Tsjechië Conferentie 21 april 2016 - deel 5

"Maar in dit land, de goed begaanbare wegen die u heeft, u heeft Jehova hier niet nodig. Want u kunt de snelweg opgaan en aankomen. In Nairobi duren de verkeersopstoppingen soms 4 uur. U zult uw vlucht missen, u moet uw vlucht missen. Eens miste ik de vlucht. Ik kwam daar aan en het vliegtuig was vertrokken. Want je zit vast in het verkeer, en er zit geen beweging in, vol! Dus ik moet heel hard tot Jehova bidden. Hoe zit het met de kankerziekenhuizen; goede artsen, goede ziekenhuizen hier? Het transport in de stad, trams, treinen, goed verkeer, u gaat aan elkaar voorbij, een heel soepel systeem."


04/2016 Conferentie Tsjechië - video

Conferentie Republiek Tsjechië – 21 april 2016 

Hartelijke dank. Laat me bidden voordat u gaat zitten. Hartelijke dank. Vader, in de machtige naam van Jezus, dit is de laatste sessie en U heeft ons tot zover geholpen. En ik vraag U ons deze avond te helpen, de harten in dit land naar Jezus te trekkende. Heer, help hen de weg te bereiden, zodat als de volken zich zullen verzamelen voor Uw aangezicht, Tsjechië ook verzameld zal zijn. In de machtige naam van Jezus. Amen.

Dank u wel. Gaat u allen zitten. Alleluja. Laten we nu beginnen. We zagen in de ochtend dat de Heer nu heel duidelijk tegen de kerk spreekt. We zagen dat de Here God Zelf naar de kerk komt. Hij komt om te strijden. En als Hij komt is Hij de Allerhoogste God, dus u kunt niet Hem en ook een andere god aanbidden. Als Hij in het Huis is, dan moeten we alleen Hem aanbidden. Deze dubbele aanbidding die we in Europa zien. Dubbele aanbidding, waarbij u Jehova wil aanbidden en u heeft er een andere Dagon naast. Hier in Europa sluit u continu compromissen met andere goden.

Hij zegt dat we nu een besluit moeten nemen. Want de Heer is in het Huis. Hij heeft een waarschuwing uit doen gaan aangaande seksuele immoraliteit, en liberalisme, vrije theologie, waarbij alles oké is. Maar Hij zei, u kunt de aanbidding niet vermengen, dus de andere goden zullen moeten vertrekken, toch? En we zagen heel duidelijk dat nu Hij gekomen is dat Hij de kerk vraagt om haar referentiekader te herstellen. Dat we terug zullen keren naar de Heer als autoriteit, in de vrezen des Heren. Dus wil ik nu dat we verder gaan, en met het doel aanvangen waarvoor ik gekomen ben. Welnu, de heerlijkheid van de Heer komt naar de kerk. Nummer 1, om het tijdperk van de open Hemel te brengen, om het seizoen, de tijd van de open Hemel het Huis in te brengen. Daarom komt Hij. Kunnen we nu naar het Boek Deuteronomium gaan? Deuteronomium hoofdstuk 11. Hij brengt het tijdperk van open Hemel. Deuteronomium 11, van vers 8-11. Maar als u thuis bent kunt u helemaal doorlezen tot 21. De andere landen die hier zijn, we gaan elkaar vandaag ontmoeten, toch? Vanavond, toch? Ja, wij ontmoeten elkaar vanavond. Alleluja.

Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 8-11. Hij zegt:
‘Daarom moet u alle geboden die ik u heden gebied, in acht nemen. Dan zult u sterk zijn en het land waar u naartoe trekt om in bezit te nemen, binnengaan en in bezit nemen. 9. Dan zult u uw dagen verlengen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun en hun nageslacht te geven, een land dat overvloeit van melk en honing.’
Vers 10, Hij zegt: ‘Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin.’ In vers 11 zegt Hij. ‘Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel. 12. Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.

13. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, 14. dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. 15. Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en verzadigd worden. 16. Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt.’ En Hij zegt, vers 17, ‘Anders zal de toorn van de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft. 18. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten.’

Ziet u, prent deze woorden in uw levens. Alleluja. De Heer spreekt nu dus tegen de kerk. Dit was het gesprek dat deze Wolk aan Israel sprak. Dit bezoek sprak tot Israel. En wat zei Hij? Kijk nu, Hij bevrijdde ze uit Egypte met de grootst mogelijke macht, maximale kracht, tekenen en wonderen. En ze zagen de 10 plagen, zij zagen de enorme macht van Jehova. En dus, toen zij onderweg waren naar het beloofde land, keek de Heer neer, de wildernis in. En toen begreep Hij dat er een misverstand was. Er was enige verwarring. Hij zag dat Israel de missie en visie van God voor Israel niet begreep. Want de missie en visie van God voor Israel, was dat Hij hen op een dag het beloofde land in zou brengen, en de Messias zou uit hun voortkomen en de kerk bevrijden, de volken bevrijden. Maar toen Hij ze in de wildernis zag, besefte Hij dat er een misverstand was.
Waarom? Want toen Hij ze beluisterde zeiden zij, laat ons terug naar Egypte gaan. Met kracht bevrijd, maximale kracht, en dan nu in de wildernis zeiden zij zelfs dat Egypte het land van melk en honing is. Ze begonnen aan te zeggen dat ze de grote vleespotten missen. Ze missen het brood, de grote komkommers. De vispotten, de grote tomaten bestemd voor salades. Ze missen dit. Dus ze zeiden, nee, laat ons terugkeren. En voordat Hij naar ze keek, levend in de wildernis, was dit wat Hij zag. Ze leefden in groepen in de wildernis, en vertelden elkaar verhalen uit Egypte, Egyptische verhalen. Ze droegen Egyptische gedichten voor. En u weet dat de Egyptische gedichten zoet zijn, ze spreken van de rivier de Nijl. Hoe zoet het water is, ze spreken over de rivier de Nijl. Hoe zoet zijn de wateren. Ze noemen haar moeder Nijl, ze verzorgt het water voor onze vis, ze voorziet in het water voor onze akkers. Ze geeft ons leven. Ze droegen Egyptische gedichten voor.

In essentie waren ze uit Egypte weggehaald, en toen ze in de wildernis aankwamen, vormden ze ‘klein Egypte’. Het is als wanneer enkele Kenianen naar Republiek Tsjechië komen, en die creëren een ‘klein Kenia’. Ze beginnen de Keniaanse taal te spreken, Keniaanse grappen te vertellen, Keniaans eten. Ze luisteren nu mee via de radio. Het wordt ugali namatumbo genoemd, dit zijn de ingewanden van de koe. De gal en lever enz. Ze eten Keniaans voedsel in de Republiek Tsjechië, en maken Keniaanse grapjes, en spreken de Keniaanse taal. Dus, dit is hoe de Heer hen in de wildernis aantrof. Ze misten Egypte, dus ze bouwden ‘klein Egypte’, ‘klein Egypte’, ‘klein Egypte’. En daarom kwam de Heer, omdat Hij besefte dat er enig misverstand was. Daarom vertelde Hij ze, wees alstublieft voorzichtig. Het land waar deze Wolk u mee naartoe neemt is Egypte niet.

Want in Egypte maakte het niet uit of je Jehova aanbad, of je aanbidt Hem niet, of je aanbidt een afgod. Maar iedere ochtend als je wakker werd was er daar de rivier de Nijl. Je neemt je kinderen mee, en je haalt water. En Hij zegt, waar u uw akkers bewaterde, al lopende, Hij zegt te voet, als in een groentetuin. Als in een groentetuin. Er zijn twee manieren waarop ze die bewatering deden. Je gaat het water halen, en je begiet al lopende. Hoe groot de akker ook is. Er is een andere manier, men bewaterde ten eerste te voet. De rivier de Nijl overstroomde eenmaal per jaar. En ik onderwees deze boodschap in een ander land. En toen, de nacht voor die dag, was ik in een droom in Egypte, al lopende bewaterend. Dit is hoe men ook te voet bewaterde: de rivier de Nijl overstroomde een keer per jaar, plotseling, en het water stroomde naar de akkers. En wat ze deden, ze groeven geulen om het water de akker in te leiden. Als je dan het gewas aan de ene kant wilde bereiken maakten ze met de voeten een nieuwe geul. Ik deed het in de droom, de Heer liet mij het in de droom doen. Zodat het water naar die bepaalde gewassen kon stromen. Dan sluit je de ene geul met de voeten, en sluit je ook de andere met de voeten, zodat het een andere kant op kan stromen.

En als de Nijl overstroomt komt er slijk mee. Er komt modder mee. Modder. Slijm. Het was dus zwaar werk. Daarom zei Hij, wees nu voorzichtig. Het land waar ik u mee naartoe neem is Egypte niet. Want in Egypte maakte het niet uit of je de Heer aanbad of niet. Maar in Egypte deed dit ertoe: je werd wakker, en de Nijl was er. In andere woorden sprak Hij tot hun, tegen de Israëlieten, wees voorzichtig, in Jeruzalem is er geen rivier de Nijl. Daarna zei Hij, echter, het land waar de Heerlijkheid u mee naartoe neemt, is een land met bergen en dalen, dat de regen rechtstreeks van God in de hemel ontvangt. Dit houdt in dat wanneer u naar de vlakten van Egypte kijkt, overstroming, en de Nijl. En dan kijkt u naar het land waar men heen ging; de bergen en dalen, groen, regen uit de hemel die de bergen bewatert. Ten eerste was het niet mogelijk om de bergen al lopende te bewateren, met water uit de rivier de Nijl, of welke rivier ook, wat rijst en bewatert.

Punt twee. Wanneer u het landschap beziet, en de regen uit de hemel, dan geeft het de ziel inspiratie. Want je zegt, wauw, ik wil Jehova aanbidden. Waarom? Omdat Hij zei, dat dit land alleen water van God drinkt, geen andere bron. En Hij zegt, zorg ervoor dat u de Heer uw God gehoorzaam bent, zodat Hij de hemelen geopend houdt. Dus nu ziet u, er was zorgeloze aanbidding in Egypte, zonder zorg. Je aanbidt, je aanbidt niet, het maakt niet uit, de rivier de Nijl is er. Maar hier in Israel moet uw relatie met de Heer in orde zijn, want anders zult u sterven. Hij zegt dat Hij de hemel zal sluiten. Heeft u nu begrepen wat Hij de Israëlieten vertelde? Hij zei, in Egypte kon men het zorgeloze leven leiden, onbezorgde dienst aan de Heer. Maar in dit land, waarheen de Heerlijkheid u brengt kunt u het zich niet veroorloven om roekeloos te zijn, onbezorgd. En dit is de boodschap die Hij ook nu aan de kerk brengt. Hij zegt, ik zal het voorbeeld van Kenia geven: toen de Heer mij naar Kenia stuurde, u hoorde wat Hij zei. Men wilde de boodschap die ik had afwijzen, deze was te krachtig. Te bitter, niet zoet. Ze zijn gewend aan zoete boodschap, zoet. En toen kwam ik en zei, bekeer u en keer u af van alle zonde. Bekeer u en wordt rechtvaardig. Men wees het bijna af. Alleluja. En daarna, kijk nu, ik zei ‘nee’, het land waar de Heerlijkheid u naartoe brengt, is een land van Opwekking. Hij vertelde de Israëlieten dat het land waar de Heerlijkheid u naartoe brengt een land van de open hemel is. De hemelen zijn geopend, en drink regen rechtstreeks uit de hemel. Het land der Opwekking.

En dus, destijds vertelde ik ditzelfde aan Kenia. En zei, de Heer wil bezoek brengen, laten wij onze relatie met de Heer corrigeren. Corrigeren. En dat is hetzelfde als Hij hier zegt. Hij zegt, nu is de Heerlijkheid naar het Huis gekomen. En in de Republiek Tsjechië en Europa is het wel best: soms lezen de voorgangers uit een ander boek, een roman. Een filosofisch boek. Een voorganger kan een lieflijk verhaal lezen en het delen, u weet wel, de manier waarop men het in kerken deelt. En het delen. En aanbevelen, mensen lees het ook het is een goed verhaal. Dat soort zorgeloos leven, dat soort lakse bediening, zulk evangelie kan niet overleven in het land waar deze Heerlijkheid deze kerk naartoe brengt. Deze Heerlijkheid (wijst naar foto). Want Hij zegt, er is een land van opwekking, en Kenia blijft het ontdekken en ontdekken. Het is onuitputtelijk.
Nu is Nigeria het ook aan het ontdekken. In dat land is er zoveel, onvermoeibaar. Duizenden komen er tot Jezus. De heiligheid komt. Het land van Bezoek. Het land van de open hemelen. Waar de hemelen open zijn, en er is een Bezoek. En Hij zegt, als wij doorgaan met het lakse christendom van Europa, het Egyptische christendom dat we hier zien. Waar alles best is. Ik bedoel, als je dochter een bepaalde leeftijd heeft bereikt moet ze met daten beginnen, ze moeten naar een man opzoek gaan en een vriendje hebben. Waar uw zoons met een vrouw kunnen samenleven zonder te trouwen. Waar je hier aanbidt, maar in de korte pauze staat u buiten te roken. Waar je Hem hier aanbidt, maar in het weekeinde – u bent een voorganger – drinkt u wat biertjes. Er is bier in uw koelkast, als een voorganger. Er ligt wijn in uw koelkast. Waar u zegt, Paulus zei dat een beetje wijn goed is voor de maag, dat zegt u. Waar u foto’s heeft die neerkomen op pornografie in uw huis. Uw vrouw, als voorganger, kleed zich zonder nadenken, in de kerk. Uw kinderen, uw zonen en dochters, gedragen zich immoreel in de Universiteit.

Hij zegt, het land waarheen deze Heerlijkheid de kerk brengt is een land van opwekking. Daarom spreekt Hij over de nieuwe olie, de nieuwe wijn, al deze dingen staan erin. De graanoogst. Er is daar een grote oogst. Maar dat land is een land dat strikt, alleen, van Jehova afhankelijk is. Want op dit moment in Europa, en in Kenia. Laat me met Kenia beginnen. In Kenia, wanneer ik moet reizen - degenen die naar Kenia gekomen zijn, u heeft het gezien - daar moet ik op de knieën gaan en bidden, en zeggen, Heer, help mij veilig aan te komen, dat moet ik doen. Ook als ik gasten heb moet ik bidden en vasten, zelfs voor hun veiligheid op de wegen. Want soms zijn de wegen zo slecht, dat de auto kapot zou kunnen gaan. Het vervoermiddel kan een mechanisch probleem krijgen. Zo niet, dan is er het aantal ongelukken – het is te groot. Soms hoor je van een botsing waarbij alle mensen zijn omgekomen. Als we bijeenkomsten organiseren in Kenia, ga ik altijd lang in gebed en vasten, lang, voor alle gasten. Heer, laat ze veilig over de wegen gaan, laat de tegenstander Uw heerlijkheid niet aanraken. Dus, als ik binnen Kenia op reis ga moet ik heel veel bidden, en vasten, bidden tot Jehova. Ik moet van Jehova afhankelijk zijn.

Maar in dit land, de goed begaanbare wegen die u heeft, u heeft Jehova hier niet nodig. Want u kunt de snelweg opgaan en aankomen. In Nairobi duren de verkeersopstoppingen soms 4 uur. U zult uw vlucht missen, u moet uw vlucht missen. Eens miste ik de vlucht. Ik kwam daar aan en het vliegtuig was vertrokken. Want je zit vast in het verkeer, en er zit geen beweging in, vol! Dus ik moet heel hard tot Jehova bidden. Hoe zit het met de kankerziekenhuizen; goede artsen, goede ziekenhuizen hier? Het transport in de stad, trams, treinen, goed verkeer, u gaat aan elkaar voorbij, een heel soepel systeem.

De Heer zegt dat Hij de kerk brengt naar een plek waar ze Jehova nodig hebben. U moet tot Jehova bidden. Want, dit land leeft naar de open hemel, zoals waar nu in Kenia de opwekking is, nu zijn ze afhankelijk van Jehova. Nu moeten ze. Ze zijn op een plek aangekomen dat ze dit moeten. En ze weten dit. Hij brengt ze ook op een plek waar ze gevoelig worden voor zonde. Ze worden sensitief. Maar dit is dezelfde plek waar deze Heerlijkheid de kerk in Republiek Tsjechië naartoe brengt. Zo dat waar u naartoe gaat, door Hem geleid, een land van opwekking is. En in die opwekking is er heiligheid, in die opwekking is er rechtvaardigheid, in die opwekking is er bekering, in die opwekking is er juiste verstandhouding met God.

Dat is de weg die naar het Koninkrijk van God leidt, geen andere weg. Want plotseling hebben de Kenianen begrepen dat als zij nu deze opwekking kwijtraken, ze rechtstreeks naar de hel gaan. Vanwege de tijd. Dat is de beste plek om te zijn, toch? Ook voor u nu, als er opwekking komt. Deze twee dagen legt de Heer de basis voor opwekking, deze twee dagen. En ik heb gezegd, ik wil dat de Heer mij weer stuurt, zodat we het nu naar een volgend niveau kunnen gaan brengen, en weer een volgend niveau. Zodat de Heer hier genezingsdiensten kan starten. Dat deze boodschap van dorp tot dorp kan gaan, van stad naar stad, van kleine dorpjes tot kleine dorpjes. Zodat iedereen zal weten dat de Messias komt. Dat iedereen de kans wordt gegeven om zelf te kiezen. Willen ze binnen treden, dan maken ze zich gereed.

Voorbereidingen voor opwekking. En Hij zegt, dit is niet het soort opwekking waar men zegt, wij hebben opwekking in onze kerk. Dit weekeinde, want we hebben een voorganger die overkomt uit Amerika, uit Oklahoma. Hij zegt, nee, dit is niet dat soort opwekking. Dit is de opwekking van heiligheid, de opwekking van bekering, de opwekking van het afkeren van zonde. Het is geen opwekking die u leert welvarend te leven op aarde. We hebben net gezien, dat toen Mozes de Godheid ontmoette, op dat moment veranderde zijn identiteit, en hij hield ermee op de schapen van de wereld te weiden. Horizontale schapen, de wereldse schapen. Hij werd de herder van de hemelse schapen, de schapen van Jehova. En wat Hij deed, de Heer gebood hem en gaf hem de positie waarbij hij zich de strijd van God toe kon eigenen. Om zich de strijd voor God te kunnen toeeigenen. Het gevecht voor God. Om deze zich toe te eigenen en naar de farao te gaan om te strijden namens God. En Gods volk te redden, en ze uit de slavernij te redden. Kan ik dit herhalen?

Toen hij deze Heerlijkheid ontmoette veranderde zijn identiteit, en de Heer gaf hem de positie om naar de farao te gaan en zich de strijd van God toe te eigenen, om te vechten. Het word zijn gevecht. Zodat hij namens God zal strijden, om Gods volk te bevrijden van de Egyptische slavernij. Jozua hoofdstuk 5. 13-15. Jozua hoofdstuk 5 dierbare mensen. Dit is het laatste deel. Alleluja. Jezus is Heer. Amen. Jozua hoofdstuk 5:13-15. Hij zegt, “13. Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders? 14. Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? 15. Toen zei de Bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat.”
Nu is het heilige grond. Dus toen Jozua de Godheid ontmoette, dit bezoek hier (wijst naar foto van de wolk der Heerlijkheid – genomen in 2012), werd hem ook de positie gegeven, door de Heer, om naar Jericho te gaan en zich Gods strijd toe te eigenen. Om het zijn eigen gevecht te maken. En te vechten namens God. Om Gods volk te bevrijden. Daarom is de subtitel, de val van Jericho. Jozua, wanneer hij de Heer ontmoet, de Heerlijkheid.. hetzelfde: zijn identiteit verandert, en dan geeft Hij Jozua de positie om heen te gaan en de strijd van God zich toe te eigenen, en namens God te vechten. Om Gods volk te bevrijden van de belegering. Het beleg van Jericho.

Nu dat de kerk in Tsjechië Hem ook heeft ontmoet, Hem heeft ontmoet, hee. Ik weet dat u van vrede houdt, dit is een vredig land. U zegt, wij houden van vrede, we houden er zo van. We staan bekend als het hart van Europa. Het hart is in beginsel een vredig orgaan, toch. Vrede. U houdt toch van vrede? Maar Hij zegt, zelfs u, u heeft de Heerlijkheid ontmoet. En de Heer is nu bezig de voorgangers de positie te geven. Hij is bezig u allen, u christenen hier, in uw positie te brengen. En Hij vertelt u om erop uit te gaan en u Gods strijd toe te eigenen. Toe te eigenen en namens God te vechten. En de kerk in Republiek Tsjechië te bevrijden. Van afvalligheid. Dat is hier de boodschap. Dat u de kerk zult bevrijden. Nu is er een belegering. Elke duivelse kracht heeft de kerk belegerd. Er is een belegering. En ik weet dat u van vrede houdt, maar nu moet u vechten, voor de Heer.

Mozes vocht voor de Heer, en ze werden bevrijd. Jozua ontmoette Hem, en vocht voor de Heer. En ze werden bevrijd. En nu u ook, u moet erop uitgaan om voor de Heer te strijden, zodat men bevrijd raakt van de slavernij aan zonde. Slavernij aan de zonde. Heeft u mij begrepen? Daarom ben ik gekomen, ik kwam om te vechten. Ik kom om te vechten, en u te zeggen, laat ons vechten. Luistert u naar mij, geliefde mensen, u ziet dus waar de Heer de kerk naartoe brengt. Het is een prachtig land van bergen en dalen. Als je naar dat land kijkt dan is de hemel geopend, boven dat land. Het land van Bezoek. En Hij zegt, de zalving, de nieuwe olie, de nieuwe wijn, en u zult oogsten. Maar waar brengt u ze heen? U kunt ze niet uit de straat oogsten, en ze naar een immorele kerk brengen. Nee. U kunt ze niet uit de frituurpan halen en ze het vuur ingooien. Daarom moet er herstel komen in het Huis. Zodat het Huis van de Heer heilig wordt, heilige grond. Zodat wanneer ze komen, ze het heilige Koninkrijk van God binnen gaan.
Geliefde mensen. Ezechiel 47 verzen 1 tot 6. Als u daar bent, zeg ja. De Heer zegene u. Oh ja. Ik moet komen. Voor mijn Meester. En er zijn heel veel mensen die meeluisteren via de radio. Er is mij verteld dat het overweldigend is. Overal ter wereld, inclusief Latijns Amerika. Zij ontvangen de boodschap vanuit het hart van Europa. Alleluja. Er is werk. En dit woord is liefde, liefde. Want het zegt, nee nee, deze weg leidt naar een andere bestemming, een andere. Komt u alstublieft terug op deze weg, zodat u de Hemel zult binnengaan. Dat is liefde.

Ezechiël 47 dierbare mensen, vers 1 tot 6, Hij zegt, “1. Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempels van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar.
2. Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. 3. Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. 4. Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. 5. Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. 6. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind?..

Hebt u het gezien, mensenkind? Ok, ten eerste; de Heer heeft mij naar de troonzaal in de Hemel meegenomen. Ik ben voor de troon geweest. En toen, kan ik iets meer beschrijven? Of is dit teveel voor u? U zegt misschien dat het voor u niet teveel is, maar iedereen zegt dat het teveel is. Toch? Bent u er klaar voor om iets meer te horen? Soms moet ik het u vragen. Want als u een onvolwassen kerk bent wil ik u niet teveel doen schudden. Dus, toen de Heer me bij deze gelegenheid naar de troonzaal in de Hemel leidde; er is een gouden voetpad dat naar de troonzaal leidt. En vervolgens, het is een rijk geelachtig goud. En het heeft twee lijnen bruin-roodachtig goud aan beide zijden. Twee strepen. En Hij die mij daar naartoe bracht; toen we daar aankwamen vroeg Hij mij te knielen en te bidden. En ik herinner mij dat toen ik neerknielde en bad, dat ik zei, Machtige Vader ik kom tot U vandaag met lofprijs en dankzegging. En ik herinner mij dat toen ik dat had gezegd, de twee cherubijnen verschenen, de ark van het nieuwe verbond van de Heer dragende. En zij liepen op dat gouden voetpad. En daarna, laat me iets meer delen; als ze lopen doen ze dit naar opzij, met hun hoofden gebogen.
En ik herinner mij dat ik aan Hem die met mij sprak vroeg, waarom lopen zij op deze manier? En toen zei Hij, omdat dit de meest heilige plek is. En daarna, nadat er veel wolk der Heerlijkheid kwam, precies deze wolk (wijst naar de foto), deze specifieke wolk kwam neer op het gouden voetpad..fffffffffff, en zetelde Zich op de genadetroon. En meer kan ik niet delen. Want er was een gesprek vanaf toen Hij ging zitten, en toen sprak Hij. Tegen Zijn dienaar. Maar, ik herinner mij nu dat Hij me meenam naar achter de troon, en ik zag de rivier. Daar wilde ik het over hebben. En ik zag ook de boom des levens, aan de ene kant, en een andere aan de overkant.

Dus toen Ezechiël dit beschreef sprak hij over het bezoek van dit uur. En hij zei dat de leven gevende Geest van God, de rivier van God, vanuit de troonzaal van God. De leven gevende Geest van God, levensonderhoudende Geest van God zou komen en de kerk bedekken. En leven terugbrengen naar de kerk. En kijkt u naar de beschrijving hier, wat hij beschrijft is dat de late opwekking, de late Heerlijkheid geen grens heeft. Dit betekent dat de kerk, in waarheid, de kerk heeft een onbegrensd vermogen om deze heerlijkheid te ontvangen. Ongelimiteerd vermogen. Geen grenzen, om deze heerlijkheid te ontvangen. Want hij zegt, hij meet duizend el tot de enkel, duizend el tot aan de knieën, weer duizend el tot aan de heupen, weer duizend el, en hij zegt, nu is het een rivier. Een rivier waar men niet door kon gaan. Dit betekent dat deze je in de stroomrichting mee zal trekken.

De stroom van de leven gevende Geest van God. Toen de Bijbel van de late Heerlijkheid sprak wisten we niet hoeveel. We wisten niet hoe deze zou komen, zich manifesteren zou. Hoe het eruit zou zien. Alleluja. De Kenianen hebben de regen gezien, en Nigeria nu. Zij hebben de genezingen gezien, de dopen, de wolk, de heerlijkheid, alles, ze hebben veel gezien. Ook dit land, dat is wat Ik hier breng, zegt de Heer. De Heer der legermachten. Want de Bijbel zegt dat de late heerlijkheid groter zal zijn de eerste regen. We wisten zelfs niet dat de wolk uit het Oude Testament ook zou komen. Er is geen grens. Hij spreekt over de leven gevende Geest van de Heer, als de deuren open zijn. Open hemelen.

Mag ik u een waarschuwing geven? Hebreeën hoofdstuk 6:4-6. Zodat u de hemelen boven u niet sluit, nu dat de hemelen open zijn. Hebreeën hoofdstuk 6:4-6. Als u daar bent aangekomen, zegt u mij Amen. Dit is de laatste sessie. En nu kijk ik naar het punt waarop de wolk van God de kerk naar het land van open hemelen brengt. Het betekent, deze brengt de open hemel naar de kerk. Daar zijn we nu mee bezig: Hij brengt de kerk naar het land van de open hemel. In andere woorden, brengt het tijdperk van open hemel naar de kerk. Alleluja, dit is het punt dat ik nu onder de aandacht breng. Ik heb ook 3 of 4 andere punten met betrekking tot dit bezoek.

Hartelijke dank. Ik weet dat u hier in Europa op de tijd let, maar nu behoort de tijd de Heer toe, vandaag. Alleluja. (tegen het aanbiddingsduo) U aanbidt heel groots voor de Heer. Dank u hartelijk. De Heere zegene u. Het komt goed, het zal goed komen. Hij zegt: ‘4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, 5. en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.’ Wie zijn zij waarover Hij spreekt? Het is de kerk. Zij die Jezus aangenomen hebben, zij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben ook de krachten van het komende tijdperk ontvangen; ze zijn er getuigen van en zeggen ‘wauw’, de krachten van deze tijd, het naderende tijdperk, ze hebben er deel aan. U bent zich nu bewust van de krachten van het komende tijdperk. Een wedergeboren kerk heeft de gave van de Heilige Geest ontvangen. En Hij zegt, het is onmogelijk, onmogelijk, het is niet mogelijk dat als zij in zonden vervallen hen weer opnieuw tot bekering te brengen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om teruggebracht te worden tot bekering. Dit is een krachtige waarschuwing voor de kerk i Tsjechië. Want hier waarschuwt Hij voor het misbruiken van de genade.

De genade misbruiken. Ach maak je niet druk, er is zoveel genade. We zijn toch moderne mensen, dit is 2016. De Heer begrijpt het wel, maak je niet druk over deze dingen. Maak je geen zorgen over hoe jij je kleed, de Heer kijkt alleen naar het hart. Als u zo een dergelijke God dient, dan kan ik zeggen dat u en ik twee verschillende goden aanbidden. Want de Ene die ik aanbid zegt, ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’. Hij is heilig en Hij sluit geen compromissen met betrekking tot zonden. Heeft u de waarschuwing gezien die Hij de kerk in Tsjechië geeft? Hij zegt dat in dit moment de hemelen open zijn.

En ieder land waar ik nu naartoe ga. Ze beginnen zich allemaal gereed te maken voor de open hemel. Het is enorm. In sommige landen worden de bijeenkomsten georganiseerd door de overheid. Het is enorm, het choqueert mij ook. Men is zich gaan realiseren dat dit het uur is waarop de hemelen open zijn. Laat ons optimaal gaan, en onszelf gereed maken. Deze Messias, het lijkt erop dat Hij komt.

Dit besef is toegeslagen in de landen. Dit is dus een heel duidelijke waarschuwing dat als u vroeger iets deed, u het nu niet meer kunt doen. Als u de waarschuwing in Hebreeën 6:4-6 vroeger aan het vervullen was, dan kunt u dit nu niet, vanwege de tijd. Het boek Handelingen hoofdstuk 17:30, bent u er? Ik lees het alleen maar om dit punt te benadrukken, toch? Zodat we dit punt kunnen grijpen. Handelingen 17:30. Hij zegt: ‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zijn zich moeten bekeren’. Waarom? Vanwege 31. En in 31 zegt Hij ‘en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan’.

We weten nu allemaal dat de Messias komt. Dus Hij zegt dat in het verleden God aan dergelijke onwetendheid voorbij zag. Onwetendheid. Maar nu is het een gebod. Hij gebied nu alle mensen overal zich te bekeren. Want de dag is door de Heer vastgesteld, en Hij komt. Daarom las ik die waarschuwing over het misbruik van de genade, hetgeen we in dit land zien. Want u heeft zoveel Bijbelscholen hier die u een menselijk evangelie onderwijzen. Menselijk. Menselijk evangelie. Een evangelie wat zoet is, zoet voor het vlees. Zoet, het masseert het vlees. En nu, als ik kom, kom ik met de boodschap van het Kruis en het Bloed. En ik zeg dat alleen dit evangelie van het Kruis en het Bloed kracht heeft om de kerk te bevrijden. Kracht, om ons te verlossen.

Ik wil nog één waarschuwing lezen. Want dit is de laatste sessie, twee waarschuwingen nog. Ga met mij naar dezelfde Hebreeën, hoofdstuk 10, verzen 26-31. Zodat u weet dat God serieus is. Hij waarschuwt de Kerk in Europa te stoppen met het misbruiken van de genade. Hebreeën, hoofdstuk 10, verzen 26-31. Alleluja. Kunnen we nu verder? Hij zegt, ’26. Want als wij willens en wetens’.. als ik u was, en zojuist kwamen we Hebreeën 6:4-6 tegen en als ik het woord ‘onmogelijk’ tegenkom, dan zou ik dat woord onderstrepen. En als ik u was en dit tegenkwam, willens en wetens, dan zou ik het onderstrepen. Dus Hij zegt: 26. ‘Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,’ En Hij zegt, 27. maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.’ Dit betekent dat u van Christen nu tot vijand van God wordt. U wordt de vijand van God. En Hij gaat verder te zeggen: 28. Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. 29. Hoeveel te zwaarder straf , denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? 30. ‘Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen.’ En dan eindigt Hij door te zeggen: 31. ‘Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.’

Nog een waarschuwing met betrekking tot het misbruik van de genade, die we in Europa zien. Hij zegt, zegt de Heer, Ik heb hier naar binnen gebracht, de kerk in, het tijdperk van open hemelen. Maar misbruik dit alstublieft niet, u kunt niet doorgaan de genade te misbruiken, aangaande de open hemelen. Want deze heerlijkheid (wijst naar Wolk van heerlijkheid) nu behoort de Messias toe. Deze. Deze komt ter voorbereiding voor de Messias. Hiermee moet heel goed omgegaan worden. De grote finale van de Kerk. D grote finale voor de kerk, Deze kunt u niet misbuiken.

Kan ik één vers lezen, en dan zal ik alles samenvatten, maak u niet ongerust. 2 Petrus hoofdstuk 2:19-22. Bent u er, geliefde mensen. Alleluja. Ik lees nu. Hij zegt het volgende, Hij zegt: 19. ‘Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. 20. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. 21; Het zou immer beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. 22. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.’

Heeft u dit begrepen? Dit is wat onze God aan de kerk zegt. Dit is de kerk waartegen Hij spreekt. Daarom, zoals u hier als een christen, als een voorganger vandaag bent. U moet uw positie hier vandaag bepalen. Want u zult niet als een groep opgenomen worden. U zult niet als een familie gaan, en binnengaan als een gezin. U zult alleen voor de Heer staan. En dit is wat Hij hier zegt. Hij zegt dat de tijd waarin u de genade misbruikte voorbij is, het is werkelijk voorbij. En Hij gebruikt een krachtig woord. Hij zegt, het zou voor u beter geweest zijn dat u de Jezus niet gekend had, dan Jezus te kennen en dan uw rug toe te keren en Jezus misbruiken. Jezus geringschatten. En Hij zegt, het is als een hond die braakt en dan zijn uitbraaksel opeet. Hij gebruikt krachtige woorden om de kerk in afvalligheid te beschrijven, de kerk in Europa. Als u wilt trouwen, trouw dan op heilige wijze, in de kerk. Maar waarom de seksuele zonde? Waarom, waarom, waarom? Waarom de pornografie, waarom de alcohol? Waarom dit overdadige leven van de wereld? De wereld ín de kerk. U heeft de kennis van de waarheid ontvangen. U bent het licht van Tsjechië. U bent het zout van dit land. Waarom, waarom zou u het verspillen?
Terwijl er een werkelijke kans is om opwekking naar deze mensen toe te brengen. Naar dit land. En de predikers van rechtvaardigheid zijn er niet. Dus wanneer u opstaat als een prediker van rechtvaardigheid dan moét de Heer u steunen. Hij zal u op grootse wijze ondersteunen. Want Hij heeft zulke predikers nú nodig. Hij heeft de voorspoedpredikers nu niet nodig. Alleluja. Hoe prachtig, als u een stem wordt in dit land, een stem die het land oproept tot bekering. Iedere dag roept u het land op tot bekering, Iedere dag roept u deze mensen op tot bekering, iedere dag. Hoe prachtig, wat een grootse roeping. Wat een heilige roeping. Wat een historische roeping. Wat een mijlpaal roeping, wat een enorme roeping, wat een prachtige roeping.

De stem die Republiek Tsjechië iedere dag oproept tot bekering. Laten wij ons bekeren, laat dit land terugkeren naar Jezus, laat dit land zich keren naar heiligheid, we moeten nu terug gaan naar het huis van de Heer, we moeten het straatleven achterlaten, we moeten de alcohol achterlaten, de disco’s stoppen, de bordelen stoppen, nachtclubs, alcohol, drugs. We moeten ermee stoppen en terugkeren naar de Heer. Wat een prachtige stem in dit land, wat een prachtige stem.

Dit is wat de Heer zegt. Hij zegt dat de hemelen nu open zijn. Gaat u dit gewoon voorbij gaan? Gaat u dit voorbij laten gaan? Laat er iemand opstaan en voor het land vechten. Ja, dit is het uur, het uur dat u voor het land vecht. Kan ik verder gaan, vanwege de tijd. Ja, kan ik dit punt van de open hemelen afronden? Er is het Boek Joel hoofdstuk 2:28-32, dit kunt u thuis lezen. Er is het Boek Hagai hoofdstuk 2, u kunt vanaf vers 1 tot 10 lezen. Deze beschrijven allemaal de late zalving. En het is zo mooi, want Joel spreekt over de uitstorting van de geest van de Heer. En als Joel over die uitstorting spreekt, dan zegt hij dat ook uw zonen en dochters dromen en visioenen zullen zien. Hij noemt deze dingen, toch? In andere woorden zegt hij, als deze heerlijkheid komt, open hemelen, dan kan niemand u voorliegen. Want nu kunt ook u dromen ontvangen. Oh ja. Wanneer u iemand in uw kerk wilt uitnodigen, en dan ontvangt u een droom. U ziet hem met rubber laarzen binnenkomen, en modder. Modder verspreiden, dan kunt u hem tegenhouden. Want nu ziet u dingen, de hemelen zijn open. U kunt nu zien, de geest van de Heer kan u helpen.

Alleluja. Ik wil nu bespreken dat de heerlijkheid van de Heer komt om de kerk gereed te maken voor de opname. En nu wil het andere dat ik zag bespreken. Waar Hij nu naar omhoog vertrekt. Dit was 31 december 2012. En natuurlijk gingen we daarna het nieuwe jaar binnen, 1 januari 2013. In 2013, op 4 mei, 5 mei en toen sloeg Hij een dag over, en vervolgens op 7 mei kwam de Heer bij mij terug om over deze heerlijkheid te spreken. Ik vat de drie nu samen, het was één gesprek, en dit is wat Hij zei. Ik zag dat deze heerlijkheid neerdaalde, deze daalde nog steeds neer. Maar deze heerlijkheid was als vallende sneeuw, sneeuw. Dit is een prachtige plek om het te beschrijven, want hier heeft u sneeuw. Het was alsof er sneeuw gevallen was, maar Hij stond nog steeds. Maar kijkt u, de sneeuw was zo, dat je de weg en de stoep waar de mensen lopen kon zien. En vervolgens, toen ik naar de heerlijkheid keek besefte ik dat Hij als een flatgebouw, heel ver weg. Als een gebouw met veel verdiepingen, hoog. Het was alsof deze ergens stond, en dan een volgende erbovenop, tot aan de hemel. En wit als sneeuw op het land. Dermate wit, dat ik het geluid ‘heilig’ kan horen. Alsof er een sissend geluid is sssss (heel zachtjes) Een heilig geluid. En daarna steeg Hij omhoog, zo voor mijn ogen. En toen Hij zo naar omhoog ging, toen ik naar binnen keek, zag ik mensen in hun verheerlijkte lichamen. Ze werden opgenomen. En ze gingen en gingen, totdat een wolk hun overdekte, de hemel in. Dus dit wil ik nu bespreken. Ik gaf de profetie dat Hij bezoek zou brengen, totdat Hij kwam. Maar nu geef ik ook de profetie, dat Hij op het punt staat om op te stijgen. Kan ik dit vandaag met u bespreken? Wanneer stijgt Hij op?

De Bijbel zegt dat de Heer de heiligen op het middernachtelijke uur opneemt. En ik wil dat aspect slechts even aanhalen, de voorbereiding op het middernachtelijke uur, en dan kom ik terug op het hoofdthema. Het is enorm, dat toen Hij Mozes vertelde dat hij moest gaan om de kinderen van Jacob te zeggen dat Hij hun kwam bevrijden, zei Hij hem dat hij ze moest vertellen zich gereed te maken voor het middernachtelijke uur. Om zich gereed te maken voor het middernachtelijke uur. Dus toen ik het opstijgen zag, wist ik dat dit het middernachtelijke opstijgen was. Echter, voordat u naar Exodus 12 gaat waar Hij het middernachtelijke uur bespreekt, is er in Exodus 11 een boodschap voor deze kerk. Nu we spreken over het middernachtelijke uur en het ‘weggrissen’ van de kerk. En ik kijk uit naar die dag. En ik wil u mensen dit niet zeggen.. het is mijn gebed dat iedereen zal gaan, binnen zal gaan. Iedereen. Alleluja? Ja, het is altijd mijn gebed dat iedereen een kans gegeven wordt om binnen te gaan. Maar u moet u gereed maken. U moet u gereed maken.

Daarom moet ik nog naar Slowakije, moet ik naar Slovenië, ik moet naar Rusland, ik moet overal heen gaan. Zodat iedereen een kans gegeven wordt dit (wijst naar de foto van de heerlijkheid van de Heer) te weten. Als u zich gereed wilt maken, dan maakt u zich gereed. Als u dat niet wilt, is het oké, maar u bent tenminste op de hoogte. Alleluja. Ik wil daarom spreken over Exodus 11, over dat middernachtelijk uur. En daarna kom ik te spreken over Jesaja. We gaan nogal wat zien. Exodus 11, geliefde mensen, verzen 4-7, maar een paar verzen. Exodus 11. Alleluja. Is iedereen gelukkig? Ik bén gelukkig, want ik besef dat wij betekenisvolle vooruitgang boeken in de kerk. Van betekenis. En dat is een prachtig iets van Europeanen. Zij doen de dingen altijd met grote ernst. Als u ze eenmaal de waarheid vertelt, dan nemen ze het heel serieus. En maken zich gereed, oh ja. Hier hebben we vele malen over gesproken. Ja. Dus het boek Exodus 11:4-7. Waar de Heer nu sprak over het komende middernachtelijk uur, om het huis van Israël te redden.

En Hij zeg: 4. En Mozes zei: Zo zegt de HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van Egypte 5. en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit,’
Dat choqueerde mij enorm. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar mij gaf het een schok, want ik begreep het niet. Want Hij zegt, omstreeks middernacht zal Hij komen en het land treffen. Alle eerstgeborenen zullen gedood worden, zullen sterven. En dan zegt Hij, van de eerstgeborene van de koning, tot de eerstgeborene van de slaaf. En in dit hoofdstuk11, weet ik wie in Egypte de slaaf was. Dat weet ik. Ik weet wie de slaaf was. Kan ik dit herhalen? Hij zegt dat wanneer Hij komt toeslaan, Hij niet geeft om wie dan ook. Van de eerstgeborene van de koning – en weet u, destijds was Egypte een grootmacht – van de eerstgeborene van de koning zal Hij toeslaan, tot aan de eerstgeborene van de slaaf. Ik heb één probleem, ik weet wie de slaaf was in Egypte: het huis van Jakob. Alleluja. Dat is wat mij problemen gaf met dit (Schriftgedeelte), ik beefde. Maar nu, wanneer we verder lezen, dan brengt Hij iets heel krachtigs in. Maar waarom? Waarom zegt Hij, dat Hij iedere eerstgeborene moet treffen, het maakt Hem niet uit? Omdat het loon van de zonde de dood is. En omdat Jehova, onze God, heilig is. Laat ons verder lezen, en zien.

En Hij zegt: ‘en alle eerstgeborenen van het vee. 6. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal.’
En dan is vers 7 heel krachtig. ‘Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de HEERE onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.’ Dat is heel mooi. Dat is een opluchting, het geeft ons opluchting. Want in eerste instantie zegt Hij, dat Hij iedereen om zal brengen. Nu ben ik blij dat Hij zegt, dat iedereen dan zal weten dat de Heer een onderscheid maakt tussen Israël en Egypte. Waarom? Waarom zou God een onderscheid maken tussen Israël en Egypte? Dit is belangrijk. Waarom? Om deze reden. In het gerechtshof, in de kamers van God in de hemel, waar recht wordt gesproken, recht. Kijk nu, het vonnis werd gegeven, het recht werd gedaan. En het recht zegt dat de loon van de zonde de dood is. Volg mij heel nauwkeurig hier. Het oordeel dat in de hemel gegeven werd, in de gerechtshoven, daar is het gezegd dat het loon van de zonde de dood is. En toen dat vonnis gegeven werd, luister naar wat er gebeurde, toen dat vonnis gegeven werd; toen stapte Christus, het Lam van God, Christus de Zoon van de levende God, de eerstgeborene van de familie van God – kijk wat Hij deed – Hij stapte naar voren en Hij hief Zijn hand op, en zei: het loon van de zonde is de dood is. Echter, voor de familie van God, wil ik de borg betalen. Dit is, als iemand naar de rechtbank gaat, en voor u betaalt. Alleluja. In andere woorden: uw losgeld betaalt, en zegt ‘laat hem vrij, laat hem vrij’.

Luister, het vonnis was gegeven, in de bovenkamers van Gods rechtbank. En het vonnis zei, dat het loon van de zonde de dood is. Kijk, dat was het moment waarop de Messias een stap naar voren deed en zei: maar voor de familie van God betaal ik de losprijs. Ziet u? En vervolgens, toen Hij dat deed; wie is de familie van God? De familie van God is de kerk van Christus. Maar voor de kerk, komt Israël. Kunt u mij hierin in volgen? De familie van God is Israël én de kerk, en Hij stapte naar voren als de eerstgeborene in de familie. En Hij zei: Ik betaal. Volg mij. Toen Hij dit zo deed, betaalde Hij de losprijs. En dat is waarom toen Hij kwam om Egypte te treffen, Hij zei dat voor de familie van God, wat Israël is, ze slechts een lam zonder gebrek hoefden te zoeken, en het offeren. Het bloed als symbool voor het offer dat plaats had gevonden – dit is belangrijk voor hoe de kerk in dit land zich gereed moet maken – volg mij tot ik bij de basis kom. Hij zegt dat de Messias zich nu geofferd heeft namens de familie van God. Want de Messias is de eerstgeborene van de familie van God. Dus toen de Heer de eerstgeborenen in Egypte kwam doden, was het offer al gebracht door de eerstgeborene van de familie van God, tijdens het leggen van het fundament van de aarde.

En Hij zegt dat de familie van God nu, alleen vanwege de symboliek van een perfect lam zonder gebrek, en het bloed, om te laten zien, kijk, voor u zullen uw eerstgeborenen gered worden. Want de eerstgeborene van God is geofferd. Maar de boodschap aan de kerk in de Republiek Tsjechië is deze: Hij zegt dat toen Hij hier sprak dat Hij een onderscheid zal maken tussen Egypte en Israël - Hij had gezegd dat Hij ze allen zou doden, Hij had gezegd dat Hij ze allemaal zou doden, alle eerstgeborenen – en vervolgens zegt Hij later, nee, U zult weten dat Ik een onderscheid maak. Het betekent dat er in Egypte zonde was. En wanneer zonde heeft plaatsgevonden; het loon van de zonde is de dood, ongeacht wie. Het doet er niet toe wie u bent, het loon van de zonde is de dood. En Hij zei dus, omdat het loon van de zonde de dood is het er niet toe doet wie u bent.

Echter, Hij zegt, dat omstreeks middernacht Hij nu een onderscheid zal maken tussen Israël en Egypte. En Hij zegt dat dit onderscheid alleen gemaakt zal worden – niet vanwege de heiligheid van Israël, niet vanwege de rechtvaardigheid van Israël, nee. Niet vanwege de juiste houding van Israël. Luister, Hij zegt dat het onderscheid wat Hij tussen Israël en Egypte gaat maken, niet gebeurt omdat Israël heilig is. Nee, Israël nam deel aan dezelfde zonde in Egypte. Het is niet vanwege de heiligheid van Israël, niet vanwege de rechtvaardigheid van Israël. Het is niet vanwege de rechtschapen wandel van Israël. Het is simpelweg vanwege het bloed van een lam. Heeft u dit begrepen. Dit is hoe zij zich gereed maakten voor het middernachtelijk uur.

En dus, toen ik de wolk zag opstijgen, was dat verbazingwekkend, want dat zal alleen op het middernachtelijk uur gebeuren. Maar keek ik naar hoe Israël zich gereed maakte, toen had ik een boodschap voor de kerk. In andere woorden zegt Hij, er zal of de dood van een schuldige zondaar plaatsvinden – want het loon van de zonde is de dood – een schuldige zondaar de dood vinden, of een onschuldig substituut zal de dood vinden. Heeft u dat begrepen? En daarom zegt de Heer dat voor de kerk in dit land: een onschuldig substituut is reeds voor u gestorven. Zijn naam is Jezus, de eerstgeborene van de familie van God. Hij zegt hiermee, dat alles wat u doen moet om u gereed te maken voor dit opstijgen, dit opstijgen met de heiligen, is te zorgen dat wanneer het middernachtelijke uur gekomen is de Heer u bedekt zal aantreffen, met het perfecte bloed van het smetteloze onschuldige Substituut zonder enig gebrek.

Dit houdt in, dat toen ik de heerlijkheid heb zien opstijgen, Hij mij stuurde naar de Republiek Tsjechië om aan te kondigen dat dit het uur is van het bloed van Jezus. Om ervoor te zorgen dat u met het Bloed bedekt bent. Dat is wat ik naar voren wilde brengen. Ik wilde het naar dit heel belangrijke punt brengen, dat wanneer u in dit uur een voorganger bent, u ervoor moet zorgen dat u de kerk met het bloed van Jezus bedekt. Zorg dat u in dit uur het bloed van Jezus predikt. Waarom? Omdat Hij zegt dat het bloed van Jezus het ultieme offer is. Ultiem. Er is geen ander, het krachtigste. En kijkt u naar de kerk in de Republiek Tsjechië – de Heer heeft mij gezonden om u een vraag te stellen, om de kerk hier te vragen: Kerk van Christus in de Republiek Tsjechië, kerk van Christus in Brno, luistert u naar mij: Sinds u Christus Jezus als Heer aangenomen heeft – ten eerste: bent u zich ervan bewust dat de Messias komt? Ten tweede: realiseert u zich dat dit het uur van het Bloed is? Ten derde: bent u werkelijk bedekt met het bloed van Jezus? Bent u echt, werkelijk bedekt? Waarom?

Omdat Hij zegt dat het perfecte bloed van Jezus het krachtigste offer is. Dit betekent dat het de hoogste macht heeft. Dit betekent dat wanneer u bedekt bent met het krachtige bloed van Jezus, dan moét uw identiteit veranderen. Ja, moét veranderen. Dit houdt in, dat toen u in de wereld was en het perfecte bloed van Jezus waste u schoon.. kijk nu – ook als u straks de staat weer opgaat en u wandelt naar huis, dan is de duivel naar u opzoek, hij passeert u en zou u niet moeten kunnen zien.. want uw identiteit is veranderd. Zodat hij u niet eens kan herkennen / zien. Het perfecte bloed van Jezus heeft optimale macht. Het is geen fictie, nee, heeft werkelijke macht om een zondaar te veranderen van een kind van de wereld in een kind van God. Een kind van de duisternis, in een kind van het licht. Een slaaf van de zonde, in een werker van rechtvaardigheid. Het heeft de macht om persoonlijkheden te veranderen.

Daarom is het de Heer rechtvaardig dat Hij mij naar de Republiek Tsjechië stuurt om u de vraag te stellen. Kerk van Christus in Tsjechië, sinds u Jezus heeft aangenomen, bent u werkelijk bedekt door het bloed van Jezus? Waarom? Omdat als u naar de kerk kijkt, als u naar mensen kijkt die bij deze plek naar binnengaan – als er een andere deur zou zijn, van een discotheek – een deur van de kerk en van een discotheek, en u gaat op een afstand staan, en u ziet mensen de disco binnengaan en de kerk binnengaan, dan moet u misschien op de knieën gaan en de Heer vragen: welke is nu de kerk? Ja. Daarom ben ik gekomen. Ik kom om het bloed van mijn Heer te verdedigen. U, u zegt dat het bloed van Jezus zwak is. En kijk ik naar hoe de christenen in dit land de behoudenis leven, dan hoor ik ze God de Vader aanroepen ‘Heer, de eerste Calvarie was onvoldoende’. Stuur Jezus terug naar het kruis! Kijk, we zijn in de kerk, maar we zijn niet bevrijd. Dit hoor ik afkomen van de kerk in dit land.

Ook voordat ik hier kwam liet de Heer mij veel dingen zien over de kerk hier, Hij bracht mij hier al in de Geest. Dus dan zie je een kerk die nog niet verlost is. Men drinkt nog alcohol, men rookt, ze rommelen met vrouwen, mensen wonen ongehuwd samen. Ze onderwijzen alleen vrijheden, van alles. En dus, toen ik dat zag begreep ik dat deze kerk God de Vader aanroept om Jezus naar het kruis terug te sturen. Zij zeggen de Heer, kijk, voor de kerk in Republiek Tsjechië is de eerste kruisiging niet voldoende. U kruisigt Jezus nogmaals. Als Jezus naar het leven van de Christenen hier kijkt, het onheilige leven, de levens die niet heilig zijn – van de christenen, als Hij naar de kerk kijkt, de voorgangers die voorgaan in een kerk, een kerk leidend die onheilig is, dan hoort Jezus nog eens de doorboring van de spijkers. Heeft u mij begrepen? Heeft u begrepen waarom Hij (wijst naar de wolk van Heerlijkheid) gekomen is? Het is geen grapje. Het moment van de realiteit is nu. Daarom noemde ik dit het grote ontwaken van de kerk.
Want als u het bloed van Jezus ontvangt, verandert het uw leven voor altijd. Als u vroeger rookte of dronk, dan zult u daar niet meer gevonden worden. Als u in seksuele zonde was, in immoraliteit, bedenk dan dat dit het grootste machtigste offer is, ultiem. Het heeft de macht je te veranderen. Maar hier in Europa, laat de Heer mij steeds voorgangers zien die worstelen met porno, voorgangers die met alcohol worstelen. Zij zeggen: Heer, nee, U moet Jezus terugbrengen naar het kruis. Kijk, het eerste Calvarie was niet genoeg. Kijk, het eerste bloed heeft geen macht, het heeft mij niet veranderd. Daarom kunnen er hier vrouwen komen in een heel korte rok en hier zitten. Ja, en lijken op degenen in de wereld, die nog niet verlost zijn. Daarom is de wereld de kerk binnengekomen en haar zitting genomen.

En Jezus huilt. Ik deelde gisteren met u, dat wanneer de Heer met mij ontmoet – en eens liep Hij door de lucht voor mij – kijk, het eerste: Hij laat de doorboring zien. In andere woorden: haast u, ren en ren naar de Republiek Tsjechië, en vraag ze: waarom bent u dit (de spijker doorboorde hand) zo snel vergeten? Ik, de Heer zijnde, ben getraumatiseerd door hoe Ik mishandeld ben, Ik kan dat nooit vergeten. Als Hij mij dit laat zien, de doorboringen in de handen, dan zegt Hij daarmee, haast u daarheen en vraag ze Waarom realiseert u zich niet dat als Ik naar de kerk in Republiek Tsjechië kijk – Ik houd van ze, ik houd van ze – en het voelt zo dat Ik terug zou moeten gaan naar het kruis, maar vertel ze echter dat ik nu keer gebreken heb. Al wil Ik terug, dan kan de Vader dit niet toestaan. Niet weer, met gebrek. Laat ze dit (de doorboorde hand) zien, dat Ik dit nu heb.

Zeg ze dat al zou Ik terug willen gaan voor hun – Ik zie dat ze bevrijding nodig hebben, ze hebben een tweede verlossing nodig – en Ik houd van ze, Ik zou terug gaan – Ik zou het weer doen, om ze te redden. Maar toen ik in den beginne kwam, was Ik aanvaardbaar als offer. Want ik had geen gebrek. Maar nu, nadat ik al (naar het kruis) geweest ben, heb ik al gebreken. Ik kan niet weer aanvaard worden. Als Hij het mij laat zien. Als Hij me de doorboring laat zien, is dit wat Hij daarmee zegt. Vertel ze dat ze door middel van de eerste Calvarie wedergeboren moeten worden. Kijk, Ik heb nu gebreken, het kan Mij niet toegestaan worden om weer te gaan.. de kerk van Christus.

Kan ik nu verder gaan? Toen Jesaja deze heerlijkheid (wijst naar de Wolk van heerlijkheid) zag – Jesaja maakt melding van deze heerlijkheid in Jesaja 26. Toen Jesaja dit Bezoek zag; Jesaja omschrijft dit Bezoek. In de karakteristieken die hij geeft ziet u hem de aard van het Bezoek beschrijven, en ook het doel van het Bezoek. En Jesaja legt dit vast in Jesaja, hoofdstuk 26. Kunnen wij Jesaja 26 lezen? Alleluja. Dank u wel. Dit is de laatste bijeenkomst. Morgen rond deze tijd ben ik weg uit Europa, en ben ik al bijna geland. Jesaja 26. Alleluja, wat een prachtige tijd in de kerk, om nu de zuivering van de Bruid te bespreken. Alleluja, ik ben echt zeer vereerd en gezegend. Jesaja 26:19-21. Hij zegt:
19. Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Dus u ziet direct vanaf vers 19, dat wanneer Jesaja dit Bezoek ziet.. Alleluja. In de hemel zullen wij ons deze dagen herinneren. De tijd dat wij zwoegden voor de Heer, ons gereed maakten, niet voor niets! Alleluja. Dus als Jesaja dit Bezoek ziet, zien we dat Jesaja als eerste ziet wat dit Bezoek zal doen: opwekking brengen. Dus waar wij Jesaja het Bezoek horen beschrijven, noemt hij het de dauw. Dauw, en dat geeft direct al zoveel informatie. Hoe Jesaja het zegt ‘ontwaak en juich’, want Uw dauw is fris groen als de dauw in de morgen. Uw dauw is gekomen, juich. Vier het. Dit zegt ons dat Jesaja in essentie twee tijdperken gezien heeft. Jesaja zal gezien hebben, hoe lang men had gewacht, zo lang gewacht op deze dauw. En dan komt de dauw, er is gejuich, wauw, eindelijk is deze gekomen. Dit houdt in dat Jesaja de gesloten hemel gezien moet hebben. En als de hemel dan opent: juich!, de dauw is nu gekomen. En Jesaja benoemt het als fris groen. De morgendauw is fris. Maar de morgendauw is ook van korte duur. Kort, van korte duur. Oh. Hiermee zegt Jesaja, wees voorzichtig, want als deze dauw komt zal deze na korte tijd opstijgen.

Dus, bedenk waarvoor deze bedoeld is, en gebruik het met spoed, om u gereed te maken. Want Jesaja beseft dat het morgendauw is, want dauw is kortstondig. De morgendauw verdampt snel, de dauw is dan verdwenen. Maar kijk wat Jesaja ziet, in vers 20. Hij zegt: ‘20. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit de deuren achter u.’
Herinnert u zich de kamers die Jezus gereed ging maken in Johannes hoofdstuk 14? Daar zegt Hij, Ik ga naar de Vader. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Hij begint met te zeggen, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God; geloof ook in Mij. En daarna spreekt Hij over dat Hij naar het huis van de Vader gaat waar er vele woningen zijn. En dat Hij een plaats voor u gereed gaat maken. Héé, luister, onze God kent ieder van u bij naam.

Dit betekent als uw naam Paul Onjoro is, heeft Hij daar een plaats gereed gemaakt, en er staat daar geschreven ‘Paul Onjoro’. Hee. Als uw naam Eva Meyrberg is, dan is er een plaats gereed gemaakt voor Eva. God kan geen plaats voor twee mensen gereed maken, nee, nee, nee. Nee, mijn God niet, niet onze God. Iedere persoon heeft een plaats die gereed is gemaakt. Iedere Christen heeft een plaats die gereed gemaakt is. ‘Wat is uw naam? Dat is Bertil Ceder, waar vandaan? Zweden, is het Zweden? De kerk uit Jongkoping. Bertil Johns, Bertil Peters, Bertil Ceder..ja we hebben u hier staan. Dat is dan kamernummer 8 alstublieft. Ohhh. Hee! Ik wil naar de hemel.

Zorg dat u niet speelt met uw behoudenis. Ga geen grappen maken met uw behoudenis. Heeft u mij begrepen? Want, er is een specifieke plaats voor u gereed gemaakt. Specifiek voor u. En er zijn geen twee mensen als u, als u wedergeboren bent. Daarom, als u het hier lichtzinnig gaat nemen, dan choqueert dit mij. Want Hij zegt, Ga, Mijn volk. U komt weer de Mijn volk kerk tegen. Weer, mijn volk. U komt de uitverkorenen van God weer tegen. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen. De plaatsen die Jezus gereed ging maken, Jesaja zag deze. En kijk, Jesaja zag de kerk deze plaatsen binnen gaan. De kerk die eindelijk binnen gaat, Jesaja ziet dit. En kijk wat Jesaja ook ziet. Hij zegt: 20. Ga Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Jesaja ziet de deur gesloten. Ja. Jesaja ziet dat als de heerlijkheid in de morgen komt, als Hij de kerk gereed komt maken, is dat ook een mededeling, een waarschuwing. Dat de hemelen nu open zijn, maar wees voorzichtig, deze dauw is van korte duur. Ieder moment zal nu de deur naar de hemel gesloten worden. Ja, dat is nu de boodschap.

Dus u ziet mij hier om over dit Bezoek te spreken. In de basis kunnen we zeggen dat de Heer mij naar de Republiek Tsjechië gezonden heeft, en Europa, om aan te kondigen dat de deur spoedig zal sluiten. Alleluja. Daarom moeten we meer tijd besteden aan ons gereed maken voor het binnengaan. Het is verbazingwekkend dat Jesaja ze binnen ziet gaan, en hij ziet de hemel zich sluiten. En dit is het probleem: als de hemel dicht gaat, aan welke kant zult u zich dan bevinden? Zult u aan de andere zijde zijn, of aan deze kant? En bedenk u, degenen die daar binnengaan zullen daar zitten en over u spreken die achtergebleven bent. Ze zullen zeggen: ik kan maar niet geloven dat die en die het niet gered heeft. Wauw, ik kan niet geloven dat hij niet gekomen is, of zij niet. Ik kan niet geloven dat mijn voorganger achter is gebleven. Ik heb de aarde gezien nadat de kerk is opgenomen. Wees er niet mee bezig, praat er niet over. Maakt u zich er geen zorgen over, het is ongelooflijk. Als ik het hier zou beschrijven dan bent u gechoqueerd. Houd u er niet mee bezig, maak u enkel gereed en treed binnen.

Verdiep u niet in de filosofieën over voor de verdrukking – tijdens de verdrukking – na de verdrukking. Houd u niet bezig met die menselijke filosofie. Nee, nee, nee, de Bijbel is heel duidelijk. Hij zegt dat de wetteloze niet geopenbaard zal worden totdat Hij die hem tegenhoudt weg is genomen. En u en ik, wij weten dat Hij die hem nu tegenhoudt de Heilige Geest is. En wij weten dat u de heilige verblijfplaats van de Heilige Geest bent. De heilige kerk is de heilige woning van de Heilige Geest. Als de heilige kerk wordt opgenomen betekent dit dat de heilige woning van de Heilige Geest opgenomen is. En dat betekent ook dat dan het genadetijdperk ten einde is gekomen. De Heilige Geest is ook opgestegen.

Maak u niet druk over filosofie in Europa. Filosofie, psychologie en theologie. Maak u slechts druk over één ding: dat de Heer al aangekondigd heeft dat de Messias komt. En hoe voor te bereiden is voor ons heel duidelijk: u wijst de zonde af, en kiest voor heiligheid. En laat God u onderwijzen wat de zonde in uw leven brengt en in stand houdt. Stap voor stap. Hij zal het u in uw huis laten zien. Hij zal u vertellen, verwijder die fles wodka, gooi weg. Verwijder daar die sigaretten, gooi weg. Hij zal het u onderwijzen, één voor één, wat op te ruimen uit uw leven. Maar wij weten dat ieder mens het vermogen heeft te weten wat zondig is. Dus werkelijk, als u wilt binnen treden, dan kunt u zich gereed maken en binnen gaan. Dus Jesaja zegt, Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, en sluit de deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik totdat de gramschap over is. 21. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.’

Jesaja beschrijft dit Bezoek (wijst naar de Wolk van heerlijkheid). Bedenk dat toen de vroegere profeten, toen zij destijds dit tijdperk zagen, dit Bezoek, huilden enkelen van hen. Ze huilden tranen. Ze zeiden, zie, ik zie een generatie die Hij gaat bezoeken. Hij gaat naar ze toe, zij zagen Hem naar hun toegaan. En enkelen van hen huilden. Ze zeiden, oh, wat een krachtige generatie. Oh, wat een gezegende generatie. Ik zie Hem neerdalen bij hun, naar hun toegaan. De generatie die zich gereed maakt om de Messias te ontvangen. Speelt u geen spelletjes met uw behoudenis. Ik weet dat u in Europa bent, maar u kunt een afgezonderd leven leiden. Ja, u hoeft niet toe te geven aan het verval, de verrotting, de morele rot. U kunt uzelf afzonderen. Dus Jesaja zegt, dat wanneer deze heerlijkheid komt, elk bloed dat vergoten is aan het licht gebracht zal worden. Overal waar er iemand vermoord is, wij zullen het zien. Dit houdt in dat Hij de zonde aan het licht komt brengen.

En wanneer Hij de zonde aan het licht brengt, dan zullen wij weten wat zonde is. Dan kunnen wij dat wat zonde is niet verbergen. En als we eenmaal weten wat zonde is, dan kunnen wij berouw hebben en tot inkeer komen. In andere woorden komt Hij een opwekking van bekering ontvlammen. Eeeh, de morgendauw, fris en koel, je voelt dat je het wilt opdrinken. Voor de dorstige kerk. Alleluja. En dus, dit is de morgendauw, die ook de lampen brandende houdt. Alleluja.

Kan ik naar nog één doel van Zijn komst kijken, voordat ik de bijeenkomst sluit? Haha, ik moet het geven, in de naam van de Heer. Zodat ik ’s avonds mijn handen kan wassen. Alleluja. Hij komt om Zijn volk te onderscheiden. Als u met mij gaat naar het boek Exodus 33, verzen 15-16, Hij komt Zijn volk onderscheiden. Alleluja. En de volgende keer als we komen dan organiseren we een genezingsdienst enzovoort, toch? De Heer zal ons helpen. Het land Republiek Tsjechië is nu open. En als er nu een genezingsdienst zal zijn, dan zult u de basis van die genezingen kennen. Dat is heiligheid, en de komst van de Messias. Alleluja. Exodus 33:15 en verder. Hij zegt, ik zal vanaf vers 14 lezen:
14. En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen?. 15. Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. 16. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daardoor dat U met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en Uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn.

Kan ik dit iets toelichten? Alleluja! Hij zegt, dat toen dezelfde wolk, dezelfde God Israël bezocht, in de wildernis, was de manier waarop zij zich tot Hem verhielden – toen Hij neerdaalde, dat vind ik verbazingwekkend, besefte zij dat dit historisch was. Het verbaast mij dat zij zelf daar in de wildernis besefte dat dit soort Bezoek (wijst naar de wolk van heerlijkheid) historisch is. Zij realiseerde zich dit. Volg mij nu. Dank u. Zij realiseerde zich dat dit niet iets kleins is. Dus ze zeiden, als God Zelf, God de Vader, ons nu in de wildernis bezocht heeft, en we nu vertrekken, hoe zullen de volken in de hele wereld, daarbuiten, weten dat God de Vader zelf ons bezocht heeft? Hoe? Want zij wisten dat dit (wijst naar de wolk van Heerlijkheid) groot is. Dit is niet iets om af te ronden en weer verder te gaan, nee.

Zij wisten dat dit een blijvende impact op hun levens zou hebben. En daarom vroegen zij, nu dat wij verder trekken, waardoor zullen wij, die door Uzelf bezocht zijn, van de inwoners van het aardoppervlak onderscheiden worden? Mozes, ik weet niet wat Mozes verwacht had. Want hij wist dat dit historisch is (wijst naar de Wolk), dat dit té groot is. Maar ik weet niet wat hij verwachtte. Want soms zijn wij een instant-generatie, alles moet onmiddellijk. We gebruiken de magnetron, Facebook, instant. Twitter. Instant. Directe boodschappen. We zijn een generatie van alles onmiddellijk. En soms verwachten we onmiddellijk iets van God, zoals: neem deze kaart, die kunt u aan de mensen laten zien. Dat soort mensen zijn wij. Maar luister naar wat de Heer zei. Luister naar het antwoord dat Hij Mozes gaf. Herinnert u zich dat Hij Mozes zei dat men de voet van de berg niet mochten aanraken? Toen Hij de berg bezocht. Herinnert u zich dat toen Mozes richting de brandende braamstruik ging, Hij zei: kom niet dichterbij. Dit is nu heilige grond.
In essentie zegt de Heer, dat wanneer Hij kiest een plek te bezoeken, de majestueuze goddelijke aanwezigheid van God verschijnt daar, majestueuze goddelijke aanwezigheid. En als dat gebeurt, dan wijdt die goddelijke aanwezigheid van Jehova die plek onmiddellijk. En als Hij de plek wijdt, dan heiligt Hij deze ook direct. Daarna verklaard Hij die plek heilig, vanwege Zijn bezoek.

Vanwege Zijn bezoek, verklaart Hij het nu heilige grond. Raak het niet aan, dit is nu heilige grond. En de mensen, de mensen die op die plek van het bezoek aangetroffen worden – nu geef ik u het antwoord dat Hij Mozes gaf – vanwege de deugdzaamheid van het bezoek wordt hun een opdracht gegeven, een taak van heilige eredienst. Dit betekent met respect voor autoriteit. Nu kunt u Mij alleen met respect benaderen. Heilige eredienst nu. De schoenen van uw voeten doen, dat is nu heilige aanbidding. De mensen die aangetroffen worden op de plek van het Bezoek, hun wordt nu de taak, de opdracht, de plicht tot heilige eredienst aan de Heer. En als zij tot heilige aanbidding besluiten, dan hoort u de Heer zeggen, dat zij Zijn eigendom zijn geworden. U hoort de Heer nu zeggen, vanwege hun heilige eredienst, ook al heb Ik alle volken der aarde geschapen, voor Mij zult u een uitverkoren volk zijn, een kostbaar bezit, een heilig volk. Dat is wat Hij bepaalt. Hij verkondigt nu Zijn eigendom, een heilig volk, ze zijn de uitverkorenen, omdat ze betrokken zijn in de beoefening van heilige eredienst. In andere woorden,

Gods heilige volk. En zodra ze in die beoefening betrokken zijn, en God heeft ze Zijn eigendom gemaakt, kijkt u dan wat er met ze gebeurt. Dit is het document wat ze bij zich dragen; dit is de identiteit die ze nu hebben: zodra ze bij dat soort aanbidding betrokken zijn, bij dat bezoek (wijst naar de Wolk), van God de Vader, dan verandert ten eerste hun wandel vanzelf. Ten tweede, hun spreken verandert. Ten derde, hun aanbidding is veranderd. Vier: hun preken, hun woord, verandert. Vijf: hun vasten verandert nu. Zes: hun eten verandert. Zeven: hun gezelschap verandert. Acht: hun kleding verandert. Negen: hun behoudenis verandert. Tien: hun bestemming verandert. U ziet dat ze nu op de Hemel gericht zijn. Hun gedachten veranderen. Hun geesten veranderen. En Hij vertelde Mozes, dat als de mensen daar buiten in de wereld zullen zien dat uw wandel veranderd is, uw spreken veranderd is, uw aanbidding veranderd is, uw woord veranderd is, uw kleding veranderd is, uw vrienden veranderd zijn – ook op uw werk, men zegt laten wij gaan lunchen bij KFC, Mac Donalds, en u zegt nee, nee, nee vandaag vast ik. Als zij zullen zien dat ook uw kleding is veranderd. In de lunchpauze praten ze over mannen, met een groep vrouwen praten ze over mannen – u blijft aan het bureau zitten om de Bijbel te lezen, en maakt notities. U schrijft ze alsof u haast hebt, of u in de problemen bent. Ohh! Kijkt men naar uw behoudenis, dan is daar geen alcohol meer. Er is geen immoraliteit meer. Ze zien dat uw behoudenis veranderd is. Kijkt men naar de richting die u opgaat, dan zien ze dat uw bestemming veranderd is. De kleding is veranderd. Vrienden veranderd, behoudenis veranderd. Dan zal men zeggen, deze mensen, dat volk is door God bezocht! Alleluja.

Dat is hoe men zal weten, dat Ik Jehova, Ik heb u bezocht. Haha hé. Er bestaat geen vlugge oplossing. Er is geen ID dat u gegeven kan worden, om door te seinen. Identiteitskaart. Nee, Hij zegt, niemand zal ooit deze Heerlijkheid ontmoeten en dezelfde blijven. En als u wilt dat de volken der aarde.. in Kenia weet men het, zij weten het, ik preek wat er in Kenia gebeurt. Ook in Nigeria nu. In Kenia weten ze het. Want nu zijn de artsen, de ervaren artsen, de directeuren van medische diensten die aan het hoofd staan van de HIVAids behandeling. Het landelijke HIVAids Programma, op dit moment luisteren ze mee naar mij, zij kunnen nu in vergadering gaan en God bespreken! Ja, Ja, Heee. Ze kunnen elkaar nu treffen en over mijn God spreken. Ze vergaderen en zeggen, want ze draaien medicijnen behandelingsprogramma's dus een arts zegt ik heb dit aantal mensen in mijn programma. En nu kan men vertellen dat er enkele mensen negatief getest zijn, en ze zijn uit het programma, wij hebben ze uit het programma verwijderd. Hee. Hee. Mijn God. Nu is het waarheid dat men naar ons kijken kan en zeggen: deze mensen, God de Vader heeft deze mensen bezocht. Hahaa. Heee. Hee. Ik preek over wat er nu gebeurt en wat er in de Republiek Tsjechië zal gebeuren.

En ik herinner mijn nog Gonzalez Gonzalez in Porto, in San Felix. De enige andere persoon in de wereld wiens bloed negatief werd. In Venezuela heeft men een automatisch testsysteem. Dus hij kwam de volgende dag met de testresultaten, we beefden. Want de artsen zullen op hun achterhoofd beginnen te krabben, hun haren uit het hoofd trekken: dit is medisch niet mogelijk. En in het proces zullen ze zichzelf over mijn God horen praten. Hij is God, de Allerhoogste. Er is geen andere God zoals Hij. In Kenia is Hij de enige God die HIVAids positief kan veranderen in HIVAids negatief.

Voordat ik hier kwam, was er een groep uit een stad die Bongoma heet, de voorgangers wilde mij bezoeken met een aantal mensen die in voorgaande bijeenkomsten genezen waren. Walter Syrengo en een andere jongeman die Obingo heet. Ze brachten ook een kreupele, Njamura, die in juni 2009 was gaan lopen. Ze herinnerde mij zelfs aan de datum waarop ze opstond en liep. Ook ik was geschokt. 2009 is ver weg, we hebben zo vele genezingsdiensten gedaan sinds dien, en de Heer heeft veel meer kreupelen genezen, maar zij (Njamura) kwam. Men heeft hun bij mij gebracht. Onder hen waren dus deze twee, Walter Syrengo en Obingo. En de bisschoppen stonden op en zeiden, man van God, kijk deze Obingo is nu volwassen, ik geloof dat hij nu op de middelbare school zit, en werd met HIV geboren, met medicatie, en de Heer genas hem en veranderde zijn bloed. En toen werd de medicatie gestopt. En dan ook Walter Syrengo. Ze zeiden man van God, ook de recente tests uitwijzen dat ze nog altijd negatief zijn.
En in Kenia, u weet dat ik heel strikt ben. Zoals u kunt verwachten stuur ik altijd de mensen die genezen zijn terug naar hun arts. Want als de Heer u geneest, moet ook uw arts u onderzoeken, zodat u twee dossiers heeft. Mijn Jezus. Als Hij u geneest moet ook uw eigen arts, degene die u sinds vele jaren kent, twee dossiers hebben en mij opzoeken. Man van God nooit eerder hebben wij dit gezien.. en dan, in het proces, nemen ze Jezus aan. In de loop der zaken kunnen we dan over mijn God spreken.
Dus wilt u weten, hoe zullen de volken der aarde; wat is het dat ons onderscheidt van de rest van de wereld? Het is prachtig om in heiligheid te wandelen. Want Hij zegt, op die manier kunt u het Bezoek van God dragen. Laat mij dit herhalen, het is heel belangrijk. Wanneer dit soort bezoek (wijst op de Wolk) komt, dan is het heiligheid waardoor het bezoek gedragen kan worden. Zonder heiligheid zal het ineen vallen. Het is prachtig wanneer nu de ervaren medici over deze groep mensen spreekt. Deze mensen zijn bezocht.

Ik weet niet waar Mozes naar zocht, of hij een ID kaart zocht of iets anders. Maar het antwoord is in u. Dat wanneer u bezocht bent met zo een historisch bezoek, dan is er geen enkele mogelijkheid dat u terug kunt gaan naar wodka en wijn drinken in de winter. Op geen enkele manier kunt u thuis weer seculaire films gaan kijken. Op geen enkele manier kunt u deelnemen in het aanbiddingsteam en in de pauze gaan roken. Dat kunt u niet doen, dat is onmogelijk. En als zij zullen zien dat uw spreken veranderd is, dat u uw simkaart verwijderd heeft en een andere in uw telefoon gestopt heeft. Uw vrienden zijn andere, uw eetgedrag is veranderd. U vast vooral. Als zij zien dat uw kleding ook veranderd is; uw gedachten zijn veranderd, uw gezelschap verandert. Het Woord dat u preekt is heilig, heilig, wees heilig, bekeer u. Bij alles wat u zegt, zegt u heilig, u zegt heilig bij alles wat u zegt. Als men naar uw behoudenis kijkt, beseffen zij wauw, zijn behoudenis is veranderd. Kijkt men naar de richting die u opgaat, dan ziet men dat deze veranderd is. Mensen zullen weten, wauw, deze persoon is Bezocht. Alleluja. Ik kom hier om het bezoek van de Heer te brengen. Kan ik nog één ding afhandelen voordat ik eindig? Mijn hart is nu mooi; ik ben gelukkig want ik beëindig bijna mijn missie. Ik heb geen compromissen gedaan aan het woord van mijn God. Ik heb het u gegeven zonder angst voor voorkeuren. Ik heb het u gegeven zoals het is. Morgen, als ik uw land verlaat zal mijn hart vol van vreugde zijn. Ik zal weten dat ik terug zal komen.

De mensen hier (wijst naar een blinde en een verlamde persoon) hebben de genezing van de Heer nodig, de mensen die u hier ziet. Alleluja. Ohh. Hij komt om met de kerk te wandelen. Laat mij met dat punt eindigen. Hij komt om met de kerk te wandelen. Genesis hoofdstuk 3, vers 8. Laten we daar beginnen: ‘En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.’ Dat is heel krachtig. Luister naar mij dierbare mensen, Adam en Eva waren gewoon om met God te wandelen, in de hof. Gaat u naar een seculair woordenboek, en u zoekt het woord – de hof van Eden – op, dan hoort u het seculaire, seculair, zeggen: Paradijs. U hoort het seculaire woordenboek zeggen: de plek waar de boom de Levens staat. U hoort het seculaire woordenboek aangeven: de hoogste staat van zegening. Dit betekent, de hoogste staat van vreugde, bliss, vreugde. Dus kijk ik naar hoe het seculaire woordenboek de hof van Eden beschrijft dan ben ik verbaasd, want ik zie dat men de hemel beschrijft. Paradiso, Paradijs. Iedereen weet dat het Paradijs in de Hemel is. De boom des Levens, de boom waar als u diens bladeren eet u niet sterft.

Dus, in het oorspronkelijke plan van de schepping van de kerk, de blauwdruk; God schiep de kerk zodanig dat als zij in geloof met God wandelen – bedenk u dat het onderwerp is: Hij komt om met de kerk te wandelen – dus het oorspronkelijke plan was dat als zij vol geloof en gehoorzaamheid met God zouden wandelen, dan was er geen dood. Dood was geen deel van het totaal. Paradiso. Paradijs. Dit betekent dat de Hemel hier was. Alleluja. Luistert u hier nu naar. Daarom, toen zij zondigde hoorde ze Zijn voetstappen…stap..stap…stap.. en rende weg. Hij was gewoon om met ze te wandelen, bij de wind in de namiddag. Maak wandelt Hij met mij, ’s nachts in de droom. En gewoonlijk, kan ik iets meer openbaren?, gewoonlijk bevindt Hij zich aan de rechterkant, Zijn stem komt gewoonlijk aan de rechterkant. De kerk moet volwassen worden, toch? In Kenia horen ze nogal wat, maar hier moet men het ook gaan horen.

Normaal gesproken komt de Stem vanuit de rechterkant. Ook als Hij mij de kerk in het land laat zien. Hij toont mij deze, en deze, deze voorganger hier, ziet u, deze heeft dit nodig, deze drinkt, deze hier heeft pornografie op zijn boekenplank, en zo. En Hij brengt voorgangers, ze spreken met mij in de droom. Ze vertellen alles. U kunt zich niet voor de Heer verborgen houden. Als u de vrezen des Heeren heeft kunt u dergelijke dingen niet aanraken. Trouwens, de vrede van het wandelen met God is zo groot, de tevredenheid zo machtig. U kunt het niet vergelijken met geld of iets anders. Gewoon het feit dat Hij met u wandelt. Maar kijk, Adam en Eva wandelden met God, dagelijks. En kijk nu, toen zij God ongehoorzaam waren viel die wandel ineen. En de dood kwam. En de twee cherubijnen met vlammend zwaard werden ten oosten van de hof geplaatst. Oordeel.

Maar de Heer wilde bewijzen dat plan A bedoeld was te slagen. Hij wilde bewijzen dat de duivel een leugenaar is. Dus toen de Heer Henoch ontmoette, toen.. laat ons Genesis 5 lezen verzen 21-25. Alleluja. Amen. Is iedereen erbij? 21. Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 22. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonden en dochters. Het is opmerkelijk hoe hij zegt driehonderd jaar, en wandelen met God, toch? Hij zegt hij leefde eerst 65 jaar. Alleluja. We gaan verder. 23. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Kijk, leest u over Henoch, dan ontdekt u dat hij om twee dingen bekend stond. Ten eerste zijn geloof, hij had een enorm geloof. Ook al wandelde hij met God, hij zocht God nog altijd. Hee! Hij wandelde met God maar iedere dag zocht hij God, hij wilde meer van God, meer. De betekenis van de eindtijd opwekking, ik heb deze opnieuw gedefinieerd, ik heb eindtijd opwekking een nieuwe definitie gegeven, gebaseerd op wat ik gezien heb. Eindtijd opwekking betekent voor mij nu niet alleen mensenmassa’s die naar Jezus terugkeren, dat niet alleen, maar ook mensen meer hongerig en meer hongerig naar meer van Jezus. Ik heb het gezien, ik zag het in Kenia. Heel erg hongerig. Ook nu, deze boodschap luisteren ze in hun miljoenen. Ze willen niets meer missen. Ook deze. Dus de eindtijd opwekking is honger. Heilige honger. Mensen meer hongerig naar Jezus. Hij bezoekt, maar ze willen meer.

Henoch wandelde dagelijks met God maar hij was meer en meer hongerig naar meer, iedere dag. Als Jezus de opname beschrijft, het middernachtelijk uur, in Mattheus 22, daar beschrijft Hij het als een feestmaal in 1-14. Een feestmaal is een plek die we allemaal kennen waar mensen heengaan om feest te vieren. Naar een feestmaal gaan hongerige mensen om te vieren. Om te zitten en te eten. Om te feest te vieren. Dit betekent dat degenen die heel hongerig naar God zijn, op de aarde, als u de hemel binnentreedt zal uw honger gestild worden. Want op die dag van het bruiloftsmaal zult u in de hemel zitten, en de Heer zal daar vlakbij zitten. En u zult Hem terplekke aanbidden. Alleluja. Dus Henoch wandelde met God, maar met steeds grotere honger naar God. Totdat de Heer zei, genoeg is genoeg. Nu u té hongerig bent naar God, neem Ik u op en breng u daarheen. Is er hier iemand hongerig naar het koninkrijk van God hier?

Alleluja. Ik heb de hemel gezien. Hij die met u spreekt heeft de hemel gezien, meerdere malen. Daarom zeg ik, als u wist wat ik gezien heb, zou u alles opgeven en u gereed maken voor de hemel. Want soms, het mooie leven dat u hier in Europa leeft, is heel misleidend. Het kan je voorliegen. Het kan je bedriegen en maken dat jullie de opwekking zullen missen. In Europa heeft u zelfs enkele wetten die tegen opwekking werken. Er zijn wetten in Europa die opwekking blokkeren. Want in Kenia beginnen we in het stadion 3 of 4 dagen voordat de bijeenkomsten plaatsvinden, ze beginnen met 3 of 4 dagen aanbidding, voor de bijeenkomst. En de geluidsystemen zijn heel krachtig, de meest krachtige in de regio. En vlakbij staan er huizen. In Europa kun je dit niet doen. Want er is wat we noemen de buurt controle, toch? Oh, zij zullen al gauw naar de rechtbank gaan. Mijn kind huilde, die kon niet slapen en de arts zegt dat het overspannen is omdat er teveel lawaai was, ohhh.

Alstublieft, Europa. Uw wetten kunnen mij opwekking niet overleven. Daarom zeg ik altijd, ik ben een ouderwetse primitieve prediker uit de dorpjes in Afrika. Want die opwekking is prachtig. Het is een primitieve opwekking, een primitieve kerk. Een gelovige kerk. Ze aanbidden enkel, ze nemen geen broodjes, Coca-Cola mee, maar met hun kinderen gaan ze drie dagen naar de bijeenkomst. Geen broodjes bij zich, geen Coca-Cola. En als u gaat kijken ziet u weduwen, arme mensen, weet u? Ze hebben geen werk, het zijn gewoon dorpsmensen. En kijkt u verder dan ziet u daar ook enkele top chirurgen, professors in de medicijnen, wat advocaten, kenners van de wet. Ook zij staan de hele dag op de weg, te aanbidden.

Ik houd van de oude, oorspronkelijke, primitieve kerk. De gelovige kerk, de kerk van het kruis en het bloed. De oorspronkelijke behoudenis, geen moderne behoudenis.
Dus, Henoch wandelde met God, en hij trad binnen. Toen de Heer naar Israël kwam, in het boek Numeri, hoofdstuk 9. Verzen 15-23. ..Een krachtig fundament in het Woord is hier nu gelegd. Heel krachtig. Want als u een heel hoog gebouw wilt bouwen, dan moet u heel diep graven en een sterke fundering leggen. Dit is wat wij hier 2 dagen gedaan hebben. Zodat we kunnen we bouwen. Alleluja. Numeri 9:15-23:15. Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis; en ’s avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. 16.Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en ’s nachts was hij als een verschijning van vuur. 17. Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op; en op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. 18. Op het bevel van de HEERE braken de Israëlieten op, en op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp.

Deze specifieke wolk (wijst naar de Wolk op het projectiescherm), over deze hier hebben wij het nu hier. Specifiek. Ook toen Hij mij in Israël kwam roepen, op de berg Karmel, kwam deze specifieke (wijst naar de Wolk) wolk, deze hier. Dat is Degene die zo in de droom stond (maakt beweging als van een tornadowolk). En riep twee keer, geen drie, twee. Toen Hij zei: Mozes, Mozes; dit was ook hoe de profeten van God geroepen werden. Daarom horen we ook: Samuel, Samuel. Twee keer. Hee. We leven in veranderde dagen. Veranderde tijden, waarin God nu rechtstreeks de bruid van Christus moet aanspreken. Hij zegt verder: 19. Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten de voorschriften van de HEERE in acht en braken zij niet op. 20. Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij op het bevel van de HEERE in hun kamp, en op het bevel van de HEERE braken zij op. 21. En als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, wanneer de wolk ’s morgens opgeheven werd, dan braken zij op; overdag of ’s nachts, als de wolk opgeheven werd, braken zij op. 22. Of als de wolk twee dagen of een mand, of vele dagen lang op de tabernakel bleef rusten, bleven de Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op; maar als hij opgeheven werd, braken zij op. 23. Op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de HEERE braken zij op. Zij namen de voorschriften van de HEERE in acht, op het bevel van de HEERE, door de dienst van Mozes.
Nog een voorbeeld waar Hij kwam om met Zijn volk te wandelen. Bedenk dat het onderwerp nu is: Wandelen met God. Wandelen met de kerk. Toen Hij kwam, trof Hij de Israëlieten in een moeilijke situatie, Hij trof rebellie aan. Hij zag mensen zoals Kora die in strijd waren, die met Mozes wedijverden. Hij ontdekte dat ze een andere kant op wilden, terug wilden gaan. Ze waren verward. Ze waren verdwaald. Ze waren rebels, ze waren bevrijd uit Egypte, maar men wilde terug naar Egypte. Toen besefte Hij dat als Hij Zijn volk niet zou komen leiden, om leiderschap van God aan deze mensen te geven, dan zouden deze mensen nooit binnen treden.

Toen Hij neerkwam trof Hij één soort Israël aan: rebels, rebels, zeer rebels. Maar toen de Wolk kwam; de Bijbel zegt dat ze in de ingang van hun tenten stonden, met hun vrouwen en kinderen, en de dag dat de Wolk kwam stonden ze te kijken, en toen aanbaden zij Hem. Dus, vanaf dat moment, als de wolk op de tabernakel rustte bleven zij in het kamp. Als de wolk opgeheven werd, pakten ze in en gingen. Deze wolk werd ook hun bescherming. Omdat Hij hen leidde. Want nooit eerder waren zij zo geweest, dus zij hadden echt het leiderschap van de Heer nodig. Maar kijkt u, destijds waren zij gewend zich horizontaal te richten. Maar toen de wolk kwam; u kunt het u voorstellen: ieder die ’s nachts wakker werd ging kijken, is de wolk er nog? Ze ontwikkelden de hemelgerichte oriëntatie. Ongehoorzaam. Maar toen de wolk kwam werden ze zeer, zeer gehoorzaam. De boodschap is duidelijk, dat als deze heerlijkheid komt is het uur van gehoorzaamheid gekomen.

Kijk ik naar de kerk, dan zie ik alsof de Bijbel zichzelf herhaalt. Weet u, Hij had Israël uit Egypte bevrijd. Door middel van wonderen en macht tot het maximum. Tekenen en wonderen. En de Bijbel zegt, Hij bracht ze onder adelaarsvleugelen. Maar toen wilden zij terugkeren. Maar kijk ik naar de kerk, Hij had ze uit de zonde bevrijd door wonderen en macht tot het maximum – aan het kruis. En kijken we naar de kerk in de Republiek Tsjechië nu, dan is het alsof ze naar de wereld terug zijn gegaan. Terug naar de wereld. Men spreekt zoals de wereld, men kleedt zich zoals de wereld, men eet zoals de wereld, men kijkt films zoals de wereld, ze drinken zoals de wereld, hun kinderen zien er werelds uit, de kapsels zoals de wereld, alles is werelds. Ze zijn teruggekeerd. Ik dank God dat Hij gekomen is. Want Hij is gekomen op een uur van maximale rebellie, in de kerk. Dit is het uur waarop de kerk alle levenstheorieën en filosofieën aanneemt, iedere levenstheorie. Dit is het uur waarop zij het meest rebels is richting Jezus.
Soms combineren ze, verschillende geloven samen. Dit betekent dat men goden vermengd. Dit is het uur waarop voorgangers niet houden van heiligheid. Ze zeggen, als ik dat evangelie preek, dan zullen de meeste mensen mijn kerk verlaten. Men zegt de mensen willen een zoete boodschap, ze willen bemoedigd worden. Ze zeggen dat we hun niet zoveel psychologische druk moeten leggen op. Op dit uur is de kerk rebels. Strakke broeken zijn er in de kerk, op dit uur. Om hun lichamen te laten zien aan de voorganger. Op dit uur. Op dit uur heeft men andere boeken toegevoegd in de eredienst.

Op dit uur sluiten sommige kerken en een bar/café koopt hun uit, en ze laten het kruis altijd hangen. Ze richten het in voor drank, vrouwen, bordeel.. maar ze laten het kruis daar altijd. Als je vraagt wat is dit, waar is dit kruis voor? Dan zegt men we hebben het als een aandenken laten hangen. Want vroeger joeg Jezus ons uit de kerk, maar nu hebben wij Hem weggejaagd. De kerk in Europa, aii, u bent werkelijk rebels. Ik ben blij dat Hij gekomen is. Dit is het uur van gehoorzaamheid. Dit uur. En als de wolk bleef rusten bleven ze in het kamp, als de wolk opgeheven werd, volgden ze. En door dit te doen gingen zij het beloofde land binnen. Ook de kerk; deze wolk leidt u naar het verheerlijkte Koninkrijk van de Messias. Geliefde mensen, God is Zelf gekomen om de kerk te wijden. Om de kerk te hoeden. Alleluja. We moeten de weg bereiden, de Messias komt. Ik had niet zoveel mensen hier verwacht, nu zit u hier in grote aantallen, we hadden het over 5 mensen, dus dit betekent dat opwekking naar dit land komt. Alleluja. Bedenk dat dezelfde Wolk, als de vijand kwam, Hij duisternis bracht tussen de vijand en de Israëlieten. Laten wij luisteren naar de Heer. Alleluja. Luister geliefde mensen, ik heb de komst van de Messias gezien, ik heb de kerk gezien die Hij opneemt. Die kerk is een heilige kerk.

En ik zal nooit vergeten dat Hij ze opnam en ze traden binnen. Toen ik keek, zag ik ze in hun verheerlijkte lichamen, de Heer aanbidden voor de Troon. En ik zal nooit vergeten, toen Hij in de lucht verscheen, alles was daar – het bazuingeschal en alles, de Stem – ik weet ook hoe die bazuin zal klinken. Ook weet ik de woorden van de Stem, ik ken de woorden. En toen Hij verscheen, zag ik dat Hij een kroon had. Dit keer heeft Hij een kroon. Hij komt niet terug om het Evangelie te prediken. En Hij nam die spijker doorboorde hand, nadat Hij deze aan mij toonde, en Hij raakte de kroon aan. Hij liep van de ene kant naar de andere kant. En daarna zag ik overal waar Hij gelopen had, overal, de voetafdruk die Hij achterliet was heerlijkheid, heerlijkheid, heerlijkheid. Overal waar Hij gelopen had, ik keek terug en kon alle voetafdrukken zien. Toen Hij aangekomen was, en naar mij keek liet Hij mij de andere hand zien. En weer bevestigde Hij zijn kroon door deze aan te raken. Ik werd totaal geabsorbeerd, ik hield van die plek. Hier ik kan Hem hier nu eindelijk zien. En in mijn hart, ik weet niet waarom ik het Hem zei: Heer, neem mij alstublieft met U mee. Toen keek Hij naar beneden, en draaide Zich om, en trad binnen. En de wolk bedekte de ingang. En korte tijd bleef ik daar, in de droom, en weer kon ik heerlijkheid-heerlijkheid-heerlijkheid zien. Ik kon Zijn voetafdrukken zien. Toen werd ik wakker.

Toen begreep ik dat de Koning der heerlijkheid naar deze aarde kwam. Hij bracht Zijn verheerlijkte voeten op onze stoffige wegen, en wij hebben Hem mishandeld. We zullen misschien nooit de prijs van behoudenis kennen, maar het beste dat we kunnen doen is Jezus eren. Het beste wat we kunnen doen is de Heer te eren met uw leven, één, uw leven. En als ieder van u de Heer kan eren met uw leven, en wij doen dit allemaal, dan zal de Man van smarten een lach op Zijn gezicht hebben. Luister, ik ben klaar, ik heb het u duidelijk gemaakt dat de Messias komt. Ook heb ik voor u uiteengezet dat heiligheid de maatstaf is. Zonder heiligheid zal niemand de Heer zien. Ik weet dat er hier opwekking komt. Nu het team zich hier gereed gaat maken, kunt u zich bij hen voegen. We kunnen nu een groter organisatieteam maken. En dan kunnen we 1 dag Conferentie plannen, en 2 dagen Genezingsdienst van de Heer. Of hoe u het wilt, maar dat we een Genezingsdienst toevoegen zodat de Heer Zijn volk kan bezoeken. Ik ben bereid, ik ben gratis. Slechts één email. Maak u geen zorgen over mijn hotel, maak u geen zorgen over mijn eten, mijn Heer Jezus sliep in de straten. Hij had geen huis, maar Hij redde de gehele mensheid. Hij veranderde het Evangelie niet.

Vader, zegen deze mensen. En bevestig rechtvaardigheid in dit land. Maak sterke rechtvaardige heilige mensen van ze, die Jezus en alleen Jezus volgen, die als instrumenten dienen om dit land op te wekken. Vader, wis de homoseksualiteit uit dit land, en de seksuele immoraliteit. Vestig opwekking in dit land, bevestig hun bedieningen. Ik zegen hun families, ik zegen hun levens, in de machtige naam van Jezus. Amen en amen. Dank u wel, dank u hartelijk."