God de Heilige Geest als een duif op Zijn dienaar!