Tsjechië Conferentie 20 april 2016 - deel 1

"Er zijn heel belangrijke zaken die ik hier ga benadrukken, waar de Heer met mij spreekt over de komst van de Messias. U zult ontdekken als ik tot u ga spreken over wat Hij gezegd heeft, u zult ontdekken dat er een instructie is die de Heer de kerk geeft. En u ontdekt dat die instructie nu geïmplementeerd moet worden, op dit uur in de kerk.

Conferentie Tsjechië - Video

Conferentie Republiek Tsjechië – 20 april 2016

"Wat een grote zegen om naar u toe te komen in de naam van Jezus. Alleluja. Waarom kom ik op dit moment naar Tsjechië? In andere woorden, waarom stuurt de Heer mij nu naar u toe? De organisatoren hebben net gesproken, en ze zeiden dat ze in Kenia zijn geweest. Zij zagen de enorme opwekking. De historische opwekking die Kenia nu bezoekt, op dit moment. Ik wil dat u weet dat die opwekking niet alleen Kenia toebehoort. Die opwekking gaat nu de wereld over, het ene na het andere land bezoekende. We zijn in Brazilië, we zijn in Finland, Zweden is hier, en vele landen, ook Afrikaanse. Daarom ben ik vandaag hier. Ik ben vandaag hier om tot u te spreken. Want de Here, Jehova heeft met mij gesproken. En Hij heeft met mij gesproken over de verheerlijkte komst van de Messias.

Er zijn heel belangrijke zaken die ik hier ga benadrukken, waar de Heer met mij spreekt over de komst van de Messias. U zult ontdekken als ik tot u ga spreken over wat Hij gezegd heeft, u zult ontdekken dat er een instructie is die de Heer de kerk geeft. En u ontdekt dat die instructie nu geïmplementeerd moet worden, op dit uur in de kerk. Alleluja. Ik begin met het eerste gesprek, het gesprek dat aan de wieg stond van de opwekking die u nu ziet. De Heer kwam met mij spreken over de komst van de Messias. Wat zei de Heer? Ik ga hier een klein visioen beschrijven. Maar in dat visioen zit de instructie en de boodschap voor vandaag voor de kerk. 1 november 2006. Toen God de Vader met mij kwam spreken over het verheerlijkte gewaad van de Messias. Wat zei de Heer? In dat visioen. Tijdens dat gesprek bevond ik mijzelf in een visioen. Kijk naar wat er gebeurde. In dat visioen keek ik omhoog de lucht in. En toen ik omhoog keek de lucht in, was de lucht donker. Absolute duisternis nam de lucht over. En terwijl de duisternis in de lucht was, opende plotseling de hemel in de duisternis.

De hemel opende zich, de duistere lucht in. Ik was verbaasd. Want dit is wat ik zag. Ik kon de hemel binnen kijken, en ik zag de heerlijkheid van Jehova binnenin de hemel. Toen ik de heerlijkheid in de hemel zag, zag ik dat deze zich bewoog als een wolk (hij maakt ronddraaiende bewegingen). De heerlijkheid van de Heer bewoog als een wolk. En ging door de ruimte, de wijdte van de hemel. Zijn werk doende binnenin de hemel. Terwijl ik daarheen bleef kijken, schrok ik. De heerlijkheid bewoog zich voort in de hemel, en terwijl de heerlijkheid zich bewoog in de hemel was de ingang van de hemel al geopend. Deze opende zich door naar de zijkanten weg te rollen. Toen zag ik de heerlijkheid van Jehova uit de hemel komen, de duistere lucht in. Toen de heerlijkheid de donkere lucht binnen begon te gaan zag ik iets anders. Ik zag de kracht van God. Waarom? Want toen de heerlijkheid neerdaalde van binnenuit de hemel zag ik dat de heerlijkheid van Jehova de duisternis verjaagde die in de lucht was. Deze was de duisternis aan het overwinnen die de lucht had overgenomen. Deze versloeg de duisternis. Verslaan. Zoals wanneer er een land verslagen en overgenomen wordt. Alleluja.

Toen begon de lucht licht te hebben. Dat licht begon de aarde te bereiken. Luister, toen dit zo doorging, liet de Heer mij weer de hemel inkijken. De meer ik de hemel inkeek, zag ik een andere kleur. Een gouden kleur, binnen het briljante schijnsel van de Heerlijkheid van God. Ik zag iets goudkleurigs. Toen ik naar dat ding keek besefte ik dat het groter en groter werd, van steeds grotere omvang. Waarom? Omdat het naar beneden kwam in de richting van de ingang, die open was. En toen dat gouden ding naar de ingang kwam. Toen besefte ik dat het twee prachtige gouden huwelijksringen waren.

Ik beschrijf die ringen. Kijk naar wat de Heer deed. De Heer maakte die ringen heel identiek, de geestelijke trouwringen die Hij naar beneden de lucht in liet gaan. En toen Hij ze in de ingang plaatste begon Hij ze te bewegen in tegengestelde richting. Het doel hiervan was dat ik in staat was te kijken en de details kon zien van de prachtige trouwringen die de Hemel bij de ingang had geplaatst. Terwijl dit zo doorging zag ik het ontwerp, het ontwerp van de huwelijksringen van de Hemel. Ik zag dat de huwelijksringen in dit visioen, de geestelijke trouwringen van de Hemel. Ik zag dat hun ontwerp oud was, antiek, het was een oud ontwerp. Toen ik naar het ontwerp keek zag ik dat het niet van deze tijd was. Van vroeger; waarom? Omdat de huwelijksringen rond waren, ze waren rond en de plek die zichtbaar is als je de ringen draagt, het deel dat zichtbaar is was bijna plateau, een plateau, een beetje vlak. En er was een ander soort goud daar, zoals diamand, het schitterde. Dus de Heer bewoog de 2 in tegengestelde richting. Tegengestelde richting. Waardoor ik het ontwerp kon zien. De geheimen van de Hemel werden nu geopenbaard aan de mens, terwijl ik ze zag.

En daarna sprak de Stem van de Heer vanuit de Hemel. De Stem zei, vanaf vandaag is alle autoriteit in de Hemel en op de aarde aan Christus Jezus gegeven. En dat, toen ik Zijn Stem hoorde, dit veranderde totaal hoe ik naar die ringen keek. Want Hij zei, all autoriteit in de Hemel en op de aarde is aan Christus Jezus gegeven. Dus voor mij, toen ik nu naar de ringen keek, nadat de Stem van de Heer had gesproken, ik besefte dat deze prachtige verheerlijkte trouwringen in feite de autoriteit van Christus vertegenwoordigden. Alleluja. Nu begreep ik het op een andere manier. Ik begreep dat dit een representant was van de autoriteit van de Messias. Ik ga spoedig aan u uitleggen waarom ik dat zeg. Waarom ze de autoriteit van de Messias vertegenwoordigen. Welnu, stilte nam de lucht over, stilte. Nog steeds werden de trouwringen bewogen in tegengestelde richting. Langzaam, in tegengestelde richting. De Heer liet mij weten dat de 2 trouwringen geheel identiek waren, zoals tweelingen. Zodanig dat wanneer u hier een spiegel plaatst, dan ziet u de ringen gespiegeld. Een mate van gelijkenis die niet in dit leven behaald kan worden. Daarna sprak de Stem een tweede keer. Wat zei de Stem. Toen de Stem een tweede keer sprak zei Hij, kijk, en zie, kijk en zie wie er op het witte paard zit. Wit paard.

Ik herinner mij dat toen ik de ingang inkeek, net boven de 2 trouwringen, net erboven, binnen in de Hemel, binnen de Hemel, dichtbij de ingang, dichtbij de huwelijksringen, zag ik het meest krachtige, meest verheerlijkte, meest machtige witte paard van de Hemel. Stap voor stap, volg mij hierin. Stap voor stap, het is heel belangrijk.
Dit is de boodschap die leidde tot de opwekking die u hier ziet (foto op projectiescherm van de Keniaanse bijeenkomst in 2012 waar de Wolk van Gods Heerlijkheid zichtbaar neerkwam). Ik weet dat in de hele wereld nu, de boodschap nu spreekt van deze late heerlijkheid. Deze late heerlijkheid. Maar voordat ik deze wolk bespreek die naar de kerk is gekomen, en wat de Heer nu spreekt, sta mij toe om eerst te bespreken hoe deze gekomen is, deze basis boodschap van de verlamden die lopen, de blinden, vele blinde ogen zijn geopend. Het is geweldig, de doven, de stommen en alles. Maar dit is hoe het begon, dit oorspronkelijke visioen hier legt de basis voor de opwekking. Alleluja. Luister, en dan ga ik vanmiddag deze wolk bespreken, of morgen.

Welnu, toen de Stem sprak en zei, kijk en zie wie er op het witte paard zit, en ik herinner mij toen ik omhoog keek net boven de twee huwelijksringen, dat ik het meest krachtige, verheerlijkte, het machtigste paard uit de Hemel zag. Laat me nu dit met u bespreken. Het paard, het witte paard uit de Hemel is niet het paard dat u in Tsjechië ziet. Het is niet gewoon, het is een enorm groot paard. Ik herinner mij dat toen ik naar hem keek, wat mij schrik baarde, was zijn omvang, alleen de grootte al maakte dat ik vreesde, beefde, want hij is enorm groot. En hij is wit, verheerlijkt.

Ik kon dat dus zien. Toen ik naar hem keek. Kijk, toen ik naar dat paard keek zoals de Heer mij gebood begreep ik de boodschap niet. Waarom? Want ik keek naar hem en vroeg mij af, wat is de boodschap? Totdat ik zijn gedrag zag. Toen ik naar zijn gedrag keek, dit is wat ik zag. Ik zag dat het witte paard van de Hemel zijn voorbenen ophief, en hij huilde. Er is een manier waarop een paard huilt (maakt geluid). Hij huilde. Toen hij dit deed, en zo huilde, ging zijn staart heen en weer. Feitelijk begon hij te rennen binnenin de Hemel. Toen begreep ik de boodschap die ik aan de Republiek Tsjechië moest brengen. Ik begreep toen ik zijn gedrag zag de boodschap die ik in Brno (stad waar de bijeenkomst plaats vond) moest brengen. Brno. Ik begreep het. Waarom? Want toen de Heer maakte dat ik hem zag zijn benen opheffend en met zijn staart heftig zwiepend, toen maakt hij dat ik in paniek raakte. In paniek. In andere woorden zei Hij, kijk, het witte paard in de Hemel staat op het punt om te worden vrijgelaten. Het gaat erom dat ieder moment het losgelaten kan worden. Alleluja. Nu begreep ik de boodschap die ik de dierbare mensen van Tsjechië moet brengen. Kijk hiernaar, de Stem zei, Kijk en zie wie er op het witte paard zit. En toen hij heen en weer rende zag ik dat daar de heerlijkheid van de Heer was. De heerlijkheid bedekte het paard. Alleluja. Toen werd ik wakker.

Dit is waar ik het gesprek van de Heer wil beginnen, tussen de Vader en de kerk van Christus in Tsjechië. Een prachtig land. We reden gisteren over de weg. Prachtig. Ik denk één van de mooiste landen die ik gezien heb in de wereld. De groene landbouw. Groen. En gisteren in een droom liet de Heer mij ook een aantal genezingen zien. Gisterennacht. Ik heb een aantal genezingen, een grote opwekking gezien die naar dit land komt. Gisterennacht. Alleluja.

Welnu, toen de Heer Jehova mij de geestelijke gouden trouwringen van de Hemel liet zien, en het witte verheerlijkte paard van de Hemel, wat is de boodschap voor Europa. De boodschap aan het land Tsjechië? We gaan naar de Bijbel, kort. Maar voordat we dit doen, luistert u naar mij. Ik ben de hele wereld overgegaan met deze boodschap, en ik heb de staat van de kerk gezien, wereldwijd. Helemaal in Nieuw-Zeeland, naar Finland, bovenin. Helemaal van Zuid-Korea naar Canada aan de andere kant. Brazilië, Chili, overal. Ik heb de toestand van de kerk van vandaag gezien. En in het zien van de staat van de kerk van nu, ben ik de ernst van deze boodschap gaan begrijpen. Om herstel aan de kerk te brengen. Alleluja. Dus nu, steeds wanneer de Heer spreekt, is het belangrijk dat u begrijpt, de Bijbel, het Oude, het Nieuwe Testament. Steeds wanneer u de Heer in de Bijbel ziet spreken, ziet u altijd één maatstaf, één referentiepunt in dat gesprek, voordat ik u de openbaring hiervan geef.

Die ene overeenkomst is dat altijd wanneer Hij spreekt, hoort U Hem de heiligheid van God centraal stellen in het leven van de mens. De rechtvaardigheid van God in het leven van de kerk. Alleluja. Dit zijn basisprincipes van hoe de Heer spreekt. Dus altijd als de Heer spreekt, dan zult u de Heer Zijn mensen naar Zijn heiligheid, naar Zijn rechtvaardigheid zien trekken. Ook toen Hij met Israel sprak. Het gesprek werd rondom heiligheid gevoerd, om te zeggen, kijk Ik ben heilig, wees heilig, want Ik ben heilig. Alleluja. Luister nu hiernaar, wat is dan de boodschap aan de Republiek Tsjechië? Vanuit dit visioen hier over de verheerlijkte huwelijksringen en het verheerlijkte witte paard? De Bijbel, de Bijbel belooft dat de Messias die vertrok terug zal komen. Alleluja. De Bijbel belooft dat de Messias terug zou komen. Ik wil dit stap voor stap met jullie doornemen. Luister, toen Jezus het werk aan het kruis volbracht had, en toen kwam Hij als Christus, Hij kwam weder opgestaan. Hij nam de discipelen mee naar de Olijfberg, en toen ze de berg aan de westkant opklommen, tegenover de Oost poort. Ze gingen via de Westzijde, toen stond Hij daar met Zijn doorboorde handen. Toen Hij daar stond, hief Jezus Zijn handen op, Zijn doorboorde handen, om ze te zegenen. Toen Hij ze zegende kwam er een wolk en nam Hem mee, en bedekte Hem, de Hemel in. Toen dit gebeurde waren de discipelen geschrokken, ze stonden perplex, verward, bang, in angst, want Hij was voor hun ogen opgenomen. Dat is het moment waarop er twee verschenen, en zij stonden daar. Zij vroegen hun, mannen uit Galilea waarom staat u hier zo bang, waarom staat u hier zo perplex, sprakeloos?

Kijk, twee verschenen er en vroegen waarom kijkt u zo angstig naar boven? Weet u niet dat deze zelfde Jezus Die op deze manier van u is opgenomen, op dezelfde wijze weer zal verschijnen? De Bijbel belooft dat Jezus terug zou komen. Alleluja. Kunnen we hier enige Schriftgedeelten over lezen? Daarna zal ik voor u kunnen bepalen welke van de wederkomsten het is. Want er zijn twee wederkomsten, welke ben ik hier komen bespreken. Laat ons eerst de belofte in de Bijbel lezen over Zijn wederkomst. Het Boek Handelingen hoofdstuk 1 vers 11. Het boek Handelingen hoofdstuk vers 11. Handelingen 1:11. Ik ga vanaf vers 10 lezen.

‘En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11. Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.’ Dus de Bijbel belooft dat Jezus de Messias terug zal komen. Alleluja. Daarom ben ik hier. Daarom heeft de Heer met mij gesproken over deze openbaring hier. De Bijbel belooft dat de Messias die vertrok op een dag zal terugkeren. Kan ik een ander Schriftgedeelte lezen? Het boek Kolossenzen 3 vers 4. Kolossenzen. Ik moet het zelf vinden. Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 4. Ik moet het vinden. Alleluja. Zodat we het kunnen lezen. Het boek Kolossenzen hoofdstuk. Kan ik het vinden? Ben u daar? Ik vindt het. Alleluja. We zullen het samen lezen. Hoofdstuk 3 vers 4. Ik begin bij vers 3: ‘Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.’ Johannes 14:1-3, ik zal het uitleggen, maak u geen zorgen. Johannes 14:1-3, Hij zegt: ‘Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Kunt u eerst vers 1 met mij lezen? 2. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; Dan zegt Hij, in vers 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’ Daarna zegt Hij: ‘4. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.’ U weet waar Ik heenga. Alleluja. Luister nu hiernaar, de Schriftgedeelten die ik gelezen heb beloven dat de Messias terug zou komen, en als Hij terugkomt, in Johannes 14 zegt Hij dat Hij u tot Zich zal nemen, zodat u komt waar Hij is. Hebreeën hoofdstuk 9:28, ook die belooft de komst van de Messias. Dus, de Bijbel beloofde dat de Messias zou komen. Richt u op mij. Maar wanneer u en ik de Bijbel lezen, weten we dat er twee wederkomsten zijn. U zult er één zien die in het Boek Openbaring staat 16:15. Openbaring 16:15, daar staat er één, en dan geef ik u de boodschap. 16:15. Is iedereen daar? Hoofdstuk 16:15. 16:15. Ben u daar? Alleluja, dit is wat Hij zegt: ‘Zie, Ik kom als een dief.’ En dan zegt Hij: ‘Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
Dat is één wederkomst. Als een dief, dit betekent dat mensen niet bewust zullen zijn. Als een dief, Hij komt en zal u verassen. En Hij zegt: zalig hij die zijn klederen bewaart en waakt. Opdat zijn schaamte niet gezien worde. Alleluja.

Maar er is een andere wederkomst die ik hier vandaag zal uitleggen. Openbaring. Hoofdstuk 1:7. Openbaring 1:7 en daarna zal ik het uitleggen. Hij zegt: ‘Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.’ Ik heb gezegd dat de Bijbel belooft dat de Messias terug zal komen. En we hebben de twee wederkomsten gelezen. De vraag wordt dan, u ziet de ene die we eerst gelezen hebben, Hij komt als een dief – als verassing. De andere die we lazen 1:7 zegt Hij komt en elk oog zal Hem zien. Hij zegt ook zij die Hem hebben doorstoken. Dit betekent, de vijanden van God. Iedereen, zelfs de vijanden van God.

Dus welke komst van de Messias kom ik dit land aankondigen? Ik ben naar Tsjechië gekomen, naar de stad Brno, naar de stad, om aan dit land te verkondigen de komst van de Messias op het middernachtelijk uur, als een dief. Alleluja. Dit is degene die ik kom aankondigen. Ik weet niet hoe u het noemt in dit land. Sommige mensen noemen het de komst van de Christus, sommige mensen noemen het de wederkomst van de Messias. Sommige mensen noemen het de dag van de Heer. Sommige mensen noemen het de opname van de kerk. Maar ik wil u vertellen hoe de Bijbel het noemt. De Bijbel noemt het de dag van de bruiloft des Lams. De dag van de bruiloft van het Lam van God. Alleluja. De Bijbel noemt het de dag van de bruiloft van het Lam van God. Alleluja. Het is zo krachtig dat steeds als de Heer spreekt, u en ik in staat moeten zijn het langs het Geschrift te leggen. Met de Bijbel. Met het Woord.

Het is zo krachtig vanwege de huidige staat van de kerk, wereldwijd. Waar er zoveel misleiding in de kerk is. Het is zo krachtig dat wanneer de Heer spreekt, u en ik het in de Bijbel moeten vinden, en het dan langs Geschrift leggen. In feite, als de kerk, als de voorgangers de moeite hadden genomen om te verzekeren dat steeds wanneer er iemand naar u toekomt en zegt, de Heer heeft gesproken, wanneer de voorgangers hun best hadden gedaan om het na te trekken in de Bijbel, dan had er niemand tegen de kerk kunnen liegen. Niemand kan dan ooit tegen de kerk liegen. Alleluja.

Daarom kom ik, ik kom met een bezem om de kerk schoon te vegen. Maar in het schoonmaken van de kerk, in dat schoonmaken van de kerk zegt Hij dat steeds als de Heer spreekt u het in de Bijbel moet terugvinden. En als u het vindt, dan ligt daar ook de openbaring van de boodschap. De instructie. Alleluja. Laat ons dan nu naar de Bijbel gaan, en kijken wat de Bijbel zegt over dit visioen van de twee verheerlijkte trouwringen. En het witte paard. Dus ga nu met mij naar het Boek Openbaring hoofdstuk 19. We lezen maar 3 verzen. Verzen 6 tot 9. Openbaring hoofdstuk 19, verzen 6-9. Ik weet dat de meesten van u telefoons hebben, smartphones, zodat u het sneller kunt lezen. Wat een prachtige dag hier in Brno. Ik ben gezegend om naar u toe te komen? Waarom? Omdat we in Kenia miljoenen mensen zien, het is ongelooflijk. We moeten 92 hectare hebben. 92 hectare, de opwekking die deze boodschap brengt is historisch. Dus in Kenia ziet u de explosie van opwekking, op de wegen, waar ook, de mensen, ze blokkeren de snelweg. Maar nu ik in Brno kom, en ik zie u mensen, dit is groter dan deze miljoenen. Want deze miljoenen hebben het al gehoord, ze hebben het gehoord, en ze maken zich nu gereed, en de christenen leven nu een heiliger leven. Heilig.

Maar voor Brno nu: dit is nieuw. De Heer behaald dus winsten, profijt, winst. Alleluja. Daarom is dit belangrijk. Want de miljoenen hebben het gehoord. Ik heb het op tv geplaatst, ik heb het op de radio laten horen, zij hebben het dus gehoord. Maar voor Brno is dit nieuw, dus ze kunnen nu de boodschap ontvangen en begrijpen wat dit betekent, op dit uur. Dat zou een volgend land zijn dat zich gereed maakt voor de Messias. Alleluja. Openbaring hoofdstuk 19, vers 6 tot 9. Luister naar wat Hij zegt:
‘6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.’ Hij zegt als de stem van vele wateren. Grote schare. Zware donderslagen. Hij beschrijft de historische vreugde die Hij zag. Het historische gejubel en gefeest dat hij hoorde. En dus, historisch. En dan nu vers 7, Hij begint te spreken over de reden, de reden dat er historisch gefeest is in de Hemel. Hij zegt: ‘Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;’

Hé! Hij zegt dat er historisch feest was, in het Koninkrijk van God. Maar kijk, hij zegt dat de reden waarom ze feest vieren is dat er een dag is, een dag die God apart gezet heeft. God heeft die dag afgezonderd heeft, apart. Er is een dag die de Heer heeft afgescheiden. Hij zegt, laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want die dag is gekomen. Eindelijk gekomen. Dit betekent dat ze zo lang gewacht hebben, op de komst van die dag. En eindelijk is die dag gekomen. Hij zegt dat als die dag komt, dat is de reden om feest te vieren – want ze hebben er te lang op gewacht. Maar de werkelijke onderliggende reden is, dat wanneer die dag eindelijk gekomen is, waarop de Hemel naar de kerk keek. De komt waarop de Hemel naar de kerk kijkt, naar de bruid van Christus kijkt, ontdekt men dat ze gereed is. Hé! Heeft u het begrepen? Dat is de reden waarom ik naar Brno ben gekomen. Ik wil graag zeggen dat ik eerder had zullen komen, maar ik kon niet komen omdat de Heer mij vasthield, totdat ik nu gekomen ben.
Dit is heel diep. Waarom? Hij zegt dat er een speciale dag is, die God in de Hemel, God de Vader, apart gezet heeft als een speciale dag. Hij zegt dat wanneer die dag komt, er een historische explosie van feestvreugde is, en Hij zegt dat de ware reden van dat feest in de Hemel is, het is omdat als die verwachte dag gekomen is en ze kijken naar de kerk van Christus, de bruid van Christus, ze zullen zien dat ze gereed is en dat zullen ze vieren. Hé! Maar hoe weet de Hemel dat de kerk gereed is? Kunnen we naar het volgde vers gaan? Alleluja.

Laten we naar vers 8 gaan. Hij zegt: ‘en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit zijn de rechtvaardige daden der heiligen.’ Fijn linnen is de rechtvaardigheid van de kerk. Hij zegt, dit is belangrijk, ik ben blij dat ik eindelijk gekomen ben. Hij zegt als die dag komt en God in de Hemel, de Hemel kijkt naar de kerk en ontdekt dat de kerk gereed is en er zal een feest zijn zoals nooit tevoren. Waarom? Want de kerk weet dat de Messias naar het kruis is gegaan, dat weten we. En Hij leed onder mishandeling, gemarteld, de Messias leed zo veel. Maar luister, als u kijkt naar hoe de Heer deze dag beschrijft, dan is de ware onderliggende reden van hun feest dat als ze naar de kerk kijken in dit land, in Tsjechië en ontdekken dat ze gereed is. Maar hoe weten ze dat de kerk gereed is? Kijk hierna, hij zegt dat als de Heer op die dag naar de kerk kijkt en ontdekt dat de kerk zich met fijn linnen kleedt, Hij zegt dragen, dan weet men dat ze gereed is. Nu weet men dat ze er klaar voor is. Ik wandel stap voor stap met u, want ik wil dat u alles grijpt. Want dit is zo krachtig, het bracht deze (op projectiescherm) opwekking. Het is zo groot. Oh. Hij zegt dat als de Hemel de kerk een gewaad ziet dragen, en dat gewaad wordt fijn linnen, blinkend en smetteloos genoemd, dan zal er onophoudelijk feest zijn. Hé! Ik sta in vuur en vlam. Alleluja. Luister, hij zegt dat dit gewaad de rechtvaardigheid van de kerk is. Rechtvaardigheid. Begrijpt u nu waarom ik gekomen ben? Ik ben overal ter wereld geweest om deze aankondiging te doen, deze boodschap hier, aan de hele aarde. Luister naar mij, ik heb de staat van de kerk gezien, wereldwijd. Ik de staat van de kerk gezien. Maar wat heb ik gezien? Wat heb ik over de kerk gezien? Ik heb gezien dat in hun aanbidding, eredienst, er één ding is dat de kerk ontbreekt, niet heeft, niet heeft, en dat is rechtvaardigheid, heiligheid, dat is het ding waar het de kerk aan ontbreekt, ook in dit land.

Ik zeg dus wat een prachtige dag in Brno, dat de Heer eindelijk iemand stuurt die zegt, hé, laten we stoppen en terugkeren naar rechtvaardigheid, terugkeren naar heiligheid. Wat een geweldige dag, want dit is waar het aan ontbreekt in de hele wereld nu: rechtvaardigheid. Kan ik verder gaan? Hij zegt dus dat Hij mij naar u heeft toegestuurd, dierbaar land, dit is het hart van Europa toch, en tegen u spreek, er zijn vele landen hier. Maar kijkt u nu, hij zegt dat in dat visioen een instructie ligt. Hij zegt, fijn linnen, blinkend en smetteloos. Dit betekent dat Hij mij gestuurd heeft om de mensen van de Republiek Tsjechië te vertellen, ze te vertellen dat, ik weet dat u van Jezus houdt, ik weet dat dit land een geschiedenis heeft, een geschiedenis van houden van Jezus heeft, u heeft een geschiedenis van het houden van Jezus. Maar Hij zegt dat die Jezus waarvan u houdt, Die komt. En als Hij komt is er een bepaalde manier waarop Tsjechië zich gereed moet maken. Alleluja. Daarom ben ik hier. Zodat u zich gereed zult maken. De Koning komt. Alleluja.

En er is een gewaad dat de kerk moet dragen. Een gewaad. Dit betekent dat de Heer mij gezonden heeft, Hij heeft mij gezonden met een instructie. De instructie gaat over het gewaad. Dit betekent, kijk, de standaard van God, in Hebreen hoofdstuk 12 vers 14. Hij zegt: ‘Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging’ Hij zegt: ‘zonder welke niemand de Here zal zien.’ Hij zegt jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging en Hij zegt zonder welke niemand de Here zal zien.

Begrijpt u? Dit is zo krachtig. Want de God van de Hemel geeft nu instructie aan de kerk, en Hij zegt tegen de kerk Ik weet dat u van Jezus houdt, Ik weet dat u naar de kerk gaat, Ik weet dat u aanbidt, Ik weet dat u in een christelijke familie geboren bent. Hij zegt, maar geen van het voorgaande zal u op die dag redden. Hij zegt dat als die dag komt, er een maatstaf is, niet door Republiek Tsjechië bepaald, niet bepaald door de Europese Unie, nee. Niet bepaald door de United Nations Veiligheidsraad, niet bepaald door de Wereldbank – de IMF, nee. Niet bepaald door de overheden van de Republiek Tsjechië maar de maatstaf op die dag is door God bepaald, betekende dat wij aan die voorwaarde moeten voldoen, wij moeten aan die voorwaarde gehoorzamen. Daarom ben ik gekomen. Het wordt zo genoemd, in de Bijbel wordt het genoemd: de kerk doen ontwaken. De kerk wakker maken.

Luister goed nu, nu ik dit gezegd heb wil ik met u dit gewaad binnen wandelen, hoe u dit gewaad kunt kennen, hoe u dit gewaad kunt bereiden. We lezen Jesaja 53 niet, we lezen het niet, maar in Jesaja hoofdstuk 53 ziet u de Heer aan het kruis gewerkt heeft, gewerkt heeft om het gewaad te bereiden. Aan het kruis. Jesaja 53 en het Boek Psalmen 22. U ziet de prijs, de kosten, de prijs die de Messias betaalde om u het gewaad gratis te geven. U ziet de prijs. Dus dit gewaad is de kerk gegeven op de dag dat ze Jezus ontvangt. Maar de vraag is, heeft de kerk dit gewaad onderhouden, fijn linnen blinkend en smetteloos. Eén van de dingen die u over dit gewaad hoort is het volgende: Hij zegt fijn linnen blinkend en smetteloos, blinkend.

Dit betekent, u en ik, gebaseerd op de Bijbel, wat de Bijbel over het gewaad beschrijft, u en ik, als we hier staan en iemand draagt het gewaad, dan moeten wij het allemaal duidelijk kunnen zien. Dit betekent dat het heel duidelijk is. Zichtbaar. Hé. Hij zegt in andere woorden dat het niet verborgen is, u kunt het niet verbergen. Dat betekent als iemand in de Republiek Tsjechië het gewaad voor de komst van de Messias draagt, dan kan iedereen in Europa zien, wauw, blinkend; iedereen kan zien dat die persoon het gewaad draagt. Het is niet verborgen. Dit betekent, dit is hoe de kerk van Jezus getuigt. Hij zegt dat dit gewaad – ik karakteriseer nu dat gewaad – dat gewaad is de rechtvaardigheid van de kerk. Rechtvaardigheid. Uw heiligheid, op dit uur. Nu de wereld heel kwaad is. Hij zegt maar u die zich gereed maakt voor de Messias, dit is het moment waarop uw heiligheid op het hoogst is. Luister, die kerk, die kerk – lees met mij het Boek Romeinen 5:15. Kunt u het met mij lezen? Romeinen hoofdstuk 5:15, dierbare mensen. Romeinen 5:15. Ik ben gezegend naar u toe te komen. Dit is een grote zegen voor dit land, want nu in dit land, is het heel krachtig.  Romeinen hoofdstuk 5 vers 15 tot 17 lezen we. Dank u dat u (de vertaler) naar Kenia bent gekomen, want nu weet u wat u vertaald. Dank u voor uw komst. Hoe zegt u dank u wel in het Tsjechisch? Djakuim. Dank u.

Laten we nu het boek Romeinen 5 lezen, vers 15. Hij zegt: ‘Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding; want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.’
Vers 16: ‘En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging’. 17. Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 18. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 19. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.’

Alleluja. Kan ik dit uitleggen? Hij vertelt de kerk dus dat Jezus aan het kruis het gewaad vrijkocht, op Calvarie. Hij zegt echter dat dit gewaad van goddelijke oorsprong is. Kan ik dit herhalen? Hij zegt dat dat gewaad van God komt, het gewaad der gerechtigheid. Hij zegt dat de rechtvaardigheid die de kerk inde Republiek Tsjechië nu moet dragen, die rechtvaardigheid is goddelijk, van God. Hij zegt dat God die maatstaf bepaald heeft. U kunt mij dus niet vertellen dat in Tsjechië, wij hebben onze eigen standaard. Nee. Als er een heiligheid is die God mij toegesproken heeft, om aan de landen te verkondigen, die heiligheid moet daar ook gevonden worden. Dit betekent als God mij verteld heeft dat de vrouwen nu moeten stoppen minirokken te dragen, die ze dragen, die hun naaktheid toont, in de kerk, dan zegt Hij, dat ook in Tsjechië deze zonde verwijderd moet worden.

Als Hij zegt dat er een evangelie van postmodernisme is, dat moet verwijderd worden uit het huis van de Heer. Het evangelie dat homoseksuele voorgangers accepteert, dat moet verwijderd worden uit de eredienst. Ook in Tsjechië staat die standaard overeind. Die standaard van rechtvaardigheid komt van God, wordt niet bepaald door ons. Heeft u begrepen wat ik zeg? Waarom moeten wij gehoorzamen? Waarom moeten wij gehoorzamen aan die voorwaarden van God, Hij zegt vanuit de Geest dat die rechtvaardigheid van de Hemel die ons tot een kerk gemaakt heeft. Wij zijn stervelingen, mensen die niets uit de Hemel kunnen kopen, maar Hij zegt dat die rechtvaardigheid uit de Hemel van God ons als kerk gerechtvaardigd heeft. Gerechtvaardigd. Het is niet van ons. Wij, die het niet verdienden, de kerk in Tsjechië verdient niets, maar Hij zegt dat dankzij de dood van Jezus aan het kruis, en zijn wederopstand, uit het stof, nu kunnen wij die standaard van rechtvaardigheid claimen omdat wij gerechtvaardigd zijn. Oh! Als wij gerechtvaardigd zijn om voor God te staan en de rechtvaardigheid van God in onze levens kunnen opeisen, dan zegt Hij met andere woorden dat die rechtvaardigheid van God, goddelijke oorsprong, de kerk heeft geheiligd. Geheiligd. Begrijpt u mij? Dus dit is één van de kenmerken van het gewaad. Dit is één van de manieren om gereed te worden. Dit betekent dat als u zich gereed maakt, dan bent u van geen mens afhankelijk, u bent alleen afhankelijk van God.

Hij zegt, wees hier voorzichtig in, wees zorgvuldig; als u Mattheus leest. We lezen het nu niet, maar u leest dat iedere persoon zich zelf gereed moet maken. U zult ontdekken dat Tsjechië zich niet gereed kan maken als een land, als een groep. U kunt met uzelf beginnen, en dan ook kan het hele land zich gereed maken. Dat wordt opwekking genoemd, dat is goed. Maar ieder persoon zal alleen voor de Heer staan. Heeft u dit begrepen? Maar ik wil verder met iets belangrijks. Hij zegt dat dit gewaad alleen maar door genade en erbarmen ontvangen kan worden. Genade en erbarmen. Ik wil nu iets anders over dit gewaad lezen, uit het Boek Openbaring hoofdstuk drie, verzen 4-5. Stap voor stap. Alleluja. Openbaring hoofdstuk 3, verzen 4 tot 5. Dat zullen we dus lezen. Alleluja. Bent u er? Openbaring hoofdstuk 3 verzen 4 tot 5. U kunt het op uw telefoon lezen. Openbaring 3:4-5. Kan ik het nu lezen? Hij zegt: ‘Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. En Hij zegt in vers 5: 5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.’

Opdat u de ernst mag begrijpen van wat de Heer is komen verkondigen aan dit land. Luister, dit gewaad, de Heer – door dit Schriftgedeelte hier te lezen – Openbaring 3:4-5 – u begint te begrijpen dat dit gewaad verloren kan worden, u kunt het kwijt raken. Dat is de tragedie voor de kerk hier in Europa. Luister, Hij zegt, u kunt het beschermen, maar als u het bevuilt dan bent u het kwijt. Ook Zacharia hoofdstuk 3 vers 4, kunt u het lezen op uw telefoon? Kan ik het lezen? Zacharia hoofdstuk 3 vers 4. Ik lees het vlug, en dan kom ik bij u terug. Zacharia hoofdstuk 3 vers 4. Alleluja. Jezus is Heer. Dit is krachtig, dit is het moment om u gereed te maken. Zacharia 3 vers 4, kijk wat Hij zegt:
‘3. Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. 4. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit.’

Luister, in Openbaring hoofdstuk 3 hebben we de eerste eigenschap van dat gewaad gezien. Hij zegt, het kan u gegeven worden, u kunt het krijgen. Maar wees voorzichtig, u kunt het kwijt raken. In Zacharia zien we hetzelfde. Jozua, in Zacharia hoofdstuk 3, degene die God gekozen heeft, degene die God uitverkiest, Gods uitverkorenen, of Gods uitverkoren volk. Hij zegt: is een priesterlijk gewaad gegeven, Jozua. Als u verder leest: is een tulband gegeven. In die tulband was iets geschreven, in goud, ‘Heilig voor de Heer’. Heilig voor de Heer, die tulband. De tulband is een symbool van priesterschap. Luister nu, en toen, Jozua, hij verloor zijn gewaad, vanwege zonde. Dus toen hij daar stond, was het gewaad vuil. Als u daar verder leest dan hoort u, u hoort dat de duivel feitelijk komt om zijn recht op te eisen over Jozua. Recht op te eisen. Dan ziet u de Heer satan vermanen. In Sardes, hetzelfde. Sardes. Openbaring hoofdstuk 3 – Sardes. In Sardes. Luister, Hij zegt, doch er zijn enkele mensen in Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. Dit betekent dat ze geen compromissen gesloten hebben, in hun wandel. Dit houdt in dat ze hun gewaad onderhouden hebben. Onderhouden. Fijn linnen, stralend en smetteloos. Omdat ze hun gewaad onderhouden hebben, fijn linnen stralend en smetteloos, zullen zij met de Messias wandelen. Dit betekent dat dit gewaad de kracht en het vermogen heeft u het toe te laten om op die Dag met de Heer te wandelen. Hé! Kracht en vermogen. Luister, Hij zegt, en degenen die het gewaad niet bevuild hebben zoals dezen, zij zullen ook overwinnaars zijn. Hé, sorry, sorry, dus God zegt: overwinnaars. Het betekent dat dit gewaad alleen, dat Jezus u gegeven heeft, dat we vandaag in dit land gereed maken. Dit gewaad! Het heeft vermogen, het heeft kracht om de zonde van deze wereld te overwinnen. Dat is krachtig.

Moge de kerk in Republiek Tsjechië en in Europa dan weten waar hun kracht zich bevindt. Moge de kerk dan weten hoe ze homoseksualiteit kan verslaan. Moge de kerk in Republiek Tsjechië weten hoe immoraliteit overwonnen kan worden. Moge de kerk in dit land weten hoe afvalligheid te overwinnen is. Want Hij zegt dat toen Jezus Zijn bediening volbracht op de aarde, Hij de kerk vertelde, Ik heb overwonnen. Ik heb overwonnen, betekenende Jezus heeft de zonde van deze wereld verslagen. En nu vertelt Hij ons dat degenen die hun gewaad beschermen. Als u uw gewaad behoudt, fijn linnen, stralend en smetteloos, dan zult ook u, zoals degenen in Sardes – de enkele mensen – dat u ook een overwinnaar zult zijn. Als u dit gewaad vandaag draagt, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid – als u dit vandaag draagt, dan zult u de zonde van deze wereld overwinnen. Hé! Wat een machtig gewaad. Luister, als u verder leest Openbaring hoofdstuk 3:3-4, u kunt verder lezen tot vers 6 als u wilt. Ik wil u een boek introduceren, een boek. Ik wil aan u een boek voorstellen. Zodat u de kracht van rechtvaardigheid kunt zien. De kracht van dit gewaad; wat het voor u kan doen, met vandaag te beginnen. Zelfs in Slowakije. We gaan niet meer terug naar zonde, want nu begrijpen we het – de ernst, de gewichtigheid van rechtvaardigheid. Hé!

Heel Europa is hier, en we zenden uit via livestream, wereldwijd. Dit is wereldwijd. Mensen over de hele wereld volgen dit nu. Ze begrijpen dat de Heer, in dit uur, de kerk weghaalt uit zonde, Hij haalt de kerk nu weg uit zonde. En brengt de kerk terug naar rechtvaardigheid. In andere woorden, neemt de Heer de zwakke kerk van Europa, zwak, zwak, zwak, de kerk die geen kracht heeft, en geeft haar aan kracht terug. Hij zegt dat die kracht rechtvaardigheid is, het is heiligheid. Want wie er in rechtvaardigheid wandelt, dat is het gewaad van de Heer, Hij zegt, zij zullen de kracht hebben om te overwinnen. Kracht om te overwinnen. Hé! Dat is machtig. Laat me naar het boek gaan, het boek. Openbaring hoofdstuk 3, ik moet het vinden. Dan zegt Hij, Hij zegt daar: ‘;en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.’

Een ieder die zijn gewaad onderhoudt, het gewaad dat wij ontvingen vanuit Calvarie. Het gewaad van dat wanneer iemand uit de Republiek Tsjechië het draagt, het duidelijk is, het is stralend. U zult het zien. Hé! Hij zegt, dat als u dat gewaad draagt: rechtvaardigheid. Kijk, dan zegt Jezus Zelf, voor degenen die hun gewaad smetteloos gehouden hebben, zonder zonde, zonder vlek, voor hun: Ik zal nooit en te nimmer hun naam uitwissen uit het levensboek van het Lam. Hé, hee, alleluja, hee! De kracht van rechtvaardigheid. God schudt de kerk wakker, wakker maken, en vertelt haar waar hun kracht is, waar de kracht is. Hij zegt dat de kracht in heiligheid is. Geen andere plek. Is dat niet geweldig. Als we zoveel abortus in de kerk zien, homoseksualiteit in de kerk in Europa, en je denkt dat de kerk is verslagen. Geen kracht. En dan komt nu de Heer, en zegt nee, u is kracht gegeven op Calvarie. Die kracht is geen politieke kracht, het is geen economische kracht, het is geen filosofische kracht, het is geen psychologische kracht, die kracht is rechtvaardigheid. Hij zegt, ga terug, ga terug naar rechtvaardigheid, daar is uw kracht. Dat is waar uw sterkte is. Dat is waar uw eeuwigheid zich bevindt.

Alleluja. Luister heel goed. Hij zegt dat er hoop voor de kerk is, Hij zegt dat de kerk het licht van Europa zou moeten zijn, het licht der wereld zou de kerk moeten zijn. Hij zegt als er teveel kanker is, teveel HIV, teveel drugsverslaving, teveel immoraliteit, abortus, teveel corruptie, teveel filosofie, psychologie, teveel modernisme, postmodernisme; de kerk is degene die kracht heeft om het land te bevrijden. Kracht, en die kracht om het land te bevrijden is rechtvaardigheid. Hé.

Dus nu hebben we hier iets geleerd, we hebben geleerd dat in feite dit gewaad, waarvan de Heer mij het visioen gaf, en mij naar Republiek Tsjechië zond, de kracht van de kerk is. Ik heb ook gezegd, dat de Heer hier zegt dat wie in die rechtvaardigheid wandelt, het gewaad dat niet bevuild is, geen zonde, smetteloos gewaad; Hij zegt, Hij zal uw naam niet uit het Boek uitwissen, het boek des Levens. Ik wil dieper gaan daarmee, zodat u dit visioen meer zult begrijpen. Kijk naar mij nu, Hij zegt, uitwissen van de naam uit het Boek, als u geen zonde doet zal Hij uw naam niet uitwissen uit het Boek. Als uw gewaad vol met zonden is, zal Hij uw naam uit het boek uitwissen.

Dus ten eerste wil ik dat we kijken naar de gevolgen van de kerk die heiligheid afwijst. Consequenties. In andere woorden, wat is de boek? Dit boek des levens, van het Lam van God is een register. Als u naar de Republiek Tsjechië komt en u wilt een arts worden. Laten we zeggen ik kom uit Kenia en ik zeg dat ik als een medisch arts wil werken in Tsjechië. In dit land is er een organisatie die alle kwalificaties voor artsen geeft. Of u uit Rusland komt, Groot-Brittannië, en u komt hier; er is een organisatie. Als u hun examen haalt, dan zetten ze uw naam in een register. Zodat u van iedere arts die beroep uitoefent in dit land kunt nagaan of diens naam daarin staat. Hé. Luister naar mij, hoe zit het met advocaten. Voordat u werkt in dit land, advocaat bij het hoger gerechtshof – er bestaat een register, waarin u naam gevonden moet worden. Er bestaat een register van alle actieve advocaten in Tsjechië. Er bestaat een register van alle actieve artsen in de Republiek Tsjechië. In andere woorden is het een register van de inwoners van het recht, van de broederschap van recht. Het is een register van de gemeenschap van rechtsuitvoerders. U vindt hun namen daar. In Kenia bestaat hetzelfde.

Welnu, de Heer zegt dat Hij ook een boek heeft. Hij heeft ook een boek. En dat boek is een register, register. En daarin bevindt zich een lijst van de inwoners van de hemel. Hé! Heeft u de kracht van dit gewaad begrepen. En nu begint u de gevolgen te begrijpen van de kerk die rechtvaardigheid eruit gegooid heeft, als de kerk rechtvaardigheid afwijst. Hij zie, voor degenen die rechtvaardigheid afwijzen, degenen die hun gewaad niet smetteloos houden, hun namen zullen uitgewist worden uit het boek. Dus ik wil kijken naar wat het betekent als uw naam uit de lijst van inwoners van de Hemel wordt uitgewist. Door dit te doen, zult u de ernst begrijpen van dit gewaad dat Ik kom verkondigen. Want ik ga kijken naar wat als u zich niet gereed maakt, als u heiligheid afwijst. Zoals de kerk in Europa nu, de kerk in de Republiek Tsjechië. Wat gebeurt er met u als u heiligheid afwijst, dus ik wil kijken naar het uitwissen van namen. Ik heb gezegd, dat boek is de lijst, het register, van alle inwoners van de Hemel. Ten eerste, lees nu met mij, het eerste gevolg, wanneer uw naam uitgewist is. Stap voor stap. Openbaring hoofdstuk 13 vers 8. Alleluja, wat een machtige dag.

Bedenk, nu ik vandaag spreek en de hele wereld kijkt mee, van Brazilië tot Afrika, tot waar dan ook: Ik zeg dit voor het eerst. Aan de hele wereld. Dit is heel krachtig. Openbaring 13:8. Laat me het lezen, ik zal het vinden. Hij zegt: ‘En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging van de wereld.’ De mensen van de Republiek Tsjechië, ze houden van Jezus. Dit land is als een christelijk land gevestigd. Luister, u houdt van Jezus. Maar Hij zegt, als u van Jezus houdt, als u van Jezus houdt maar u onderhoudt geen smetteloos gewaad op die dag als de Heer voor Zijn kerk komt. Als u niet vermijdt zonden op uw gewaad te brengen. Of als u het vermijdt, de zonder erop te brengen, en het gewaad is smetteloos, dan neemt Hij u mee naar de Hemel, omdat u van Jezus houdt.

Maar als u niet vermijdt zonden te brengen op het gewaad van uw behoudenis, rechtvaardigheid, als u zonde niet weghoudt van uw behoudenis, Hij zegt, dan neemt Hij de kerk die van Jezus houdt op, die Jezus aanbidt, maar u, u zal satan aanbidden. Hé! Een land dat van Jezus houdt, Tsjechië, en Hij zegt dat als de kerk in Tsjechië geen rechtvaardigheid behoud, dan zal dat land satan aanbidden, het beest. Oh! Want Hij zei, degenen wiens namen, degenen die geen smetteloos gewaad onderhouden, Hij zegt dat degenen die hun gewaad met zonden bevuilen, Hij zegt hun namen zullen uitgewist worden uit het boek, uit het register van de inwoners van de Hemel. Het boek des levens. Nu zegt Hij dat het gezegende land dat van Jezus houdt, als ze in deze tijd niet terugkeert naar rechtvaardigheid, ongeacht hoeveel u van Jezus houdt, als de kerk is opgenomen, moet u de duivel aanbidden. Dat zegt Hij daar. De gevolgen van zonden op uw gewaad brengen. Kan ik nog een gevolg lezen? Dank u, dank u zeer. Ik zal het lezen. Lees met mij, dierbare mensen.

Openbaring hoofdstuk 17 vers 8. En Hij zegt: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.’ Dit betekent dat degene wiens naam niet geschreven is in het boek, meteen komt het beest, de grote verdrukking komt, het beest komt, en dan na een korte tijd; hij was daar, verdwenen, en dan zien ze hem weer komen. Laten we kijken naar het Boek Openbaring 21:27. 21:27. Lees het met mij. ‘En in haar zal niet onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des leven van het Lam.’

Dat is krachtig. Hij zegt, niets onreins, en niemand onzuiver, zal in dat nieuwe Jeruzalem zijn, de stad van God. Dus Hij benoemt onrein zijn, daden van onzuiverheid - schaamtevolle daden (gruwel) en daden van bedrog (leugens). Dingen doen die onzuiver zijn, schaamtevolle dingen doen, bedriegen, bedrog. Hij zegt, dezen zullen niet binnen gaan. Dan zegt Hij, alleen zij, die geschreven zijn in het boek des leven van het Lam. Dit betekent dat dit gewaad van rechtvaardigheid zo krachtig is, dat het de kerk zal weghalen uit het doen van onreine dingen, het schaamtevolle dingen doen, leugens doen, bedrog. Dit betekent dat als u nu dit gewaad draagt, als u, mensen in dit land besluiten terug te keren naar rechtvaardigheid, dan kan zelfs een bedrieger u niet bereiken. Satan, de bedrieger, hij kan u niet bereiken. Want u bevindt zich boven bedrog, boven. Ook zullen de zonen van satan u niet bereiken, de zonen van satan – de valse profeten van nu, en de valse apostelen van dit tijdperk – dat zijn de zonen van satan. Zij verspreiden bedrog, leugens, misleiding. Oh, de kracht van rechtvaardigheid. Kan ik naar één ding kijken, ik wil naar het laatste kijken. Oké? Kan ik naar een kenmerk van rechtvaardigheid kijken voordat er lunchpauze is, nog één, doe met mij mee, en dan houden we een lunchpauze. In de middag zal ik nog een ander visioen bespreken, zodat we deze late heerlijkheid (wijst naar de wolk van heerlijkheid op het scherm) dichter en dichter naderen. Ik zal hiernaar toe werken.

De andere eigenschap gebaseerd op dit gewaad van rechtvaardigheid, waar ik naar wil kijken. Dus nu heeft u de gevolgen gezien van het verliezen van uw Hemelse burgerschap. Als ik naar Tsjechië kom, voor burgerschap, dan zal de overheid mijn kwalificaties natrekken. Als ze denken dit is oké (hij vinkt een denkbeeldig lijstje af), oké, oké, aan de gecontroleerde punten voldoet hij. Laten we hem het burgerschap geven. Maar, er zijn ook bepaalde dingen, dat als ik die doe, dan verlies ik het Tsjechische burgerschap. En dit zijn sommige van de dingen die ik hier gelezen heb. De dingen dat als u die doet, dan verliest u het burgerschap van de Tsjechische Republiek, en er zijn dingen dat als u die doet, dan verliest u het burgerschap van de Hemel.

Iedereen is het gewaad gegeven van het kruis. Als u Jezus ontvangt, geeft Hij het u gratis, als een gift. Ik heb uit Romeinen hoofdstuk 5 gelezen. Vers 15 tot 17. U ziet, dat we het ontvangen hebben als een genadegave, deze rechtvaardigheid die van God komt. In het Boek Filippenzen hoofdstuk 3, verzen 8 tot 10, hetzelfde, Hij spreekt over de gave van rechtvaardigheid. Dezelfde rechtvaardigheid als van God, de rechtvaardigheid van God. Een gift dus, maar ik heb ook voor u gelezen dat wanneer u seksuele zonde begaat, u het inwonerschap van de Hemel verliest. Als u de misleiding ingaat, leugens, dan verliest u het burgerschap van de Hemel. Als u gruwelen doet, dan verliest u het burgerschap van de Hemel. Als u valse profetie geeft, verliest u het inwonerschap van de Hemel. Als u postmodernisme bedrijft, en moderne theologie uit Europa, dan verliest u het burgerschap van de Hemel. Ik heb ook gezegd als u die dingen doet, dan verliest u uw naam in dat boek.

Ik wil nu kijken naar de inwoners van de Hemel. Welke eigenschappen hebben zij. U zult het belang van dit gewaad zien. Openbaring 19 vers 14. Openbaring 19 vers 14, Hij zegt: ‘En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.’ Wauw. Zij die dit in de geest lezen, u kunt bijna zien dat ik nu de eigenschappen ga beschrijven van de inwoners van de Hemel. Wat ik nu zeg is dat er is wat wij noemen het kledingvoorschrift van de Hemel. Als u naar het regeringsgebouw wilt in Republiek Tsjechië, regeringsgebouw, waar de koning zich bevindt, dan zult u zeggen, ah, we moeten marineblauwe pakken dragen, witte overhemden, en dassen. Zwarte schoenen, wat ze u ook aangeven. Dit betekent, er wordt iets gevraagd. Nu vertelt Hij ons dat er een kledingvoorschrift van de Hemel is. Nu ziet u in Openbaring 19:14, als Jezus met de legers in de hemel komt, naar Jeruzalem komende, dat zij allemaal gekleed zijn in fijn linnen, wit en smetteloos. Hé. Dit betekent dat het gewaad van rechtvaardigheid, dat ik aan dit land kom verkondigen, feitelijk een kledingvoorschrift is voor inwoners van de Hemel. In andere woorden, ik geef een uitnodiging vanuit de Hemel, aan dit land. Want iedereen daar draagt het, fijn linnen, smetteloos en wit. Alleluja.

Ten tweede, laten we kijken naar een andere groep van bewoners. Openbaring hoofdstuk 6:11. Openbaring 6:11. En Hij zegt: ‘En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Kijk, als de grote verdrukking komt, en iedereen wordt geboden het beest te aanbidden, satan - bedenk u er zal de valse profeet zijn, satan, en er zal het beest zijn. Dus dat is de satanische federatie, de satanische, duivelse coalitie. Dus wanneer alle anderen verplicht zullen worden om de duivel te aanbidden, de Bijbel belooft dat zij die weigeren en Jezus blijven aanbidden, geslacht moeten worden. Als ze geslacht worden, terwijl ze wachten, en de Hemel zullen binnen gaan, worden hun witte gewaden gegeven. Dit is een andere groep bewoners van de Hemel. Wat ziet u ze dragen? Fijn linnen. Witte klederen, smetteloos en wit. Dat is een volgende groep.

Het boek Handelingen; Handelingen hoofdstuk 1. Het boek Handelingen hoofdstuk 1 vers 11. Bent u klaar? Hij zegt – we kijken naar de bewoners van de Hemel, zodat u de ernst en de zwaarte kunt begrijpen van wat ik kom verkondigen aan dit land, dit continent, deze wereld – dus vers 11, Hij zegt: ‘die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?”.. oké, kan ik vanaf vers 10 lezen?: ‘En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, ‘ Alleluja. Toen de discipelen zo stonden te kijken toen Jezus heenvoer naar de hemel, Jezus die de hemel in werd opgenomen, toen verschenen er plotseling twee hemelse boodschappers, zij stonden daar. ‘11. Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wiijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.’

Deze boodschappers uit de Hemel, toen zij verschenen waren ze in het wit gekleed. Hé, hé, het gewaad van de bewoners van de Hemel. Het kledingvoorschrift, de kleding vereisten, wat er nodig is. Dus nu begrijpt u dus de ernst van als ik hier zeg dat de kerk in Tsjechië terug moet keren naar rechtvaardigheid, nu begrijpt u het.
Het boek Openbaring hoofdstuk 7 vers 9. Openbaring 7 vers 9, heel vlug vanwege de tijd. 7:9. Het kledingvoorschrift van de Hemel. Hij zegt; Openbaring 7 vers 9:
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon,’ – oké, de subtitel van dit gedeelte zegt, de grote schare in witte gewaden. De ondertitel, het sub onderwerp. De grote schare die hij in de hemel zag, in witte gewaden in kleed. Een andere groep inwoners van de hemel, gekleed in rechtvaardigheid, in wit. Dus we kunnen ze lezen, toch? Dank u enorm. Openbaring hoofdstuk 7 vers 9. Ik lees het nu. Openbaring 7 vers 9: ‘Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.’ Ze droegen witte gewaden. Het kledingvoorschrift voor de Hemel. Vandaag heb ik hier aangekondigd dat als deze kerk ook de Hemel binnen wil gaan, dan moeten we terugkeren naar rechtvaardigheid.

Ja, want nu beginnen we te begrijpen dat iedereen in de Hemel dit gewaad van rechtvaardigheid. Laat me dit afronden. Openbaring hoofdstuk 4 vers 4. En Hij zegt:
‘En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.’
Ze gingen gekleed in het wit. Ook de vierentwintig oudsten rondom de troon hebben dit kledingvoorschrift. Deze rechtvaardigheid. Ik neem simpelweg de bewoners van de Hemel en laat het u zien, en zeg op deze manier gekleed kunt u niet binnen gaan. Er is een vereiste. Vereiste. Ook al houdt de Heer zoveel van u, Hij kan niet toestaan als u zo gekleed gaat. Want Hij houdt zoveel van u, de zondaar, de zondaar, maar Hij haat zonde. Hij houdt niet van zonde. In de Hemel past geen zonde, daar. Zonde heeft er geen plek. Dat is de reden dat toen satan het probeerde.. eruit geduwd.. oh, laat me dit afronden. Openbaring 15 vers 6. 15 vers 6. Ik moet hiermee eindigen. Hij zegt: ‘en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.’

Luister naar mij, dierbare mensen van dit land, het land Republiek Tsjechië. De Heer heeft met mij gesproken over de komst van de Messias. Ik ben dezelfde persoon die naar Haïti ging en de Haïti aardbeving profetie gaf. Ik ging over het hele eiland Hispaniola, en waarschuwde ze. Berispte ze, en zei, alstublieft, laten we terugkeren naar rechtvaardigheid, ik heb de Messais zien komen. Laten we een weg bereiden hier, een rechtvaardige weg. Opdat Hij hier mag komen. Toen ze dit niet deden, het volgende jaar, het was 12 januari 2010, werden mijn woorden vervuld. 22-29 november 2009 was ik daar, toen ze niet luisterde. Ik gaf een profetie daar, ik zei, ik zie een aardbeving komen. Mijn woorden werden vervuld. Ik was zelfs geschokt, toen ik zag hoe mijn woorden werden vervuld.

Ik ben dezelfde persoon die de Heer zond om de wereldwijde economische crisis te profeteren. Dezelfde persoon die naar Chili ging en waarschuwde voor de 8.8 aardbeving. Dezelfde persoon die profeteerde over het aankomende bloedvloeien dat door Libië zou stromen, dat door Syrië zou stromen, alles wat u ziet gebeuren. Nu. Nepal. Vele andere profetieën. De aardbeving die de grootste berg ter aarde deed schudden, Nepal, ik zag deze dingen. En er komt een weer een volgende aardbeving naar Mount Everest. Ik heb het gezien, want ik zag de jonge Israëliërs daar zitten, en ze waren gekomen om de zon te aanbidden. Ze komen uit Israel en gaan daarheen. Ik was in Ghana toe de Heer mij dat liet zien. Daarna zag ik het oordeel dat de berg weer schudde.

De reden dat de Heer deze dingen doet is om u te bevestigen, dat precies zoals Hij deze profetie geeft en het vervuld wordt, zo zal het zijn met de profetie over de komst van de Messias. Dus Hij zegt dat deze verkondigingen hier, dit is letterlijk een profetie, die hier gegeven is. Hij kondigt hier in een profetie aan dat de Messias komt. Ik herinner mij deze droom die Hij mij gaf, 2014, en in deze droom. Ieder focus, nu ik met deze droom afrond. Ik keek de lucht in, en toen besefte ik dat de zon er was en de stralen van de zon, de zon was te blinkend voor mij om naar te kijken. En in dat moment besefte ik dat het niet de zon was, het was feitelijk de heerlijkheid van de Heer. Het was zo immens, ik dat ik er niet naar kon kijken.

De Stem zei, kijk, de Messias komt, maar de volken zijn niet gereed, de kerk. Ik herinner mij dat toen ik naar links ging, ik zag, ik zag alsof het einde van de zee – de horizon – weet u als het heel laat in de avond is, het wordt bijna nacht, het wordt donker, in de avond en er komt een regenstorm aan de andere kant, en u kijkt en u ziet – pja pja, pja pja– vanuit de andere kant, toch? Je ziet het. Het wordt donker en dan – pja pja, pja pja – bliksem aan de andere kant, toch? Dat zag ik. Toen ik naar links keek zag ik, alsof er een storm op komst is om daar los te barsten, en toen bliksem, pja pja, pja pja, ver weg, alsof er een storm komt daar, dat is wat ik zag. In de opvolgende minuut schrok ik, want ik zag mijzelf in het stof ik ga nadoen hoe ik mij gedroeg, in de droom. Wees niet bang, als ik dit ga nadoen. Dus in het volgende moment bevond ik mij in het stof, en ik rolde door het stof en knarste zo veel mijn tanden. Ik weende, en huilde en weeklaagde zo enorm, want de kerk was al opgenomen. Toen het pja pja gebeurde, werd de kerk opgenomen. En toen bleef ik achter. Ik rolde dus door het stof (hij maakt vreselijke geluiden van iemand in totale verslagenheid). Ik rolde door het stof en knarste mijn tanden. In die mate dat toen ik wakker werd uit de droom, de spiegel de eerste plek was die ik bezocht om mijn tanden te controleren. Ik dacht dat mijn tanden kapot waren.

Ik heb de kerk dus opgenomen zien worden. Maar ik heb ook de kerk die achterblijft gezien. Ik heb nu net de profetie gegeven, van rollen en uitschreeuwen hier. Hoe de achterblijvende christenen in de aarde rollen, en huilen, en rouwen, en weeklagen, en hun tanden zullen knarsen. Ik heb uit het boek 1 Korintiërs 15:50-56 gelezen, we gaan het nu niet lezen. Toen ik het boek 1 Korintiërs 15:50-56 las, ontdekte ik hetgeen dat in die droom gebeurde. Hij zegt, in een flits. In een oogwenk, pja pja. Als het oog pja, pja doet. In een oogwenk. Nu begrijp ik het grote dat ik zag. Alsof het bliksemt, pja pja, zo. En de kerk werd opgenomen. Ook heb ik het rollen over de aarde begrepen, want de Bijbel zegt dat zij die achterblijven zullen huilen en hun tanden knarsen. Dat is waarom toen ik wakker werd, ik dacht dat ik al mijn tanden had verwoest. Ik ging naar de spiegel toe, ik was bang. De Heer, nu weet u hoe Hij met Zijn dienaren spreekt. Gewoonlijk laat Hij mij die dag voelen, ik beleef die dag al. Daarom ben ik gekomen om u te vertellen, de details van hoe de kerk zich zal voelen, hoe zij die achterblijven zich voelen. Ik heb de kerk opgenomen zien worden. En ik heb degenen gezien die achterblijven.

Dus de Heer zegt, laten wij luisteren naar deze aankondiging, en de weg in onze harten bereiden. De weg van rechtvaardigheid. De weg van heiligheid, in onze harten. De Messias komt. Als Hij komt en een weg ziet, waar we de weg hebben bereid, dan zal Hij daar komen. Waar er een weg is, waar de gaten en de diepe duisternis heel goed bedekt zijn, gereed gemaakt voor de Koning. Als Hij de weg ziet zal Hij daarover gaan. Dierbare mensen, laat de christenen van dit land zich naar heiligheid keren. Dit alcoholisme, pornografie op de telefoons, pornografie in de bladen, op het internet, laat ons dit nu wegvegen van onze christelijke dienst. Ook de kleding van mijn dochters, de vrouwen. U bent allemaal mijn dochters, de vrouwen. Mijn dochters, de vrouwen, u heeft een grote verantwoordelijkheid in de kerk. U kunt de kerk ten val brengen, of u kunt met God in de kerk zijn. Laten we voorzichtig zijn met hoe we ons kleden in de kerk van God. Onze God is heilig. Laten we voorzichtig zijn. Want als u zich kleedt op een manier waardoor mannen naar u kijken, naar uw lichaam zullen kijken en begeren, dan heeft satan u gebruikt. Dat is niet het kledingvoorschrift van de Hemel. Het kledingvoorschrift van de Hemel is heiligheid.

De voorgangers, als u valse profetieën geeft, dit is de tijd om het tegen te spreken, het af te wijzen, uw te bekeren. Want Hij zegt, geen bedrog of gruweldaden zullen in dat Koninkrijk gevonden worden. Dus laten wij ons bekeren en gereed maken voor de komst van de Messias. De kerk behoort de Messias toe. Alleen de Messias is voor de kerk gestorven. Vandaag heeft u gezien, Hij ging naar Calvarie, Hij ging daarheen zodat Hij u kon rechtvaardigen. Zodat u het gewaad van rechtvaardigheid zou dragen. Zodat u gerechtvaardigd zult zijn om binnen te gaan. Hij zegt, in dat proces zal dat gewaad u inwijden, u heiligen.

Luister dierbare mensen, voordat we bidden voor de lunchpauze wil ik dit zeggen. Luister naar mij dierbare mensen, op dit uur zal het niet uitmaken wat uw positie inde kerk is. U heeft gezien dat deze boodschap een grote kracht en vermogen heeft om opwekking in dit land te brengen. Opwekking betekent zeer vele massa’s die terug keren naar Jezus. Dit is nu weer een echte kans voor dit land om een nieuwe reis te beginnen, om deze late opwekking binnen te gaan. Ik zei dat deze opwekking, de opwekking van rechtvaardigheid is. Die rechtvaardigheid kan niet anders komen dan door dat wij ons bekeren en afkeren van zonde in de kerk.

Dus wie in zijn of haar hart voelt dat dit het moment is waarop u naar de Heer wilt terugkeren, hef uw handen op, want ik heb één minuut voordat ik vertrek. Hef uw handen hoger op, hoog, Jezus stierf aan het kruis hoog op de heuvel, opdat iedereen Hem u zou kunnen zien opnemen. Laten we ons dus niet schamen om onze handen op te heffen, laten we onze handen naar Hem opheffen als een teken dat we Hem aannemen, aan Hem overgeven. Zeg, dierbare Jezus, ik erken Uw kracht en autoriteit, de kracht van het kruis en het bloed. Heer, vandaag kom ik voor U en bekeer mij van zonde. En ik vraag U mijn Heer om mij af te zonderen van zonde, en rechtvaardigheid in mijn leven te vestigen, en mijn naam in het boek des levens van God te vestigen. Vul mij met Uw zalving nu, vul mij met de Heilige Geest, en gebruik mij in deze late opwekking, in de machtige naam van Jezus. Amen.

Laat mij voor u bidden. Ik bid voordat ik vertrek. Machtige Vader, Vader, dit is een gezegend land. Het land Republiek Tsjechië. U heeft dit land al gevestigd, en op vele manieren heeft U in dit land gewerkt. En ik vraag U mijn Heer, zelfs in hun excellente cultuur, Heer help deze mensen, zodat zij excellentie in rechtvaardigheid mogen ontwikkelen. Heer, help de kerk, zalf de kerk, zonder de kerk af, en zalf de voorgangers, zodat de late opwekking hier zal bezoeken, en de heerlijkheid dit land ingestuurd zal worden, en genezing in dit land brengt, en rechtvaardigheid naar dit land, en heiligheid naar de kerk. Ik zegen hun kinderen. Ik zegen hun huizen, zegen hun eredienst, het huis van de Heer. In de machtige naam van Jezus. Amen. De Heer zegene u, en zegene u"