Hoe de Bediening begon

 

               

Het land Kenia geniet nu de beloofde Eindtijdopwekking (oa. Haggai 2:10, Amos 9:10-11), de beloofde late wijn, late regen, late heerlijkheid, maar hier ging een hele weg aan vooraf.

In 2004 begon de Profeet van de Heer Zijn publieke Bediening in Kenia.

Het Huis van de Heer was geestelijk droog en verlaten. De Heer was niet aanwezig. De kracht en autoriteit van het Bloed die de Heer voor de kerk bestemd heeft was er niet, vanwege de zonden in het Huis. Voor de mensen zonder hoop, zoals we deze nu genezen zien worden, was de kerk er niet. Ze kon simpelweg haar taak niet vervullen. De zieken vonden geen genezing in de kerk.

De kerk beschaamde de Heer door haar taak niet te vervullen. In die staat trof de Profeet van de Heer Kenia aan in 2004.

De Dienaar die door de Heere Jezus naar de kerk gezonden is om de weg voor de komst van de Messias te bereiden is heel klein begonnen. Hij liep alleen op straat en op de markten rond en vertelde de mensen over de komst van de Messias, Hij vermaande de zonden en riep de mensen op tot berouw en inkeer, en tot een leven in heiligheid.

Op de beelden kunnen wij zien dat de grootse Profeet van de Heer er heel eenvoudig uitzag. Misschien dachten de mensen dat Hij werkeloos rondhing, of men dacht dit is de zoveelste evangelist en die zijn er al genoeg. Men wilde niet luisteren.

Toen uiteindelijk het kerkleiderschap in Kenia Hem uitnodigde tijdens hun gebedsdag vroegen ze Hem wie bent u en hoeveel volgelingen heeft u, wat is uw emailadres? Deze vragen wezen ook uit dat de Heer niet aanwezig was in de kerk, anders hadden zij de beloofde Dienaar wel als zodanig herkend.

Hij vertelde ze 'bekeer u, bereid de weg', en dat Johannes de Doper met Hem gesproken had, dat de kerk gebroken moest zijn ed..Uit die antwoorden maakten zij op dat deze persoon anders was. Maar de Heer openbaarde hun niet wie Zijn Dienaar is. Dit deed de Heer zo, om de harten van de mensen te bezien.

Langzaam begonnen zo kleine samenkomsten, waar de Profeet van de Heer de christenen en kerkleiders tot berouw en inkeer leidde.
Dus, de Opwekking die wij nu zien begon heel klein en eenvoudig, deze kwam niet als een plotselinge explosie.

Het is een heel proces geweest van diep berouw, ook de bekering in zak en as (Mattheüs 11:21), van zuivering, en terugkeer naar de heiligheid en rechtvaardigheid. De huidige Eindopwekking van de late heerlijkheid bleek verborgen te liggen in deze diepe bekering.