Een Kerstboodschap

"Dus deze herders zijn mensen die van geboorte, direct vanaf hun geboorte zien ze dat hun ouders, hun grootouders hun leven hebben toegewijd aan het hoeden van de schapen. Zij hebben hun leven totaal gewijd, hun hele leven tot aan de dood, aan het hoeden van de schapen, de schapen te beschermen, om de schapen te verdedigen, om voor de schapen te zorgen."

Lees meer

Het gewaad voor dit uur - wat de kerk moet weten

"De Israëlieten waren veel te lang in slavernij geweest om te kunnen veranderen. Dit gegeven dwong De HEER ertoe strikte strengheid aan te brengen in de aanbidding. Om haar totaal te onthechten van de zondige Egyptische levensstijl drukte de Hand van GOD zwaar op de Israëlieten. Afzondering is dan ook een vereiste voor iedereen die in aanbidding wil gaan. Israël moest deze afzondering ondergaan om JEHOVAH te mogen aanbidden in de woestijn. De HEER zegt hier dat in haar wereldse vorm, de mensheid nooit aan Zijn maatstaf van aanbidding zal kunnen voldoen."

Lees meer

Genezing van het bittere water in de kerk van nu

 "Hier voorspelde Christus dat de dingen niet zouden verbeteren, maar in plaats daarvan erger zouden worden in de dagen voorafgaand aan ZIJN wederkomst. De HEER zinspeelde er ook op dat deze generatie aan niet zou ontsnappen aan deze schaamtevolle val, omdat hun harten verduisterd zouden worden door deze wereld, en hun dienst zou perfect de kwade dagen van Noach weerspiegelen.

Lees meer

De beesten - deel 3

"Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Met andere woorden, alleen een kleine minderheid zal rechtvaardigheid liefhebben. HIJ zegt slechts een kleine minderheid zal rechtvaardigheid liefhebben, zal heiligheid bewonderen, zal goddelijkheid eren, zal heiligheid eren."

Lees meer

De beesten - deel 2

"Waakzaam zijn. Luister, het betekent strijdvaardig zijn, gereed voor de strijd. Strijdvaardig klaar staan. Klaar voor de strijd. En u loopt rond met uw wapen, of met uw wapenstok, of uw pijlen, of uw speer. Klaar voor de strijd. Een waker, een wachter staat klaar om als JEZUS te zijn. Luister, luister, luister, waarom zeg ik dit? Omdat een wachter klaar staat wanneer de vijand komt. Om te vechten en zelfs zijn leven te verliezen in zijn beschermen van de schapen. U, voorgangers, bent u gereed om te vechten? Tot op het punt dat u uw leven verliest om de schapen te beschermen? Staat u klaar?"

Lees meer