Zijn doorboorde handen - visoen & preek

'Mocht de huidige kerk denken dat de gebeurtenissen op Calvarie een soort grap waren, dan zullen zij een harde schok te verwerken krijgen; het enige wat in de hemel door mensen gemaakt is zijn deze spijker gaten die de HEER door de mens zijn aangedaan! Daarom kwalificeerde deze spijker gaten Jezus ervoor, en Alleen HEM, om het zegel te breken van Gods verborgen wijsheid in de hemel.'

Lees meer

In afzondering voor God leven

"Wat is het principe hier? HIJ zegt, ook al heb ik alle volken geschapen, wanneer u mij gehoorzaamt, u Israël, dan zult u een persoonlijk eigendom worden. U ziet dat de HEER in zijn heerlijkheid komt met één doel: Om u af te zonderen."

Lees meer

Een Kerstboodschap

"Dus deze herders zijn mensen die van geboorte, direct vanaf hun geboorte zien ze dat hun ouders, hun grootouders hun leven hebben toegewijd aan het hoeden van de schapen. Zij hebben hun leven totaal gewijd, hun hele leven tot aan de dood, aan het hoeden van de schapen, de schapen te beschermen, om de schapen te verdedigen, om voor de schapen te zorgen."

Lees meer

Het gewaad voor dit uur - wat de kerk moet weten

"De Israëlieten waren veel te lang in slavernij geweest om te kunnen veranderen. Dit gegeven dwong De HEER ertoe strikte strengheid aan te brengen in de aanbidding. Om haar totaal te onthechten van de zondige Egyptische levensstijl drukte de Hand van GOD zwaar op de Israëlieten. Afzondering is dan ook een vereiste voor iedereen die in aanbidding wil gaan. Israël moest deze afzondering ondergaan om JEHOVAH te mogen aanbidden in de woestijn. De HEER zegt hier dat in haar wereldse vorm, de mensheid nooit aan Zijn maatstaf van aanbidding zal kunnen voldoen."

Lees meer

Genezing van het bittere water in de kerk van nu

 "Hier voorspelde Christus dat de dingen niet zouden verbeteren, maar in plaats daarvan erger zouden worden in de dagen voorafgaand aan ZIJN wederkomst. De HEER zinspeelde er ook op dat deze generatie aan niet zou ontsnappen aan deze schaamtevolle val, omdat hun harten verduisterd zouden worden door deze wereld, en hun dienst zou perfect de kwade dagen van Noach weerspiegelen.

Lees meer