Profetieen & Visioenen

De Heere God spreekt bij Stem met Zijn dienaar, en zendt Hem naar vele landen om de oproep tot ware bekering te doen, en de terugkeer naar heiligheid & rechtvaardigheid. De Heer liet Hem vele malen de opname van de Heilige Kerk zien. Ook gebruikt de Heer Hem om volken te waarschuwen voor een komend oordeel van de Heer, als men zich niet bekeert. Keer op keer bewijst de praktijk dat het de Heere God is die door Hem spreekt. Jesaja 40:3; Maleachi 4:5-6; Matth. 25:6..