Tsjechië Conferentie 21 april 2016 - deel 3

"Het zijn gezegende mensen. Want toen ze de historische genezende zalving de bijeenkomst zagen treffen; verlamden lopen, blinden zien, alles wat gebeurde. Toen herinnerden zij zich de profetie. Want deze voorgangers hadden gehoord dat als de wolk komt, er een historisch zalving zou neerkomen. Ze waren er klaar voor, met camera's en alles. Dus toen zij dit zagen wisten zij, oh, dit is het moment waarop de wolk moet komen. Alleluja. Het is altijd goed de heerlijkheid te zien."

04/2016 - Conferentie Tsjechië - Video

Conferentie Republiek Tsjechië – 21 april 2016

"Dank u. Dus de volgende 2 uur ga ik deze boodschap (wolk van Heerlijkheid) behandelen, en dan gaan we in de middag verder. Welnu, ik ga over dit historische bezoek spreken. U zult beseffen door over dit bezoek te spreken, zult u al gauw leren dat dit een signaal is aan de kerk dat de tijd veranderd is. Dat dingen dichterbij zijn gekomen.
Ik ga ten eerste een belangrijke droom beschrijven, en dan de profetie vanuit die droom. De profetie die ik gaf voorafgaand aan dit bezoek (van de wolk van Heerlijkheid). En dan kan ik de boodschap brengen van wat Hij aan de kerk aan het zeggen is, nu, in de machtige naam van Jezus. Welnu, in Kenia heeft de Heer mij toegestaan om eens per jaar een bijeenkomst te leiden, soms twee keer, maar meestal eens per jaar. Want we hebben een druk programma, voor vele landen, dus soms is het eens per jaar. Zoals u kunt nagaan, wil ieder land over dit Bezoek horen. Welnu, gewoonlijk is het einde jaar, 31 december, het is einde jaar en Nieuwjaar, dus het is 31 december en 1 januari, als we overgaan naar het nieuwe jaar. Vaak is het een grote bijeenkomst, het is nu zo groot geworden. We spreken nu over 92 hectare, waar letterlijk miljoenen mensen komen, en ze komen vele dagen voor de bijeenkomst. U ziet mensen die er misschien 1 week voor de bijeenkomsten zijn, of vier dagen voor de bijeenkomst, ze zijn al op het veld.

Gewoonlijk, voorafgaand aan deze bijeenkomsten, voordat de bezoekers aankomen, spreekt de Heer altijd met mij over de aankomende bijeenkomst. Hij openbaart mij altijd de gebeurtenissen, wat er in de bijeenkomsten gaat gebeuren. In dat proces kom in zoveel te weten. Zoals hoeveel, nee niet hoeveel, maar bijvoorbeeld de verlamden die zullen gaan lopen, ik krijg ze eerder al te zien. De blinden die zullen zien, enzovoort. De doven, de stommen. De Heer liet mij deze afgelopen nacht een klein kindje zien, dat kleurige kleding draagt. De Heer bracht mij dat kindje in de droom, kleurig gekleed, veelkleurig. De moeder brengt soms, ik weet niet of hij ligt, of dat hij neervalt, of ligt. Of valt flauw of iets dergelijks. Ik weet niet wat zijn toestand is. Maar dan staat hij op, en de Heer geneest dat kindje. Ik zag dat kindje. Met veelkleurige kleren.

Dus, hoe dan ook, dus dit (projectiescherm, wolk van Heerlijkheid) was voor 31 december 2012. Dus de Heer sprak eerder met mij, in november, op de 21st november liet de Heer mij de bijeenkomst zien voordat deze plaats vond. In die droom die ik hier nu ga beschrijven, vanuit die droom gaf ik de profetie. In de droom die ik nu zal beschrijven stond ik op het altaar van de Heer, en er waren miljoenen mensen in de bijeenkomst. Terwijl ik, in de droom, op dat altaar stond, en vele miljoenen waren bijeengekomen; plotseling zag ik dat ik naar boven keek de lucht in. Toen ik omhoog keek, de lucht in, stond ik versteld, want ik zag de Hemel openen. En ik zag de heerlijkheid van de Heer in de Hemel neerkomen als een tornado, een wolk, een tornado. Ik zag de Heerlijkheid komen door de ingang die open was. Toen, in de droom, toen die heerlijkheid naar beneden begon te komen, als een tornado, in dat moment tróf een historische genezende zalving de bijeenkomst. Een historisch genezende zalving trof de bijeenkomst. Dus ik zag de verlamden op gaan staan uit het stof, en voor de eerste keer probeerden ze te lopen, het was enorm om te zien. Ik zag de blinde ogen openen, ik zag vele dingen gebeuren in die bijeenkomst. De dove oren openen.

Degene van jullie die naar Kenia zijn geweest, naar de opwekkingsbijeenkomsten, u weet dat het chaotisch is. Gewoonlijk is het chaotisch, want u ziet chaos in de ene kant in de massa, als er daar verlamden opstaan, dan is er veel chaos in dat gedeelte. Als er blinde ogen openen, dan ziet u chaos aan deze kant. Heel chaotisch, mensen huilen.
Dus, kan ik dit beschrijven? Gaat u nu zitten allemaal. Hartelijke dank. Ik zag dus chaos. Want degenen die naar Kenia komen kunnen zien dat als een verlamde opstaat en gaat lopen; de moeder, die een verlamd kind op de aarde gezet heeft, die kan deze informatie soms niet aan, ze kunnen niet met de situatie omgaan, ze weten er niet mee om te gaan.

Soms vallen zij flauw. Als ze hun eigen kind zien opstaan en gaan lopen. Soms als ze een blind oog open zien gaan, van een blind persoon, dan laten ze iets zien en ze pakken het, dan vallen ze flauw. Ze kunnen de informatie, de situatie niet bevatten. Ze kunnen het niet verwerken. Sorry, kunt u ervoor zorgen dat ze aan de andere kant naar binnen komen? Zodat we hier niet gestoord worden, ik moet doorgaan met deze boodschap. Hartelijk dank. Ja. Veel dank. Het wordt dus chaotisch, dat is dus wat ik zag in die droom. Ik zag toen de Hemel openen en deze wolk, de heerlijkheid, kwam als een wolk, als een tornado, door de ingang die open was; een historische zalving trof de bijeenkomst. ‘Een verlamde is gaan lopen, een verlamde is hier gaan lopen. Een verlamde is gaan lopen; chaos daar. Een blind kind is gaan zien, een blind kind ziet, een verlamd kind is opgestaan,’ het is een toestand. Zij die naar Kenia zijn geweest; u weet dit. Toen ik daar dus was, en mijzelf in de bijeenkomst bevond, genietende van deze genezende zalving die hier neergevallen was, sprak ik nu tegen een verlamd kindje: ‘Kom kind, loop nu, loop nu. Kom kind, loop maar, blijf lopen’. Het was een enorme toestand. Blind kindje, enzovoort. Blinde man, blinde vrouw, verlamde man, wat dan ook. Dus in die situatie, in de droom, het is zo bijzonder, vergat ik de heerlijkheid die kwam. Ik denk altijd dat de Heer mij het deed vergeten, want het is niet eenvoudig om zoiets te vergeten. Want weet u, in de droom ‘arresteert’ Hij je, Hij arresteert je, dus alles wat u meemaakt is feitelijk door de Heer ontworpen.

In de droom, omdat de genezingen zo groots waren, vergat ik de Heerlijkheid die kwam. Totdat, toen ik daar (op het altaar) was, plotseling enorm schrok. Want ik besefte dat de wolk die ik daarboven gezien had, die naar beneden kwam in de richting van de aarde, hier aangekomen was, voor het altaar. Dat schokte mij, dat die wolk aangekomen was, voor het altaar, weet u. Ik wil dat u weet dat Hij zo groot is, Hij is een grote wolk, heel erg groot. Ik was dus geschokt dat Hij aangekomen was, de wolk, récht voor mij. Wat me het meeste schokte is dat Hij kwam, in de richting van het altaar..fffffff (doet de wolk na). Dat schokte mij, want ik wist dat Hij eraan kwam. En de Heer liet mij weten Wie dit is die komt. Dus uit angst dat Hij kwam, want Hij kwam nu, en omdat ik bang was, omdat ik wist Wie er kwam. Dus in mijn eigen kleine geest, probeerde ik dit te doen, ik probeerde Hem te vermijden (gaat op knieën en buigt laag naar de grond toe), op de grond, ik probeerde aan Hem te ontsnappen. Dat deed ik dus, ik probeerde te ontsnappen aan de heerlijkheid van de Heer. Wetende Wie er kwam, mijn hoofd intrekken en proberen laag te liggen, hopende dat Hij over mij heen voorbij zou gaan. Maar in het proces, terwijl ik dekking zocht, voelde ik het gewicht van de heerlijkheid. Ik wil dat u mensen weet dat de heerlijkheid van de Heer gewicht heeft. Zwaarte. Dus het gewicht van de heerlijkheid van de Heer raakt mijn gezicht (trekt zijn hand naar zijn gezicht), zo, op deze manier. Daarom wist ik bij het geven van de profetie dat Hij in golven zou komen. Dat is de profetie, de profetie die ik gaf, dat Hij in golven komt. Want de heerlijkheid had mij zo, op deze manier geraakt. Ffffff fffffff ffffffff, zo. Hij drukte in mijn gezicht, zo, daar beneden. Dus ik stond op. Want ik wist dat Hij aangekomen was. Toen werd ik wakker.

Dus toen ik wakker werd wilde ik mij voorbereiden om de profetie live op de radio te geven. Dit is de directeur van Jesus is Lord radio, hij heeft een radiostation, het is een wereld wijde radio, de hele wereld. Iedere keer als men hoort dat de man van God live op de radio komt, dat ziet u vele steden over de hele aarde afgestemd. We hebben software die ons kan aangeven 200.000 in de US, hoofdstad, en overal, New York zoveel. We kunnen u zeggen dat er massale aantallen luisteren. Dus toen ik wakker werd uit die droom wilde ik de profetie geven. Ik zei de radio de luisteraars voor te bereiden. Maar, ik liep tegen een probleem aan dat ik hier vandaag wil bespreken, voordat ik de profetie gaf. Dit zal u enorm helpen, als christenen en voorgangers hier.

Luister zorgvuldig. Wat het probleem gaf is dit: ik wist dat deze wolk, deze wolk, deze heerlijkheid, Hij die hier komt, ik wist dat Hij Mozes bezocht had. Ik wist dat deze wolk synoniem was aan het tijdperk van het Oude Testament. Het tijdperk van de wet, dat wist ik. En nu werd ik verondersteld een profetie te geven dat Hij zou komen. Dus ineens vroeg ik mij af, hoe geef ik deze profetie aan een moderne kerk, een kerk in het Nieuwe Testament. Een kerk die het tijdperk van genade beleeft. Nieuw Testament kerk, tijdperk van genade. Maar deze wolk staat gelijk aan het tijdperk van de wet. Dus ik vroeg mij af, als ik ze vertel, de hele wereld, als ik ze vertel, de hele wereld, dat deze wolk komt, Hij komt op deze manier; ik wist dat de meesten onder het onderwijs van het Nieuwe Testament waren, en sommigen hadden theologisch onderwijs genoten, en er is u gezegd: dit is de genadetijd. Ik begon te vrezen dat deze mensen zouden denken dat ik in de war ben. Ze zullen zeggen, nee, dat is de verkeerde lering. Waarom zegt hij ons dat de wolk die staat voor de tijd van de wet hier nu gaat komen, in de genadetijd. Ineens, voordat ik de profetie begon te geven, vreesde ik daarvoor, dat deze mensen zouden kunnen zeggen dat ik in de verkeerde lering ben.

Maar, één ding hielp mij. Ik ga het met u delen, en het zal u vanaf vandaag helpen. Luister naar mij, ik ontdekte, dat sinds de Heer mij riep, dat als de Heer met u spreekt, ten eerste: de boodschap die Hij u geeft behoort u niet toe. Nee. U bent niet de eigenaar van de boodschap. U heeft dan ook geen macht om deze te veranderen. Hoe moeilijk het ook te begrijpen is in het vlees, in het vleselijke lichaam, in het vlees, in de menselijke geest. Hoe moeilijk ook, die boodschap is niet de uwe. U kunt deze niet veranderen, ze is niet de uwe. Ten tweede: de boodschap die Hij u geeft, als de Heer u wil gebruiken is Hij afhankelijk van uw geloofstrouw. Als Hij u een boodschap geeft en u deze niet gaat veranderen, analyseren, enzo, en aanpassen om het voor de mensen begrijpelijk te maken, als u dat niet doet, hoe moeilijk de boodschap ook is, en u brengt deze getrouw over, dan gebruikt God u voor een heel lange tijd. Want soms is de verleiding om het te veranderen zodat mensen het zullen begrijpen, of dat het inpast, in deze moderne tijd. Dus dit zijn de dingen die ik geleerd heb, die mij hebben geholpen, en u zullen helpen. Ik heb ontdekt dat als de Heer u gebruikt, u 1000% getrouw moet zijn, dan kan Hij u gebruiken. Want u bent slechts een voertuig van overdracht. U brengt het 100% over, dan zal Hij doorgaan u meer te geven. Ik heb ook ontdekt dat er een principe is dat zegt: leer alleen te staan. Zelfs in de kerk. Dit betekent dat zolang de Heer u gebruikt, maak u geen zorgen over de publieke mening. Oh, wat zullen de mensen zeggen, nee, wees niet bang voor mensen, vrees de Heer, vrees de Heer. Alleluja. Dat heeft mij geholpen.

Dus, toen ik mij realiseerde dat de boodschap niet van mij is, ging ik er vol moed op uit. Ik zei, luistert u naar mij kerk van Christus, ik zie de Heer Zelf komen, en Hij komt voor de kerk. Ik zie de wolk van heerlijkheid, die Mozes bezocht. Hij komt nu, naar de kerk. Dat gaf ik ze door. Ook zei ik, deze keer komt God de Vader Zelf de kerk van Christus leiden. Dus ik zei die woorden. Toen ik die profetie had afgerond kwamen de Bisschoppen naar mij toe, ze zeiden, we hebben de profetie gehoord en het klinkt voor ons als een ultiem bezoek, want eindelijk Hij komt Zelf. Toen vroegen ze mij hoe kunnen wij de kerk voorbereiden op dat bezoek? Ik vertelde, herinner u de berg Sinai, hen werd verteld hun gewaden te wassen, hun kleding. Ik zei, dat betekent bekering. Ik zei vertel ze te belijden en in te keren en zich gereed te maken voor het bezoek van de Heer.
Toen, ineens, voorafgaand aan het Bezoek, brak er een historische opwekking uit in Kenia. Vele mensen kwamen naar voren om zich te bekeren en om gedoopt te worden. Het was ontstellend, toen we over de eindtijd opwekking hoorden wisten we niet hoe die opwekking zichzelf zou laten zien. Nu, voor het Bezoek, net nadat de profetie gegeven was, kwamen er duizenden en duizenden mensen zich bekeren en werden gedoopt. Het was ongelooflijk, want het was zo groots dat we het land in regio’s moesten verdelen. We begonnen aan te kondigen, als u uit deze regio komt dan is uw doop die kant op, als u uit die regio komt dan is uw doop daar. Dat is gewoon hoe massaal de opwekking was, we konden de dopen niet aan. Gewoon door de profetie, voor het Bezoek plaats vond, explodeerde er een historische opwekking. De eindtijd opwekking is prachtig. Het is de opwekking van bekering en heiligheid. Alleluja.

Luister, destijds, toen men zich gereed maakte voor dat Bezoek, en er waren vele voorgangers in de hele wereld die de profetie ook gehoord hadden. Zij besloten te komen om te zien, gaat dit ‘ding’ gebeuren? Sommigen uit nieuwsgierigheid, pure nieuwsgierigheid. Dus plots ontvingen we vele vliegtickets vanuit de hele wereld. Vele ervaren voorgangers wilden komen. Ze wilden zien, gaat dit gebeuren, werkelijk? Dus we bereidden voor, het was druk, in voorbereiding om gasten te ontvangen. Totdat die dag kwam. Luister geliefde mensen, nu, toen die dag kwam, het was enorm. De bijeenkomst was nu begonnen, 31 december, en nu brengt de Heer mij de bijeenkomst in. Toen ik de bijeenkomst binnen ging, begon ik dit te zeggen: let op ik wees naar groene bomen en zei ik zie de heerlijkheid van de Heer. De heerlijkheid van de Heer komt hier. Vandaag gaat Hij hier bezoek brengen. Dus toen ik het veld opkwam was dit wat ik deed. Weet u, het is een grote bijeenkomst, we hebben zoveel gasten, er is zoveel. Dus ik ben bevangen door de grootsheid van de bijeenkomst. Maar dit is hoe ik binnen kwam. Daarna trof een historische genezende zalving de bijeenkomst, precies zoals ik in de profetie gezegd heb. Er is een video, dat is beter dan deze stilstaande foto’s. Op de video zult u mij zien met een jongetje op het gras (maakt bewegingen dat hij het jongetje aanmoedigt te lopen), het was zo aangrijpend. Het staat allemaal op youtube. Dit was een blind kind, compleet blind geboren. Nu volgt hij de microfoon, in staat om met zijn ogen de microfoon te volgen. Het is prachtig om dit te zien. Alleluja. Dit was nu de genezende zalving die insloeg. De video is meer aangrijpend, zelfs als ik de video bekijk ben ik versteld, want in de video ziet u de verlamden, de blinden, de doven, het is nogal chaotisch weet u.

Ik moest dus mijn eigen profetie vervullen. Maar deze video, deze video van de wolk, u moet, we hebben het op youtube, u heeft het hier niet laten zien toch? De video, als de wolk neerdaalt, spectaculair. Dit zijn stilstaande beelden. Maar de video, waar de wolk vanuit de Hemel neerkomt is spectaculair. Mensen waren geschokt, dus er is wenen en huilen en alles, het is een situatie. In feite, op een bepaald moment wordt het als een regenboog. En de regenboog begint dit te doen (handgebaren van straling afgeven), heerlijkheid gevende, heerlijkheid gevend. Het is spectaculair als u de hele video bekijkt.

Hoe dan ook, dit was de historische zalving, de genezende zalving trof de bijeenkomst. Dit kindje was blind. En de ogen opende. De profetie die ik had gegeven ‘de genezende zalving zal neerkomen, ik vergat deze. Dat is waar. Ik vergat. Ik vervulde de woorden. Luistert u nu. Hier vooraan hebben we stoelen, twee plekken. Helemaal vooraan, aan deze kant. Dank u zeer, dank u inderdaad, de Heer zegene u.

Luister geliefde mensen, in deze situatie (wijst naar projectiescherm) kunt u de drie bomen zien. Drie bomen. Er waren dus mensen die vanuit de hele wereld kwamen, na de profetie gehoord te hebben. Het zijn gezegende mensen. Want toen ze de historische genezende zalving de bijeenkomst zagen treffen; verlamden lopen, blinden zien, alles wat gebeurde. Toen herinnerden zij zich de profetie. Want deze voorgangers hadden gehoord dat als de wolk komt, er een historisch zalving zou neerkomen. Ze waren er klaar voor, met camera’s en alles. Dus toen zij dit zagen wisten zij, oh, dit is het moment waarop de wolk moet komen. Alleluja. Het is altijd goed de heerlijkheid te zien. Daarom noem ik ze gezegende mensen. Zij herinnerden het zich. En toen ze omhoog keken, naar waar vliegtuigen vliegen, toen zagen zij dit. Alleluja. Alleluja. Het is altijd goed de Heerlijkheid te zien. Ik noem ze gezegende mensen. Dus toen ze de genezende zalving zagen wisten ze dit is het moment dat de Heer zal komen, dus ze deden zo (doet iemand na die met een camera de lucht in kijkt). Laat mij dit eerst allemaal beschrijven, de profetie en de vervulling. Daarna geef ik u de boodschap.

Kijk, ze herinnerden het zich dus. Ziet u, vaak als de Heer mij vertelt dat Hij bezoek komt brengen. Vaak denk ik dan altijd dat Hij de mensen het niet toe zal staan om Hem te zien, de mensen. Er veel keren dat de Heer mij laat zien waar de wolk in een bijeenkomst zal staan. Ik wist altijd dat de mensen niet kunnen zien waar Hij is. Daarom hoort u mij in veel van de bijeenkomsten zeggen ‘ik weet waar de Heer nu staat, ik weet waar de heerlijkheid staat’. Want ik zie het in de droom, ik zie het eerder. Ik weet dat Hij aan deze kant gaat staan, of aan die andere kant. Dus, ook van deze wist ik dat ze het niet zullen zien. Maar wat mij zo choqueerde is dat toen Hij kwam, Hij het hun toestond Hem te zien. Vervolgens, hun niet alleen toestaan Hem te zien, ik was gechoqueerd dat Hij het hen zelfs toestond om de foto te nemen. En te hebben, en deze te hebben. Je neemt de foto, en als je het op je camera controleert zie je dat je het hebt, je hebt de foto. Nu, dat choqueerde mij enorm. Want ik dacht, oké, als Hij het ze toestaat het te zien, dan zullen ze de foto maken, maar deze niet (op camera) hebben. In andere woorden; welke generatie zijn wij? Ohh, dat het ons wordt toegestaan, ten eerste dat wij elkaar hier ontmoeten om Hem te bespreken, dat is geweldig, dat is geweldig.

Alleluja. Want ik wil niet dat we Hem bagatelliseren, dat we dit Bezoek gering achten. Want wij leven in zo een moderne generatie , dat we zo iet groots zouden kunnen bagatelliseren. Dus, ik was gechoqueerd. Dat Hij het hun toestond het op camera te nemen, en het te hebben. En deze dan op facebook, op youtube te plaatsen, ze plaatsen het daar. Ze zetten het erop, Hij stond het hun toe het te plaatsen. Dat was enorm, voor mij teveel om mee om te kunnen gaan. De drie bomen die u daar ziet; en dan als Hij uiteindelijk de grond raakt..kijk, ze hebben het vástgelegd. En er zijn er die het op video hebben. Ga, ga naar het internet, op youtube. De video is té spectaculair, je hoort mensen schreeuwen en huilen, ahw ahw, en praten. Ze huilen. Alleluja. Dit is de generatie die wij zijn, dat wij mogen leven om dit Bezoek te zien. Alleluja. En dus, nu, dus, dit is wat er hier (projectiescherm) gebeurde. Welnu, ik wil stap voor stap beginnen, nu dat de profetie gegeven was. En toen kwam die dag…vervuld.

Wat is de boodschap van de Heer aan de kerk in Europa?
Wat is de boodschap van de Heer aan het land Tsjechië? Een práchtig land, enorm. Ongelooflijk land, heel rustig, heel groen, geweldig. Alleen God kan zo een land maken, u zo een land geven. Oh ja, want ik ga de hele wereld over, dus ik zie vele soorten landen. Dus, wat dan is de boodschap aan de kerk in dit land? Nu dat de profetie gegeven was, en vervuld. Dat is waarvandaan ik wil beginnen. Stap voor stap dierbare mensen. Vanwege de toestand, het modernisme in de kerk, wil ik stap voor stap beginnen, vanaf de basis, echt chronologisch, in het brengen van de boodschap aan de kerk.

Welnu, luister nu hiernaar. Steeds wanneer u naar de Bijbel kijkt dan zult u ontdekken dat er een profetische tijdlijn is, in de Bijbel. Het betekent dat toen de Heer de tijd schiep, Hij deze begrensde. Hij gaf bepaalde punten aan op de tijdlijn. En Hij kenmerkte ze zo, dat wanneer die tijd gekomen was, Hij iets zou doen. Inclusief de komst van de Messias, die is ergens aangegeven. Alleluja. En dus, Gods profetische tijdlijn, heeft herkenningspunten: wanneer deze tijd komt, dan ga Ik en zal een bepaald plan op de aarde ten uitvoer brengen. En wanneer die tijd gekomen was, bijvoorbeeld dat de Heer een bepaald plan zou uitvoeren op de aarde.. Kijk hier nu; gewoonlijk zijn er 2 manieren waarop de Heer dat kan doen.

Nummer 1, afhankelijk van de agenda, de missie, kan de Heer besluiten – kijk, laat Mij gaan en geautoriseerd agentschap op de aarde aanstellen. Een agentschap dat geautoriseerd is. Laat me gaan en vestigen, Hij kan besluiten om een agentschap op de aarde aan te stellen, en het autoriteit geven om die missie te vervullen. Als de Heer, afhankelijk van de missie; als de Heer een agentschap op de aarde neerzet, en autoriteit geeft, dan is die autoriteit altijd gelijk aan de missie, aan de taak. En wanneer Hij dat doet, en dat agentschap – wat te vergelijken is met een Ambassade, de Ambassade van Republiek Tsjechië in Nairobi. En dus, die Ambassade wordt gewoonlijk de autoriteit gegeven voor die missie. Wanneer het Verenigde Naties Milieuprogramma in Nairobi gehouden worden, dan wordt hun genoeg autoriteit gegeven om die dingen voor de Republiek Tsjechië te doen, toch? De VN-Habitat er, het VN Milieuprogramma is daar, gewoonlijk verdubbelen ze zich; er zijn ook VN vertegenwoordigers permanent daar gevestigd, dus ze hebben die autoriteit, om die missie te doen.

Hetzelfde geldt: wanneer de Heer besluit om een geautoriseerd agentschap te vestigen, geeft Hij dat agentschap gewoonlijk die autoriteit. Voldoende voor die missie. En als dat agentschap de agenda van God op de aarde ten uitvoer begint te brengen, u en ik, wat u ziet, u zult de manifestatie zien; manifestatie van het leven en de kracht van God ín dat agentschap. Het leven van God en de kracht van God wordt manifest als dat agentschap in werking gaat. Kijkt u naar mij, ik herhaal, God vestigt een agentschap, Hij geeft autoriteit. Die autoriteit is de zalving. Wanneer Hij die zalving begint te gebruiken om het werk te doen, dan ziet u het leven en de kracht van God zich hier manifesteren. Vanwege de staat van de kerk moét ik dit zeggen. Welnu, de Heer kan het ook op een andere manier doen. Afhankelijk van de missie, kan de Heer besluiten om Zelf neer te dalen. Bijvoorbeeld, we lezen het nu niet, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, verzen 16 en 17. We lezen het niet nu. Hij zegt: en de Heer Zelf zal neerdalen. Alleluja. Afhankelijk van de ernst van die missie, zoals dit de missie is om de kerk mee te nemen, de opname, zegt Hij dat Hij Zelf neer zal dalen.

De andere manier is dus als de Heer Zelf neerdaalt. Toen Hij onderweg was naar Sodom en Gomorra, en Abraham bezocht, toen daalde Hij Zelf neer. Alleluja. Dus, toen de Godheid Zelf, God de Vader Zelf, neer daalde vanwege de ernst van de missie, de Heer – omdat Hij het zalvende gezag is – kunnen wij de zalving niet zien. Want Hij is de hoogste zalvende autoriteit. Wat u dus ziet is de Heerlijkheid. Alleluja. Vanwege de moderne kerk moet ik dit zeggen, toch? Dus, als God de Vader Zelf neerdaalt omdat Hij het zalvende gezag is, zult u nu niet de zalving in werking zien, u zult de héérlijkheid zien. En wanneer u de heerlijkheid ziet, en nu begint Hij die missie te doen; in plaats van de manifestatie van het leven en de kracht van God te zien, ziet u de openbaring van God. Alleluja, is iedereen erbij? Dat is belangrijk. Dus nu begint u te begrijpen Wie er hier (wijst naar wolk van Heerlijkheid op het projectiescherm) is, welk fenomeen dit is.

Alleluja. Laten we nu stap voor stap de Bijbel in gaan, om te ontdekken Wie de kerk bezoek, in dit uur. En dan, welke boodschap geeft Hij de kerk? Ga met mij naar het boek Psalmen 68 vers 4 (hsv vers 5). Psalm 68, vers 4, zodat we kunnen begrijpen wat Hij zegt, dan weet u tenminste wie er bezoek brengt. En ik denk dat het altijd een grote zegen is om dit te delen, want wij zijn wij, dat we elkaar hier kunnen ontmoeten in Brno, om Hem te bespreken? Ik denk altijd dat we er niet voor gekwalificeerd zijn. Ik weet niet hoe het voor u is, maar ik voel dat ik niet gekwalificeerd ben. Dit is té groot om te bespreken. Maar ik neem aan dat we in een dergelijk tijdperk leven, waarin dit nu moet gebeuren. Alleluja. Psalm 68, vers 4 (5 in hsv); Hij zegt het volgende: ‘Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten (in andere versies: op de wolken) rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.

Alleluja. Hij , die op de wolken rijdt, de aloude wolken. Zijn naam is Jehova. Stap voor stap, terwijl ik Hem aan u voorstel. Vers 33, in hetzelfde Psalm 68 (vers 34 hsv). Vers 33 nu, Hij zegt; u kunt vanaf vers 32 (33 hsv) beginnen: ‘Koninkrijken van de aarde, zing voor God; zing psalmen voor de Heere, 34. Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht.’ Las ik de juiste?, vers 33, toch? Dank u, hetzelfde psalm 68. Alleluja? Stap voor stap, aan het einde ga ik het voor u samenvatten. Deutronomiom hoofdstuk 33, vers 26. Deutronomium 33:26. Bent u klaar? En Hij zegt: ‘Niemand is er als God, Jesjurun! Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken.’ In andere woorden: niemand is er als Hij (wijst naar wolk van Heerlijkheid op projectiescherm). Die rijdt op de aloude wolken. Dit betekent dat Hij haastig zal zijn om u te helpen. Alleluja. En Hij zegt, in andere woorden: wanneer u om hulp roept, dan komt Hij op tijd aan. Hij zegt, niemand is er als Jehova. Ik introduceer Hem alleen maar stap voor stap bij u, voordat we naar de boodschap gaan. En u ziet in al deze beschrijvingen, van Hij die op de wolken rijdt – de aloude wolken; kijk nu, Hij komt van boven. In andere woorden zegt Hij, van alle goden, van alle goden is er geen God zoals de God van Jesjurun, de God van Israël. Die hoog verheven is, en vanuit die verheven plek komt. Hij komt daarvandaan, geen andere god.

Dat begint Hij ons te vertellen. Dat is hoe Hij deze ceremonie begint. Dat is hoe Hij deze boodschap begint. Hij zegt al dat er geen God is als de God van Israël. Die verheven kan staan, héé. Haha, alleluja. Alleen al de manier waarop Hij staat (de wolk van Heerlijkheid op scherm). Alleen al de manier waarop Hij staat, alleen al de manier waarop Hij staat. U kunt zien, Hij staat, zo, verheven. Zo. Héé. Hij zegt, niemand is er als deze God.

Kan ik doorgaan? Het boek Psalmen 104, verzen 2 en 3. Psalm 104: 2-3. Alleluja. Oh ja, ik introduceer Hem alleen, en dat ga ik naar de boodschap. Maak u daar geen zorgen om, ik breng u alleen maar naar voren Wie er bezoek brengt. Want weet u, dit is een heel moderne generatie. Ik kan niets als vanzelfsprekend aannemen. Dit is het moderne Europa. En dus kunnen ze soms, het in facebook plaatsen, weet u. En dit bagatelliseren hè. Hoe kunnen ze de foto nemen, hoe, en het op facebook zetten, en twitter. Dat choqueerde mij enorm, ja dat choqueerde mij. En ik bad en vertelde de Heer, ik hoop dat ze het niet als een spelletje zien. Ik hoop dat ze niet proberen.. u weet hoe mensen soms kunnen praten, de manier dat mensen grappen maken op twitter, of iets dergelijks. Nee, niet over Hem. Niet over Hem. Ja. Dus Psalm 1 nul vier, verzen 2 en 3. En Hij zegt: "Hij hult Zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. 3. Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind.

Dit betekent dat van alle goden die u kent; sommigen zijn van hout gemaakt, sommige goden zijn van stenen gemaakt, sommigen zijn gewoon koe, een lopende koe..van alle goden die u kent, is er geen God als Jehova. Hij zegt dat deze God, de God van Israël, Jehova, de God van de hemel, Hij zegt, dat Hij de donderwolken neemt, en Hij gebruikt ze als Zijn wagen. En Hij zegt, Hij maakt Zijn zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren. Ohh. Boven de zoldering op de wateren. De zoldering, het regen reservoir. Dit houdt in dat Hij de meest verheven God is, de allerhoogste God. Hoog. Dat is de boodschap die Hij hier probeert te brengen. Hij zegt; alle andere goden zijn hier op de aarde. Alleen Jehova is God, de Allerhoogste.

Ik introduceer slechts, ik introduceer God alleen maar. Deze generatie, zoals in Duitsland waar u vandaan komt, deze generatie is zo modern, dat er moderne theologie is. Ik moet Jehova introduceren, ik moet Jehova introduceren. Ik moet. Ik moet. Hij is niet zoals andere goden. In dat hele gesprek hoort u Hem één ding zeggen: Hij is God, de Allerhoogste. En als u het heel nauwlettend volgt kunt u ook zien dat Hij zegt dat Hij afgezonderd is van het morele verval van deze wereld. Er zit zoveel informatie in, daar, dat ik geen tijd heb om erbij stil te staan. Het spreekt ook van Zijn afzondering, Hij is afgezonderd van deze wereld. Hij is afgezonderd. Hij is boven. Hij is afgezonderd. Alle andere goden zijn in deze wereld. Je moet het van hout maken, met spijkers. Ze slaan, thaa thaa, ze bouwen het. Deze kan niet spreken, kan niet antwoorden. Ohh. Dus dit is het. Ik laat u kennismaken met Jehova, in de Republiek Tsjechië. Kan ik dit afronden alstublieft? Kan ik afronden? Ik moet verder gaan. Jesaja hoofdstuk 19. Jesaja 19. Jesaja 19. Jesaja 19, Jesaja hoofdstuk 19. Als u er klaar voor bent: Amen. Hij zegt: ‘Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste.’

Alleluja. Ik wilde gewoon Jehova introduceren. Maar nu ziet u, u ziet bijna dat hij Jehova introduceert, maar nu introduceert hij de missie. De missie. De reden van Zijn komst. Hij zegt, ik heb Jehova zien komen. - Er zijn hier stoelen vooraan. Kom, kom. Misschien kunt u delen? Er is een stoel daar. Deel alstublieft - Hij zegt, ik heb Jehova zien komen. En Jesaja zei, dat als hij naar het vluchtschema kijkt – hij heeft Jehova zien komen. Maar als hij naar het vluchtschema kijkt en de vluchtroute, dan ziet hij: bestemming Egypte. Bestemming Egypte. En dan, wanneer u verder leest ziet u waarom Hij naar Egypte gaat. Want Hij zegt dat Hij op een snelle wolk komt. Dit betekent, aankomst is op tijd, zal niet te laat zijn. En als Hij aankomt; de goden van Egypte die een reputatie genoten, de goden van Egypte met een hoge reputatie, die gevreesd werden, ze waren bekend; reputatie en respect, en eer. Hij zegt dat als Hij naar Egypte gaat, dat als Hij aankomt dan zullen de goden van Egypte, de afgoden van Egypte beven en verpletteren.

Oh ja, ik stel de Heer aan u voor, ik ben nog niet begonnen u de boodschap voor de kerk te geven, die enorm groot is. Ik geef u nu het doel aan. Hé. Hij zegt, dat kijk, Hij komt. En Hij zegt, Ik moet naar Egypte komen. En Hij heeft gezien dat er daar aanbidding van afgoden gaande is. Idolen. Oh. En Hij zegt, dat wanneer Hij aankomt, dat de goden die gevreesd en gerespecteerd werden, reputatie hadden, nu neer moeten gaan. Dit betekent, betekent, betekent, betekent..geen twee goden kunnen tegelijkertijd staande zijn. Kan ik dit herhalen? Het betekent dat Hij zegt dat wanneer Hij komt, er geen twee goden tegelijkertijd aanbeden kunnen worden. Dit houdt in dat hij strijd komt voeren. En Hij zegt dat de god die wint, die God zal aanbeden worden.

Alleluja. Luister nu, als ik hiernaar (de bijeenkomst in Kenia, op de foto op projectiescherm) kijk, dan ziet het er voor mij uit als een christenbijeenkomst, het huis van de Heer. Ik bedoel, ik heb de Heer zien komen. Ik heb het vluchtschema gezien, bestemming: kerk. Hehe. Bestemming: kerk. En Hij zegt dat als Hij naar de kerk komt, er daar enkele afgoden zijn. Dat is waarvoor ik kom, zegt de Heer. In Europa zijn er enkele afgoden in de kerk van Christus in Europa.

En nu, de Heer Jehova heeft besloten dat Hij de kerk zal bezoeken. En dat betekent, als in Europa homoseksualiteit één van de afgoden in de kerk is, in Europa, als homoseksualiteit een van de afgoden is die u in de kerk aanbidt. Dan kan ik zeggen dat ik de Heer heb zien komen, komen naar de kerk in Europa. En Hij komt op een snelle wolk, Hij zal niet laat zijn. Aankomst zal op tijd zijn. En Hij zegt, dat als Hij arriveert alle afgoden in de kerk in Europa neer moeten komen. Oh ja. Oh ja. Ik heb het u gisteren gezegd, ik zei dat de boodschap vandaag zou komen. Gisteren was bedoeld om u te groeten , om u te leren kennen. Maar de boodschap is vandaag hier. Als één van de afgoden die u in de kerk van Europa aanbidt vrije theologie is, vrij, vrije theologie, ohh, welke god is dat? Vrijheid van theologie. U en ik aanbidden twee verschillende goden. Oh. Vrije theologie. Hij zegt als dat één van de goden is die u aanbidt, dan komt Jehova, de God van Israël, de Machtige van Jakob naar de kerk. Hij is nu gearriveerd. En deze goden moeten neergaan, want Jehova …stáát.

Het is geen grap, het is geen grapje als de Heer bezoek brengt. Het is niet voor de grap. He. En dus, ziet u, misschien is het seksuele immoraliteit. Je ziet iedereen in de kerk alsof het iets willekeurigs is. De jongemannen kunnen zich kleden zoals zij het willen. En het doet er dus niet toe. Waar? Welke god? De God die ik aanbidt is heilig. De God van de hemel. En dus is Hij gekomen om te strijden. En de Egyptenaren vrezen hun goden enorm. Hun goden hadden een grote reputatie. Maar toen zij zagen hoe Jehova, mijn God, hun goden neer bracht, smolten de harten van de Egyptenaren, in hun binnenste.

Ik moet meer lezen, ik lees het boek 1 Samuel hoofdstuk 5. Ik gebruik dit om de introductie af te ronden van Wie er bezoek brengt. Zodat ik de boodschap aan de kerk kan beginnen te brengen. Ehh. 1 Samuel, dierbare mensen. Dit is geen grap. De Heer Jehova bezoekt het Huis. Wie zijn wij, om staande te blijven? 1 Samuel hoofdstuk 5. Ik ga een beetje lezen, en dan zal ik de boodschap kunnen bespreken. Een klein stukje maar, kan ik dit lezen? Hij zegt.. bent u daar? Alleluja. Vindt u mij nog steeds aardig? Haha. Dank u wel. En ik vindt u nog steeds aardig, in de naam van Jezus. Alleluja. Oh ja. Dat betekent dat we samen naar de hemel gaan. Ok, dan is het goed. Ja, dat is goed. Kan ik nu verder gaan? 1 Samuel hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Hij zegt: ‘De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Eben-Haezer naar Asdod gebracht. 2. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. 3. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. 4. Toen zij de volgende dag ’s morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel; alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven.’

(Lacht!) Oh. Luister hiernaar. Destijds, in die regio, Baal, Baal, Baal wes een sterke god daar. Met reputatie. En Baal was een moeilijke god, want hij vroeg zoveel. Hij verontrustte de mensen zo erg daar, tot zelfs het punt waarop Israël zich neerboog voor Baal. Op een bepaald moment aanbad ook Israël Baal. Dat is hoe moeilijk Baal was. Reputatie. Maar deze hier, dit was nu Dagon. En Dagon was feitelijk de vader van Baal, de vader.

Dagon werd meer superieur dan Baal geacht. En toen hadden de Filistijnen de ark van Jehova buit gemaakt. En u en ik, u weet dat de Heerlijkheid van Jehova op de genadetroon zetelt. Op de ark des verbonds van Jehova. Hé. En toen plaatsen ze de ark van mijn God, naast Dagon, in Dagons tempel. Richt u op mij, kijkt u naar mij. Toen ze de twee samenbrachten, de Heer Jehova en Dagon, vonden ze de volgende morgen bij aankomst Dagon neergevallen. Dagon was neergevallen. De god die zij vreesden lag neergevallen. Kijk nu, ze dachten dat het een ongeluk was, toeval, dus ze zetten hem terug. Ze zetten hem terug. De volgende morgen vonden ze bij terugkomst Dagon weer neergevallen. Maar dit keer, nu, deze keer was zijn hoofd en zijn handen afgehakt, afgehakt. Dat betekent alleen de romp – ga alstublieft niet lopen in de bijeenkomst van de Heer, doe dit nu niet – luistert u nu naar mij. Ga alstublieft vlug zitten. Het hoofd afgehakt. Heel vlug (zitten). Afgehakt. De handen afgehakt.

Herinnert u zich David? David ging om tegen Goliath te strijden. En toen hij hem had neer gehaald, ging hij erheen en hakte het hoofd af. En zette het hoofd op een zwaard, zo. En nam het mee naar Jeruzalem. Destijds, wanneer mensen oorlog voerden, en u had overwinning behaald, dan hakte u het hoofd af en nam het mee als een trofee. En dan was er een overwinningsparade waar je dat hoofd mee naartoe nam. Toen Jehova kwam strijden, om Dagon te bestrijden, bracht Hij hem neer, en hakte ook het hoofd af, en bracht het als een trofee. Dat is de God die wij aanbidden.

Sorry, luister naar mij, ik weet niet welke Dagon het u hier in Europa moeilijk gemaakt heeft. Dat weet ik niet, welke god u bedreigt, bedreigen. Maar ik weet één ding, dat nu dat Jehova naar het Huis gekomen is, er een slachtpartij zal komen. Geen afgod gaat het overleven in het Huis, vanwege de tijd. U kunt zelfs zien als u kijkt naar hoe Hij staat (op de foto) dan ziet het eruit als confrontatie. Hij ziet eruit als confrontatie, in andere woorden, Ik stá. Wie kan er blijven staan? Dit is geweldig, heel choquerend. Alleluja. En dit betekent dat nu de Heer in het Huis staat, moet misleiding neer gebracht worden.

Kunt u gaan zitten alstublieft, er is daar een stoel. Gaat u alstublieft zitten. Kunt u zich allen op mij richten? Nu dat Jehova naar het Huis gekomen is. Ik moet tot deze boodschap komen, want ik moet de uiteindelijke boodschap gaan geven. Richt u op mij nu. Hartelijke dank. Nu dat Jehova gekomen is en in het Huis staat, dit betekent dat valsheid, misleiding niet staande kan blijven voor de waarheid. De waarheid moet nu alleen staande blijven. Nu dat Jehova in het Huis staat, kunnen valse leraren niet staande blijven in de aanwezigheid van de predikers van de waarheid; valse profeten kunnen niet staande blijven nu, in aanwezigheid van de ware profeten. Trots, de trots die u in de kerk in Europa ziet; nu dat nederigheid staat moet trots neer komen. Dit is het uur, dit is het uur voor het huis van God. Om hersteld te worden, en autoriteit terug pakken. Heiligheid moet staande blijven op dit uur. Rechtvaardigheid zal nu staan, en ga zo maar door. U kunt nu achterhalen welke andere Dagons u bedreigd hebben, en weten dat ze neergehaald worden. Alleluja.
 
Kan ik nu verder gaan, kan ik nu de boodschap aan de kerk brengen? (tweede deel van deze preek, zie deel 4)