2 december 2016

Amsterdam Conferentie 2 december 2016 

"De Heer zegt, de Heer smeekt alle landen van Europa, Hij zegt, kom Europa, kom aan boord, voeg u op de heilige weg, want vandaag is deze hier."

"De Heer had mij de komst van de Messias getoond, en Hij liet mij voelen hoe de kerk die zich niet gereed gemaakt heeft, zich op dat moment zal voelen. De pijn! En toen besefte ik, dat zeker, zeker, zeker, de Bijbel is het enige boek dat tot op de letter vervuld moet worden. Waarom zeg ik dit? De Bijbel spreekt over de komst van de Messias, en Hij zegt: in een oogwenk. Pja pja. De bliksemflits, in een flits, een oogwenk inderdaad. Hoe vlug sluit en opent een oog?"

Amsterdam Conferentie, 02 december 2016 

Profeet dr. David Owuor
Gebed: "Machtige Vader, in de machtige naam van Jezus, Heer ik waardeer U en eer U onze Vader voor weer een gouden moment, een enorm moment, in de geschiedenis van de kerk van Christus. Dat Heer, U dit uur gekozen heeft om tot de landen van Europa te spreken, geliefde Heer, op dit uur heeft U ook gekozen dat nu U de landen gereed maakt, dat U de landen van Europa bij de schoot van de Heer brengt. Opdat U hen instructie geeft met het oog op dit uur, en de komst van de Messias. Vader, moge Uw wil hier gedaan worden, opdat Jezus verheerlijkt wordt in dit Continent. Nu wij hier samen zijn op dit uur, mijn Vader, preek tegen het continent Europa en maak een heilige verheerlijkte kerk gereed voor de verheerlijkte komst van de Messias. Vader, help deze mensen. Opdat zij Uw heerlijkheid mogen zien, dat zij zich gereed maken voor de komst van de Messias. Ik vraag U mijn Vader, dat U vandaag hun harten vangt, en ze gereed maakt, om naar U te luisteren. In de machtige naam van Jezus. Amen en amen.

Nu wij nog staan wil Ik lezen uit de Bijbel. Ik lees Jesaja 35. Ik lees 2 verzen. Verzen 8-9.
‘Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. 9. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend die zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop;’

Die heilige weg, de heilige weg van de Heer, de weg van heiligheid loopt hier vandaag. De Heer zegt, de Heer smeekt alle landen van Europa, Hij zegt, kom Europa, kom aan boord, voeg u op de heilige weg, want vandaag is deze hier. We gaan het Koninkrijk van Gods heiligheid binnen. Moge de Heer u zegenen. Gaat u zitten in de machtige aanwezigheid van de Heer. Dus we zijn wereldwijd hier, via livestream. Wat een zegen om bij u te komen, in deze heel belangrijke tijd in de geschiedenis van de kerk. Vanavond zijn er heel belangrijke dingen die ik met het continent Europa wil delen. Het wordt een heel ernstige boodschap, maar ik probeer het in gedeelten te doen. Stap voor stap. Zodat iedereen aan boord kan zijn. In de machtige naam van de Heere Jezus. Zodat aan het einde van de drie dagen hier, deze prachtige mensen, dit prachtige continent, dit prachtige land Europa, ook op zo een grootse wijze bezocht mag worden. Dit is het begin van een nieuwe golf, een nieuwe golf van Bezoek dat naar de aarde komt. Dit heeft de Heer met mij besproken.

En dit is ook het pad voor Europa, dat de Heer van Europa houdt, opdat Europa aan boord komt, opdat wij allen de enorme eindtijd opwekking van de Heer mogen vieren. Dat niet slechts 1 Continent bezocht wordt, maar dat de God van alle oogst ook Europa mag oogsten. En dat we mensen zien terugkeren naar de Heer, in historische aantallen, miljoenen mensen. Zoals we dit nu in Kenia zien, de jongeren, de ouderen, zij van middelbare leeftijd, de mannen, de vrouwen. Zodat wij ons nu allemaal gereed zullen maken voor de komst van de Heer. Daarom ben ik hier. Omdat de Heer met mij gesproken heeft over de komst van de Messias. Ik dank de organisatoren van deze Bijeenkomst voordat we beginnen…dank u voor uw uitnodiging, ik zag uw vuur hier. U heeft uw hart uitgestort, u raakt mijn hart, en de Heer en Zijn goedheid juicht. Het zegt mij dat dit Continent zeker gereed is, en al enige tijd heeft gewacht. Ik spreek over de komst van de Messias, omdat de Heer met mij gesproken heeft over de komst van de Messias.

Alles wat u hier ziet (foto’s van de op camera vastgelegde Wolk der heerlijkheid van de Heer in Kenia) heeft maar één doel: dat Hij dit bezoek mag gebruiken om de landen gereed te maken, de kerk gereed te maken, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Dus het is machtig, het is geweldig, het is verbazingwekkend, choquerend, fantastisch, prachtig, historisch, Bijbels, maar met 1 doel: dat als u dit ziet en er deel aan gaat nemen, dan zult u in uw hart de urgentie ervaren om u gereed te maken voor de komst van de Messias. Dus het is een zegen dat Hij mij op deze machtige missie gestuurd heeft. Dank u zovele landen dat u gekomen bent. Welnu, de Heer heeft met mij gesproken over de verheerlijkte komst van de Messias. Stap voor stap ga ik, zodat de Heer het openbaren kan voor u allemaal, en u zult spoedig zien dat ik in dit gesprek de visioenen en dromen van de Heer zal delen. U zult gauw begrijpen dat er een instructie is, dat er in dit gesprek instructie ligt, voor hoe de landen van Europa zich gereed kunnen maken op de komst van de Messias. De weg kunnen bereiden voor de komst van de Koning. Dit wordt de boodschap om mee naar huis te nemen. Dit wordt de ontsteking, het startpunt voor opwekking in Europa.

Sommige dingen staan op de website, ik ga een aantal dingen samenvatten. We hebben drie dagen en vandaag richt ik mij op het onderwerp: de komst van de Messias. En hoe u gereed te maken. Richting het einde, halverwege morgen, zal ik mij richten op deze late heerlijkheid van de Heer. En u zult mij morgen horen uitleggen, waarom. Waarom kwam deze Wolk neer (in Kenia)? Waarom is Hij gekomen? Wat zegt Hij? Welke boodschap heeft Hij gebracht. Dus u zult mij die boodschap zien uitpakken morgen. Ik zal spreken over de wolk van God die Mozes bezocht, die de wildernis bezocht, en die ons nu bezoekt. In het latere gedeelte van deze conferentie zal ik dit doen. Maar vanavond wil ik de Heer waarderen voor deze kans, want ik wil beginnen waar de opwekking begon. Zodat u niets mist. In andere woorden zal ik vragen: hoe zijn wij (Kenia) op dit punt gekomen? Dan heeft ook u in Europa niets gemist, en kunt deze trein van opwekking binnen gaan. Want deze is nu bij dit station gestopt, en Hij roept iedereen aan boord te komen.

Op de website ziet u enige Bezoeken, deze is van 4 mei 2014. U kunt het van de website printen. U kunt deze uitdelen. Dus, de titel van dit bezoek, ik gaf het de titel: profetie alert, de Messias komt. Ik beschrijf het nu en daarna geef ik de boodschap van vandaag. Dit gebeurde er: de Heer raakte mij en ik viel in slaap. Plotseling liet Hij mij dit enorme visioen van Jehova zien. Ik keek de lucht in, en het was enorm, want ik dacht dat het de zon was. Waarom? Want het was zo helder toen ik omhoog keek. De stralen kwamen neer naar de aarde, en vanuit waar ik stond, omhoog kijkend in de lucht, zoekend naar de bron van de stralen zag ik enorme stralen komen. En hoe ze naar de aarde kwamen, waar ik stond, gingen deze naar de uiteinden van de horizon van de aarde. De uiteinden van de aarde, over de horizon heen. Het was werkelijk een enorm zicht om waar te nemen. En toen kon ik de bron niet zien. Want deze was te glorieus. In het visioen dacht ik dat het de zon was. De stralen vormden een koepel over de aarde, een koepel. Het patroon van de stralen, vanuit het centrum, van de ene kant naar de andere. Het patroon was als een koepel. Over de aarde. En toen, terwijl ik daar was sprak de Stem, de stem zei: Kijk, de Messias komt. En ik herinner mij in dat gesprek, toen ik naar links keek zag ik het einde van de horizon. Wat zag ik? Toen ik keek zag ik het volgende: pja pja. Ik zag: pja pja. Ik dank de Heer dat wij in dit land zijn en u een zee heeft. Gewoonlijk als het gaat regenen ziet u bliksem boven de oceaan.

Het is heel bijzonder, het gebeurt als er regen komt, toch? Het is veel mooier in de avond. In dit visioen was het avond. Het licht ging, pja pja. Hij zei: Kijk, de Messias komt! Dus toen ik keek zag ik de bliksemflitsen. Ik besefte, Hij liet mij weten, Kijk, de Messias komt maar de kerk is niet gereed, dit liet Hij mij weten. Maar toen, in die flits, plotseling kwam de Messias. Maar ik lag op de grond, ik lag op de grond en rolde door het stof. En toen de Messias kwam lag ik door het stof te rollen, en ik huilde en knarste mijn tanden. Wenend en huilend. Ik wil het voordoen, kan dit? Ik zei: ohhh whooooh ohhhh, zoiets. Het was vreselijke ellende. En toen werd ik wakker. Toen ik wakker werd ging ik naar de spiegel want ik had echt mijn tanden geknarst. Dus ik ging direct controleren of mijn tanden er nog waren. Ik was gezegend te ontdekken dat mijn tanden niet kapot waren. De Heer had mij de komst van de Messias getoond, en Hij liet mij voelen hoe de kerk die zich niet gereed gemaakt heeft, zich op dat moment zal voelen. De pijn! En toen besefte ik, dat zeker, zeker, zeker, de Bijbel is het enige boek dat tot op de letter vervuld moet worden. Waarom zeg ik dit? De Bijbel spreekt over de komst van de Messias, en Hij zegt: in een oogwenk. Pja pja. De bliksemflits, in een flits, een oogwenk inderdaad. Hoe vlug sluit en opent een oog?

Daarom reken ik het als zegen dat we nu samen kunnen komen, voordat Hij de kerk is komen halen. Vele mensen volgen dit op het internet, en live op de radio, wereldwijd. Ik ga een ander gesprek delen, en dan voeg ik ze samen tot één boodschap: hoe u in Europa gereed te maken voor de komst van de Messias. Deze was 1 november 2006, een volgende. Om 3 uur ‘s ochtends. Toen kwam de God van de Hemel weer met mij spreken over de verheerlijkte komst van de Messias. En toen Hij met mij kwam spreken, wat zei God de Vader? In dat enorme visioen keek ik de hemel in. Maar toen ik omhoog keek, ik geef u nu de boodschap die Kenia accepteerde en die de basis legde voor de opwekking.. in dat visioen keek ik de lucht in. 1 november 2006, om 3 uur. Ik zag totale duisternis toen ik de lucht in keek. De duisternis omvatte de hele lucht. Leeft u in Afrika, zoals ik, dan zijn er straten zonder lantarenpalen, niet zoals hier in de straten van Nederland. Leeft u in de dorpjes van Afrika waar er geen lantarenpalen zijn dan komt er ‘s nachts een moment waarop de duisternis dikker wordt. Het wordt pikkedonker. Dat zag ik, pikkedonker. Terwijl ik naar de duisternis keek, gebeurde er iets enorm groots.
De hemel opende zich in de duistere lucht. En als de hemel openrolt, dan gaat dat zo. Deze rolde open, in tegengestelde richtingen. En de hemel opende haar deur, de dikke duistere lucht in. En toen dit gebeurde waren er opeenvolgende gebeurtenissen. Ik keek de hemel in. En ik ben vaak in de hemel geweest, ook om voor Zijn troon te staan en instructie te ontvangen. Maar nu stond ik op de aarde, en keek de hemel naar binnen. Toen ik keek, zag ik de onvoorstelbare heerlijkheid van Jehova in de hemel. En toen ik de verbazingwekkende heerlijkheid van Jehova in de hemel zag, zag ik de heerlijkheid als een wolk daar binnen bewegen. Rondgaande als een wolk, en daarna een volgende cluster, in clusters, daarbinnen. En toen, op een bepaald punt zag ik de heerlijkheid in de richting van de ingang komen. En toen de heerlijkheid richting de geopende ingang kwam, zag ik dat de heerlijkheid aan de grenzen van de hemel voorbij ging, de grens, en deze begon de grens te passeren, die barrière te niet langer te respecteren. En er nu doorheen te gaan. En op dat moment zag ik de schittering van de heerlijkheid, de pracht, de glans. Ik zag het spectaculaire van de heerlijkheid, met licht naar buiten komend. En die heerlijkheid raakte mijn hart. Want die heerlijkheid zorgde dat ik de macht van de heerlijkheid van God begreep.

Waarom? Omdat toen ik de heerlijkheid vanuit de hemel zag neerkomen; de kracht van de heerlijkheid, de autoriteit van de straling van de heerlijkheid begon de duisternis te overheersen. En deze teniet te doen, te overwinnen, te transformeren, te bestrijden; ik zag het licht. Dus dat raakte mijn hart, want voor het eerst nam ik de ware autoriteit van de heerlijkheid van de Heer waar. Want de duistere lucht gaf zich nu over aan het licht. De duisternis liet zijn functie los, en onderwierp zich nu aan de heerlijkheid. De heerlijkheid van de Heer heeft macht. Ik wil aan dit land verkondigen dat deze opwekking van de late heerlijkheid met kracht komt. Want de heerlijkheid van God, brengt de macht van God. En die macht heeft één, en één doel: de duisternis teniet doen, om de duisternis te verjagen, om de duisternis te overmeesteren. Om de duisternis te bezetten, om de duisternis te verslaan, de duisternis te overheersen. Dus toen zag ik een overname, ik zag een overname der machten. Ik zag nu dat de overheid der duisternis omver werd geworpen, zonder discussie.

Ik zag geen overleg. Nee. Daar heb ik het nog over. Want als de kerk in Europa het voertuig is, de drager, het instrument voor de heerlijkheid van God, dan is mijn vraag.. waarom? Waarom? Waarom gaat de kerk van God in Europa met de duisternis in overleg: liberale theologie, homoseksualiteit.. Wat doet de kerk? Overleg plegen met de duivel? Oh ja, daarom ben ik gekomen. Ik zag werkelijke macht, de macht die ik zag was groter dan politieke macht, economische macht, dan de macht van de raad van de Verenigde Naties. Ik zag werkelijke macht. Dus, nu begon licht mij te raken, toen het licht mij begon te naderen. Toen het licht mij bereikte, was ik geschokt. Wauw, nu werd mijn zicht meer helder. Nu kon ik dingen zien. Mijn zicht werd meer helder. Ah. In de duisternis kon ik niet goed zien. Maar toen de heerlijkheid kwam, en licht bracht, ik had zoiets van ‘wauw’. Want ik was zo verbaasd over de dingen die ik zag.

In Kenia is er een jongen.. Denis.. Denis Okumu. Hij werd genezen in de recente bijeenkomst, in augustus. Toen zijn blinde ogen opende, voor het eerst in zijn leven, schreven zelfs de kranten in Kenia over hem. Ze deden een heel onderzoek naar hem. Toen zijn ogen opende; wat ik daar doormaakte was wat Denis had meegemaakt. Want toen ik hem interviewde en hem vroeg: wat kun je zien?, toen gaf hij mij geen antwoord. Het is een ongelooflijk moment. Hij gebaarde van ‘wauw’, “Hij is een goede God”. Hij ontdekte dingen. Hij zei simpelweg: “wauw, Hij is een goede God”. Tot op vandaag zegt hij dit. U kunt zich hem voorstellen, alles ontdekt hij; zo voelde ik mij toen de heerlijkheid kwam en licht bracht in de totale duisternis. En daarna sprak de Stem. Maar voordat de Stem sprak, toen keek ik de hemel in: een gouden substantie. Deze begon te bewegen, totdat die gouden substantie naar de zich openende ingang kwam. Het waren twee objecten. Toen deze twee objecten op één lijn gebracht waren, vormden ze het getal 8, liggend. Van beneden af zei ik, “Schrijft Hij het getal 8?” De Heer stootte de twee tegen elkaar. Ik hoorde de ‘ting’, het waren twee glorieuze, krachtige, gouden, grootse, identieke huwelijksringen, in de lucht. Dus, dit visioen is dit van de gouden, verheerlijkte, machtige geestelijke huwelijksringen in de lucht. Dus, de Heer kantelde ze in tegengestelde richtingen. En Hij liet mij weten dat als je een spiegel zet tussen de twee, dat u de ander van binnen ziet. Ze waren zo identiek. Nu wist ik dat dit 2 gouden glorieuze huwelijksringen waren. Dus ik toen ik de verheerlijkte huwelijksringen van God begon te zien, toen begon de stem van God vanuit de hemel te spreken. Hij zei, “Vanaf vandaag is alle macht in de hemel en de macht op aarde gegeven aan Christus Jezus”.

Het was zo krachtig. Ik herinner mij dat ik vanaf dat moment echt anders naar de ringen keek. Nu bekeek ik ze, “Wauw, dit is werkelijk de vertegenwoordiging, de werkelijke autoriteit van de Messias.” Ik wist dat dit over de enorme macht van de Messias ging. Dit is nu de autoriteit van Christus. Een stilte kwam. Na de stilte sprak de Stem weer, de 2e en laatste keer. Hij zei, “kijk en zie, Wie zit er op het witte paard.” En ik herinner mij dat toen ik naar de ingang van de hemel keek die open was, een klein stukje boven de open ingang, boven de drempel, zag ik het meest krachtige gigantische, meest verheerlijkte paard van de hemel. En Hij had heerlijkheid. En toen ik naar het witte paard in de hemel keek, nu deel ik de geheimen van God met u – ik deel nu de geheimen van God, en deel ze met Europa en u zult hierbij verbazingwekkende instructie horen voor hoe u gereed te maken. Dus nu had ik het krachtige paard gezien.

Wat zegt het paard? Want ik weet altijd, dat na iets gezien te hebben, moet ik het gaan vertellen. Daarom moet ik de boodschap goed oppakken. Toen zag ik het gedrag, en toen begreep ik de boodschap. Ik zag het meest krachtige verheerlijkte paard van God in de hemel. En het is niet een paard zoals u het kent. Nee. Hij is zoveel groter. Ik zag hem zijn voorbenen optillen. En het huilde. In het Engels noemen ze het hinniken. Toen begreep ik dat de boodschap te doen had met ‘tijd’. De Heer liet mij paniek ervaren, want Hij liet me weten dat het meest krachtige paard van God in de hemel ieder moment losgelaten kon worden. Dus ik raakte in paniek. Toen, terwijl ik nog panikeerde en keek, begon het daar heen en weer te rennen. Door de hemel daar, alsof het zou vertrekken. En toen werd ik wakker.

Sta het mij toe om er nog één te delen en dan zal ik de boodschap laten zien. 3 mei 2007, Hyderabad, India. Ik ging daarheen om de hindoes te vertellen te stoppen andere goden te dienen, want de Messias kan ieder moment komen. En als Hij komt, dan moet u zich nu bekeren, Jezus zoeken en u gereed maken voor de Messias. Dus dat deed ik in India, op 3 mei 2007, om 5.38 uur. Dit zag ik, “Ik keek de lucht weer in. Het zag er duister uit, toen ik keek opende de hemel zich weer, door open te rollen, en toen begon de heerlijkheid naar buiten te komen, terwijl ik de heerlijkheid aanschouwde. Toen plotseling, kwam er een gouden klok naar beneden, zo (gebaart dat de klok neerkwam als aan een veer hangend).” Laat mij het herhalen: kwam vanuit de hemel zo naar beneden, heen en weer gaande. Ik herinner mij dat toen ik op de klok keek, naar het oppervlak van de klok, dat de Heer mij deed paniekeren, want de Heer liet mij zien dat de minuten en uren zo vlug gingen. En de Heer liet mij weten en paniek voelen: kijk, het is bijna middernacht. Ik wist dat als de klok middernacht slaat, de Messias komt. En deze tikt zo, en het nadert middernacht. De klok hing in de lucht, en werd overdekt door een wolk, en werd beschreven. De binnencirkel beschreven, en de buiten cirkel. De buitencirkel zei, JEZUS VAN NAZARET. En de binnenste cirkel zei KOMT. Daarom heet dit Visioen: het Middernachtelijk Uur.

Welnu, in deze 3 (visioenen)gesprekken, wat zegt de Heer aan de landen van Europa? U ziet duidelijk, dat de gemene deler is: de Messias komt. En er zijn de verschillende aspecten van die boodschap. Vanwege de staat van de kerk in Europa wil ik dit zeggen.

De Bijbel, de Bijbel belooft dat de Messias die heenging terug zou komen! De Bijbel belooft het. En ik wil dat u weet, vanwege de afvalligheid, vanwege de staat waarin de kerk in Europa verkeert, dat het belangrijk is te begrijpen dat steeds wanneer de Heer spreekt, als Jehova spreekt, dan moeten u en ik het in de Bijbel terugvinden. Als we het daar terugvinden, dan is er de openbaring, en ook de instructie die de Heer daarbij geeft, in de Bijbel te vinden. De reden dat de kerk faalt, en er willekeurig iemand kan komen liegen tegen de kerk, is omdat de kerk zich niet druk heeft gemaakt dat als de Heer spreekt je het in de Bijbel moet terugvinden. Als we dit doen, dan worden leugens opgeruimd. Dan kunnen we ze uit de weg ruimen. De misleiding kan worden weggenomen. En er zijn vele dingen over als de Heer spreekt, maar deze is zeer belangrijk. Wat zegt de Heer nu tegen Europa, de kerk in Europa, via dit enorme gesprek dat ik zag? De Bijbel belooft dat de Messias komen zou. Maar slaat u de Bijbel erop na, dan treft u twee wederkomsten aan. Dus, over welke spreek ik?

In Openbaring 1:7, en dit wordt heel diep, ook voor iedereen die via de radio luistert; Australië, Brazilië, Mexico, Afrika. Mocht u denken dat u deze boodschap al gehoord heeft dan moet u nog eens nadenken. Het wordt anders. De Bijbel belooft de komst van de Messias, en één ervan staat in Openbaring 1:7. “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.” Dus bij deze komst van de Messias, zegt Hij dat als Hij met de wolken komt dat iedereen, de vrienden van God, de geliefden van God én de vijanden van God Hem allemaal zullen zien komen. Dit is deze hier. En een andere staat in Openbaring 16:15, en Hij zegt: “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.” Welnu, bij deze komst van de Messais, zegt Hij dat niet alle mensen Hem zullen zien komen. Bij deze zegt Hij, als een dief. Hij komt stelend, als een dief, wanneer niet veel mensen het kunnen zien.


En de andere is dus in Openbaring 1:7, waar Hij zegt dat alle mensen Hem zien komen. Dus over welke spreek ik tegen de kerk in Europa? Ik spreek over de komst van de Messias op het middernachtelijk uur, als een dief. Jehova de God van Israël heeft mij hiernaar toe gezonden om deze aan te kondigen. Hoe mooi, want Hij komt als een dief, maar Hij stuurt iemand voor Hem uit zeggende: “Wees waakzaam. Profetie alert; Hij komt spoedig.” De Bijbel zegt, niemand weet de dag of het uur. Maar het seizoen kunt u herkennen. De mensen uit Nederland, Europa, Frankrijk, op dit hele Continent kunnen hun nieuws kijken en zien dat er dingen zijn die nooit eerder in het nieuws waren. Men kan het nieuws kijken en zeggen, wij als Europa hebben dit niet eerder gezien. Dit is nieuw. En bent u wedergeboren, dan kunnen uw geestelijke ogen u vertellen dat dit is wat de Bijbel gezegd heeft. Ik wil nu dus spreken over de komst van de Messias, op het middernachtelijk uur, als een dief. Daar wil ik beginnen. Stap voor stap.

1 Thessaloniscenzen 4:16-17. Stap voor stap, Europa. Ik ben zo gezegend hier te zijn. Ik heb er zo op gewacht in Nederland te zijn, totdat het mij pijn ging doen. Dus ik begrijp de vreugde van de Aartsbishop hier. Hij zei: ik heb het u gezegd dat het uur zou komen dat hij het woord zou openen en over de waarheid zou spreken. Ik heb u gezegd dat het uur zou komen. Ik heb ook te lang gewacht. Ik wil dat u weet dat we het komende jaar op Europa zullen richten. Ik zal Afrika en Zuid-Amerika aan de kant zetten en op Europa richten. 1 Thessaloniscenzen 4:16-17. Hij zegt, “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerste opstaan.” Hoe machtig! Hij zegt dat als die dag daar is, want de Heere zelf zal nederdalen’. Hij stuurt niemand. Bij deze zal Hij niemand sturen. In deze belangrijke zaak zal Hij zelf moeten komen en het doen. Vers 17, “daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.” Hij stuurt niemand. En zo zullen wij altijd met de Here zijn. Bij dit heel belangrijke nieuws zegt Hij: deze kunt u koesteren als een schat en steeds gebruiken als het moeilijk is. Gebruik deze om elkaar te bemoedigen. Deze hier. Dit vers beschrijft de chronologie, de opeenvolging van gebeurtenissen wanneer de Heer neerdaalt om de kerk op te nemen. Als de Heer neerdaalt om u op te nemen; dit beschrijft Hij. Een ander Schriftgedeelte, zodat we begrijpen wat de Heer over Zijn komst zegt. En dan zal ik u aangeven wat de Heer tegen de kerk in Europa zegt.

Johannes 14:1-3. ‘Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om uw plaats te bereiden 3. en wanneer Ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’ Ik zal weder komen. Hij zegt, in mijn Vaders hemel, in Mijn Vaders huis, in Mijn Vaders huis, in het huis van de Vader zijn vele woningen. Dan zegt Hij, ‘Ik ga erheen’. En Hij zegt, ‘wanneer Ik erheen ga, dan ga Ik met één missie: voor u een plaats bereiden.’ Daarna zegt Hij, wanneer ik heenga om uw plaats te bereiden, dan kom Ik weder om u tot Mij te nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. U kent het Kruis waarheen Ik ga. U kent de weg. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg’. U weet van heiligheid! Hij zegt dat Hij vrijgevig is geweest aan Europa. Hij heeft het niet geheim gehouden. Iedereen in Europa weet de weg naar waar Hij heengaat. Dat is krachtig.
Kijk, Hij zegt dat Hij naar de hemel gaat, en als Hij daar komt, Hij beseft, Hij weet, Hij kent iedere Christen bij naam. Bij naam. U weet hoe mensen soms in verwarring zijn: ‘Sorry ik ben het vergeten, ik wist zelfs niet meer dat u zou komen.’ Hij zegt dat Hij iedere christen bij naam kent. En Hij gaat heen met een lijst, op missie, met een doel. En er is één doel. Dus Hij gaat heen.. Hij zegt, welke kamer is dit? 3b? Breng een naamkaartje voor Donina aan alstublieft. Dit is Maria uit Denemarken. Specifieke kamers. God maakt geen fouten. Dus u kunt op één ding rekenen, dat iedere christen een gereserveerde kamer heeft.

Een reservering! Oh ja, de Heer Die nooit liegt; Hij zegt, Ik ga heen met een lijst en Ik ga daar werken om alles gereed te maken. En Hij zegt ‘Mijn Vaders huis heeft vele woningen.’ Ik weet, in het Nederlandse land, in dit koninkrijk hier heeft u huizen met kamers. Maar ik wil u een ander Koninkrijk met vele kamers voorstellen. Dus iedereen op de hele aarde; als 7 biljoen mensen vandaag weder geboren worden, Jezus ontvangen, en de hemel binnen lopen, dan zal iedere persoon een gereserveerde kamer hebben. Die en die uit Spanje. Luister, dus nu zegt Hij dat Hij heenging om voor ieder van u een plaats te bereiden. Maar dan is de boodschap eenvoudig. Dan is het zoals u naar een hotel gaat. Toen wij in dit land aankwamen, weet u, dan moet je eerst naar het hotel. Men vraagt, wat is uw naam? Wanneer heeft u de reservering gedaan? Je staat te beven, maar je vertelt het. Onjoro uit Kenia. Laat mij zoeken. Osein..Onjoro, ik heb hem. Hij zegt dat er specifieke kamers zijn! Terwijl u druk bent hier, met roken en drinken, zoals u dit hier doet, zeggend: Ik ben een jonge vrouw in Europa, die drinkt wijn en draagt korte jurkjes. Terwijl u hier druk bent, compromissen te sluiten; vandaag bent u wedergeboren, morgen bent u het niet. Op zondag bent u wedergeboren, als de voorganger u doordeweeks tegenkomt, dan bent u niet wedergeboren.

U bent hier druk, terwijl Hij zegt dat er specifieke plaatsen in de hemel zijn, en er is een plek met een naamkaartje. Een naam. Een reservering. De dag waarop u de Heer ontving werd deze gegeven, blok b, blok c, kamer 38. Uw naam. Terwijl u dit hier doet: ik ben modern, we zijn in Europa. Zonder twijfel heeft de Heer een plaats bereid. En die kamer schreeuwt, schreeuwt het uit. Die kamer vraagt, vertel mij Peter, vertel mij Peter.. kijk, jouw naam. Kom je? Kom je? Drinken, dansen in de Europese disco’s. Tegen vrouwen liegen dat je niet getrouwd bent. Of tegen mannen liegen dat je niet getrouwd bent, op het werk. Je hebt je baas verleid om een baan te krijgen. Je gaat naar de immigratiedienst en liegt daar. Terwijl je daarmee bezig bent: Kom je? Kom je? Oh ja, luister, de Bijbel is krachtig, bijna wreed. Ik heb nu geen tijd, ik zal het slechts aanstippen en er morgen op terugkomen. Jezus kende het volk van het Verbond. De Hebreeën. De mensen van het verbond. Het volk Israël, van het verbond. Het gehele volk Israël. Zij wisten ook dat zij het uitverkoren volk zijn. Dat zij het volk van het verbond zijn. Dit wist men. De wolk wandelde met hun. Dat was groot, belangrijk symbool van het verbond. Manna, men at direct van de troon van God, iedere dag, 40 jaar lang. Dat is krachtig. Iedere dag krijg je brood, 40 jaar lang, getrouw. Dat is te krachtig. Ze wisten het dus. Maar in het proces, nu de Messias komt.. onze vaderen aten brood in de woestijn. De wolk leidde hen. Jezus zei, dit is Hem, dit is het ware brood. Neem het alstublieft aan. Toen zei Hij iets, kijk wat Hij zegt: Hij zei dat volken zullen komen vanuit het verre oosten, en anderen uit het verre westen; de uiteinden der aarde. En zij zullen dit doen: zij komen u passeren, en met de groten van Israël aanzitten, met Abraham, Izak, Jakob en de God van Israël, en het bruiloftsmaal van God eten. Ik zeg u, wees voorzichtig. Wees voorzichtig met aanspraak, ‘Ik ben gerechtigd’. Er is voor mij een plaats. Wees voorzichtig. Hij zegt in dat gesprek dat Hij de harten van de Hebreeuwse mensen zag, en toen gaf Hij deze profetie. Dat de volken zullen komen, voorbij zullen gaan en op uw plekken gaan zitten. De stoelen die voor Gods volk bereid waren.

En Hij zegt, dit werd de profetie van de opwekking van de heidenen; de opwekking die heidenen zal brengen. Dus wees voorzichtig. Een kamer met uw naam. Wees voorzichtig. U zult daar zijn als heilige. Bent u wedergeboren? “Ja dat ben ik”; maar u leeft in zonde! In Mattheus 23 zegt Hij, op de straathoeken, zij die u aantreft.. ’wat is uw naam?’ Ze zullen een lijst maken. Wie zijn zij? Zijn dit de mensen op de straathoeken van Europa? Heer, we hebben geen kamer voor hun. Maar de anderen komen niet, dus verruil de kamers van zij die niet komen, voor zij die gehoorzaam zijn. Weest u dus voorzichtig.

Ik moet bij de boodschap komen, dit was een zijstraatje.
Wat is de boodschap van de Heer voor dit Continent, aangaande de komst van de Messias? Laten we nu naar Openbaring 19:6-9 gaan. Hierin ligt de boodschap van vanavond. En de instructie aan de kerk! Er zijn plaatsen voor u bereid. En in Mattheus 25 zegt Hij, het koninkrijk van God is als een bruiloftsmaal. Daar staan stoelen. Achterop staat een naam geschreven. Een bruiloftsmaal. Een stoel, een naam erop, en de stoel is leeg. Gereserveerd. En ook de stoel schreeuwt, roept het uit: “Peter, Jakob, kijk, kom je?” Openbaring 19:6-9. Laat ons samen lezen. Hij zegt, 6. ‘En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8. en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 9. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Dit is ons referent Schriftgedeelte vanavond.

Hieruit komt de instructie aan de kerk in Europe. Hij zegt dat als de Messias weder komt, om de kerk tot Zich te nemen, als een dief, op het middernachtelijk uur, Hij zegt – sommige mensen noemen het de opname van de kerk, sommigen de wederkomst van de Messias. Sommigen noemen het de dag van de Heer. Er zijn vele manieren waarop mensen het benoemen, maar Hij zegt, de Bijbel noemt het de dag van de Bruiloft van het Lam van God. En daarin ligt een instructie die ik vandaag met u wil delen, en met de hele wereld die meeluistert. Ik wil een belangrijke instructie delen. Wat is de boodschap? Hij zegt dat toen ik die huwelijksringen in de lucht zag, dat was een gesprek, het was een boodschap, een instructie aan de volken om zich gereed te maken voor die dag. Hoe mooi. Maar het belangrijkste is de instructie voor hoe u gereed te maken voor die dag. En Hij zegt, dat wanneer u naar de mate van gejuich, de mate van vreugde, het gejubel kijkt, dan zegt het u dat deze historisch is. En dit vertelt u direct dat die dag een historische is. En dat zegt u direct dat die dag heel belangrijk is, belangrijk voor God de Vader. Ik heb het gezegd. Want, de Messias kwam, Hij werd aan het kruis gemarteld, en daardoor leed het hart van de Vader zo enorm. Hij werd zoveel erger gemarteld dan een hond. Zoveel mishandeling. De Zoon van de levende God Zelf. En sinds Hij het werk voltooid had, sindsdien tot nu toe, wacht de hemel. Waar is de vrucht van het Kruis? Waar is deze?

Want kijken we nu, vanuit de hemel naar de kerk, dan moet je bijna denken dat de duivel sterker is dan de Heer. De mensen van de wereld die naar mij kijken: ik zeg u dat als we naar de kerk kijken, dan heb je bijna het gevoel dat de duivel groter is dan God. Bijna heb je het gevoel dat de kerk in Europa, zegt Hij, dat de eerste Calvarie niet voldoende was om Europa te redden, om een heel Continent te redden, dat deze niet genoeg kracht zou hebben. Kijken we naar de levens van de christenen in Europa, dan voel je dat men zegt dat Jezus naar het Kruis terug moet, dat de eerste Calvarie niet genoeg is. Oh, begrijpt u? Want het ziet ernaar uit dat zonde het in hun levens gewonnen heeft. Maar ik ben hier om te verkondigen dat er op de heuvel genaamd Calvarie een Kruis staat. En sinds die dag: het Bloed, het Bloed vloeit tot op vandaag. Er is genoeg kracht. De kracht is voldoende. Het probleem is niet kracht, het probleem is uw hart. Er is kracht, er is macht. Er is kracht in dat Kruis. En Hij zegt, het Bloed, dat als die dag komt – de reden van het historische gejuich is dat als die langverwachte dag eindelijk daar is, zegt Hij, en de hemel kijkt naar de kerk, zegt Hij, als zij gereed is dan zal er historisch gejuich zijn. Maar hoe weet de hemel dat u gereed bent? Hoe weet de hemel dat de kerk van Christus in Europa gereed is? En Hij zegt dat de echte, ware, werkelijke reden van het historische gejuich op die dag is, dat wanneer de hemel naar de kerk kijkt en ziet dat de dag gekomen is, en dat de kerk gereed is. Nu begint u te zien waarom ik hier ben. Ik heb net het woord ‘gereed’ gebruikt. Ik ben gekomen opdat de kerk van Christus in Europa gereed moge zijn.

Dan vraagt Hij, “Hoe weet de hemel wanneer de kerk gereed is?” Hij zegt, als Hij naar haar kijkt en Hij zegt: fijn linnen, smetteloos en blinkend. Hij zegt, het is niet een verhaal dat je op Whatsapp deelt, geen verhaal dat u op Twitter deelt. “Wauw, ben u gereed? Wauw, ik ben gereed.” Nee, Hij zegt fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven te dragen. En kijkt u naar haar dan ziet u dat nadat ze het ontvangen heeft, en aangenomen, en het draagt.. oh de kerk in Europa. Ik weet dat u het aangenomen en ontvangen hebt, maar mijn vraag is waarom u het niet draagt. Ja! Hij zegt, u kunt het aannemen en ontvangen, en het bewaren, en het niet dragen. En niemand kan u dwingen. Want ik kijk naar de kerk in Europa: u heeft het ontvangen en aangenomen, maar mijn vraag is waarom u het niet draagt. Het uur van het kleed is nu! Kijk, mensen dragen het kleed. Kijk, de mensen dragen het kleed. Kijk wat er met ze gebeurt. Wanneer gaat ú het dragen. De Heer zegt, als u het draagt, dan kijkt men en ze zien de rechtvaardige daden van God. Rechtvaardigheid, Heiligheid. Oh ja, ik heb u gezegd, het is niet geschikt voor whatsapp, of voor twitter. Het is echt, werkelijkheid. Dus, Hij beschrijft het kleed.Als Hij erover spreekt is het krachtig, want nu openbaart Hij ons de ware maatstaf van God, die God zal hanteren voor het binnentreden. Voor het binnen gaan. Nu openbaart Hij. Hij stuurt de kerk een boodschapper. Hij zegt, ja ze neemt het kleed aan, maar sorry, draagt u het fijne linnen, smetteloos en blinkend? En Hij zegt dat he t fijne linnen de boodschap voor dit uur is. Hij zegt dat deze generatie in Europa, nu de kerk van het gewaad is. U bent de mensen die het gewaad van de Heer gereed zullen maken. Wat een gezegende generatie!

En Hij zegt dat als Hij over het kleed spreekt Hij in essentie spreekt over de komst van de Messias. Wauw, dit betekent dat daar iets wordt aangekondigd. En kijkt u hoe Hij over het kleed spreekt, dan hoort u Hem zeggen dat het kleed en gereedheid één ding is. Wilt u weten hoe Kenia zover gekomen is, dan is dit omdat toen zij de Messias ontvingen, de boodschap over het kleed, zij zich gereed gingen maken. En het moment waarop zij zich begonnen gereed te maken.. oh, er is hier een kerk, ik moet erheen om deze te bezoeken, toen zij hiermee begonnen – de bekering om de kerk te reinigen, toen opende de hemel zich! De hemel opende zich. Dit betekent dat gereedheid een schat is voor de troon van God. Als u begint, dan kan de hemel zich niet inhouden, de hemel moet u dan nu tegemoetkomen. Ongelooflijk.
Hij zegt, fijn linnen is haar gegeven. Gratis. Haar gegeven zich ermee te kleden. Fijn linnen, smetteloos en blinkend zegt Hij. Ik kan zeggen, hoe komt het dat het licht vandaag niet blinkend is? De Heer zegt dat fijn linnen haar, Europa, de kerk in Europa, gegeven is, smetteloos en blinkend. Hij bedoelt dat als de kerk in Europa dit draagt, dan zal het van veraf de ogen pijn doen. Iedereen kan het zien, en men zegt nu, wauw, kijk, het kleed. Wauw, kijk hier, het kleed. Hij zegt, smetteloos en blinkend. Smetteloos en blinkend. Wauw, dus als u het draagt dan zou iedereen in Europa het moeten zien en zeggen, wauw kijk hier, het kleed. Hé Europa, waar is uw kleed? Sinds ik hier kwam heb ik naar het kleed gezocht. Want Hij zegt, het is glorieus, het straalt, helder, schitterend. Hij zegt dat u het niet verbergen kunt. Wauw, kijk, het kleed! U kunt het niet verbergen.

Lees met mij Mattheus hoofdstuk 5:13-16. Ik heb u gezegd dat er een instructie aan de kerk is. Ik zei u dat er een boodschap voor de kerk is. Italië, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Nederland, Rusland, Oekraïne, Slowakije.. Kenia, overal, Hij vraagt, waar is uw kleed? Waar is het kleed? Hij zegt, fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven zich mee te kleden. Draagt ze het? Mattheus hoofdstuk 5. Ik zei u, dit is de boodschap. Van nu af aan, als de Heer mij wegneemt uit dit Continent, dan zult u allen het gewaad dragen. U komt uw werkplek binnen en uw baas kijkt u aan en dan zegt uw baas altijd, “bent u wedergeboren?” Daar kom ik op terug, want Hij zegt: dat kleed is de basis van uw behoudenis. Het wordt naar de wereld uitgezonden; komt u ergens binnen dan is uw maatstaf voor iedereen duidelijk. “Nee, nee, nee, we hebben een kerstfeestje, nodig haar niet uit, ze is wedergeboren.” Iedereen kan zien dat u het kleed heeft en men kan zien dat u het draagt. Dank u. Iemand zei: ‘Oh, ziet u ik werk bij de bank, ze hebben kledingvoorschriften hier.’ Maar nu hoort u over haar: ‘nodig haar niet uit, ze is wedergeboren!”. Men zegt: “nodig hem niet uit bij de Kerst cocktailparty, hij is wedergeboren.” Soms, als hij naar een feestje gaat zegt men, breng geen alcohol mee, want hij is wedergeboren. De macht van het kleed. De kracht van het kleed. Smetteloos en blinkend. Van veraf te zien.

Mattheus hoofdstuk 5:13-16. Hij zegt: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” Spreekt Hij over het licht, de schittering van uw kleed, dan heeft Hij het eerst over het zout der aarde. Dat zonder zout de aarde geen smaak heeft. Smaakt nergens naar! In Afrika waar ik vandaan kom, als er geen koelkast is, en je vlees of vis hebt dan zout je het, omdat je geen koelkast hebt. Dus, zout conserveert ook. Dus zo kan de vis en het vlees langer goed blijven. De bacteriën houden er niet van, bacteriën houden er niet van.
En bedenk u dat destijds in Israël men vis uit de dode zee at. En bewaarde je deze niet goed, dan verloor het haar zoutgehalte. Als het zout niet goed werd bewaard, en het zoutgehalte verloor – zout had waarde want mensen die werkten kregen hun loon in zout. Uw werk is zoveel zout waard. En thuis verruilde men het voor andere goederen. Maar werd het zout niet goed bewaard, dan ging het zoutgehalte verloren, en wanneer het nodig was gebruikte men dan dat zout om op de weg te strooien. Dat is wat hier gezegd wordt: kerk van Christus in Europa, zonder de heilige kerk heeft het licht in Europa geen betekenis! Wat een grote roeping! Hij zegt zonder het zoutgehalte van de kerk in Europa, die de smaak in Europa verandert, het zout van de kerk in Europa, als u geen smaak brengt aan het leven op dit Continent, dan hoort u: oh, er is zoveel zelfmoord op dit Continent. Het leven wordt betekenisloos, want er is geen hoop voorbij aan het graf.


Wat een roeping. Hij wil spreken over de hoge roeping van de kerk. De schittering van de kerk. Maar Hij begint eerst met het zout, dit betekent dat het in de handen van de kerk ligt. Alleen de kerk, als er ziekten in Europa zijn, kan alleen de kerk op haar knieën gaan en zeggen: Heere Jezus, laat er genezing zijn. Waar er in Europa geen regen is, regen; de EU in Brussel, de EU, de EU kunnen niet samen komen en een wet uitvaardigen die zegt: laat het regenen. De machtige EU, rijk en sterk, samen met de Nato. Samen kunnen zij geen wet uitvaardigen en zeggen “oh, het is teveel, laat er in Nederland regen zijn.” Maar de kerk..!
Maar de kerk! Wat een grote roeping! Maar de kerk kan haar heilige knieën buigen en zich bekeren. En strakke broeken van de vrouwen verwijderen, zodat zij zich heilig kleden zullen, en homoseksualiteit vermanen in de kerk, in het preekgestoelte, en alcohol vermanen in de kerk, en zich bekeren. Homoseksualiteit vermanen en abortus vermanen, en zich bekeren. En als ze daarmee klaar zijn zeggen: Heer, laat er regen zijn. En in minder dan 1 minuut.. babababa..Oh, de kerk. De kerk heeft macht. De Kerk heeft een roeping. Zo als ik naar u kijk, zoals u zich kleed, dan zeg ik: oh, ze verspillen macht, ze verspillen deze.”
Dus nu zegt Hij,”14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.” Hij zegt dat als de kerk besluit het kleed de dragen, dat is goed, iedereen kan het zien. Men kan het duidelijk zien, het licht van het kleed. Want als u het kleed draagt dan bent u het licht van de wereld, zegt Hij. Bedenk dat in Johannes 12 Jezus Zelf zegt “Ik ben het licht der wereld”. Dit zegt mij dat dit licht wat de kerk zou moeten uitstralen de kerk niet toebehoort.

U tapt het af en reflecteert het. U tapt het af van het zonlicht en straalt het de wereld in. U tapt het af van de Zoon van het Licht en straalt het de donkere wereld in. Dit betekent dat hoe donkerder het continent Europa wordt, hoe donkerder, hoe donkerder dit Continent wordt, als het ontzettend donker wordt, dan zou het kleed, de uitstraling van de kerk, sterker moeten zijn. Waar is het kleed? Want Hij zegt, fijn linnen, smetteloos en blinkend, is haar gegeven zich mee te kleden! Dan zegt Hij, “U bent het licht”. Als u het draagt zou iedereen het moeten zien. Wat is de duisternis die ik in de kerk van Christus in Europa zie? Waar is deze duisternis vandaan gekomen? Claimen homoseksuelen rechten in de kerk? Prostitutie claimt haar rechten in de kerk. Leugenaars, valse profeten eisen hun posities op in de kerk. Waar komt deze duisternis vandaan? Want Hij zegt, dit is het uur van het kleed. Mattheus 9:8 geliefde mensen. Hij zegt, “toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo’n macht aan de mensen gegeven had.” Gaat u terug naar Mattheus 5:16, daar zegt Hij dat de atheïsten, de niet wede geborenen in Europa uw goede werken zien en uw God de Vader in de hemelen verheerlijken. Als u het kleed draagt zijn er bepaalde werken. Er gaan bepaalde werken samen met het kleed. Draagt u het kleed, dan is er een bepaalde vrucht die uit uw leven voort moet komen, de vrucht van het kleed.

De Heer stuurt mij naar Europa om de kerk te vragen, waar is uw vrucht? Leest u 2 Petrus, daar zegt Hij dat als u het kleed draagt, er specifieke vruchten zijn. Hij zegt, en fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven te dragen. Vervolgens zegt Hij, dat het kleed van de Vader Zelf komt! Laat mij dit herhalen: dat fijne linnen, aan het kruis, u draagt het.. fijn linnen smetteloos en blinkend, Hij gaf het aan de kerk, de dag dat Hij weder opstond. Hij zegt, als u geweten had dat dit kleed de kerk gegeven is, dat dit kleed niet van u is, dat dit de kleden van Christus zijn, dan had u het gevreesd. Dan had was u er bevend mee omgegaan. De kleden van Christus. Daarna zegt Hij, kijk iedereen: rechtvaardige daden. Vele daden! Dat is krachtig.
Fijn linnen, smetteloos en blinkend is de kerk in Europa gegeven. Fijn linnen staat voor, representeert, de rechtvaardige daden. Dit houdt in dat er vele daden in de kerk zijn, maar iedere daad van de kerk moet aan één maatstaf van God voldoen. Ik herhaal. Hij zegt, dat als u naar Kenia gaat, daar kleed men zich heilig. Zij die in deze bediening zijn, lange rok. En ze stoppen met liegen, prostitutie. Kijk nu, en ze nemen die maatstaf van rechtvaardigheid in acht. En komen we in Europa, daar zegt men: omdat wij modern zijn is dit onze maatstaf. Hij zegt: de kerk in Kenia, Rwanda, Tanzania, Congo, Europa, Finland, Italië, Slowakije overal.. hun is hetzelfde kleed gegeven. Waarom zijn de maatstaven verschillend? Oh ja, ik ben gekomen om u te zeggen dat er één maatstaf is.
In Hebreeën 12 (vers 14) zegt Hij: “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.” Hij zegt, dat toen Hij mij stuurde om het kleed te verkondigen, Hij mij stuurde om u de instructie aangaande het kleed te vertellen; de wetten aangaande het kleed. Eén van de wetten zegt: het kleed is overal op aarde hetzelfde! ‘Oh nee, God zal begrijpen dat Europa modern is.’ Welke god is dat, die begrip heeft voor zonde?

Ik ben gekomen om de kerk in Europa wakker te schudden, en de kerk te zeggen: wees voorzichtig, er is één standaard voor alle rassen, mensen, alle nationaliteiten, alle talen, alle stammen, alle groeperingen; één standaard. Hij zegt, fijn linnen smetteloos en blinkend is haar gegeven om zich mee te kleden. Eén maatstaf voor allen! En Hij zegt dat het kleed de rechtvaardige daden van de heiligen vertegenwoordigt. Dit betekent dat iedere daad van de kerk moet voldoen aan de rechtvaardigheid van God. Doet u het één, als we een meetlat van rechtvaardigheid neerleggen, dan klopt het; doet u het ander, leggen we dit op de weegschaal van rechtvaardigheid, dan zou deze moeten balanceren, aan de maatstaf voldoen.

Wat is het dat de kerk in Europa doet, dat niet voldoet aan de maatstaf? Wat doet ze? Het kleed is ons allemaal gegeven uit de genade en barmhartigheid van God. Romeinen 5:15 zegt “Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, is overvloedig geweest over velen.” Het is een gave, genade en erbarmen. Het kleed kom ik u verkondigen, u vertellen dat God de Vader nu met mij heeft gesproken over het kleed. Het kleed dat ik u kom verkondigen, als u het draagt, dan vertegenwoordigt dit de losprijs. Het loon van zonde is de dood.. we moeten het kleed dragen.

Hij zegt, dat dit kleed, smetteloos en blinkend, haar gegeven is te dragen. Hij zegt dat dit staat voor de losprijs, de prijs die Jezus voor de kerk betaald heeft. Draagt u het kleed dan kan ik zien, de Heer, de Heilige Geest, Europa kan het zien: kijk, die persoon is vrijgekocht. Niemand eist meer rechten op. Fijn linnen smetteloos en blinkend is haar gegeven te dragen. En als u het draagt, dan treft het licht al van afstand de ogen. Men zegt dan dat het evangelie in deze persoon haar optimale doel heeft behaald, in diens leven. Het vertegenwoordigt de losprijs, de prijs. Hij zegt, als er één reden is waarom de Messias aan het kruis geleden heeft, dan was het dit kleed. Het kleed, opdat eindelijk, of u nu een weduwe in Afrika, Europa bent; een arm persoon, een wees in Afrika of zomaar een persoon in Europa, geen papieren.. Oh, mijn Heer zegt: fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven zich mee te kleden. Er zijn geen beperkingen. Wat er toe doet is het aan te nemen, het te ontvangen en het te dragen, zodat mensen het kunnen zien. Of u arm bent, een vluchteling, zwart, wit, rijk; het doet er niet toe. Er is één maatstaf. Hij zegt, de losprijs, Hij heeft alles betaald, zodat niemand u ooit meer zou aanklagen. In sommige kerken, vooral in Afrika, houdt de voorganger lijsten bij met bedragen. En Hij opent de lijst en zoekt uw naam en zegt dat u het niet goed doet. Wat voor een lijst is dat? Ze houden een lijst bij! De Heer zegt: de volledige prijs heeft Hij betaald. Hij zegt vervolgens: “Fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven.” Hij zegt ‘fijn linnen’, want het geeft u onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, rechtschapenheid. Hij zegt dan, het fijne linnen staat voor overwinning. De overwinning die Jezus behaalde voor de kerk. Daar wil ik het nu over hebben. Ik deel een droom en geef u uitleg.

Toen de Heer mij riep gebeurde er dit: Toen Hij mij naar de troonzaal in de hemel bracht – de cherubs der heerlijkheid; er is een gouden voetpad, het ontwerp is met twee lijnen. Ik was daar, knielde neer bij het voetpad. Toen zag ik de 2 verheerlijkte cherubs, die de ark des Verbonds van Jehova droegen. Maar vanwege de manier waarop zij liepen moest ik Hem die met mij sprak vragen: waarom lopen ze zo? Want de twee cherubs liepen – hier is het gouden voetpad, één aan de ene kant en de andere aan andere zijde, ze hielden de ark des Verbonds vast, met gebogen hoofden, zijwaarts lopend. Zij zetten deze neer,.. deel ik teveel, met een onvolwassen kerk? Daarna gingen de cherubs naar achteren en zij bogen. Toen de Heer mij riep. Aan de ene kant van de Ark des Verbonds zag ik Mozes, de man van God, en ik zag brede en blauwe strepen.
Dus aan de ene kant van de genadetroon zit Mozes, de man van God, en naast Mozes, aan dezelfde kant, zat Elia de Machtige Profeet van de Heer. En aan de andere kant, alleen, zat Daniel, de verschrikkelijke Profeet van Jehova die zelfs niet door de leeuwen gegeten kan worden. En toen kwam op dat moment de Wolk; deze specifieke (op de beamer zien we de Wolk die in 2012 verscheen) Wolk, op het gouden voetpad…ffffffff..en stond en ging op de genadetroon zitten. En vandaar sprak Hij. Er is veel wat wij niet kunnen delen, wat ik nooit gedeeld heb. Maar het deel wat ik gedeeld heb, dat deel ik hier nu. Toen gebeurde er iets, de Stem sprak: “Vandaag heb Ik Mijn vier profeten hier. En u bent de vierde.” En toen was er een aardbeving. En Hij zei, “En macht is u gegeven”. We weten waarvoor die autoriteit is: om de volken gereed te maken voor de komst van de Messias, om hier te komen en over het kleed te spreken!

Kijk, de dingen van Mozes, de meesten hiervan zijn Hem die hier met u spreekt gebeurd. Dit is er één van, de Wolk. De dingen van Elia de vreselijke profeet van de Heer, de meesten, zo niet alles, is Hem die met u spreekt overkomen. Luister, de Heer heeft mij de dromen en visioenen van Daniel laten zien. Het visioen van de opname van de kerk, in Daniel 12, dat ook aan Daniel gegeven is.. Toen Hij het met mij deelde, dat dit spoedig te gebeuren staat, kijk dit was één van de gesprekken die Hij met Daniel had. Deze helpt u de macht van het kleed te begrijpen, ik deel deze nu met u:
In die droom stond ik ergens en recht voor mij stond een enorm, gigantisch standbeeld, heel groot. Een enorm standbeeld. En ik herinner mij dat ik in de droom vroeg: wat is dit? Terwijl ik nog verbaasd was kwam er in de droom vanuit de rechterkant een rots en verpletterde het standbeeld. Wat mij deed schrikken is de omvang van het standbeeld, enorm, heel groot, ongelooflijk. Wat mij choqueerde is dat het standbeeld totaal ineen viel. Een enorm standbeeld. Zeer, zeer groot. Plotseling door een rots geraakt, en viel neer. En terwijl ik in choque was, toen kwam ook het stof..ffff, het zweefde zo, als kaf. Ik was nog in schok over hoe het standbeeld zo heel erg snel ineen stortte, en het stof daarvan, als door de wind geblazen, en er kwam een beetje op mij neer. Toen werd de rots die het standbeeld geraakt had plotseling een enorme berg. En van waar ik stond, leek de ene kant blauw, licht blauw. Die berg overdekte de hele aarde. Pas later begreep ik het, toen ik wakker werd, dat dit niet de oceaan was, het was het luchtruim. Toen ik wakker werd. Ik wil dit gebruiken om met u te spreken over de macht van het kleed.

Waarom zou de Heer mij hierheen sturen? Om deze droom te delen. Ik wil deze gebruiken om over de macht van het kleed te spreken! Daniel 2. Bedenk u dat Kenia dit al vele jaren ontvangt, zodat zij nu dit (Wolk, opwekking) hebben. U heeft maar 3 dagen. Dus als u het mij toestaat, dan breng ik u op een plek waarop ook u zich gereed kunt maken om te ontvangen. Want wat is het waard om wedergeboren te zijn, en de eeuwigheid te missen? Daniel hoofdstuk 2, verzen 34-35. “34. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 35. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.”

Vers 44 en 45, dezelfde Daniel 2. Daar zegt Hij: “44. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. 45. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.”

Wat is de betekenis van deze droom? Daniel zag deze. Een enorm standbeeld, een steen kwam van deze kant, in die droom (van links), en trof het, en in een paar seconde ineengestort. Toen teniet gedaan, en stof. Als bij het slaan van koren. Stof. Iets ervan viel op mij. In één moment werd de steen een berg. Een heel erg grote berg. Ik dacht dat ik zou vallen, ik kon nergens staan, bedekte de gehele aarde, die berg. Zodat ik nergens kon staan, ik zou vallen. Daarna zegt Hij, de interpretatie van deze droom zegt Hij, is dat de God van de hemel een Koninkrijk zal doen opkomen.
Een kleine rots. Deze kwam van links, van boven naar beneden. Verbrijzelde het standbeeld. Ik was in choque. Stof. Ik was nog steeds geschokt, door het stof. Een enorme berg die de hele aarde overdekte. Ik heb u gezegd, als er één ding is waarvoor Jezus naar het kruis ging: rechtvaardigheid. En ik zei dat rechtvaardigheid Hem toebehoort. Van Hem. Fijn linnen, smetteloos en blinkend. Dit werd de kerk gegeven. We hebben geen tijd, ik noem alleen Filippenzen 3:8-10. Hij zegt, de rechtvaardigheid van God. Om u de rechtvaardigheid van God te geven. Een mens! Een sterveling, om nu de rechtvaardigheid van God te hebben! En Hij zegt, dat in de tijd van deze koninkrijken, de God van de hemel komen zal, en deze koninkrijken verbrijzelt, en een Koninkrijk doet opkomen. Doet opkomen. Ik spreek nu tot u vanuit mijn droom. En doet een Koninkrijk opkomen. Door die steen. Luister, Hij brengt ze allen neer en doet één Koninkrijk van het Evangelie opkomen. Eén Koninkrijk van de Messias. Ik vat het voor u samen nu.

Luister, toen de mens viel, in de hof, toen de mens viel in de hof.. de God van de hemel schiep Adam en Eva en gaf ze de vrijheid te kiezen om Hem te gehoorzamen of niet. En zij kozen ervoor niet gehoorzaam te zijn. Toen ging de oorspronkelijke rechtvaardigheid verloren. Oh. Kijk, deze ging verloren. En toen zij deze verloren, als u naar Genesis 3:15 gaat, dan zegt Hij: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” Dat is de droom die ik zag! Hij zegt dat de mens viel. De onschuld verdween. Jezus kwam, en herstelde het aan het Kruis, door het kleed. Door rechtvaardigheid.

Kijk, Hij zei toen, vanaf nu brengt Hij vijandschap teweeg, tussen haar nageslacht, haar kinderen, en de kinderen van de slang. Dat betekent, dat vanaf die dag de Heer een strijd verkondigde tussen onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid, tussen immoraliteit en heiligheid. Tussen de waarheid en leugens. Toen zei Hij, die strijd zal eeuwigdurend zijn, zodat een wedergeboren iemand, een geheiligde ziel, een verloste ziel, een wedergeboren ziel, nooit meer overeenstemming met satan bereiken kan. Dus, de afgoderij en de aanbidding van Christus zullen contrasteren, kunnen nooit herenigd worden. Dat zag ik in de droom. De steen verbrijzelde het standbeeld dat de afgoden van Europa vertegenwoordigt, van deze wereld; de koninkrijken van deze wereld. En ik zag een steen die een enorme berg werd. Ik had geen plek. De berg. Het koninkrijk van Jehova!
Het kleed vertegenwoordigt de overwinning, de zege. De overwinning van Jezus, over de dingen hier in Europa. De dingen die u hebben tegengehouden, oh, ik weet niet wat u heeft tegengehouden. Is het een huis? Ik heb hier een vraag, live op TV (Franse tv nam de Conferentie op), en ik vraag de kerk in Europa: als de Heer, in Genesis 3:15, bepaalde dat de Messias, het nageslacht van de vrouw zou komen en het hoofd van de slang zou vermorzelen – dit betekent de fatale klap, satan een fatale slag geven, omdat de slang Hem aan het Kruis verbrijzelde, maar Hem niet vermoordde; de vermorzeling van de hiel was niet fataal. Het nageslacht van de vrouw zou het hoofd vermorzelen, een fatale slag. Die dag. In 3:15. Ik verkonding ook een eeuwige strijd. Maar waarom stemt de kerk in Europa in? Waarom gaat u akkoord? Want Kenia, zij hebben de strijd behouden, ja, tussen licht en duisternis. Zij hebben deze behouden. Er is een constante oorlog. Als het gaat om strijden: u strijdt tegen onrechtvaardigheid, u strijdt tegen immoraliteit. Want Hij zei, Ik verklaar een eeuwige strijd. De kerk in Europa, waarom heeft u de oorlog gestaakt? Waarom bent u gestopt met de strijd? Het gevecht. Zolang de kerk vecht, zolang de kerk die eeuwige strijd voortzet, is zij gewijd. Dat draagt zij het kleed. Dan gaat zij naar de hemel.

Waarom hebt u ingestemd? Akkoord gegaan. Licht en duisternis hebben in Europa overeenstemming bereikt. Men zegt tegen elkaar, u komt niet aan mij, en respecteert mij; ik zal u ook niet afvallen en u respecteren. Maar ik, ik wil een strijd. Want Hij zegt, Ik zal eeuwige vijandschap verklaren. Kan ik afronden? Gaat u naar hetzelfde boek Genesis 3, 22-24, dan ontdekken we dit, dat God ons de keuze heeft gegeven. Ik zie die keuze in Europa gepraktiseerd worden. En Hij zei, de vrucht van de bomen in het hof die kunt u eten, maar raak de boom van de kennis van goed en kwaad niet aan.

En dan is er de boom des Levens. Toen de Heer mij naar de troonzaal bracht, er is meer dat ik nooit gedeeld heb, Hij bracht mij achter de ark, en ik zag de rivier die Hij aan Ezechiël toonde. En aan beide zijden van de rivier zag ik een boom. Leest u dit Schriftgedeelte hier in Genesis, en over de verbrijzeling van het standbeeld gesproken, dan zegt Hij dat de Boom des Levens niet voor dagelijks gebruik was. Als u van de Boom des Levens at, dan at u de eeuwigheid. Als je er deel aan nam, dan had je deel aan de eeuwigheid. Hij zegt, maar eet niet van die boom, die van de kennis van goed en kwaad, maar eet van de andere bomen. Maar toen had de mensheid een keuze, vanwaar ze het kleed verloor, en de rechtvaardigheid.

Hij zei, doe wat u wilt, maar Ik heb u gewaarschuwd. Het was een eenmalige test, de mens hoefde slechts eenmaal te gehoorzamen. Leest u vanaf vers 22; had de mens vrijwillig gehoorzaam geweest, had ze die test doorstaan, kijk wat er vanaf vers 22 gebeuren gaat. Er is een weg die naar de eeuwigheid leidt, en God wilde hem bij de hand nemen en hem op de weg naar de Boom de Levens begeleiden, opdat de mens eeuwig zou leven. Hier zijn wij de rechtvaardigheid verloren, mensen! Want Hij zei, en vermorzelt u het hoofd. Satan. Maar u zult zijn hiel vermorzelen. U weet dat dit in Jesaja 53:14 plaats vond. Hij werd onherkenbaar verminkt. Hij werd verbrijzeld. Nu, toen de Heer naar het Kruis ging, kwam Hij op die weg terug, die weg van Genesis 22-24, waar Hij de Cherubs plaatste om de mens tegen te houden om van de boom te eten. Toen de Messias naar het Kruis ging en verbrijzeld werd, ging Hij die weg op, naar de eeuwigheid. Hij roept de kerk in Europa, Hij zegt, het kleed, het kleed, kom en heb toegang tot de Boom de Levens!

Ik zag dat Hij het standbeeld verbrijzelde! Laten wij ons gereed maken. Deze misleiding, te zeggen: ik leef in Europa. Hij zegt dat er een ander Koninkrijk is, Hij zegt, dat al deze koninkrijken zullen verbrijzelen. En het andere Koninkrijk zal niet op een ander volk overgaan, dat Koninkrijk dat ik zag is het eeuwige Koninkrijk van God. En overdekt de hele aarde. Het kleed. Dit is het uur voor de kerk in Europa, om het kleed van de Heer te dragen. Het kleed is rechtvaardig. Vraag uzelf af, sinds ik wedergeboren ben, wandel ik werkelijk in rechtvaardigheid? Sinds u voorganger geworden bent, wandelt u werkelijk in rechtvaardigheid? Hij zegt, de roeping van een voorganger is het kleed gereed te maken. Het uur is nu! Het huidige uur, is het uur van het kleed. (Profeet kijkt naar een gast) deze Heerlijkheid; was het uw schildklier, u ontving een nieuwe wat? U kreeg een nieuwe baarmoeder! Een vrouw uit Duitsland. De artsen in Duitsland verwijderden de baarmoeder, en toen u naar Kenia kwam voor een Bijeenkomst gaf de Heer u een nieuwe. Dezelfde artsen die de baarmoeder verwijderd hadden bevestigden dat er een nieuwe was. Al deze dingen gebeuren om u te laten weten dat er een kleed is. Ze getuigen van de macht van het kleed. Kunt u opstaan mensen! U ziet dat ik veel probeer te geven over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van de berg die de aarde overdekt. Dit betekent dat op die dag het Evangelie zijn uiterste doel bereikt heeft.
Dat is de betekenis van de droom die ik zag; de droom van Daniel. Ik ben naar Europa gekomen om u te laten weten dat er een Koninkrijk aanstaande is. Er komt een Koninkrijk. Europa, ik houdt van u Europa, want er is een Koninkrijk aanstaande. U bent misschien Zweeds, Nederlands, Frans, een Brit, Spaans, en zo. .Deens, wat u ook bent.

Maar er is een Koninkrijk aanstaande, en u zult erin deelnemen. Ik zag het. Ik zag het. Ik zag dat de Steen het standbeeld verbrijzelde. Is zag het zelf. Het koninkrijk van immoraliteit verbrijzeld. Het koninkrijk van leugens verbrijzeld. Ik zag dat de Steen het koninkrijk van geld verbrijzelde. De Steen verbrijzelde de koninkrijken van Europa. Ik zag dat de Steen de koninkrijken van yoga in Europa verbrijzelt. Ik zag dat Hij de koninkrijken van homoseksualiteit en lesbienisme verbrijzelde. Ik zag de Steen. Hij verbrijzelde het koninkrijk van verdorvenheid. Ik zag dat Hij het koninkrijk van het vlees in de kerk verbrijzelde. En ik zag een ander Koninkrijk opkomen. Een eeuwig Koninkrijk dat nooit omvergeworpen kan worden. Europa, ik heb het Koninkrijk gezien. In dat Koninkrijk draag men het kleed. In dat Koninkrijk. Laat mij het herhalen. Herinnert u zich de twee die verschenen, toen Jezus net opgenomen was? Zij gingen gekleed in fijn linnen, smetteloos en blinkend. Herinnert u zich, dat als Hij vanaf Openbaring 19:11 terugkomt, in vers 14, na de opname, dan komt Hij naar Jeruzalem met legers in de hemel. Allen zijn gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Luister, rechtvaardigheid is het kleed van het Koninkrijk van God. Ik ben gekomen om in Europa te verkondigen dat er macht is in het kleed. Hij heeft mij hiernaartoe gestuurd om de autoriteit van het kleed op te vestigen.
Zij die Jezus willen ontvangen, hef uw handen heel hoog op. Zeg, geliefde Jezus, vanavond bekeer ik mij. Vergeef mij Jezus. Vergeef mij al mijn zonden. En vestig rechtvaardigheid in mijn hart. Heere Jezus, zalf mij met Uw heerlijkheid. En maak mij gereed voor het eeuwige Koninkrijk van God, In de machtige naam van Jezus. Vandaag ben ik wedergeboren.

Laat mij u zegenen voordat ik ga. Machtige Vader, Heer, u heeft met deze mensen over het eeuwige Koninkrijk van God gesproken. Het eeuwige Koninkrijk van rechtvaardigheid. Heer, leidt hun voetstappen. Zodat deze mensen een pad mogen inzetten, van de opwekking van rechtvaardigheid, opdat U dit Continent zult bezoeken. Ik vraag U mijn Vader, om Uw gunst voor dit land, dat zij mogen zien. Zegen hen met heiligheid, zegen hun kinderen, zegen hun kerken, zegen hun huizen. Zegen hun preekgestoelte. In de machtige naam van Jezus. Ik zegen u Europa, met mijn profetische tong, voor zij die rechtvaardigheid kiezen: Hij zal u zalven en u gebruiken. Amen.
Zij die niet gedoopt zijn, of zij die samenwonen met een man, en nu teruggekeerd zijn.. bedenk dat bekering vrucht brengt. Zorg dat u gedoopt bent, om alle gerechtigheid te vervullen. Morgen zal ik het centrale thema bespreken, de boodschap die de hele aarde verandert. Het late Bezoek. Moge de Heer u zegenen.
Shalom Shalom, Shalom obraha. Ereg tov.