Seksuele zonden overwinnen - deel 2

"Dit betekent dat uw lichaam niet aan u toebehoort. Jezus heeft uw lichaam gekocht. U moet de Heer om toestemming vragen voordat u iets met dat lichaam doet. Dit betekent als u seksuele zonde begaat, u de prijs heeft genegeerd die Hij betaalde de zware prijs om uw lichaam vrij te kopen."

Preek over het overwinnen van de seksuele zonde – Deel 2

"Gods Blik Op Seksuele Zonde
Een Verheven Weg naar het Graf
De Here God in de Hemel Die u geschapen heeft; als Hij u seksuele zonde ziet begaan ziet Hij u, met andere woorden, de verheven weg naar het graf op gaan. Ik ben gericht op één ding hier vandaag, naar hoe de banden van de seksuele zonde te verbreken. Maar eerst willen we naar een klein Schriftgedeelte kijken. Leest u Spreuken hoofdstuk 5, verzen 1 tot 23, en Spreuken 7, lees van 1 tot 27. En nu lezen we Spreuken 9:14 tot 18, om de basis af te ronden – Hoe kijkt God naar seksuele zonden; de Heer die u geschapen heeft, hoe kijkt Hij naar seksuele zonde? Maar u ziet heel duidelijk dat seksuele zonde een verheven weg is die naar het graf leidt – de Heer zegt het. Nu zullen we slechts 2 verzen lezen en de basis afronden. We lezen Spreuken 9:14 tot 18, “14. zij zit bij de deur van haar huis op een zetel op de hoogten der stad,” dat is de seksuele zonde die daar zit. “15. om te nodigen wie op de weg voorbijgaan, die hun paden recht maken: 16. Wie onverstandig is, kere zich hierheen; is iemand verstandeloos, dan zegt zij: 17. Gestolen water is zoet, heimelijk gegeten brood is smakelijk”. Ze zegt dit aan degenen bij wie het aan beoordelingsvermogen ontbreekt. Kijk “Degenen die het aan beoordelingsvermogen ontbreekt”, luister naar mij, en ze gaat door, kijk naar vers 18, “18. Maar hij weet niet, dat daar schimmen zijn, dat haar genodigden zijn in de diepten van het dodenrijk”.

Ik rond de basis af. Hoe kijkt de Heer naar seksuele zonde in uw leven? U ziet dat er één ding is waarover de Heer zonder enige verwarring spreekt; zonder ambivalentie- Hij zegt dat seksuele zonde altijd naar de dood leidt. Laat ons nu afronden met één iets in de basis, het laatste. Hoe kijkt God naar seksuele zonde? In dit Schriftgedeelte ga ik samen met u ombuigen; ik ga nu van hoe God ernaar kijkt, naar hoe nu de Heer ons oplossingen heeft gegeven om te overwinnen.

Vlucht Weg van Seksuele Immoraliteit
Ik wil dat u weet dat de duivel seksuele zonde op diverse manieren aanreikt; in andere woorden, de duivel reikt de dood aan, maar heeft het bedekt met zogenoemde seksuele begeerte, verleidelijkheid, gladde praat. Dus u kunt beter voorzichtig zijn met deze dingen waar de Heer u voor waarschuwt -gladde praat, de schoonheid van haar ogen; dat is cosmos in het Grieks, de wereld, wees voorzichtig met de schoonheid van de wereld- cosmetica van de wereld.

Laat ons het laatste Schriftgedeelte bekijken over hoe de Heer naar seksuele zonde kijkt. Het Boek 1 Korinthe hoofdstuk 6; nu gaan we kijken hoe u eraan kunt ontkomen, na dit Schriftgedeelte. 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 12, Hij zegt, “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.” In vers 13 zegt Hij, “Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam.” Een ding wat u hier ziet dat heel interessant is, is dat de Heer over voedsel spreekt. Gaat het over seksuele zonde, dan spreekt Hij nu over voedsel en de maag. En Hij spreekt over de vrijheid die u heeft – “Alles is mij geoorloofd.” David had alle vrijheid om de oorlog in te gaan in plaats van thuis te blijven, en naar vrouwen te kijken die zich beneden aan het baden zijn. Gaan we verder dan beginnen we te begrijpen hoe seksuele zonden te overwinnen; één van de dingen is dat u zorgt dat u de strijd voert.

Blijf niet thuis. Maar we zijn nog niet bij de oplossingen. En u ziet dat Hij over vrijheid spreekt. Simson had alle vrijheid om niet naar Delila te gaan. De kerk heeft alle vrijheid om Delila tegen te houden. En toch is Delila binnen gekomen en heeft de kerk verleid en die heeft alle geheimen van de Heer al gegeven. En de kracht van God heeft haar verlaten zoals de kracht van God Simson verliet. En we zien dat de Heer heel duidelijk is dat seksuele zonde altijd tot de dood leidt. Ziet u dat Hij over voedsel spreekt als het op seksuele zonde aankomt? Hij wil dat u begrijpt dat het altijd over het vlees gaat.

Daar kunt u ook het begin van de oplossing voor seksuele zonde zien. U ziet dat als we over het vlees en voeding spreken, dat vasten het eerste is dat in je opkomt. Dus Hij brengt voedsel naar voren als het op seksuele zonde aankomt, en Hij spreekt over het vlees en Hij zegt dat het lichaam niet bedoeld is voor seksuele immoraliteit, maar voor de Heer. Hij zegt, “God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht.” In vers 15 zegt Hij, “Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?” Welnu, dat is een verassing. Hij vertelt dat uw lichaam u feitelijk niet toebehoort. Kijk hoe Hij u nu benaderd. Met het oog op seksuele zonde vertelt Hij u, uw lichaam is niet eens meer van u nu. Uw lichaam is van het Heilige Lichaam van Christus; Heilig, Heilig! “Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Hij zegt, Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).” Kijk nu wat Hij daar in vers 18 zegt, “Vliedt de hoererij.” Ga eruit weg!

Eer God Met Uw Lichaam
Probeer er niet een manier in te vinden – zeg niet “Ik deal ermee;” ren weg van seksuele immoraliteit, mensen! Dit: “Ik praat erover met mijn voorganger. En ik woon samen met deze man hier en we zijn niet getrouwd. Mijn voorganger helpt me eruit te komen”. Hij zegt, “Vlucht!” Dit is één van de weinige gebieden waar God je gebied te vluchten. Hij zegt – “Probeer er niet mee te dealen”. Ren weg van deze zonde”. Waar het seksuele zonde betreft, maakt Hij een scheiding. Hij zegt, “Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.” Hij begint u uit te leggen dat waar het seksuele zonde betreft, dan moet Ik, Jehova God, de zonde in tweeën splitsen: Seksuele zonde is de enige zonde waarin u tegen uw eigen lichaam zondigt- in uw lichaam. In het Spaans zegt men, entro. En Hij zegt elke andere zonde gaan buiten uw lichaam om. Welnu, waar het seksuele zonde betreft wil Ik dat u weet dat Ik ze allemaal aan één kant plaatsen wil, maar met deze zondigt u tegen uw eigen lichaam. Luister naar wat Hij zegt, “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt;,” Hij vertelt iets – uw lichaam is feitelijk de heilige tabernakel van de Heilige Geest. Daarom kunt u dat lichaam op geen enkele manier combineren met seksuele zonde. In andere woorden, waar het seksuele zonde betreft, daar grieft u feitelijk de Heilige Geest. Dit betekent dat uw lichaam de verblijfplaats van de Heilige Geest is. Steeds wanneer u seksueel zondigt dan grieft u de Heilige Geest, die in u behoort te wonen. Als u een Christen bent is het erger, want iedere Christen hoort een heilige tempel van de Heilige Geest te zijn. Dus de Heilige Geest kan nu nergens in u wonen. Kijk naar wat Hij hier zegt, “U zijt niet van uzelf; Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

Dit betekent dat uw lichaam niet aan u toebehoort. Jezus heeft uw lichaam gekocht. U moet de Heer om toestemming vragen voordat u iets met dat lichaam doet. Dit betekent als u seksuele zonde begaat, luister naar wat u gedaan heeft – u heeft de prijs genegeerd die Hij betaalde de zware prijs om uw lichaam vrij te kopen.

En u besmeurt Jezus. Als u buiten loopt, wat is de definitie van seksuele zonde? De Bijbel zegt dat gebaseerd op de kleding van een vrouw zij een prostituee genoemd kan worden; hetzelfde geldt voor mannen. Als u rondloopt met gaatjes in uw oren, u maakt uw krullende haar stijl- in sommige steden zoals San Francisco in de US, als u dit doet, dan zeggen ze dat u homoseksueel bent; mannen gaan je achterna. U bent een prostituee, en ik heb ze in de kerk gezien. Ze hebben hun haar stijl gemaakt, ze hebben een neuspiercing, ze hebben gaatjes in hun oren en het zijn mannen. Zij zijn prostituees.

Het Beeld van Christus Besmeuren
Op uw kleding gebaseerd, noemt de Bijbel u een prostituee. En Hij zegt dat u God zou moeten eren met uw lichaam. Op geen enkele wijze kunt u seksuele immoraliteit in uw lichaam brengen, u grieft Jezus. “Ik ben een Christen. Ik draag minirokken, splitrokken en laat mijn benen zien, mijn borsten.” Mensen, vraag u af wat voor een beeld is dit? U geeft een zeer vervuild beeld van Jezus. U bent niet anders dan degene die de film Da Vinci Code maakte.

En u zegt dat u een Christen bent. U verontreinigt de Heilige Naam van Jezus. U bent niet anders dan de godslastering in de bioscopen. Hij zegt dat uw lichaam gekocht is. De Heer kocht uw lichaam met Zijn eigen leven; de Lieveling uit de Hemel. Hij zegt, “U kunt het niet aan een hoer hechten.” Hoe komt het dat u nu zelfs homoseksualiteit in de kerk toestaat? Hoe kan het? Hoe komt het dat u niet weet dat Hij zegt dat er altijd dood volgt op seksuele zonde? Denk aan Eli; Eli hield van God. Hij hield echt van de wegen van God. God had een verbond met deze man. Hij vertelde hem dat zijn zonen altijd aan Hem zouden verschijnen. Hij had een eeuwig verbond met hem. Bedenk u dat onze God het verbond met de mens eeuwig gedenkt.

Seksuele Zonde Ingebed in de Kerk van Vandaag
Hij gedenkt het tot het einde. Maar Eli, toen Eli naliet de seksuele zonden te vermanen in de kerk, vergat God het verbond. Hij doodde hem daar direct. Waar het seksuele zonde betreft is God altijd genegen te zeggen “Ik ken u niet.” Hij zal deuren voor u sluiten. En Eli stierf. Eli met wie God sprak weet uiteindelijk niet eens hoe God spreekt. Zodra de Heer een Profeet naar u zendt, wees zeer voorzichtig. Er is een Profeet die naar Eli gestuurd werd. Er was een Profeet die naar David gestuurd werd, Natan. Als de Heer een Profeet naar u toestuurt dan betekent het dat Hij de deur sluit naar het rechtstreekse gesprek met u. Hij is klaar met u. Hij heeft de deur gesloten. En u vrouwen die nu naar mij luisteren, u heeft geleden in dingen, u bent afgewezen, uw echtgenoten zijn gestorven, de enige die over is, is Jezus – is Jehova uw God en u wilt niet dat die Ene u vergeet, en toch wanneer het aankomt op seksuele zonde dan is Hij bereid om de deur voor u te sluiten.

Dit betekent dat seksuele zonde de ene zonde is waarbij God op ieder moment de deur voor u zal sluiten. Geen wonder dat de zalving de dienaren direct verlaat. Ziet u hoe de Heer naar seksuele zonde kijkt? Waarom heeft de kerk de seksuele zonde zo licht opgenomen? Ik was enorm geschokt toen ik het soort seksuele dans in de kerk zag. Ik zei, “Heer, ik ken uw wegen, ze zijn heilig. Dit is onheilig,” onze God is dezelfde Heilige van Israel. Ik zag de seksuele kleding in de kerk; ik hoorde verhalen van vrouwen die op de balkons in de kerk gingen zitten, en de voorganger preekt en verontreinigt het altaar van de Heer. De Heer liet me in machtige bezoeken vele kerken zien; de condooms die na de nachtwaken opgeruimd worden, en ik vroeg mij af en zei, “Heer hebt u nog altijd dezelfde Bijbel?”. Ik ging naar de bisschoppen; ik ging naar de voorgangers, ik zei ”Ik wil met u spreken. De Heer heeft mij uw kerk laten zien.” Ik was geschokt hoe de kerk het heel lichtjes neemt met seksuele immoraliteit.

Ik ben nu klaar met de basis voor het onderwijs hier. Ziet u dat God overal spreekt – dood, dood, dood, dood aan seksuele zonde. Ik wil dat u weet, hoe breekt u de banden van seksuele zonde?

Pad van de Overwinning op Seksuele Zonde:
Toewerken naar Bewuste Oplossing
Laat ons nu beginnen te kijken naar hoe om te gaan met de situatie van seksuele zonde in uw leven, in uw kerk. Het Boek 1 Thessalonicenzen, laten we naar oplossingen gaan. Maar ik wil dat u het volgende niet vergeet: dat ik het u goed duidelijk heb gemaakt – God’s blik, de blik van de Heer op seksuele immoraliteit, seksuele zonde. Als het op seksuele zonde aankomt, daar pakt Hij alle zonden samen en splitst ze in tweeën. Over seksuele zonde zegt Hij, dat de rest anders is en deze een speciale zonde is. Deze is voor Mij ernstig, en er is iets belangrijk hier want Hij brengt de Heilige Geest naar voren. Het laatste deel van de Drie-eenheid Dat je zou willen grieven is de Heilige Geest. En Hij zegt heel duidelijk als u de Heilige Geest grieft; als u de Heilige Geest lastert, dan bevindt u zich op een heel gevaarlijke plek, u kunt niet vergeven worden. En u weet ook dat onze Heer heel duidelijk zegt dat u Hem niet zult zien, niemand zal de Heer zien, tenzij ze in Heiligheid wandelen – En nu ontdekt u heel duidelijk dat Hij in het Boek Mattheus hoofdstuk 5 zegt, “Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” Dit betekent dat u niet in Heiligheid kunt wandelen, tenzij u de Heilige Geest ontvangt.

Dezelfde tempel die u heeft, waar de Heilige Geest zou moeten komen en Hij neemt het in bezit, is dezelfde tempel die u vervuild heeft en Hij zegt, “Hij kan verdorvenheid niet met rechtvaardigheid mengen”. U moet uw lichaam heiligen om de Heilige Tempel van de Heilige Geest te zijn zodat u de vervulling van de Heilige Geest kunt ontvangen en in heiligheid wandelen, anders zult u de Heer niet zien. En nu verontreinigt u dat lichaam met hoererij, seksuele zonde, en u ziet het overal in de kerk. U ziet, in de jeugdkerk is seksuele zonde ten volle gaande; u gaat naar het preekgestoelte, de seksuele zonde is daar. Dit is de dag, dit is het uur voor de kerk te weten hoe God naar seksuele zonde kijkt en u af te zonderen van deze zonde. Dit is de tijd voor de kerk om het ware Woord van God te kennen aangaande seksuele zonde, zodat de kerk zich kan afzonderen, anders zullen niet-Christenen niet naar de kerk willen komen. Ze zullen seksuele zonde in de kerk zien en dan zullen ze niet komen. Het is heel belangrijk.

Laat ons kijken naar hoe u de banden van de seksuele zonde en begeerte breekt. Weer wil ik u hier duidelijk maken: het begint met verlangen. Het gaat over naar begeerte. Als u slechts denkt aan seksuele zonde, dan hebt u het al begaan. Als het alleen maar door uw gedachten gaat, dan bent u gevallen, u moet rouw bedrijven en tot inkeer komen, en de Heer aanroepen om u met de Heilige Geest te vullen, want toen de Nieuwe Wet kwam zei de Heer, nu heeft u de twee of drie getuigen niet meer nodig die Mozes nodig had om de dood te brengen aan iemand die het verbond had geschonden. Hij zegt, een blik naar een vrouw, en haar begeren, dan heeft u echtbreuk gepleegd met die vrouw. En nu zegt dezelfde Bijbel als iemand komt van waar dan ook en ze preken een ander evangelie dan wat u ontvangen heeft, zelfs als het engelen zijn, laat ze voor altijd tot de dood verdoemd zijn.

Het Boek 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, verzen 3 tot 8, Hij zegt, “3. Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij;” dit betekent dat al toen de Heer u schiep Hij de zwakte van uw vlees zag, en toch kan dezelfde God Zijn eigen Woord niet ongehoorzaam zijn. Zijn eigen Woord zegt dat de dood staat op seksuele zonde. Daarom zei Hij, geef ik een uitweg, en Hij zegt, “Het is Mijn wil dat omdat u door Mij geschapen bent, u geheiligd worde zodat u seksuele immoraliteit kunt vermijden.” Hij spreekt over het vlees in bedwang houden. Hoe kunt u vlees in bedwang houden mensen. Ik weet dat u zult zeggen, “Om mijn lichaam in bedwang te houden heb ik de Heilige Geest nodig.” Maar laat mij u iets heel belangrijks vertellen hier: U moet eerst de wil hebben, “Ik wil”, want bedenk dat Hij in het begin zei dat alles u geoorloofd is. Simson werd geoorloofd; David was alles toegestaan; Eli mocht alles. U moet de wil hebben, willen. Heeft u eenmaal de wil, dan kan de Heilige Geest welkom zijn, in u uitgenodigd worden en u kunt dan het proces van heiliging beginnen. Hij kan u leiden om zelfgedisciplineerd te zijn, op een eerbare en heilige manier; onthoudt deze twee: eerbaar en heilig.

Hij zegt in vers 5, “5. niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten:” en in vers 6 zegt Hij, “6. en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben.” Mensen, tot aan vers 6. Romeinen hoofdstuk 1, om hieraan toe te voegen zodat u ziet wat God kan doen aan seksuele zonde. Een van de belangrijkste oplossingen voor seksuele zonde; een van de voornaamste middelen die in de Bijbel staan die u kunt gebruiken om de banden van seksuele zonden te breken, is de wijsheid en de kennis van het Woord van God ten aanzien van seksuele zonde te hebben. “Mijn mensen gaan verloren aan gebrek aan kennis en wijsheid.”

Romeinen hoofdstuk 1 vers 21 – u ziet wat God aan seksuele zonde kan doen. Ik bracht dit opzettelijk naar voren zodat u toegerust bent, zodat u zich van de ernst bewust bent, zodat u zelf kunt kiezen.

De Consequenties Van Seksuele Zonde Begrijpen
Romeinen 1:21. Hij zegt, “Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.” Vers 22 van Romeinen 1 zegt, “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23. en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren”. Deze kennis is belangrijk voor u om seksuele zonden te kunnen overwinnen.

Welnu, Markus 24, Hij zegt,”24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.” U ziet dat God bereid is het op te geven als het om seksuele zonden gaat. De feitenkennis dat God in het Nieuwe Verbond van de Heer bereid is het op te geven als het om seksuele zonden gaat is een sleutel voor u om tegen seksuele zonde te kiezen. Hij herhaalt dat als het seksuele zonde betreft: “Ik ben uw Schepper. Niemand kan meer van u houden dan Ik die u geschapen heeft. Maar als het over seksuele zonden gaat ben ik bereid om u te verlaten- om u over te geven aan de zondige verlangens van uw seksuele begeerte.“ Vers 26, “26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebbende natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het
welverdiende loon voor hun dwaling in zichzelf ontvangende.” Dat is de tweede keer dat God zegt dat hij ze overgeeft vanwege seksuele zonde. Verzen 24 en 26, de Heer is in staat u over te geven als het om seksuele zonden gaat. In vers 26 herhaalt Hij het, dat “wanneer het over deze zaak gaat, dan ben ik nog altijd welwillend en in staat u over te geven; u over te geven aan schaamtevolle begeerten – aan seksuele zonden.”

Vers 28, “28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt,” Drie keer zegt Hij “Ik kan u overgeven.”. Drie keer; de wijsheid van God over het feit dat God u kan overgeven is een instrument voor u om seksuele zonde te vrezen en het met rust te laten. Laat ons terug gaan naar wat we lazen. Het Boek 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, we waren tot vers 6 gekomen. Ik bracht het Boek Romeinen naar voren zodat u kunt begrijpen dat de wijsheid en de kennis van het Woord van God ten aanzien van seksuele zonde het voornaamste instrument is voor het breken van de banden van seksuele zonden. Als u weet dat “als ik dit vuur aanraak zal het mij verbranden’, dan zult u het niet aanraken.

De kerk had de wijsheid en de kennis niet dat het aanraken van dat vuur, verbranding betekent. En de kerk raakte het aan en nu verbrand zij. Seksuele zonde is nu heel diep in de kerk, en branden betekent ook de Heer missen want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien. Er is dus grote noodzaak de zonde aan te kaarten, de seksuele zonde in de kerk. Ik vraag mij af waarom u tolereert dat vrouwen zich begeerlijk kleden in de kerk. Laten we opstaan en seksuele zonde vermanen. Laten we weten dat een kerk die seksuele zonde accepteert de dood heeft uitgenodigd voor haar gemeenteleden. Vers 7 van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 7 zegt Hij, “7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.” En Hij zegt, “8. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.”

Komt het op seksuele zonde aan, dan geeft Hij u instructie dat God u geroepen heeft een zuiver en heilig leven te leven. Hij zegt, als u dit afwijst, dan heeft u feitelijk Mij afgewezen. Luister hiernaar, als het op seksuele zonden aankomt, Hij zegt als u mijn instructie tegen sekuele zonde afwijst, u heeft mij dan afgewezen; in andere woorden Ik ben klaar met u – u heeft mij niet gekozen. Als u dus de instructies van de Heer afwijst, als Hij u waarschuwt ‘het is als vuur’, dan brengt het altijd de dood – vermijdt die vrouw, vermijdt die man. Wordt niet verleidt door de cosmos, de wereld in hun – de zogeheten verleidelijke schoonheid die hij of zij laat zien. Hij of zij is feitelijk dood. “Als u de instructie van God richting seksuele zonde niet volgt, zegt Hij, dan heeft u Mij afgewezen.

Laten we nu naar het volgende niveau gaan. Hoe verbreekt u de banden van seksuele begeerte?
We hebben net in het Boek 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 gezien dat Hij zegt dat het eerste wat we moeten doen is onszelf toerusten met de kennis over de consequentie van het vervallen in seksuele zonde. We zien dat Hij heel duidelijk spreekt dat als u Mijn instructies niet volgt, en u valt, u heeft Mij afgewezen. “Here Jezus, ik houdt van Hem” – en u begaat seksuele zonde! Hij zegt hier toch als u nalaat Zijn instructie te volgen hierin, dan hebt u Hem afgewezen. Hij zegt dat het Zijn wil was, Zijn plan, Zijn blauwdruk, dat u geheiligd bent, al voordat u geschapen werd, en dat u afgezonderd bent van seksuele immoraliteit.

Laat ons nu doorgaan, het Boek 1 Korinthe hoofdstuk 5; we kijken nu naar hoe de banden te breken; seksuele verleidingen weerstaan – hoe de deur te sluiten.
1 Korinthe hoofdstuk 5, verzen 1 en 2 is voor nu genoeg. Hij zegt, “1. Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet (voorkomt), dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. 2. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen?” Hij zegt heel duidelijk dat de manier waarin de vijand seksuele immoraliteit de kerk in bracht dermate is dat u in het Huis van de Heer bepaalde seksuele immoraliteit aantreft die u zelfs niet bij de heidenen vindt.

Bijvoorbeeld, we zijn op plekken (in Kenia) geweest; we gingen rouw bedrijven in Egerton, waar de studenten naar voren kwamen en zeiden, “Wij hebben homoseksualiteit zien gebeuren in de kerk, ’s nachts.”- de heidenen doen zoiets zelfs niet. Hij zegt waar het seksuele immoraliteit betreft moet u rouwen alsof er iemand gestorven is. Ik wil dat u weet dat de Heer u geschapen heeft met een vermogen te kunnen weten wat fout is en wat goed is. Of u wedergeboren bent of niet – wat goed is weet u; wat fout is, u bent zich ervan bewust dat het verkeerd is. Zelfs de niet-Christenen, zij hebben Godvrezendheid. Ze weten wat het altaar van God is en dus kunnen ze dat niet doen. Maar de Christenen hebben het gedaan! Ze hebben meisjes het preekgestoelte ingebracht; ze hebben homoseksualiteit ingebracht op de kansel. Eén van de belangrijkste sleutels die u kunt gebruiken om de banden van seksuele immoraliteit te verbreken, is u bewust te zijn van het vuil; van de rot, zodat u kunt rouwen; zodat u in rouw kunt leven als u kijkt naar hoe slecht het is in de ogen van God, en u kijkt naar waar de Heer over spreekt, en u vergelijkt met de niet-Christenen; u begint verdrietig te worden; u begint te rouwen; u begint om de kerk te huilen.

Sleutels om Seksuele Zonde te Overwinnen …
Dit is een van de belangrijkste sleutels. En ik kijk naar een ander instrument dat sensitiviteit genoemd wordt; gevoeligheid in de Geest. Dit betekent dat u gevoelig wordt. Ik leef niet alleen voor mij; ik ben gevoelig voor wat er in het Huis van de Heer gebeurt; in het land; op de aarde, en dus zonder ik mij daarvan af. Ik kom er tussen vandaan. Vele miljoenen Christenen zijn gevangen in seksuele zonde; zelfs het grootste deel van de kerk. Maar voordat we rouw bedrijven, laat ons zeker weten dat we de zwaarte begrijpen van hoe de Heer ernaar kijkt, en de uitweg. Niet alleen rouwen en het weer doen; het soort belijdenis dat David voor de Heer bracht voordat de Heer hem noemde “Dit is de man naar mijn eigen hart.” Laten we begrijpen waarmee David zich wapende toen hij terug ging naar God, totdat hij het Hart van God won. Hij benam het Hart van God vanwege de manier waarop hij naar Hem terug ging. Maar waarmee rustte hij zichzelf uit? Laten we kijken naar het Boek Psalmen 51. De 51ste Psalm; ik geef u enkele heel belangrijke sleutels. Sommige sleutels zijn: gebed, geestelijke afzondering, en fysieke afzondering, en dan vasten om het vlees te doden; waarover u Hem zag spreken in 1 Korinthe hoofdstuk 6, het Woord van God en de Heilige Geest en vele anderen.

Daar komen we, maar voor nu wil ik u langzaam brengen naar hoe u de banden verbreekt; hoe kwam David uit deze kettingen. Hoe kunt u die banden breken? Het 51ste Psalm, en ik begin vanaf vers 1, helemaal to 19, maar ik lees vers 7 tot 12. Kijk naar wat 7 zegt, “7. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. 8. Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 9. Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw; 10. Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. 11. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;” Ziet u het geheim, mensen? Dit betekent, Hij spreekt heel helder hier dat seksuele zonde iets is van het hart.

Daarom zegt de Heer in Mattheus 5:27 “Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” Het gaat allemaal om het hart! Hij legt u dus heel duidelijk uit dat als u uw pad wilt beginnen, weg van de banden van de seksuele zonde, laat de Heer een nieuw hart in u scheppen. U kunt hier niet blijven proberen te repareren, doe dit; vraag Hem u een nieuw hart te geven, want er is iets, verslaving genoemd. Ze raken verslaafd aan pornografie; ze raken verslaafd aan seksuele zonde; ze zijn verslaafd aan vrouwen; die verslaving kan alleen verbroken worden door God te vragen een nieuw hart in u te scheppen, bij Hem is alles mogelijk.

Dat is het begin van het breken van de bindingen. U kunt niet zeggen, reinig 20% en laat voor mij 30% over, vanuit de wijsheid, in de wetenschap dat het tijd is om te vrezen voor God, want God spreekt dood over seksuele zonde. U ziet Davids uitroep naar Hem, in ernst, waarachtig. U kunt voor God niets verbergen. U kunt zeggen “Ik ben een voorganger, ik ben rein, of ik ben een kerklid, ik ben rein”. Maar de Heer kent uw hart- u begeert die vrouw in de kerk, u bent gevallen; u begeert die man in de kerk, u bent gevallen. De Heer kent iedere vezel van uw hart. Ik wandel langzamerhand met u weg van de seksuele zonde. Kijk naar wat Hij hier in vers 14 zegt, “14. hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen.” Geef mij vreugde. Als het vreugde is die ik bij die vrouw en man zocht, kunt U mij alstublieft de vreugde van over uw heil geven, zodat ik onuitsprekelijke vreugde zal hebben over Uw heil. Geen vrouw, geen man zal die vreugde vervangen. Dat is het geheim van losbreken.

Zoekt u naar vreugde bij een vrouw, vraag God u te vullen met de vreugde van de Redding; onuitsprekelijke vreugde, zodat u gewoon zit en lacht. U begint gewoon te lachen en mensen denken dat u gek bent. In het Hebreeuws noemen ze het, wanneer u het vertaalt, “zorgeloze vreugde; zorgeloos” – het maakt mij niet meer uit. Ik ben gewoon vreugdevol. Het maakt mij niet uit of mijn vrienden ’s avonds bier gaan drinken. Na het werk zeggen ze, weet je wat “ik ga mijn vriend in de biertuin ontmoeten” Deze dingen maken u niets meer uit. U heeft zorgeloze vreugde. Het maakt mij niet meer uit. Ik ben gewoon vol vreugde omdat de Here Jezus mij van deze dingen bevrijd heeft. En uw hart is vol vreugde want u kent de vreugde over het heil; de vreugde over het heil komt uw hart binnen. De Heer te vragen uw harten te vullen met onuitsprekelijke vreugde- vreugde over het heil, is één van de belangrijke sleutels om los te breken uit de binding van seksuele zonde. En in vers 17 zegt Hij, “17. Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige”. Opdat u de Heer begint te prijzen; gewoon de Here prijzen. Uw mond te openen en de Heer prijzen en heilige woorden van de Heer spreken zal uw harten zeker reinigen - want uit de overvloed van het hart komt wat u met de tong spreekt.

Ik zeg u, ren weg van de seksuele zonde. En ik wandel u langzaam naar hoe u de bindingen kunt breken. U zie, uw hart bij de Heer uitstorten, oprecht zijn bij de Heer en Hem vertellen Heer,”Kijkt U alstublieft niet naar mijn zonde, ik verdien de dood.” En dit hart dat ik heb is een verrot hart. Ik wil dat U mij een nieuw hart geeft, en vul dat hart met de vreugde over Uw heil, want seksuele zonde is verslavend. Ik wil dit oude hart niet, dat van seksuele zonde houdt. Ik wil een nieuw hart en vul het met de vreugde over Uw heil, want mijn mond verkondigt Uw lof Heer."