijke worden zij nu opgenomen. En Hij zegt, dat is de plek waar de Heer hen zal feliciteren. Ik lees nu het boek Openbaring 22:12, en Hij zegt "En zie, Ik kom haastiglijk". Iedereen die meeluistert via de Radio, overal ter wereld: vanwege deze gebeurtenis zoekt de Heer de aandacht van alle mensen, en van alle volken. Hierom heeft Hij Mij gebruikt, en gebruikt Hij Mij ook nu, om Florida te schudden. Om de Verenigde Staten van Amerika te schudden. Hierom heb Ik gewaarschuwd op 25 juli 2017, en het op YouTube gezet, wereldwijd. En nu dan worden Mijn woorden waarheid, in de Verenigde Staten van Amerika. Woord voor woord. Toen Ik zei, Ik zie mijzelf rennen, Ik zie mensen in paniek vluchten. En dan zien we 6.5, bijna 7 miljoen mensen wegvluchten uit Florida. Historisch.

Toen zei Ik, Ik zie water komen uit de grond. Misschien zei Hij daarna ook hoger, maar Hij spreekt over 'uit de grond'. Daarmee bedoelde Hij de Oceaan. En u ziet dat de Oceaan omhoog kwam. Toen Ik zei Ik zie tornado's, zagen wij tornado's, en zij die speuren naar tornado's zien ook tornado's neerkomen in Florida. Hij zegt dat Hij de heidenvolken schudt. Waarom? Omdat er een historische gebeurtenis, een onomkeerbare gebeurtenis, een gebeurtenis die niemand mag missen, die staat te gebeuren, hierboven in de lucht. Boven de aarde hier. En alleen de heiligen zullen deel hebben aan die gebeurtenis. Het zal een felicitatie ceremonie zijn. Een ceremonie van dankzegging, een feestelijke ceremonie. Openbaring 22:12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. 13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. 14. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Heel krachtig, geliefde mensen. Hierboven vindt er een ceremonie plaats. En Hij zegt, als de doden in Christus, en de levenden in Christus, heilig en heilig, worden weggevoerd bij de opname, om de Heer hierboven in de lucht te ontmoeten, hier boven de aarde in de lucht, dan zullen zij een ceremonie hebben - een verheerlijkings ceremonie. Zij zullen een verheerlijkings plechtigheid hebben, als zij verheerlijkt worden. Met andere woorden; zij zullen de kroon der heerlijkheid ontvangen. Hier boven de aarde. Niemand hier op aarde verdient het om dit mis te lopen. Niemand. Ongeacht het land.

Of u nu in een islamitische land bent, u zou nu wedergeboren moeten zijn, Jezus ontvangen, en u hiervoor gereed maken. U kunt het zich niet toestaan dit mis te lopen. Zij ontvangen de verheerlijking, bij die plechtigheid. De kroon der heerlijkheid. En op dat moment zal er de grootste viering zijn, van de opgenomen heiligen, omdat zij eindelijk de Heer ontmoeten. Eindelijk zullen zij de Heer ontmoeten, die hen aan het Kruis heeft verlost. Eindelijk zullen ze komen en de Heer ontmoeten, op die plek. Eindelijk. De reden dat ze zo groots vreugdefeest hebben, is omdat zij een ontmoeting met de Heer zullen hebben, persoonlijk. Van gezicht tot gezicht. Het zal een immense feestelijke plechtigheid zijn, waarbij zij eindelijk de Heer face-to-face ontmoeten. Niemand wil dit mislopen. Als er een orkaan voor nodig is, om de VS van Amerika te schudden, om hun aandacht te trekken voor deze aanstaande plechtigheid, zodat zij deze niet zullen missen, laat het dan zo zijn.

En Hij zegt, in dat Schriftgedeelte 1 Thess. 4:16-17 En de Heere Zelf zal neerdalen. Dit betekent dat Hij Zelf zal komen! Hij zal niemand meer sturen. Hij komt Zelf. Dit keer stuurt Hij niemand. En Hij daalt neer met vertoon en geklank. Met vertoon en praal. Met hemelse legermachten die Hem vergezellen, zij zijn erbij als Hij komt. Als een Overwinnaar, als een Koning met een kroon. Met andere woorden, Hij zal neerdalen in Zijn majestueuze kracht. In Zijn verhevenheid. En de kerk zal Hem face-to-face ontmoeten. Hij zal Persoonlijk neerdalen. De aanwezigheid van de Persoon de Heer. U zult Hem in Persoon ontmoeten. Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Terugkerend met vertoon, en praal. Vertoon en omhaal, met hemelse legermachten. Als een triomferende Koning. Een Koning der Overwinning. Hij overwint. En we kunnen zien hoe Hij de overwinning behaald heeft voor de kerk, daar op die plek. Het zal een feestvreugde zijn, zoals die er niet eerder geweest is.

Enkelen van u; Ik weet niet wat u zult doen. U knielt neer, u gaat neerliggen, u springt op, u viert het. U valt op de grond neer. Ik weet niet wat u zult doen. Hier, in de lucht. Boven de aarde. Ik heb die gebeurtenis gezien. De Heer heeft Mij die gebeurtenis laten zien. En Hij zegt, de roep, er zal een geroep zijn. Ik heb u de precieze woorden gegeven van de roep die zal waarschuwen, die de mensen zal doen ontwaken. De heiligen die slapen. En deze zal de levende heiligen verlichten, alert maken. Die roep is een teken. Signale, in het Spaans. Dat is een teken, een signaal, een oorlogsgeroep. Het is ook een oorlogsgeroep. Waarom een oorlogsgeroep? Omdat het een geroep zal zijn dat bevel geeft voor de laatste aanval, de laatste woeste aanval, tegen de zonde. De uiteindelijke overwinning op de zonde. De afsluitende triomf over de zonde. Waarom? Omdat nu voor de kerk voor de eerste keer weg is van de zonde. Zij heeft de zonde verworpen. 

Wij weten heel goed, uit de Bijeenkomst in Menangai, de Bijeenkomst die hier in Nakuru, Kenia plaatsvond. Augustus 2016, vorig jaar. Beginnend op 26 augustus, helemaal tot 28 augustus, 3 dagen. U weet dat de Heer met Mij had gesproken over die Bijeenkomst, en Mij die Bijeenkomst eerder had laten zien. En Hij liet Mij zien, dat er Een uit de Hemel zou komen, vliegende, met vleugels, als het vuur van Elia zou komen. Op het moment dat Ik het vuur van Elia zou aanroepen, om in de Bijeenkomst neer te komen. Komen, en boven het Altaar te zijn. De Ene die uit de hemel zou komen, zou vleugels en een bazuin hebben. Daarom was Ik bang. Ik dacht dat Hij de kerk zou opnemen, vanuit Menangai. Waarom? Omdat wij weten dat steeds als de bazuin klinkt, los van het geroep - het geroep vanuit de troon, maar de bazuin gaat gewoonlijk gepaard met de openbaring van God Zelf. De openbaring van God, openbaring van God. Het boek Exodus hoofdstuk 19, vers 16. Dit is wat Hij over die bazuin zegt: En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.

Toen nu de bazuin klonk kwam nu de Heer neer. Hij was gekomen, gearriveerd op de berg Sinai. Dus het geluid van de bazuin is altijd een teken dat God is gekomen. Deze gaat altijd samen met de komst van God, altijd. Steeds. De bazuin klonk en de aanwezigheid van God kwam aan op de berg Sinai, geliefde mensen. Er was donder, er was bliksem, en alles. Maar toen de bazuin klonk, werd God geopenbaard, god verscheen. Het boek Psalmen 47:6. Hij zegt God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. Het klinken van de bazuin gaat altijd samen met de openbaring van God. De aankomst van God Zelf. Dus wij kunnen zien dat hierboven de aarde, als God nu zal komen, dan zal er die klank van de bazuin zijn. Daarom spreekt Hij in 1 Thess.. 4:16-17 Hij over een geroep spreekt. Een luid geroep, een bevel. En Hij zegt, de stem van de Aartsengel, het bazuingeschal. Over die bazuin heb Ik het. Deze geeft het teken dat God geopenbaard wordt. De aankomst van God. Dat zal er hier bovenin de lucht plaatsvinden.

Maar wij weten, vanuit de manier waarop de Heer Israël gebood, dat Hij Israël altijd bij bepaalde gelegenheden gebood om de bazuin te laten klinken. En langzaamaan zien wij hier dat die functies van het bazuingeschal ook hierboven in de lucht vervuld zullen worden. Gods wegen zijn altijd dezelfde, deze staan in de Bijbel. Hij zegt dat in Israël de bazuin ook bepaalde functies had. Ik lees nu uit Numeri hoofdstuk 10, vers 10. Numeri 10:10, geliefde mensen. Het klinken van de bazuin boven de luchten, op die dag - waarvoor de Heer Mij gebruikt heeft om de Verenigde Staten van Amerika te schudden, met orkaan Harvey, en orkaan Irma, en noem maar op. Met geweld, nu gaande in Florida. Opdat u de reden waarom God u geschud heeft niet zult mislopen. Het boek Numeri, geliefde mensen, Numeri hoofdstuk 10. We kunnen vers 10 nemen; laten wij vers 2 pakken. Maak u twee zilveren trompetten; van dicht werk zult gij ze maken; en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering, en tot den optocht der legers. Hij zegt, maak trompetten, en gebruik deze om een heilige samenkomst van de Heer bijeen te roepen. Om de gemeenschap bijeen te roepen. Om een heilige samenroeping voor de Heer te gebieden.

En op die dag, waarom de Heer de landen schudt, de dag die Ik verkondig aan de volken der aarde. Opdat zij zich zullen bekeren en gereed maken. De dag waarvoor Hij nu de VS met geweld schudt. Opdat Hij hun aandacht zal krijgen, dat zij naar deze Stem zullen luisteren, en zich gereed maken om de gebeurtenis hierboven in de lucht niet zullen mislopen. Hierboven de aarde. Hij zegt, als die dag gekomen is, dan zal Hij de bazuin laten klinken die wij in 1 Thess. hoofdstuk 4:16-17 zien. En het doel is een heilige samenroeping bijeen te brengen. Een heilige samenkomst van de dode in Christus, die heilig waren, en de levenden in Christus die heilig waren. Opdat zij bijeen zullen komen, zich vergaderen, en samenkomen, en een heilige samenkomst in acht nemen, hier boven de aarde. Er is vindt dan een ceremonie plaats. Het geklank van de bazuin, op de dag van de opname. Zodat Hij een heilige bijeenkomst bijeenroept van de heilige uitverkorenen, de heiligen van God. Zij die dood waren in Christus Jezus, heilig. Zij die levende christenen waren, heilig. Niet gekleed als onzedelijke prostituees. Niet in wat ook gekleed. Zij zaten niet in het voorspoedevangelie, niet in de leugens van valse profeten. 

Zij die heilig op de aarde wandelden, en zij die heilig waren op het moment van sterven. Hij zegt, de bazuin roept een heilige samenkomst bijeen, hier boven de aarde. Hoe groots. Numeri hoofdstuk 10, vers 10. En Hij zegt, Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God! Ook wanneer er vrolijkheid is, en viering, moet u de trompetten blazen. Dus, als de bazuin klinkt, in het boek 1 Thessalonicenzen:16-17, dan roept deze niet alleen een heilige samenkomst bijeen, hierboven. Maar deze maakt het ook duidelijk, dat dit nu de tijd is van een groot feest, hier boven de aarde. Voor degenen die opgenomen zijn! Vanwege de viering, van de kroon. De verheerlijking van de opgenomen heiligen. Dit is het moment waarop hun de kroon der heerlijkheid gegeven wordt. En dan ontvangen zij nu de beloning, voor het eeuwige leven. 

Numeri 31:6, de andere functie, van de bazuin die zal klinken. De gebeurtenis waarvoor de Heer de Verenigde Staten van Amerika schudt, om hun aandacht te krijgen, en die van alle landen. Zodat zij het niet mislopen, dat zij gereed bevonden zullen worden. Gereed geacht worden. Numeri 31, geliefde mensen. En Hij zegt in vers 6 En Mozes zond hen ten strijde, duizend van elken stam, hen en Pinehas, den zoon van Eleazar, den priester, ten strijde, met de heilige vaten, en de trompetten des geklanks in zijn hand. 7. En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was. Dus, kijkt u, ook in oorlogstijd moest de bazuin geblazen worden. 

Numeri 31:6 En Mozes zond hen ten strijde, duizend van elken stam, hen en Pinehas, den zoon van Eleazar, den priester, ten strijde, met de heilige vaten, en de trompetten des geklanks in zijn hand.  En Ik zei, als de bazuin hier boven de aarde klinkt, dan zal dit ook een teken zijn van de finale aanval, op de zonde. De laatste woeste aanval op satan. Want op die dag heeft de Heer, de overwinnende Koning, de triomferende Heer, de Overwinnaar, de zonde voor eeuwig verslaan. Hij zal de kerk wegnemen, en niemand zal de kerk meer aanraken. En Ik wil deze ceremonie van beloning, hierboven, onder uw aandacht brengen. Het boek Jesaja hoofdstuk 40, vers 10, spreekt er ook over. Jesaja 40:10, over deze beloningsplechtigheid, het loon, felicitaties. Jesaja 40:10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Jesaja 62:11, niemand wil die ceremonie van beloning mislopen, de beloningsplechtigheid. Niemand. Niemand zal deze ooit willen mislopen. Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht

Romeinen 4:4, de plechtigheid die boven de aarde plaatsvindt, geliefde mensen. Romeinen 4:4, Hij zegt Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dit is dezelfde Heer die in Deuteronomium zegt het loon niet van de werklieden niet achter te houden. Hoezo zou Hij dan uw loon achterhouden? Deuteronomium 24:14-15. De plechtigheid die op het punt staat plaats te vinden, boven de aarde, geliefde mensen. Hoe geweldig. Zodat u nu de openbaring over de profetie van de storm zult begrijpen, die de Verenigde Staten van Amerika trof. De aardbevingen, het Zika virus, het Ebola virus. Al het schudden, het beven van de Mount Everest, in Nepal. De aardbevingen in Italië. Al deze wonderen. De wederopstanding van mama Rosa. De openbaring, van deze wonderen, van dit tijdperk. Deuteronomium 24:14-15. Hij zegt, Gij zult den armen en nooddruftigen dagloner niet verdrukken, die uit uw broederen is, of uit uw vreemdelingen, die in uw land en in uw poorten zijn. Op zijn dag zult gij zijn loon geven, en de zon zal daarover niet ondergaan; want hij is arm, en zijn ziel verlangt daarnaar; dat hij tegen u niet roepe tot den HEERE, en zonde in u zij. De Heer die gebied het loon te geven; hoezo zou Hij uw verdrukking niet belonen? Dat u tests doorstaat, uw volharding in heiligheid, uw standvastigheid en strijd voor rechtvaardigheid. Dat u de wegen van de zonde afwijst. Hoezo? Hij zal u uitbetalen, Hij zal u belonen. Hebreeën hoofdstuk 11:26, en Colossenzen 3:24 spreken over dezelfde beloning.

Maar bedenk u, dat verderop, na de opname, er een andere uitbetaling zal zijn, voor wat u gedaan heeft. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 2. Alleluja. Hebreeën 2:2. Er zal nog een andere beloningsplechtigheid zijn, overeenkomstig met wat u gedaan heeft. Maar dat is later en is een andere ceremonie, waar het loon der zonde de dood zal zijn. Als de opgenomen heiligen met de Heer naar Jeruzalem zijn gekomen. Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Er zal nog een ceremonie komen waar u wordt beloond overeenkomstig met wat u gedaan heeft. Waar het loon der zonde de dood zal zijn. Maar daar heb Ik het nu niet over.

Ik zeg alleen maar, tegen hen die het gehoord hebben, en hebben geluisterd, en zich gereed gemaakt hebben; voor hen is er een beloning. Jesaja hoofdstuk 3, vers 11 Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. Er is een andere ceremonie, die plaats zal vinden. Maar voor de uitverkorenen van de Heer, de heiligen, zij die worden opgenomen. Echter, Hij zegt dat er nog een andere plechtigheid zal zijn. Een andere plechtigheid wacht, voor zij die geen deel uitmaken van de heilige samenkomst, en viering, boven de aarde. En Hij zegt in het boek Romeinen 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. Dus er zal nog een andere plechtigheid zijn. Maar Ik spreek over deze mega plechtigheid die te gebeuren staat, hierboven de aarde. Viering, felicitaties. Historische jubel, wanneer de doden in Christus Jezus op zijn gestaan, verheerlijkte lichamen hebben gekregen, en zij die levend en heilig zijn, ook christen, worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten, in de lucht boven de aarde. En dus zegt Hij, Zij zullen eeuwig met Christus zijn.

Dit betekent dat zij verenigd zullen zijn met Christus. En dan is er nu één lichaam. Het lichaam van Christus. Van de dode heiligen die nu opgestaan zijn en verheerlijkte lichamen gekregen hebben, en de levende heiligen die nu veranderd zijn, samen zijn zij één lichaam van Christus, met de Heer Zelf. Face to face, de Heer face-to-face ontmoeten. De opgenomen heiligen, de heilige uitverkorenen, de opgenomen uitverkorenen. En daarom is het zo belangrijk, geliefden, dat de volken zich gereed maken. Zodat als die plechtigheid boven de aarde plaatsvindt, niemand deze misloopt. Hij zal terugkeren naar Jeruzalem, in Openbaring 1:7. Deze heb Ik over de hele aarde voorgelezen. Maar dat is een andere dag. Ik spreek over deze mega viering boven de aarde. En Hij komt met de wolken, in triomf. In overwinning. En als Hij komt met de wolken die daar genoemd worden..

Laten we gaan naar Psalmen 104:4. Ik heb vers 2-4 overal op aarde gelezen, als Ik het bezoek van de wolk van God beschrijf. Ik heb het boek Psalmen 104:2-4 overal ter aarde gelezen. Van Namibië, Helsinki, in Finland, waar dan ook, overal. Psalm 104, geliefde mensen. Waarom Hij met de wolken komt, de immense wolk van God, de wolk van Jehova. Dit is wat Hij zegt. Ik kan met vers 2 beginnen. Hij zegt, Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds wandelt. Hij komt triomferend, met de strijdwagens. De Koning komt met wagens. En Hij zegt dat dit de reden is waarom Hij op de wolken komt. Net hierboven, in de lucht. 

Dan zullen zij nu de Heer ontmoeten. Zij zullen de Heer ontmoeten, met wagens. De wolken zijn de strijdwagens van de Heer. Wat een krachtige dag. Een triomferende Koning. Een overwinnende Koning. Hij komt niet terug om het Evangelie nog eens te brengen. Kijk Ik naar de kerk in de VS van Amerika, dan zie Ik een kerk die zich gedraagt alsof Jezus terugkomt om het Evangelie opnieuw te preken, en weer naar het Kruis te gaan. Het lijkt erop dat zij roepen om een tweede verlossing. Dit zal niet gebeuren. Het zal niet gebeuren.

Mattheus 25:1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. De lucht in. Mattheus 25:6 En te middernacht klink er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! De opgenomen heiligen, de kerk die wordt opgenomen zal de Heer in de lucht ontmoeten, geliefde mensen. Hij zegt, en voor eeuwig zullen zij met de Heer zijn. Dit betekent dat de zonde u nooit meer zal kunnen raken. In de VS, overal ter wereld, ook hier in Kenia: ooh ik heb kanker, keel kanker, buikkanker, ik heb longkanker, leverkanker, kanker, kanker .. die smarten zullen afgelopen zijn, want u zult voor eeuwig en altijd bij de Heer zijn. Voor eeuwig en altijd. 

Openbaring 3:11-12, Hij zegt Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Ik begin nog eens met 11, Openbaring 3. Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt. Maar u heeft het van Golgotha ontvangen. Maar velen van u in de VS zij het kwijtgeraakt, want u heeft het begoocheld, en er vals mee gespeeld - door moderne levens. Hij zegt, nee, houdt u vast aan het Evangelie van bekering & heiligheid, en van de eeuwigheid, en het overwinnen van de zonde, en de bevrijding, het Evangelie van de Heilige Geest. De lering van de wederopstanding die Ik u op Golgotha gegeven heb. Zodat niemand het van u zal wegnemen. In andere woorden, niemand zal uw kroon afnemen. 

En Hij zegt Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, De eeuwige tempel van God. en hij zal niet meer daaruit gaan; En Hij zegt en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

En daarom zegt Hij in 1 Thess. 4:16-17, 1 Thessalonicenzen, geliefden. Hij zegt hier in vers 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Waarom? Omdat dit de kerk is die de zonden heeft overwonnen. Zij hebben de strijd doorstaan, zij hebben de seksuele immoraliteit van deze wereld afgewezen. Iedere tv die we aanzetten - onzedelijkheid; iedere reclameboodschap - onzedelijkheid, op iedere straat - onzedelijkheid. Alles van deze wereld is nu onzedelijk.

Maar Hij zegt, er zal op dit uur een overblijfsel zijn, dat het kwaad zal schuwen. En zij zullen ervoor kiezen om voor de Heer te staan en te leven. Zij zullen hoe dan ook heilig zijn. In andere woorden zegt Hij, dat zij de Heer nooit meer zullen verlaten, na deze plechtigheid. De doden zullen op hetzelfde punt komen te staan, als de levenden. En nu is het voor hun beter, als zij destijds in heiligheid zijn gestorven, zodat zij nu de strijd en de valstrikken van de duivel niet meer hoeven te doorstaan, die alsmaar groter worden, iedere dag van ons leven.  

Dit is de boodschap, de boodschap van de grote viering. Felicitatie en jubel die er zal zijn, boven de aarde hier. Dit is de boodschap die de Heer heeft, in de storm - de orkaan Harvey, en orkaan Irma, de aardbeving in Mexico, aardbeving in Mount Everest, aardbeving in Italië, en alles. De wederopstanding van mama Rosa. Alle dingen die wij gezien hebben. Hiv/aids genezen, de schepping van de nieuwe planeet, alle dingen die u gezien heeft - dit is de boodschap die daarin ligt, het is de boodschap van de komst van de Messias. De viering die staat te gebeuren, hierboven, die Ik al gezien heb. Die Ik heb verkondigd, jaar in jaar uit, die Ik rond gebazuind heb; waarvoor Ik de volken opgeroepen heb zich te bekeren, en terug te keren naar heiligheid, want Jezus is heilig. Ik heb de Messias zien komen. Geliefde mensen, bereid de weg. De volgende keer als ik de kans krijg, zal Ik doorgaan te spreken over de Ark des Verbonds van de Heer, die Ik in de troonzaal in de Hemel zag. Toen de persoon de Heilige Geest Mij naar de troonzaal van God bracht, in de hemel. Shalom, de Heere zegene u. Moge u heilig en gereed bevonden worden. Amen." 

Waarom de Heere God de VS oordeelt (Engels, audio)