14/11/2017 - Twee sterren die verduisteren voordat deze botsen

"Amen, wel, geliefde mensen. De Heere Jehova, geliefde mensen, de Heer Jehova heeft met Mij gesproken. Deze afgelopen nacht heeft de Heer op zeer immense wijze met Mij gesproken, op zeer schokkende wijze. En dat is het gesprek wat Ik nu met u wil delen. De Heer, de Koning van de hemel, de Koning van de schepping, de Koning der heerlijkheid, de machtige God van Israël; Hij sprak met Mij deze afgelopen nacht, op zeer schokkende wijze, en zeer enorme wijze, en dat wil Ik delen met de volken der aarde. De landen die Hij geschapen heeft, de volken die Hij nu heel erg helpt om zich gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.
 
En in dit afgelopen gesprek, een heel schrikwekkend gesprek, is de stem van de Heer diep in de ruimte. De stem van de Heere Jehova, Jehova Elohim, Jehova Elolam, Jehova 'Ori, Jehova Hamelech de Koning, Jehova Hashopet de rechtvaardige Rechter, Jehova Shalom, Jehova Elyon, Mekadishken, Jehova El Hoseenu, Eloheeka. De God de Herder van onze ziel, de Verlosser van alle volken. De Ene zonder Wie er geen Redder is." 
 
De Ene die wij in het boek Jesaja hoofdstuk 43 zien; Jesaja 43, vers 11. Als Hij zegt "Ik, Ik ben de Heere, buiten Mij is er geen Heiland." De God van Israël sprak de afgelopen nacht met Mij. In een heel schokkend gesprek. Nog eens, de enorme en verschrikkelijke God van Israël. De Ene die het land Israël uit Egypte bevrijdde, Hij sprak de afgelopen nacht met Mij, op een zeer grootse, een heel schokkende wijze.
 
Toen Hij Mij op deze dag, de 14e, de 14e van november, op deze 14e november, het jaar 2017; Hij tilde Mij op en bracht Mij diep de ruimte in. En terwijl Ik daar diep in de ruimte was, gaf de Heer Mij de opdracht dat ik opdracht zou geven, Hij zorgde dat Ik het bevel gaf aan twee sterren, en ze met Mijn linker profetische hand duwde, zodat ze zouden botsen, op hoogst historische wijze, zoals nooit eerder gezien.
 
En Ik herinner Mij, dat toen Ik door de heerlijkheid van de Heer die zich naast Mij bevond het bevel kreeg, dom de 2 sterren te duwen, en Ik weet niet of het neutronensterren zijn of gewone sterren, maar ze leken meer op twee neutronensterren; en toen Ik Mijn linker profetische Hand, de ontzagwekkende hand van de Heer, uitstrekte om de twee te duwen, zodat ze zouden botsen; Toen Ik Mijn hand naar ze begon uit te strekken, werden ze geduwd, en één van de twee werd iets sneller geduwd dan de andere, en ging richting de andere, om ermee te botsen." 
 
En het was zo een spectaculair immens moment om de twee sterren elkaar te zien najagen. En wat het meest verbazingwekkend is van dit alles, is dat toen Ik Mijn linker profetische hand uitstrekte om ze te duwen, ze toen uit hun baan gehaald werden, en één begon de ander na te jagen. Deze bewoog met zo een immens geweld, zoals Ik niet eerder gezien heb. En snelheid, de snelheid van het licht. En toen die ster bewoog, met een dergelijke lichtsnelheid en kracht, op weg om te botsen met de andere." 
 
Het was geweldig, Ik zie twee fasen, Ik zag twee fasen, daar waar de Heer Mij naartoe had getild, om Zijn plan en Zijn missie voor de Schepping te vervullen. Voor dit uur, voor dit tijdperk. Voor de komst van de verheerlijkte Koning, de Messias, voor het de voorbereiding van de weg voor de Messias, voor de voorbereiding op de komst van de Heer, voor de wederkomst van de Heere, Christus. 

Toen Ik deze ster duwde en deze met zo een ongelooflijke lichtsnelheid vertrok, en geweld, en kracht, toen zag Ik twee fasen. Het belangrijkste wat uit één fase naar voren komt is dat er een verduistering plaatsvindt. Voordat ze botsen. Een verduistering, er ontstaat een verduistering. En het is een verduistering die zo is, dat het geen gehele verduistering is. De andere ster is net iets boven de ene, en die andere ster is driekwart weg, en je ziet meer licht komen van de andere ster. En deze dekt nu het licht af van de andere ster. Dus ze er ontstaat een verduistering, in twee fasen. En de eerste fase: Ik zie deze ene ster dichtbij de andere komen. En de andere is ietsje hoger, en deze andere is ongeveer driekwart verdwenen, het licht van de andere ster bedekkend." 
 
En het licht van de andere ster komt nog steeds heel helder door. Maar ze beginnen elkaar heel heftig achterna te zitten. De meest heftige jacht ooit in het Universum, in de kosmos, in de Schepping van God, op deze aarde, en in het Universum. En ze komen in een tweede fase, waarin de verduistering nu bijna geheel verdwenen is. Maar nog altijd dichtbij de andere ster. En dan vindt er een enorme historische botsing plaats, boven de aarde hier." 
 
Dus nu, op deze 14e dag, van de elfde maand "november in het jaar 2017, om ongeveer 17.20 uur Oost-Afrikaanse tijd profeteer Ik een immense botsing, hierboven de aarde. Een botsing van twee hemellichamen, die de volken der aarde zal verbijsteren, zal schokken, zal verschrikken, perplex zal doen staan, en ervoor zorgt dat de volken der aarde en alle andere planeten zullen schudden." 
 
De Heer heeft nu verklaard dat er een immens historisch schudden gaat komen, van alle volken der aarde, als Hij het hele Universum weer heftig zal bewegen. En deze specifieke botsing van de hemellichamen boven de aarde, die Ik profeteer op deze 14e dag, van de 11e maand, november, het jaar 2017, deze specifieke botsing van de planetaire lichamen hierboven, van de twee sterren hierboven, van de hemellichamen hierboven, die Ik profeteer om ongeveer 17.20 uur Oost-Afrikaanse tijd, de 14e november 2017 “ deze specifieke is schokkend, want deze volgt direct de botsing op van de twee neutronensterren die het hele Universum schudde. En die ervoor zorgde dat de hele kosmos, de hele schepping van God, alle hemellichamen, het hele Universum gevaarlijk schudde en wankelde, zodat zij neer hadden kunnen storten.
 
Deze specifieke komt in het licht van de meest recente botsing, zodat de volken zich nu bewust zijn van de ernst en de verschrikking van de botsing van de hemellichamen hierboven. En van de serieuze consequenties die dit heeft op de hele schepping, hyper mega, groot, supergroot, en klein, inclusief de aarde. En deze specifieke botsing die Ik op deze 14 dag profeteer, van november 2017, hierboven de aarde, naar deze specifieke botsing zal gekeken worden. Ik zie mensen in een gebied, Ik zie een markt, en dan zie Ik mensen die wetenschappers zijn. Wetenschappers, astronomen, astrofysici. Ik zie ze in hun telescopen kijken, en zij zien, zij vangen deze twee neutronensterren op, deze twee sterren op, deze twee hemellichamen, voordat zij botsen, voordat ze samensmelten in een reusachtige botsing. In een monumentale botsing. Ze zullen in staat zijn deze te zien, wetenschappers zullen ze kunnen ontdekken, voordat ze botsen, en ze vastleggen. Ik zie de wetenschappers door hun telescopen kijken, en ze zien ze, op de astronomische, onbereikbare afstanden.
 
En de Heer bracht Mij vanuit de ruimte. Toen Ik de twee sterren duwde, zodat zij botsten, toen zij met de lichtsnelheid bewogen, bracht de Heer Mij terug naar aarde, met een snelheid die groter is dan de lichtsnelheid. Triljoenen, en triljoenen en triljoenen keer sneller. En ik keerde terug, in de tijd, en voegde Mij bij de astronomen, de wetenschappers. En toen kon Ik ook met Mijn oog in hun telescopen kijken, en Ik zag de twee sterren, voordat zij botsten. Dus Ik keek twee keer door de telescopen van de wetenschappers; niet eenmaal, twee keer. En zag de twee fasen van de verduistering.

Daarna bracht de Heer Mij weer naar boven, met een snelheid hoger dan de snelheid van het licht. Triljoenen, triljoenen, triljoenen en triljoenen keren hoger, dan de lichtsnelheid, als bliksem. En toen kwam Ik nu bij de laatste verduistering, aan de andere kant, diep in de ruimte. En Ik was getuige van de uitvoering van het bevel van God, en de immense botsing hierboven in de lucht, diep in de ruimte. En de ongelooflijke schudding. De schudding van de ruimte. Het heftig bewegen van alle planeten die ooit geschapen zijn door Jehova. Jehova Elohim, Jehova Elolam, Jehova Mekadishken, Jehova Eloheenu, de immense vreselijke God van Israël." 

Een immense Universele schudding bewoog alle planeten heftig, ook de grotere zon, die 600 miljard keer groter is dan onze zon. Die wankelden en botsten bijna tegen elkaar aan. Wat een verschrikkend moment in de geschiedenis van het Universum.
Dat Hij een ontzagwekkende Dienaar kon sturen, de meest ontzagwekkende Profeet om de meest ontzagwekkende Universele schudding ten uitvoer te brengen, die de hemelse krachten heftig zou bewegen. De hemellichamen, totdat ze elkaar bijna neerhalen, en bijna de grootste implosie ooit brachten. Wat zijn dit voor een dagen? Wat voor een Dienaar is dit? Dat de Heer Hem kon sturen met een dergelijke immense kracht, onuitspreekbare kracht, om en Universele aardbeving uit te voeren, en in gang te zetten, en te implementeren die zelfs de grootste planeten heftig doet bewegen. Planeten die onze zon op een klein stipje laten lijken, op een vel papier.
 
Als u kon zien, wat Ik heb gezien, dan zou u zeker weten dat de tijd veranderd is, in de hemel, bij de troon van Mijn God. De immense God van Israël, de vreselijke God van Israël. Jehova mijn Vriend. Oh, hoe graag zou Ik willen dat u zou zien wat Ik heb gezien. U zou zich gisteren gereed gemaakt hebben voor de komst van de Messias. Dan had u iedere vorm van zonden afgewezen, afvalligheid, vervuiling. U zou uw leven op één lijn gebracht hebben met de vereisten van God, op dit uur.
De terugkeer naar rechtvaardigheid, de terugkeer naar heiligheid, strikte heiligheid. En Ik heb een historische botsing plaats zien vinden diep in de ruimte, boven de aarde. Deze zal alle volken der aarde heftig bewegen, de aarde zal als een stukje papier schudden. Wat voor een dagen zijn dit?
 
De grotere zonnen die groter is dan onze zon, in ons zonnestelsel, De grootste sterren die 600 miljard keer groter zijn dan onze zon, wankelen als een velletje papier. De kracht die de Heer in Mijn linker profetische hand gelegd heeft, Ik heb deze het plan van Jehova zien uitvoeren, diep in de ruimte. Het is schrikwekkend. De Messias komt. De Heere Christus komt terug.
De Koning der heerlijkheid komt. Want de explosie die uit die botsing voortkwam was ondraaglijk, ondraaglijk. Deze heeft het Universum geschud, op een manier als nooit tevoren.
 
Dit keer is de Heer vastberaden. En deze specifieke, de Heer vroeg Mij te verklaren dat deze nu spoedig zal plaatsvinden. Enkel vanwege de woorden van Mijn tong. Spoedig. U zult niet langer wachten, want er is geen tijd meer. En de stem van de Heer is nu diep in de ruimte. Hij spreekt nu vanuit de diepte in de ruimte. Er is een immense botsing die hierboven de aarde, Ik heb het gezien. De Heer heeft Mij kracht gegeven, om deze uit te voeren. En Ik heb Mijn linker profetische hand gebruikt, en het is ondraaglijk, het is ondraaglijk, dit is verschrikkelijk. Ik profeteer een historische botsing die te gebeuren staat, hierboven de lucht, boven in de hemelen. En deze zal de hemelse krachten schudden als nooit eerder gezien.
 
De Bijbel zegt in het boek Lukas, in het Boek Lukas hoofdstuk 21, vanaf vers 25 "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven." En Hij zegt, vers 26 "En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid."
 
Geliefde mensen, Ik heb de komst van de Messias gezien. En de Bijbel zegt, dat als u het heftig bewegen ziet van deze hemelse krachten hier ziet. Hoe groot, of hoe klein ook. Het trillen van het Universum. Het wankelen van alle melkwegstelsels en de planeten. Kijk dan omhoog en hef dan uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. ”Ik heb gezien dat de Heere Jehova Hij die met u spreekt, diep de ruimte in zien sturen. De diepten van de ruimte.
 
Luister naar Mij, de engelen in de hemel, luister naar Mij de volken der aarde, luister naar Mij de engelen en de legermachten in het Koninkrijk van God Jehova, in de hemel. De Heere Jehova heeft Mij geboden om de sterren te duwen zodat ze botsen. En Ik heb een historische botsing gezien, boven de aarde, diep in de ruimte. Luister naar de woorden van Mijn mond, u volken der aarde. Luister naar de aankondigingen van Mijn tong, u legermachten van het Koninkrijk van Mijn God.
 
De Heere Jehova heeft Mij opdracht gegeven om met Mijn linker profetische hand een historische botsing uit te vaardigen van de hemellichamen boven de aarde, en Ik heb een historische botsing gezien, Ik heb een historische schudding gezien. Het trillen en het schudden van de hele Schepping, door God geschapen in het boek Genesis. En deze bracht ondraaglijke verschrikking. Perplexiteit. Het trillen en schudden van het Universum. Ik heb het heftig bewegen gezien van de hemelse krachten. Ik heb zelfs het weefsel van de ruimte bijna zien scheuren. Het was ongelooflijk. Mensen renden op en neer.
Ik heb een verduistering gezien, onderweg naar de botsing. En dus, sprekend vanuit de diepe ruimte, heb ik de botsing van de sterren geboden, boven de aarde. Om de weg te bereiden, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Opdat alle hemellichaam ook wakker geschud zullen worden uit hun sluimer. Dat ook zij zullen weten dat de Messias de verheerlijkte Koning komt met grote kracht en heerlijkheid, om de Bruid op te nemen, om de verheerlijkte kerk op te nemen, om de heilige kerk op te nemen.

Ik heb de Heer het hele Universum zien schudden. Om de weg te bereiden voor de komst van de Messias. En deze woorden heb Ik met Mijn verschrikkelijke profetische tong verklaard, en ze door Mijn linker profetische hand in beweging gezet. Dus het zal zo zijn. En als deze vervuld worden, dan zult u weten dat alleen Jehova de God van Israël, God is. Alleen de Heer Jehova is God en moet aanbeden worden, en dat alle afgoden nu vernietigd moeten worden. En dat Ik zijn Dienaar ben, de in de Bijbel beloofde Boodschapper. De Ene die de Schrift in de Bijbel beloofde, die zou komen met immense historische kracht. Om het Universum te schudden, en te bereiden voor het onwankelbare Koninkrijk van God.
 
Ik heb een immense botsing gezien, boven in de lucht. Ik deze keer heb Ik gezien dat wetenschappers deze observeren. Ik heb zelf in de telescoop gekeken. Ik heb met hun gekeken. Ik zag dat voor de botsing, zij deze konden ontdekken. En daarna tijdens de botsing. 
 
Dit is Hij over Wie de Bijbel sprak. Toen de Heer beloofde dat Hij u de Boodschapper zou sturen. Hij zal u Elia de grootse Profeet, de ontzagwekkende Profeet, de verschrikkelijke Profeet van Jehova zenden, de verschrikkelijke Profeet van Israël. En Hij zou deze verschrikkelijke dingen doen. Om ervoor te zorgen dat de landen ontwaken uit de sluimer, en weten dat er geen tijd meer is, en dat de Messias komt. En terugkeren naar heiligheid en rechtvaardigheid. En seksuele zonden afwijzen. Dat alle valse profeten nu geslacht zullen worden. Dat alle valse apostelen nu geslacht zullen worden. Dat de kerk van Christus nu terug zal keren naar rechtvaardigheid, het verheerlijkte kleed van de Heer gereed zal maken, voor de Bruiloft van het Lam van God.
Nu staan de volken op de drempel naar de eeuwigheid. En dit zijn de herkenningspunten, voor de ontzagwekkende dag, van de komst van de Messias. Dit is Hij over wie de profeet Maleachi sprak en zei, dat Hij zou komen en de harten van de volken terug te brengen naar de Vader. Dit is Hij over wie de Messias sprak, toen Hij zei dat er het heftig bewegen zou zijn van de hemelse krachten, voor Zijn wederkomst. Dit is Hij over Wie de Profeet Joel sprak, toen die zei dat Hij ten tonele zou verschijnen, en de hemelen zou schudden, voordat de Messias komt. Bereid de weg."