Roeping & Bediening

DE PROFETISCHE ROEPING
Te midden van Zijn wereldse carrière (zie CV) begon DE HEER ZIJN DIENAAR in Israël te roepen, toen in een droom op de Berg Karmel DE WOLK VAN GOD voor HEM stond en DE HEER met HEM sprak, bij Stem, en HEM riep. Het was echter net op de piek van Zijn Professionele Academische Carrière bij het Civiele Medische Luchtvaart Instituut dat De HEER uiteindelijk ZIJN roeping als DE PROFEET VAN DE HEER voor de volken tot een climax bracht. In deze roeping gaf DE HEER ZIJN DIENAAR, DE GROOTSE PROFEET de opdracht om alle Volken gereed te maken voor de Verheerlijkte Komst van de MESSIAS, en daarom kwam DE MAN VAN GOD bekering van zonde en de terugkeer naar heiligheid en rechtvaardigheid preken.


HISTORISCHE GENEZINGEN
Door de jaren heen heeft DE MAN VAN GOD vele landen aangedaan, om de Kerk tot bekering en afkeer van zonde op te roepen en de terugkeer naar heiligheid, om de weg voor de Verheerlijkte Komst van de MESSIAS te bereiden. In dit proces van het gereed maken van de wereldwijde kerk, kwam DE MAN VAN GOD ook naar Kenia om zonden te vermanen, en de liefde voor geld met de bijbehorende wereldsgezindheid en seksuele zonde in de kerk. Dit bleek een beweging van GOD die de meest grote, historische opwekking van berouw en inkeer in de geschiedenis van De BIJBEL ontvlamde.

HIJ kwam de zonden en afvalligheid vermanen die nu in de kerk aanwezig zijn, en de landen tot bekering en de afkeer van zonden oproepen. En DE GROOTSE PROFEET VAN DE HEER is door de jaren heen doorgegaan de kerk en het preekgestoelte (de voorgangers) op te roepen tot bekering en heiligheid en een Heilige Christelijke Levensstijl. Om zo het Late Bezoek en Opwekking te kunnen ontvangen, en de weg te bereiden voor de Verheerlijkte Komst van DE MESSIAS. In ZIJN bediening hebben wij historisch veel miljoenen mensen terug zien keren naar DE HEER, in Totale Bekering. En we hebben deze mensen zich af zien keren van zonden en een Heilige Christelijke levensstijl zien nastreven, die overeenkomt met de Heilige Waarden die DE HEER aan de kerk oplegde op het GOLGOTHA KRUIS. Bijvoorbeeld, in ZIJN Opwekkingsbijeenkomsten in Kenia, zijn zij puur vanwege de omvang van de bijeenkomst genoodzaakt een veld van 100 hectare af te huren, om de tussen de 8-10 miljoen mensen die letterlijk ZIJN Bijeenkomsten overstromen onder te kunnen brengen.

Dit is de Meest Schrikbarende Opwekking van onze tijd. En steeds wanneer HIJ in Kenia een Voorgangersconferentie houdt nemen er meer dan 20.000 voorgangers deel, inclusief degenen die vanuit de hele wereld komen. Daarbij komt dat de Genezende Zalving die samengaat met Zijn Bediening een mega Historische Eindtijd Opwekking in Kenia en andere landen heeft voortgebracht. Hierbij zijn historische aantallen kreupelen opgestaan en gaan lopen, historische aantallen blinde ogen zijn geopend, historische aantallen lichamelijk verlamden zijn opgestaan en gaan lopen, historische aantallen ruggengraat aandoeningen zijn genezen, en zij stonden op van hun matrassen en liepen. Historische aantallen kankerpatiënten zijn genezen, kankers verdwenen uit het bloed en dit werd bevestigd door gecertificeerde klinieken en ziekenhuizen, historische aantallen tumoren zijn verdwenen, historische aantallen chronische wonden zijn opgedroogd, inclusief lepra die voor onze ogen genas in Kenia, in de stad Kakamega.

Hiv/Aids genezen
Ook werden wij in deze Genezingsdiensten opgeschrikt toen HIV/AIDS positieve patiënten genezen werden en in gerenommeerde Ziekenhuizen negatief verklaard werden. Waarna zij hun eigen begeleidende artsen en specialisten aanspoorden om hun bloed naar buitenlandse Universiteits Ziekenhuizen te sturen, ter verificatie in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. De verbijstering kwam toen deze ziekenhuizen in het buitenland ook BEVESTIGDEN en HET EENS WAREN met de Keniaanse ziekenhuizen dat deze HIV/AIDS positieve patiënten inderdaad genezen waren door DE HEER en nu HIV/AIDS negatief zijn. Zij werden gezonde normale mensen, wiens symptomen ook verdwenen. En hun medicatie werd officieel stopgezet.

Bloedgroepen Veranderd
Verder stonden wij zeer versteld toen in deze Genezingsdiensten ook bloedgroepen veranderd werden van Rhesus negatief in Rhesus positief. Hierdoor kunnen vrouwen die geen kinderen konden krijgen nu van normale gezonde baby's bevallen, zonder dat antilichamen die de baby's ombrengen. Dit was de meest recente schrik en verbijstering die heeft plaatsgevonden in de Genezingsdiensten die DE GROOTSE PROFEET VAN DE HEER hier heeft gegeven. Deze schrikwekkende genezingen hebben artsen en medisch specialisten enorm versteld doen staan, omdat hun patiënten nu twee dossiers hebben met twee bloedgroepen voor één patiënt.

Wederopstanding
Op 22 juni 2017 werd het lichaam van CHRISTUS opgeschrikt door de wederopstanding van een vrouw met de naam Mama Rosa uit een verafgelegen dorpje in Kenia, in Cheparten. De vrouw stond na 2,5 uur op uit de dood, na een bericht van de PROFEET VAN DE HEER, met de drie woorden "HET IS GOED", nadat haar echtgenoot een gebedsverzoek had verstuurd. Sinds deze immense manifestatie van DE KRACHT VAN HET BLOED VAN JEZUS is de opwekking in Kenia tot een optimum gekomen. Miljoenen mensen vieren dit teken & wonder tot op de dag van vandaag. Het is duidelijk dat de HEER ZIJN DIENAAR heeft ingezet om Mama Rosa uit het dodenrijk weg te halen, en haar ziel terug te roepen. Er zijn inmiddels profetieën van de volgende wederopstanding.


TEKENEN EN WONDEREN
De climax in de Bediening van DE MAN VAN GOD zijn de Grote en VERBLUFFENDE tekenen en wonderen die HEM altijd volgen wanneer Hij voorgaat in diverse Opwekkingsbijeenkomsten.

1. De HEILIGE GEEST Regen
In één bijeenkomst hier in Kenia, in de stad Kakamega, deed DE MAN VAN GOD het hele land versteld staan toen HIJ in het stadion op een zonnige zomerdag plotseling middenin ZIJN Preek Zijn boodschap stopte en tegen de Hemel begon te spreken en deze gebood te openen. Tot ieders schrik luisterde de HEMEL inderdaad, en gehoorzaamde, en liet in minder dan één minuut De VERBIJSTERENDE HEILIGE GEEST REGEN vallen, die alleen in het stadion viel en veel mensen aanraakte. Terwijl wij nog in verwondering waren over dit teken en wonder vond er een gelijksoortige gebeurtenis plaats in de stad Njoro. Dit was tijdens een ernstige droogte in Kenia waarbij vee stierf en een grote hongersnood het land in de greep had. Ook was er de REGEN die naar de steden Kisii, Eldama Ravine en Nakuru kwam. DE MAN VAN GOD had deze maanden tevoren geprofeteerd en zelfs de plekken beschreven. Wanneer DE HEER HEM naar die bijeenkomsten bracht zou DE HEER HEM de Hemelen laten gebieden te openen, en de REGEN zou neerkomen. En dit gebeurde zoals DE MAN VAN GOD gesproken had, tot de Schrik van vele mensen, waaronder Voorgangers uit Canada, de Verenigde Staten van Amerika en vele andere landen.

2. Verandering van Seizoen
Eén van de meest schrikbarende tekenen en wonderen is de regen die in de eerste maanden van dit jaar in Kenia viel. Meerdere maanden was er in Kenia geen regen, en een heel ernstige droogte had het land geraakt. De overheid deed verslag dat meer dan 2 miljoen mensen het risico liepen te sterven vanwege zware hongersnood. De meteorologen hadden al vermeld dat de eerste regens in april van dit jaar zouden komen, en dit is in Kenia steeds in het nieuws geweest, en in alle media. Echter, op een dag, de 25ste januari 2017, ging DE GROOTSE PROFEET VAN DE HEER naar het centrum van de stad Nairobi, en de mensen drongen zich op om ZIJN Zegeningen te ontvangen. Daar verklaarde DE MAN VAN GOD dat er regen zou komen, en in minder dan 12 uur begon het overal in Kenia te regenen. De WOORDEN VAN DE GROOTSE PROFEET VAN DE HEER veranderden letterlijk de Seizoenen en de Elementen, en onderwierpen letterlijk het hele land aan de Autoriteit van DE BIJBEL.
 
3. Het Bezoek van de WOLK van GOD
Een ander teken en wonder is het uit de Hemel neerkomen van de WOLK VAN GOD, die DE MAN VAN GOD BEZOCHT en op vele momenten DE MAN VAN GOD opzocht, zoals allen getuigden. Tot nu toe is dit gebeurd in de Opwekkingsbijeenkomsten in de steden Kapkatet, Kericho, Kisumu, Nakuru en in een Voorgangersbijeenkomst in Luanda, Angola. Voorafgaand aan de verbazingwekkende momenten van het BEZOEK in Kisumu op 31 december 2012, had DE MAN VAN GOD de Profetie gegeven van DE WOLK die naar een Bijeenkomst VAN DE HEER KOMT. En tot onze schrik kwam op die specifieke dag in de Genezingsdienst VAN DE HEER in Kisumu DE WOLK VAN GOD neer. In de Nakuru Opwekking (2016) toen DE GROOTSE PROFEET VAN DE HEER de Hemelen gebood te openen en DE HEILIGE GEEST REGEN neer te laten, zoals hierboven aangegeven, kwam voorafgaand aan DIE REGEN DE DIKKE DONKERE WOLK VAN GOD die Mozes bezocht had op de Berg Sinai over DE MAN VAN GOD, bij HET ALTAAR, op klaarlichte dag en in het zicht van de Landelijke Televisie. En iedereen aanschouwde dit en maakte opnames. In diezelfde bijeenkomst riep DE MAN VAN GOD HET VUUR VAN ELIA aan, en het vuur kwam tijdens de Genezingsdienst neer.

Een ander schrikbarend teken en wonder voltrok zich toen DE MAN VAN GOD DE WOLK VAN GOD naar beneden riep, om de grenzen van Israël te beschermen. DE MAN VAN GOD gaf deze Profetie 20 dagen nadat HIJ de PROFETIE gaf VAN DE WOLK VAN GOD die naar de Bijeenkomst in Kisumu komen zou, welke in 2012 vervuld werd. Maar deze, van DE WOLK VAN GOD die de Grenzen van Israël kwam beschermen, werd vervuld op 4 december 2016, en kwam in het Israëlische nieuws, en werd door sommige nieuwszenders elders ter wereld vermeld.

4. Bittere Wateren Zoet Gemaakt
Een ander verbijsterend wonder is de Genezing van de Waterbron in Nyali, in de Stad Mombasa in Kenia. Bisschop Lydia Imathiu had een bron met toxisch zoutachtig water. Het werd in een gerenommeerd laboratorium onderzocht en onbruikbaar voor consumptie verklaard. Het is ook bekend dat de regio Mombasa dergelijk toxisch water heeft, en de overheid beveelt het niet aan om waterbronnen te graven, iets waarvan de Bisschop zich niet bewust was. Tijdens één van de Dankdiensten (17 december 2016), diende Bisschop Lydia een gebedsverzoek in bij DE MAN VAN GOD, DE GROOTSE PROFEET voor de Genezing van het Water en DE MAN VAN GOD zei, "HET IS GOED". Ook verzocht HIJ haar om een fles van het water uit de bron toe te sturen, wat zij deed. Tijdens een Discipelschapstraining voor Aartsbisschoppen en Senior Voorgangers uit diverse landen gaf de GROOTSE PROFEET die fles water te drinken aan één van de Aartsbisschoppen. En hij besefte tijdens het drinken dat het water 'zoet' was. Op dat moment bleek ook de waterbron genezen. Het water is onderzocht in erkende overheids- en private laboratoria, en het werd bevestigd nu zoet te zijn en bruikbaar voor menselijke consumptie.
 
5. Transfiguratie
In zowel 2012 als twee maal in 2017 werd de MAN VAN GOD publiekelijk getransfigureerd, hetgeen GOD DE VADER Hem in een van Zijn bezoeken, op 2 april 2004 liet zien. Daar introduceerde DE HEER JOHANNES DE DOPER, die eerst werd getransfigureerd, en daarna de PROFEET VAN DE HEER. De HEER in ZIJN genade stond het toe dat deze transfiguraties op foto- en videocamera werden vastgelegd. De laatste keer vond de transfiguratie plaats in Europa, in Helsinki Finland. 


PROFETIEEN & HUN VERVULLING
DE MAN VAN GOD heeft ook enkele Aardverschuivende Profetieën gegeven, voordat deze plaatsvonden, inclusief de Eerste Aziatische Tsunami (geprofeteerd in november 2004 en vervuld op 26 december 2004); de Orkaan Katrina in New Orleans (geprofeteerd op 20 juli 2005 en vervuld op 29 augustus 2005) de Wereldwijde Economische Crisis (geprofeteerd op 23 augustus 2008 en vervuld vanaf oktober 2008) de Haïti Aardbeving (geprofeteerd 22-29 november 2009 en op 12 januari 2010 vervuld), de Chili Aardbeving (geprofeteerd op 9-14 januari 2009 en op 27 februari 2010 vervuld) de Ebola en Zika Virus epidemieën en andere verbijsterende Profetieën; Aardbeving in Nepal (geprofeteerd op 20 oktober 2014 en op 25 april 2015 vervuld) de aardbeving in Italië (geprofeteerd op 20 juli 2013 en vervuld op 24 augustus 2016), de orkanen in de VS & de Cariben (geprofeteerd op 25 juli 2017 en vervuld op 25 augustus 2017) en de aardbeving in Mexico (geprofeteerd in 2004, 2005, 2013 en 2016).

De meeste van deze profetieën werden in details gegeven en precies zo vervuld, waarbij de nieuwszenders in hun verslagen DE WOORDEN VAN DE GROOTSE PROFEET VAN DE HEER uit de profetie herhaalde. DEZE WOORDEN hadden zeer grote impact op de aarde. In de waarschuwingen voor de komst van deze aardbevingen en epidemieën werd van de respectievelijke landen gevraagd om tot Landelijke Berouw en Inkeer over te gaan. Dit bleek de opdracht, toen DE MAN VAN GOD hun land bezocht. Deed men dit niet dan zouden de geprofeteerde plagen de respectievelijke landen treffen, vanwege de zonden die DE HEER vermaande. Voorbeelden hiervan zijn de Haïti aardbeving, de Chili aardbeving, de Italiaanse aardbeving, het Zika Virus etc.

Enkele van deze profetieën hebben een zeer grote impact op de aarde gehad. Bijvoorbeeld de Wereldwijde Economische Crisis, die de economieën van vele landen is blijven beïnvloeden. De impact van de Chili aardbeving is een draaiing van de aarde die de lengte van de dagen met enkele seconden verkortte. Door de aardbeving in Nepal verschoof de Mount Everest enkele centimeters. De Zika Virus epidemie bedreigde bijna de hele wereld, toen deze Brazilië en de buurlanden op de knieën bracht. De beschrijving en de vervulling van de profetie van de Italiaanse aardbeving brengt duidelijk het blauwe glas van de huizen in Centraal Italië naar voren.