Seksuele zonden overwinnen - deel 2

"Dit betekent dat uw lichaam niet aan u toebehoort. Jezus heeft uw lichaam gekocht. U moet de Heer om toestemming vragen voordat u iets met dat lichaam doet. Dit betekent als u seksuele zonde begaat, u de prijs heeft genegeerd die Hij betaalde de zware prijs om uw lichaam vrij te kopen."

Lees meer

Seksuele zonden overwinnen - deel 1

"Seksuele zonde zal altijd tot de dood leiden, fysieke dood of geestelijke dood. Seksuele zonde zal altijd gestraft worden door Jehova. U heeft gehoord hoe Hij tegen David sprak. Hij zei de Heer heeft uw zonde weggenomen. U zult niet sterven maar door dit te doen heeft u de vijanden van de Heer doen lasteren, de zoon echter die u geboren is ZAL sterven"

Lees meer

Johannes de Doper - visioen & boodschap

"Van een afstand kon ik duidelijk het gehinnik van de vier verheerlijkte paarden horen omdat ze naar loslating verlangden. Voor mij markeerde dit het beste moment van dit machtige bezoek. Terwijl ik daar stond in de aanwezigheid van de Almachtige HERE GOD, verscheen toen totaal onaangekondigd, als een verassing, Johannes de Doper aan mijn rechterkant. De manier waarop hij verscheen voordat hij met mij sprak, benam mij de adem want het was echt een verassing"

Lees meer

Onberispelijkheid - Oprechtheid

"Dat de kerk van nu de eer in de ogen van de heidenen verloren is, is gevolg van innerlijk verval dat naar buiten toe smet te zien geeft. Zoals de puur gouden trouwringen die de HEER in de lucht liet zien geen vlekje van onzuiverheid hebben, zo is iedere christelijke gelovige opgeroepen om er alles aan te doen om onbevlekt, onberispelijk en zonder smet gevonden te worden op die dag van de huwelijksringen (2 Petr. 3:14)"

Lees meer

Niveau's van zalving van de Heilige Geest

"Ik heb vele Christenen zien leven alsof ze het niet begrijpen. Ze kennen de Heilige Geest niet. Ze worden moderne Christenen. Er is immoraliteit in de kerk. Hoe kan er immoraliteit in de kerk zijn, hoe kunt u in de geest van begeerte gaan wanneer u de Heilige Geest ontvangen heeft? Ik begrijp dit niet. En kijk hiernaar. Het is belangrijk dat u dit onderwijs begrijpt. Zodat u begrijpt dat de Heilige Geest zeer machtig en zo krachtig is. U kunt zonder Hem niet overleven. Dus ga Hem ontvangen."

Lees meer