16/12/2018 - In Zijn wolk openbaart Heer aan ons wie Hij is

Boodschap van de grootste Profeet van De HEER - 16 december 2018

´Welnu, geliefde mensen, wat een geweldige mogelijkheid om naar u te komen in uw kerken, waar u ook bent, in deze heel, heel belangrijke tijd in de geschiedenis van de kerk, en ook in het leven van deze ouder wordende planeet aarde. Ik wilde gewoon graag met u delen na uw zondagsdiensten, Ik ben erachter gekomen dat rond deze tijd waarschijnlijk de meesten van u uw zondagsdiensten beëindigd hebben, of gebruikelijke zondagsdiensten, zodat Ik met u een klein beetje zal kunnen delen over wat De HEER op dit uur zegt, en ook om dat te gebruiken om u voor te bereiden. De HEER heeft Mij gevraagd u voor te bereiden, u voor te bereiden op dit aankomende vreeswekkende Bezoek dat in Nakuru. Ik weet dat op dit tijdstip aan de andere kant van de aarde: Australië, Zuid-Korea en de rest, het zes uur vroeger is dan bij ons. Dus zij hebben hun diensten echt al vroeger beëindigd. En China. U weet dat senior bisschop Paula Louis daar is met haar team, enorm werk verrichtend, en ook in samenwerking met de aartsbisschop Arthur Park het hele gebied rondom Maleisië, Singapore, het grotere China. Er is een groot gezelschap dat naar Kenia komt. En Ik zie dat er ook een grote delegatie ook uit China komt. Uit Maleisië, Singapore, Indonesië, Zuid-Korea, het vasteland van China, Taiwan, Australië en al deze landen. Fiji, die eilanden. Het is daar ongeveer zes uur vroeger dan bij ons. Dus u heeft uw diensten eerder afgerond. Maar in Europa en de rest van het continent Afrika: Ik denk dat we precies op het goede moment zijn, dat u uw diensten beëindigd hebt. En voor de andere landen op het westelijk halfrond, sprekend over Brazilië, Argentinië, El Salvador, Ecuador, Centraal-Amerika, Costa Rica, helemaal tot aan Mexico, Verenigde Staten, misschien is dit het tijdstip dat u in de kerk bent. Waarschijnlijk is dit voor u absoluut, optimaal en een gunstig moment, precies op tijd en het juiste moment.
 
Welnu, Ik wil spreken over het Bezoek dat naar Nakuru komt en dit is in eerste instantie een uitgebreide instructie die Ik had voorbehouden aan de leidinggevende bisschoppen, de hoogste leidinggevende bisschoppen, als zij deze week komen. Er zal een bijeenkomst zijn in Nairobi om hen te instrueren, de gewoonlijke bijeenkomsten die plaatsvinden voor elk afzonderlijk Bezoek. Voor elk Bezoek ontmoet Ik gewoonlijk het hoogste leiderschap van de kerk en instrueer hen over het soort Bezoek dat komt. Zodat zij ermee de kerk ingaan en de schapen voorbereiden en het hele Lichaam van Christus onder hun deelgebieden, om zich gereed te maken voor het aankomende Bezoek van JEHOVA. Dus kort ga Ik een deel hiervan bespreken, omdat Ik het belangrijk achtte dat het algehele Lichaam van CHRISTUS kan deelnemen hieraan,  en dat zij ook in de pas zullen lopen met wat de HEER doet en zegt op dit moment in de geschiedenis van de kerk.
 
Wel, Nakuru komt er nu aan. Het grote Bezoek dat de Hemel heeft voorbereid en de HEER heeft onophoudelijke en continue gesprekken met Mij betreffende met het oog op wat er gebeuren gaat in Nakuru. En Ik kan zien dat er een groot, groot Bezoek zal zijn, enorme genezingen, kreupelen zullen opstaan en lopen, vele vele kreupelen zullen opstaan en lopen, overal. En dit zal schokkend zijn want de genezingen zullen zelfs eerder beginnen, voordat de HEER Zijn twee meest vreeswekkende Profeten, de Grootheden uit het boek Openbaring, die HIJ gezonden heeft, Die nu op de aarde wandelen, en om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de MESSIAS. Maar al voordat Zij de bijeenkomst in Nakuru binnen zullen komen, zullen dingen beginnen te gebeuren, de HEER zal kreupelen gaan oprichten, sommigen onderweg, als zij komen, sommigen bij de ingang, zij die opgericht zullen worden bij de ingang. Dus de medische teams: wees heel waakzaam als de bussen met kreupelen, en blinden, en doven, en stommen, verlamden, mensen met aandoeningen aan de ruggengraat, gebroken botten, weet u, hartkwalen, nierfalen, zij die enkel liggen, weet u, horizontaal, die niet op kunnen staan. Als die mensen komen, zorg er dan voor dat u ze op het juiste moment vastlegt op video, zodat wanneer de HEER hen geneest, sommigen al bij hun aankomst, dat u hun aandoeningen hebt vastlegt, van voor de genezing.
 
Maar, Wij weten dat dit Bezoek een grotere betekenis heeft, ook binnen het hele schema, de Profetische tijdlijn van de verheerlijkte komst van De MESSIAS. En dat is waarom het heel belangrijk is voor Mij om bij u te komen op dit uur, en enig licht te werpen op enkele belangrijke fundamentele aspecten, enkele belangrijke kenmerken, de belangrijke kenmerken van dit aankomende Bezoek in Nakuru. Ik weet dat op dit moment alles gericht is op Nakuru. En ik zal delen met de bisschoppen, deze komende woensdag of donderdag, of wat de datum van de bijeenkomst ook is. Ik zal met hen enige kernaspecten delen op woensdag, zoals aangekondigd. En vandaag ik wil meer openheid geven aan het algehele Lichaam van CHRISTUS, zodat iedereen er weet van heeft. Nu, de HEERE JEHOVAH, de GOD van de Hemel, de GODHEID, de HEERE JEHOVA JAHWE, HIJ heeft nu gesproken en HIJ heeft besloten, het is nu compleet besloten en bevestigd in de Hemel, dat HIJ de kerk komt bezoeken, het hele Lichaam van CHRISTUS, vanuit Nakuru. En dat is waarom u die overal vandaan komt, uit de andere landen, kom alstublieft met uw vlaggen, zodat wanneer de HEERE Bezoek brengt uw land vertegenwoordigd zal zijn. Natuurlijk weet iedereen dat, maar het zal behoorlijk levendig, en helder zijn duidelijk en goed gemanifesteerd, dat die landen samengekomen zijn. De heilige bijeen verzameling van de HEER. Dat door ZIJN inzicht, door de verborgen Raad in de bovenzalen van Wijsheid, van de Wijsheid van de HEER in de Hemel, door ZIJN verborgen raad, dat HIJ nu besloten heeft de immense bijeenkomst te Bezoeken, ZIJN Dienaren te Bezoeken vanuit Nakuru, in uw aanwezigheid, en onderwijl het Lichaam van Christus te bezoeken. HIJ heeft gesproken over deze wonderbaarlijke genezingen, historische genezingen die zullen plaatsvinden in Nakuru. En daarna heeft HIJ gesproken over het Bezoek van de heerlijkheid van GOD. Ik heb de heerlijkheid van GOD gezien, Ik heb de wolk van GOD het altaar zien overschaduwen. En de andere kant is licht. Ik zie licht, Ik zie licht, in de periferie, maar op en om het Altaar heen is de schaduw te zien. HIJ komt en overschaduwt het altaar. Dus er is zonlicht te zien aan de andere kant, zo, aan de randen van het Altaar, maar HIJ komt naar het Altaar, en dan overschaduwt HIJ het altaar.
 
En dan in het tweede Gesprek tilde HIJ Mij opnieuw op tot in de Hemel en toen raakte Mijn schouder de Schouder aan van GOD de VADER en toen liet HIJ Mij zien hoe HIJ uit de Hemel zou vertrekken. De Hemel scheurt open en dan daalt HIJ neer vanuit de Hemel, en komt. En Ik zie dat HIJ smaller wordt, het is een reusachtige stroom, waarschijnlijk groter dan de aarde. Vanuit de Hemel neerkomend, maar wanneer HIJ naar Nakuru komt, naderend, dan versmalt HIJ, als een naald, scherp als een naald, en vernauwt en raakt ZIJN Dienaar, zoals HIJ dit deed in Central Park, in Nairobi. En dus, in andere woorden, HIJ komt ZIJN Dienaar bezoeken. De ontzagwekkende Profeet van dit uur. Degene die beloofd is in het boek Maleachi, en Zij die HIJ gezonden heeft, op deze belangrijke Missie van GOD. Dus Hij komt Hen bezoeken op het altaar in Nakuru.
Nu, Ik wil met u spreken over de heerlijkheid van De HEER en het belang en de betekenis van het Bezoek van de HEER aan de kerk op dit uur. Dat is de Boodschap die ik met de kerken wil delen, waar u ook bent en neem alstublieft zoveel mogelijk deze Boodschap op, en schrijf zoveel mogelijk op. En Ik weet dat senior bisschop Joan en haar team ook opnames, zodat u ook later toegang kunt hebben tot deze Boodschappen. Maar waarom doet de HEER GOD Almachtig, GOD de VADER, de meest vreselijke GOD van Israël, Wiens oordelen  we allemaal uit de Bijbel kennen, wat HIJ deed om te verootmoedigen, om Egypte te oordelen. DEGENE die we allemaal kennen, hoe ZIJN oordeel tegen de zonde onverbiddelijk is, tot zoverre, dat HIJ het oordeel van GOD op CHRISTUS JEZUS aan het Kruis liet neerkomen om u te bevrijden.
 
De meest vreselijke en de meest verschrikkelijke GOD van Israël. JEHOVA ELOHIM, JEHOVA SABAOTH, de HEER van de oogst, Die niemand kan bevechten. Waarom besluit HIJ u te bezoeken? Herinner u in Kisumu, dezelfde wolk van GOD die de Israëlieten de hele weg door de wildernis leidde tot in het beloofde land. Die wolk werd regen in Kapkatet. We kennen allemaal het Bezoek aan Kapkatet. Dus we hadden het mega Bezoek van de wolk van GOD in Kisumu, maar daaraan voorafgaand is het eerste Bezoek dat plaatsvond in Kapkatet en daarna, dat Kapkatet Bezoek van de wolk van JEHOVA JAHWEH is vastgelegd op video. En dan regent HIJ, HIJ regent over hun hoofden en de kreupele staat op en loopt. En iedereen raakt buiten zinnen. En dan, daarna is er een Bezoek van de wolk van GOD in Kericho. Nog eens: de profetie is vooraf gegeven, en dan als HIJ naar de bijeenkomst komt, dan geeft HIJ een profetie. De machtigste Profeten van de HEER, Zij geven de profetie dat de wolk van GOD hier zal komen. De Hemel zal uiteensplijten, zich met een donderslag splitsen, zich te openen, om weg te rollen en de wolk van GOD, GOD de VADER ZELF komt hier Bezoek brengen. En dan zien we dat Bezoek plaatsvinden in Kericho, en ook bij een andere nachtwake die plaatsvond in Kericho, geliefde mensen. 
 
Maar wat is het belang, wat is de Boodschap van de HEER, aangaande de heerlijkheid van de HEERE GOD ZELF die u komt Bezoeken? Wij weten op dit moment allemaal dat de heerlijkheid van GOD, de wolk van GOD feitelijk de fysieke, manifeste, ontzagwekkende aanwezigheid van GOD de VADER ZELF is. Dat is de fysieke, manifeste aanwezigheid van GOD, van GOD ZELF die neerkomt, naar ZIJN mensen toe. En we kennen de grotere vertelling in de Bijbel, dat in het Oude Testament steeds als de wolk verscheen op de Ark des Verbonds de mensen geen toegang tot HEM kregen. Waarom? Omdat HIJ een verterend vuur is, en ZIJN oordeel tegen de zonde staat vast. ZIJN oordeel tegen de zonde is onverbiddelijk en is eeuwig. Dus het enige aan de HEER dat eeuwig is, wat ons zo levendig voor ogen staat, en wat niet verandert, is dat de HEERE GOD, de Almachtige heilig is en heilig en heilig al voordat de tijd bestond. We weten niet hoever de oneindigheid reikt, om nu vandaag te horen en in de toekomst, we weten niet hoever de eeuwigheid reikt, dat GOD Heilig is. Dus zij hadden geen toegang. We hebben gehoord over Uzza. Toen Uzza in zijn zondige aard de Ark des Verbonds benaderde en hij deze aan probeerde te raken werd hij getroffen, gedood, voor het oog van Israël en de Ark van het Verbond die daar stond. Wij zijn ons er ook erg van bewust dat vaak, als het offer werd klaar gemaakt tijdens Jom Kipoer, op de Grote Verzoendag in Israël, de Ark des Verbonds volledig was afgescheiden van de mensen, van het land, van het publiek. Waarom? Omdat de heerlijkheid daar neerdaalde, alleen de hogepriester ging, nooit zonder het bloed van een dier en dan deed hij dit voor de verzoening, en riep dan GOD aan, en GOD verscheen in deze zelfde wolk waar wij over praten.
 
Maar nu is CHRISTUS JEZUS naar het Kruis gegaan en heeft ZIJN eigen Bloed geofferd. En het voorhangsel is gescheurd, en heeft de kerk overgebracht, de christelijke gelovige overgebracht, rechtstreeks het Heilige der Heilige in, de aanwezigheid in van de wolk van GOD, de aanwezigheid, de fysieke aanwezigheid van GOD de VADER. En dit is waar Ik over wil praten. Dus die vertellen uit het Oude Testament, die vertelling uit de Bijbel aangaande de toegang tot de heerlijkheid van GOD, toegang hebben tot de fysieke, manifeste aanwezigheid van GOD de VADER, toegang hebben tot de wolk van GOD, de ontzagwekkende en de meest vreeswekkende wolk van GOD, die vertelling kennen we. Maar nu heeft CHRISTUS JEZUS de christelijke gelovige overgebracht, u die in die kerk zit en naar Mij luistert. Of u bent in uw huis, en luistert naar Mij, u die gelooft in CHRISTUS JEZUS. Dus wat is dan de Boodschap die de HEERE GOD Almachtig, JEHOVA JAHWE, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVA EL SHADDAI, JEHOVAH ADONAI, JEHOVA ELOHIM, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL GIBBOR, ELOHEENU, SHAMMAH, MEKADDISHKEM, NISSI, JEHOVA JIREH, JEHOVA HASHOPET. Wat is de Boodschap die de GOD van Israël, GOD de VADER aan de kerk geeft door te zeggen ‘IK kom u bezoeken? ’ Of door Bezoek te brengen aan Kisumu, Kapkatet en Kericho en daarna in Central Park Nairobi, dit jaar. Nu, luister, gezegende mensen. Elke keer als de wolk van GOD neerkomt, de heerlijkheid van GOD neerkomt, en bedenk dat als u de Hemel binnen zult gaan, elke keer als Ik u vertel dat de HEER mij in de Hemel heeft gebracht, dat in essentie de Hemel de verblijfplaats is van de wolk van GOD. Het geheel, de compleetheid nu, van de wolk van GOD, van de heerlijkheid van GOD. HIJ brengt Mij altijd in de immense heerlijkheid van GOD, in de ontzagwekkende heerlijkheid van GOD die binnenin de Hemel is. Dus u zult de heerlijkheid van GOD in de Hemel ontmoeten, als u de Hemel binnentreedt. Want er is deze totale overname, de Hemel is helemaal vol met de heerlijkheid, de wolk en de heerlijkheid van JEHOVA. Dus als u in de Hemel zult zijn, dan zult u rechtstreeks in contact zijn met de wolk van GOD, want dat is het uiteindelijke, het ultieme samengaan met de wolk der heerlijkheid van GOD de VADER. Maar wat is de Boodschap dan, als HIJ komt, en HIJ belooft te komen, en HIJ in Kisumu komt, HIJ in Kapkatet komt, HIJ in Kericho komt, en HIJ in Central Park Nairobi komt, en nu belooft te komen naar Nakuru.
 
De wolk van GOD geliefde mensen, bezoekt in essentie de kerk om  ZICHZELF meer aan u te tonen. Het gaat allemaal om GOD de VADER, GOD in de Hemel, die ZICHZELF meer wil laten zien aan u. Die ZICHZELF wil openbaren aan u. Dus ook als u zich gereed maakt voor deze immense, super glorieuze, grootse, mega, historische, opwekkingsgenezingsdienst die naar Nakuru komt tegen het einde van dit jaar, 29 december, 30 december en natuurlijk uitmondend in de machtige, megaconferentie op 31 december en daarna natuurlijk op nieuwjaarsavond de aanbiddingsdienst. Als HIJ zegt dat HIJ op Bezoek komt, dan is het GOD die ernaar verlangt ZICHZELF een beetje meer te openbaren aan ZIJN mensen. Wij weten allemaal dat GOD verborgen is. De HEERE JEHOVA JAHWE is totaal verborgen in deze dimensie, voor deze dimensie, voor deze tijd, voor dit tijdperk. Alleen door zijn Woord heeft de HEERE zich hier en daar geopenbaard. Maar het geheel van GOD is in feite verborgen. De fysieke manifestatie van GOD is verborgen. En Ik weet dat toen HIJ nu CHRISTUS JEZUS bracht, HIJ toen één aspect onthulde van ZICHZELF. En dan nu, al die keren in het Oude Testament kwam HIJ af en toe in de wolk, weer om ZICHZELF te onthullen, een klein beetje, aan ZIJN mensen, om dichterbij hen te komen. Om hen iets over HEM te laten weten. En dat is hetzelfde dat HIJ doet nadat HIJ JEZUS CHRISTUS heeft gebracht, nu, op dit moment, voordat De MESSIAS komt, als HIJ ZIJN speciale uitverkorenen gereed maakt, de speciale groep, de rechtvaardigen, de heilige kerk. Dan nu op dit moment heeft HIJ nu voor de optie gekozen, toen HIJ zijn twee Hoofdpersonen uit Openbaring bracht, heeft HIJ heeft nu in ZIJN verborgen en versluierde raad dat het slim is, HIJ vond het passend om ZICHZELF meer te onthullen aan deze generatie. Dat is het doel waarvoor HIJ komt. Dat is het doel waarvoor HIJ beloofd heeft naar u te komen, om zijn twee immense Profeten te bezoeken. Zodat u mensen nu het wonder van GOD zullen zien en HEM wat beter leren kennen.
 
Dus als de wolk van  GOD komt, als de wolk van GOD op bezoek komt, op een plek, in een bijeenkomst zoals HIJ beloofde en wat HIJ gedaan heeft, ook in Central Park en nu belooft aan Nakuru. Dan is dat GOD DIE sommige van de karaktereigenschappen van GOD aan u, de kerk, enkele karaktereigenschappen van GOD aan u, de kerk wil openbaren, zodat u HEM een klein beetje meer leert kennen. Deze Boodschap, die had Ik achterwege gelaten, deze had Ik voor de bisschoppen bewaard, het hoogste leiderschap van de kerk, dat wanneer Ik hen ontmoet tijdens lunchsessie, de enorme lunchsessie, die is voorbereid voor woensdag, zodat Ik aan hun een gedeelte van de instructie zal onthullen die ik hun gewoonlijk geef om te beschrijven om welk soort aankomend Bezoek het gaat. Maar Ik dacht dat het een groter goed zou doen om het aan het hele Lichaam van CHRISTUS te onthullen. Dus wanneer de wolk van GOD naar beneden komt, en als GOD JEHOVA besluit om naar beneden te komen in ZIJN wolk, GOD de VADER, JEHOVA JAHWE besluit in een ontzagwekkende wolk der heerlijkheid uit de Hemel bezoek te brengen, helemaal naar beneden, naar Nakuru, helemaal naar beneden naar Central Park, helemaal naar beneden naar Kericho, beneden naar Kapkatet, beneden, naar Kisumu, nu opnieuw naar beneden in Nakuru. De andere keer was Nakuru Menengai, nu weer Nakuru. ZIJN intentie is om in wezen meer te onthullen over ZICHZELF, aan ZIJN speciale uitverkorenen, aan ZIJN kerk, aan u ZIJN rechtvaardige uitverkorenen, om de karaktereigenschappen van GOD te onthullen, de eigenschappen, de kenmerken van GOD, aan u, de kerk, de aspecten van GOD, aan u de kerk. Zodat u HEM beter zult leren kennen. De kwaliteiten van u, de kerk, zodat als de wolk van GOD neerkomt, elke keer als de wolk van GOD neerkomt, is het GOD ZELF die een stroom aan karaktereigenschappen komt onthullen, die HIJ toont, als u HEM ziet. Een stroom aan karaktereigenschappen, en karakteristieken van GOD. HIJ stelt ze tentoon aan u. Zodat u HEM beter leert kennen. En als een christen is dat zo fundamenteel, in uw christelijke wandel, en in of u succesvol wordt of niet, in dat Koninkrijk binnen te gaan, van  heerlijkheid. Het verheerlijkte Koninkrijk van JAHWE, JEHOVA JAHWE in de Hemel. En dat is waarom dit een zeer belangrijke voorbereiding wordt, voor u de kerk. Zodat als de wolk van GOD neerkomt het doel één en het enige is: om aan u de kenmerken te komen openbaren, de kwaliteiten van GOD die HIJ in de wolk plaatst, en aan u komt onthullen, als ZIJN volk. En HIJ komt ZELF om aan u die kenmerken van GOD te onthullen, deze inherente aspecten van GOD, die HIJ daar toont.
 
Deze eigenschappen van GOD, erfelijke eigenschappen van GOD, deze kenmerken van GOD, deze waarmerken van GOD, dat is het doel van ZIJN komst, dat HIJ aan u de verborgen Kwaliteiten van GOD, de verborgen eigenschappen van GOD, de verborgen karaktereigenschappen van GOD, de verborgen karakters van GOD, de verborgen kenmerken van GOD, de verborgen inherente aspecten van GOD, de verborgen eigenschappen van GOD, de verborgen kenmerken van GOD, de verborgen onderscheidingskenmerken van GOD, opdat u als ZIJN mensen, de kerk HEM een beetje meer zult leren kennen. Een klein beetje meer. Zodat wanneer u HEM een iets beter zult kennen, u zich dan beter gereed zult maken om HEM te ontmoeten in ZIJN verheerlijkte, eeuwige Koninkrijk der Hemelen. Dus als de wolk van GOD komt, is dit wat HIJ laat zien. HIJ openbaart de beginselen die er voor GOD toe doen. In andere woorden de karaktereigenschappen die GOD het belangrijkste vindt. In andere woorden de eigenschappen van GOD die de wolk laat zien, die de heerlijkheid laat zien, hoofdzakelijk, in wezen beschrijven deze aan u wie GOD is. En Ik zeg dat GOD voor het grootste deel verborgen is. HIJ is verborgen voor deze dimensie. Maar als HIJ komt in de wolk van ZIJN Bezoek, als HIJ komt in de wolk van ZIJN heerlijkheid, wanneer HIJ komt in de wolk van ZIJN manifeste, fysieke aanwezigheid van HEM, van GOD de VADER, dan is HIJ u in wezen, hoofdzakelijk aan het proberen u te helpen, de kerk, om de vraag te beantwoorden ‘wie is GOD?’ HIJ komt aan u laten zien, wie GOD precies is, zodat u een groter begrip zult ontwikkelen van wie GOD is. Wanneer HIJ komt in de wolk van ZIJN Glorie, is HIJ ook van plan, wil HIJ u opzettelijk en intentioneel laten zien aan u hoe GOD is. Hoe GOD, JEHOVAH is. De wolk van GOD, gezegende mensen, als HIJ neerdaalt in ZIJN wolk, wil HIJ ook de volgende belangrijke aspecten van HEMZELF te benadrukken. Dat GOD in wezen uniek is en niet te vergelijken is. Dat de HEER JEHOVAH, als HIJ komt in ZIJN wolk der heerlijkheid, zoals HIJ Mij heeft laten zien vanuit ZIJN Troon in de Hemel, vanuit ZIJN Koninkrijk in de Hemel en HIJ komt naar de aarde, om een bijeenkomst op de aarde te Bezoeken, zoals HIJ beloofd heeft, dan komt HIJ in wezen naar u toe om het volgende te zeggen ‘IK wil dat u een klein beetje weet over MIJ’, bepaalde aspecten van GOD, bepaalde eigenschappen van GOD, bepaalde kenmerken van GOD en een van deze is dat GOD totaal Uniek is en er is geen ander wezen of ding bestaat dat met HEM te vergelijken is. Er is geen vergelijking of wat dan ook mogelijk, omdat GOD heel erg Uniek is.
 
En wanneer GOD komt, in ZIJN immense wolk, en Ik dacht dat Ik u zou moeten voorbereiden voordat HIJ komt, zodat u het te weten zult krijgen. En deze keer geliefde mensen: wie als eerste de wolk ziet komen, schreeuw en gil zodat iedereen de mogelijkheid heeft om er opnames van te maken, nu HIJ het deze generatie heeft toegestaan om GOD te zien. Want vandaag heeft u GOD in uw kerken gezien, toen u GOD zag, de HEILIGE GEEST, de GODHEID neerdalend als de HEILIGE GEEST en landend op Hem die nu met u spreekt. Nu door deze Twee Grootheden, heeft HIJ het nu deze generatie toegestaan om GOD te zien en GOD vast te leggen en u kunt zien dat de witte Glorieuze Duif, HIJ kwam in lichamelijke vorm, als een reusachtige, witte, verheerlijkte DUIF. HIJ is zo enorm groot. Zo groot als helemaal van Mijn borst tot helemaal Mijn hoofd. Het is een reusachtige Duif. Maar omdat nu via ZIJN Grootheden van dit uur, heeft HIJ deze generatie toegestaan om GOD te zien en GOD vast te leggen en dit live op camera vast te leggen, video en het op Twitter, Whatsapp etc. te plaatsen. Dus deze keer, net als de vorige keer, degene die HEM als eerste ziet, schreeuw en gil het uit, zodat iedereen het vast kan leggen en op de grond gaat liggen om de HEER te aanbidden. Maar Ik zeg, dat wanneer GOD de VADER beslist om neer te dalen, in de wolk van de HEERE GOD, de wolk der heerlijkheid, de wolk van GOD JAHWE, dan is de Boodschap en de bedoeling, het doel is om aan de kerk, een klein beetje van GOD te openbaren, de karakteristieken van GOD, de kenmerken van GOD, de karaktereigenschappen van GOD, de waarmerken van GOD, de eigenschappen van GOD, de typeringen van GOD, de kwaliteiten van GOD, de waarmerken van GOD, en een van hen is, zoals we net gezien hebben, is dat GOD totaal uniek is. En er is nergens een vergelijk of wat dan ook. En geen woorden kunnen gebruikt worden om GOD te definiëren, om de beschrijving van GOD te kronen, om GOD beschrijven, of HEM in een vorm te plaatsen die begrijpelijk is. Er zijn geen woorden beschikbaar. Dat is wat HIJ zegt. HIJ zegt daarom dat wanneer de wolk van GOD komt HIJ in wezen ZICHZELF aan de mensheid laat zien, in de wolk der heerlijkheid. Om u slechts een kleine glimp te geven, van wie GOD is. En HIJ zegt op die manier, dat omdat HIJ zo uniek is, GOD Almachtig, op die manier, als HIJ naar u toekomt in de wolk komt, HIJ in wezen zegt dat GOD Almachtig, Degene die u aanbidt als niets anders is, wat ooit verbeeld, voorgesteld kan worden door u, de christenen. HIJ is totaal uniek en er is geen ander.
 
Nummer 2. Als GOD de VADER beslist dat HIJ nu wil komen en de kinderen van Israël bezoekt, in de wolk van ZIJN aanwezigheid. GOD de VADER ZELF. En wanneer GOD de VADER beslist dat HIJ nu wil komen en de kerk van CHRISTUS bezoekt in Kenia, en het hele Lichaam van CHRISTUS wereldwijd, degenen die zullen komen om deel te nemen aan de bijeenkomst in Nakuru. Nummer 2, HIJ onthult ook aan u een andere eigenschap, een andere karaktereigenschap, een ander kenmerk, een andere eigenschap en kwaliteit van GOD. In de wildernis verzamelde HIJ hen, HIJ beschermde de Israëlieten, voorzag voor hen, navigeerde hen, bevrijdde hen uit de slavernij en bracht hen naar de plaats van aanbidding. Naar de ideale plek van ZIJN aanwezigheid. Naar het land van GOD. Waar HIJ hen nu continu bezocht in de tempel die was opgericht. Dus door dat te doen hield GOD van ZIJN mensen, hield HIJ van ZIJN uitverkorenen, Israël liefhebbende, hield van ZIJN verkozen mensen. En op dezelfde manier, wanneer GOD zegt ‘IK kom in de wolk van Mijn Bezoek’, de wolk van MIJN aanwezigheid, de ontzagwekkende wolk van Mijn aanwezigheid, naar Nakuru, Kenia. Dan zegt HIJ in wezen dat GOD Liefde is, HIJ laat aan u zien, kijk ‘IK de HEERE GOD, IK ben Liefde, dat GOD Liefde is en liefdevol voor ZIJN mensen. HIJ laat aan u de karakteristiek van GOD zien, de kwaliteit van GOD de VADER, het waarmerk van GOD, wat liefde is, wat uitdrukt dat GOD een liefhebbende GOD is. HIJ laat dit aan u zien omdat HIJ weet dat u weet dat JEZUS aan het Kruis ging.  Dat is Liefde. Johannes hoofdstuk 3:16 zegt. Johannes 3:16. Hij zegt in dit vers, Johannes 3:16. Dan zegt HIJ, in de King James vertaling: ´Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.´(HV) De Amplified (uitgebreide Engelse) vertaling zegt (letterlijk vertaald): ´Want zo zeer heeft GOD de wereld lief gehad, en de wereld kostbaar geacht, dat HIJ ook Zijn eniggeboren, unieke ZOON gaf, opdat wie in HEM gelooft en HEM vertrouwt, en zich aan HEM vasthoudt, en zich van HEM afhankelijk maakt niet verloren zal gaan, of vergaan zal of verdwalen zal, maar eeuwig, eeuwigdurend leven zal hebben.´Dus als GOD komt in de wolk van ZIJN heerlijkheid, Die JEZUS beloofde toen HIJ hier op de aarde wandelde, toen HIJ in wezen de Liefde van GOD voor ons openbaarde, als die wolk dan komt om u, de kerk, te bezoeken, dan onthult GOD in wezen deze eigenschap, deze karakteristiek, deze kwaliteit van GOD, dit aspect van GOD, dit waarmerk van GOD, ZIJN Identiteit die zegt: GOD is een liefhebbende GOD. We zagen dat GOD een unieke GOD is. Er is geen andere vergelijkbare. Nu, nummer 2, HIJ is een liefhebbende GOD, zelfs in die mate dat HIJ u met JEZUS CHRISTUS liefheeft en nu nog meer door ZELF naar u toe te komen om u ZELF gereed te maken voor ZIJN Koninkrijk.
 
Nummer 3. Als GOD besluit om naar u te komen. GOD de Vader ZELF die besluit dat HIJ naar u toe zal komen, in de krachtige, meest vreeswekkende, meest ontzagwekkende wolk van ZIJN heerlijkheid, dan zegt JEHOVA JAHWE ZELF: ‘IK kom u bezoeken, in de wolk der heerlijkheid en de Profetie is gesproken. Zoals Ik zei: HIJ komt om een klein beetje meer over GOD te onthullen, wat verborgen is van GOD, over ZIJN karakter, ZIJN karaktereigenschappen, ZIJN kwaliteiten, ZIJN eigenschappen, ZIJN aspecten. Opdat u ze leert kennen en uw leven zult leven zoals het GOD behaagt en geconformeerd aan GOD. Dus, nummer 3. Als de WOLK van GOD, de fysieke, manifeste aanwezigheid van GOD naar u afdaalt, dan zegt HIJ in essentie dat GOD zeer krachtig is. Dat GOD zeer krachtig is. Dat is de derde karakteristiek die Ik hier wilde delen, die HIJ tentoonstelt, als HIJ komt met de immense, meest krachtige wolk van ZIJN heerlijkheid. De wolk wierp Egypte neer en verootmoedigde haar. De wolk die het Egyptische leger bevocht. De wolk die de Israëlieten bevrijdde en ze op de adelaarsvleugels plaatste, en met hen ontsnapte naar de veiligheid en ze naar Jeruzalem bracht. Dus als HIJ naar u toekomt in die wolk, dan onthult HIJ in wezen nog een andere eigenschap, nummer 3 in ons geval, vanavond. HIJ zegt in essentie dat een van de hoofdkenmerken van GOD die u moet kennen is dat GOD zeer krachtig is. In andere woorden, HIJ is almachtig (omnipotent), almachtig. ‘omni’ betekent ‘alles’, ‘potent’ betekent ‘krachtig/machtig’. Hij is al-machtig. Dus daarom kunnen degenen die HEM aanbidden volledig op HEM kunnen vertrouwen, wetende dat HIJ zo krachtig is. Dat geen kracht, geen koninkrijk, geen troon HEM kan overwinnen, HIJ is groter dan hen allen, en verootmoedigt hen.
 
Dus zij die HEM aanbidden, kunnen daarom volledig afhankelijk van HEM zijn, helemaal op HEM bouwen, HEM volledig vertrouwen, met hun leven. Dat is wat HIJ daar overbrengt. En als HIJ dat overbrengt, dan lezen wij het boek Psalm 24, geliefde mensen. En we hebben niet veel tijd voor het Woord. Ik zal dat met de bisschoppen doen als zij komen. Maar Psalm 24, vers 8. In Psalm 24:8 zegt HIJ om dit aspect van GOD te onderstrepen, dat HIJ aan u onthult als HIJ komt in de wolk van ZIJN ontzagwekkende aanwezigheid. Dit aspect zegt: GOD is almachtig, GOD is zeer machtig. U kunt nu op HEM vertrouwen. Helemaal en volledig. In Psalm 24:8 zegt HIJ:
‘Wie is deze Koning der ere?’ We kunnen vanaf vers 1 beginnen als u wilt, geliefde mensen. Maar vers 7 zegt bijvoorbeeld: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat’ (vers 8) En HIJ zegt: ‘Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.’ Maar wanneer Ik met het hoogste leiderschap zal lezen op woensdag, dan lees Ik vanaf vers 1. Dus wat zegt HIJ hier? HIJ zegt dat als GOD naar u toekomt, in de wolk van ZIJN aanwezigheid, de wolk van ZIJN heerlijkheid, de wolk van JAHWE, JEHOVA, dan laat HIJ in wezen zien, aan u, ZIJN speciale uitverkorenen, deze belangrijke karaktereigenschap van GOD welke zegt: GOD is zeer krachtig. GOD is almachtig. En in Psalm 24:8 zegt HIJ, van vers 7 tot 8. ‘Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat’ (vers 8) En HIJ zegt: ‘Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.’
 
Aan u onthullend, dat de HEER die u dient het niet ontbreekt aan sterkte en kracht om u te helpen. HIJ is zo krachtig en in dat Schriftgedeelte zien we bijvoorbeeld dat toen CHRISTUS naar het Kruis ging; zie de demonstatie van de kracht van GOD in de CHRISTUS gelegd. HIJ zegt: Door naar u toe te komen de wolk der heerlijkheid, laat dat dit aspect van GOD aan u zien, deze eigenschap van GOD die zegt: GOD is zeer krachtig, HIJ is almachtig, in andere woorden getoond door CHRISTUS JEZUS die aan het Kruis stierf, onder de de kracht van GOD. En JEZUS stond op uit de dood, in de Kracht van GOD. En JEZUS versloeg de dood door de Kracht van GOD. En JEZUS kwam helemaal tot in Bethanië, en toen werd dit Schriftgedeelte, het eerste deel, vervuld. Toen HIJ opstond, zijn discipelen bediende, de kerk die u bent, en met hen op de Olijfberg kwam. En toen HIJ daar arriveerde, dan hoort u het eerste deel van deze profetie in vers 7, voordat u naar de sterke, zeer krachtige GOD in vers 8 gaat. Vers 7 nu, de demonstatie, kijk nu hiernaar. Toen HIJ Zijn discipelen naar de Olijfberg bracht na de opstanding, ZIJN spijkerdoorboorde hand ophief, dan hoort u het volgende: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren in de Hemel, opdat de Koning der ere binnengaat’ op dat moment werd HIJ opgenomen, en HIJ vertrok, en trad de Hemel binnen. De Hemel opende zich en de wolk nam HEM op en de Koning der heerlijkheid trad de Hemel binnen met de volle Kracht van de heerlijkheid van GOD.
 
Dus wanneer GOD komt, in de wolk van ZIJN vreeswekkende aanwezigheid, naar Nakuru, dan laat HIJ in essentie deze belangrijke eigenschap van GOD zien, die zeer krachtig is, waarmee HIJ zelfs de dood kan verslaan, en de mens op te wekken uit de dood. En daarna, als HIJ nu in ZIJN heerlijkheid komt, toont HIJ u simpelweg deze karaktereigenschap, dit kenmerk, kwaliteit, eigenschap, karaktertrek, waarmerk van GOD. En vanuit die kracht, krachtige GOD, heeft JEZUS nu de autoriteit. We hebben zojuist gezien HIJ HEM dat die autoriteit gaf, door de kracht van GOD, en HIJ eiste de toegang in de Hemel en de Hemel opende. En HIJ ging en zetelde aan de Rechterhand. En de Bijbel zegt dat nu door GODS kracht in Hebreeën hoofdstuk 1:6 dat nu de engelen in de Hemel voorbestemd zijn HEM te aanbidden. Om de HEERE GOD te aanbidden en de MESSIAS te aanbidden. En toen HIJ de Hemel binnenging, HIJ zegt in wezen, dat de engelen bij ZIJN opgang naar de Hemel de heerlijkheid in vroegen, toen zij zagen dat JEZUS arriveerde, vroegen zij: ‘Wie is HIJ? Wie is deze Koning der heerlijkheid?’ En zij zeiden dat zij het antwoord kregen, dat deze GOD, deze Koning der heerlijkheid, een sterke en machtige GOD is, machtig in de strijd, zelfs in staat om ZIJN mensen te redden aan het Kruis van Golgotha. Halleluja! En om al ZIJN vijanden te onderwerpen onder ZIJN voeten. En HIJ zegt dat door dit nu te doen, JEZUS druk is om de zielen van mannen en vrouwen te bestormen, met ZIJN kracht, met ZIJN Woord, met ZIJN macht. Dus als GOD de VADER in de heerlijkheid komt, de wolk, naar u toe, dan laat HIJ dit zien. Halleluja. De meest Krachtige GOD. De meest ontzagwekkende GOD, de meest immense GOD, de meest ontzagwekkende GOD, de meest vreeswekkende GOD. En HIJ zegt in Openbaring hoofdstuk 3 vers 20: Hier ben Ik. Zie, Ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent die Ik bestorm, Ik zal binnenstormen en kom binnen en zal met hem eten en hij met MIJ´. Halleluja. Dat is gewoon hoe krachtig deze GOD is. Dat is de kracht die HIJ demonstreert. De kracht om de zielen van de mensen te bestormen, en ze te winnen.
 
Geliefde mensen, Ik zal tijd krijgen. Wanneer Ik tijd krijg, zal Ik meer met u delen over wat GOD zegt als HIJ naar u toekomt in de wolk van ZIJN heerlijkheid. In andere woorden het karakter van GOD onthullen. Ik zal er één met u delen, die zegt ‘GOD is zeer machtig’, en een andere die zegt dat GOD oneindig is, HIJ bestaat door ZICHZELF, ZIJN Naam is JAHWE. Zoals u ziet in Exodus 3:11: ‘IK BEN DIE IK BEN’ dat betekent dat GOD nooit geschapen is. HIJ is nooit geschapen. HIJ heeft geen oorsprong. We zullen meer delen. Dat GOD Almachtig onveranderlijk is. HIJ verandert niet. Wij zullen er veel meer delen. Dat GOD alwetend is: HIJ weet alles. Dat is waarom HIJ Mij alles laat weten waar mensen aan denken. Zelfs in de kerken, en Ik heb het over wereldwijd. Zelfs in de hoogste ambten, in grote overheidsgebouwen, waar dan ook, Ik krijg alles te weten, want GOD, als HIJ in ZIJN wolk komt dan laat HIJ één van ZIJN karaktereigenschappen zien, dat HIJ alwetend is.
 
Geliefde mensen, Ik wil het hier beëindigen en u zegenen. Maar nu weet u dat er zoveel is aan het Bezoek van GOD, dat GOD JAHWE, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA JAHWE, JEHOVA ADONAI, De HERE GOD, de EEUWIGE SCHEPPER, als HIJ besluit om u te bezoeken, in de wolk van ZIJN ontzagwekkende aanwezigheid, dan is er een grotere Boodschap. Natuurlijk zullen de kreupelen opstaan en lopen, de blinden zullen zien, de doven zullen horen, de stommen zullen spreken, de lamme beenderen zullen gestrekt worden, met nieuwe botten, en bekrachtigd, en op de grond gezet worden, en kracht gegeven worden en gesterkt om te lopen. Lichamelijk gehandicapten zullen opstaan en lopen. Aandoeningen aan de ruggengraat genezen worden. Hersentumoren zullen oplossen. Kankers zullen opdrogen in het bloed, leukemie, diabetes, hoge bloeddruk, nierfalen, nieuwe nieren, hersteld, psychoses, geestelijke ziekten, hersteld. Chronische wonden, en alles, lepra worden uitgedroogd. Onvruchtbare baarmoeders geopend. Mensen die nog nooit de vreugde van de behoudenis ervaren hebben, HIJ zal hun vreugde brengen, en ook veel meer genezingen. Maar nu weet u dat in de diepte ervan een grotere Boodschap ligt, van de openbaring van GOD.
 
Shalom Toda. De MESSIAS komt. Keer u af van de zonde. Deze afgelopen nacht liet HIJ Mij vele seksuele zonden zien, wereldwijd, in de kerken. Dus keer u af van de zonde, geliefde mensen. En HIJ liet mij enkele mensen zien die naar de Rots toe rennen. Dus zij waren op weg naar de Rots en de seksuele zonde kon hen niet raken. Keer u af van de zonde. De MESSIAS komt. Dank u, geliefde mensen. De MESSIAS komt. Dit is Hij over Wie geschreven is in de geschriften: Zie ik zend u de Profeet Elia om u gereed te maken, om de weg gereed te maken voordat de ontzagwekkende dag van de HEERE komt. Shalom, shalom, toda chaverim, toda hashem.´

16/05/2018 - De Heilige Geest van God

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Ik wil hier een heel korte boodschap geven over de rol van de Heilige Geest, in ons doorgaand onderwijs om de kerk mee op te bouwen, om begrip te creëren, en ook bewustzijn, en om hulp te brengen naar de kerk, op dit uur waarop de Heer de rechtvaardigheid verkondigd heeft. En volgend op het gesprek wat wij gisteren hadden, is het duidelijk geworden aan de kerk dat alleen de Heilige Geest, zoals Ik ook gisteren zei, de Ene is die de kerk kan helpen om aan alle vereisten te kunnen voldoen die wij gisteren bespraken. Welke in kerk zouden moeten bestaan, in het leven van de kerk van nu.

Lees meer

16/09/2017 - De Messias komt!

Die tweedeling zien wij ook in het boek hoofdstuk Mattheus 25, de verzen 1-13, waar binnen dezelfde kerk nu de wijze meisjes en de dwaze meisjes zijn. Dit betekent dat als de komst van de Messias naderbij komt, de kerk die slaapt nu wakker gemaakt wordt. Echter, dan komt het aan op de zalving van de Heilige Geest.

Lees meer